Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 169.20 Lei

Cod produs: P438799051

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: KRKA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane.
Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?.
- Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce g?si?i �n acest prospect

1. Ce este Aryzalera ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Aryzalera
3. Cum s? lua?i Aryzalera
4. Reac?ii adverse posibile
5 Cum se p?streaz? Aryzalera
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este Aryzalera ?i pentru ce se utilizeaz?

Aryzalera con?ine substan?a activ? aripiprazol ?i apar?ine unui grup de medicamente numite antipsihotice.
Este utilizat pentru tratamentul adul?ilor ?i adolescen?ilor cu v�rsta de 15 ani sau peste care au o boal? caracterizat? prin simptome cum sunt: s? auzi, s? vezi sau s? percepi lucruri care nu sunt reale, suspiciune, convingeri gre?ite, s? vorbe?ti ?i s? te compor?i incoerent ?i s? nu ai emo?ii. De asemenea, persoanele cu aceast? boal? pot s? se simt? deprimate, vinovate, tem?toare f?r? motiv sau iritate.
Aryzalera este utilizat �n tratamentul adul?ilor ?i adolescen?ilor cu v�rsta de 13 ani ?i peste care au o stare cu simptome cum sunt �a fi �n form?�, av�nd energie �n exces, nevoie mult mai sc?zut? de somn dec�t �n mod uzual, de a vorbi repede cu idei care fug ?i uneori cu iritabilitate sever?. La adul?i, acesta previne, de asemenea revenirea st?rii la pacien?ii care au r?spuns pozitiv la tratamentul cu Aryzalera.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Aryzalera

Nu lua?i Aryzalera
- dac? sunte?i alergic la aripiprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Aten?ion?ri ?i precau?ii

�nainte s? lua?i Aryzalera, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? dac? v? cunoa?te?i cu:
- Concentra?ie crescut? de zah?r �n s�nge (caracterizat? prin simptome cum sunt sete excesiv?, eliminarea unor cantit??i mari de urin?, cre?terea apetitului alimentar ?i senza?ie de sl?biciune) sau antecedente familiale de diabet zaharat
- Convulsii
- Mi?c?ri musculare involuntare sau neregulate, mai ales la nivelul fe?ei
- Afec?iuni cardiovasculare, antecedente familiale de afec?iuni cardiovasculare, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor, tensiune arterial? sanguin? neobi?nuit?
- Formarea de cheaguri de s�nge sau antecedente familiale cu cheaguri de s�nge, deoarece antipsihoticele au fost asociate cu formarea de cheaguri de s�nge
- Practicarea �n trecut, �n mod excesiv, a jocurilor de noroc.
Dac? observa?i c? a?i crescut �n greutate, prezenta?i mi?c?ri neobi?nuite, somnolen?? care interfer? cu activit??ile zilnice obi?nuite, dificultate la �nghi?ire sau simptome alergice, v? rug?m spune?i medicului dumneavoastr?.
Dac? sunte?i �n v�rst? ?i v? cunoa?te?i cu demen?? (pierderea memoriei ?i a altor capacit??i mentale), dumneavoastr? sau �ngrijitorul/ruda dumneavoastr? trebuie s? spun? medicului dumneavoastr? dac? a?i avut vreodat? un accident vascular cerebral sau un accident ischemic tranzitor.
Spune?i medicului dumneavoastr? imediat dac? v? g�ndi?i sau v? dori?i s? v? face?i r?u. S-au raportat g�nduri ?i comportamente de suicid �n timpul tratamentului cu aripiprazol.
Informa?i medicul imediat dac? ave?i contractur? muscular? sau inflexibilitate cu febr? ridicat?, transpira?ie, alterarea statusului mental sau b?t?i rapide ?i neregulate ale inimii.

Copii ?i adolescen?i

Aryzalera nu se utilizeaz? la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 13 ani. Cere?i sfatul medicului dumneavoastr? sau farmacistului �nainte de a utiliza Aryzalera.

Aryzalera �mpreun? cu alte medicamente

Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente.
Medicamente care scad tensiunea arterial?: Aryzalera poate cre?te efectul medicamentelor utilizate pentru a sc?dea tensiunea arterial?. Asigura?i-v? c? spune?i medicului dumneavoastr? dac? lua?i un medicament pentru a v? ?ine sub control tensiunea arterial?.
Utilizarea Aryzalera cu alte medicamente ar putea necesita modificarea dozelor de Aryzalera. Este foarte important s? spune?i medicului dumneavoastr?, �n mod special despre:
- Medicamente ce corecteaz? ritmul de b?taie al inimii
- Antidepresive sau remedii naturiste utilizate pentru tratarea depresiei sau anxiet??ii
- Agen?i antifungici
- Unele medicamente pentru tratamentul infec?iei HIV
- Anticonvulsivante utilizate pentru tratarea epilepsiei
Medicamente care cresc cantitatea de serotonin?: triptani, tramadol, triptofan, inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei (ISRS) (cum sunt paroxetin? ?i fluoxetin?), antidepresive triciclice (clomipramin?, amitriptilin?), petidin?, sun?toare ?i venlafaxin?. Aceste medicamente cresc riscul de apari?ie a reac?iilor
adverse; dac? manifesta?i orice simptom neobi?nuit atunci c�nd lua?i oricare dintre aceste medicamente �mpreun? cu Aryzalera, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?.

Aryzalera �mpreun? cu alimente, b?uturi ?i alcool

Consumul de alcool etilic trebuie evitat �n timpul administr?rii Aryzalera.

Sarcina, al?ptarea ?i fertilitatea

Dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, adresa?i-v? medicului pentru recomand?ri �nainte de a lua acest medicament.
Asigura?i-v? c? spune?i imediat medicului dumneavoastr? dac? sunte?i gravid?, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau pl?nui?i s? deveni?i gravid?.
Urm?toarele simptome pot s? apar? la nou-n?scu?ii ale c?ror mame au utilizat Aryzalera �n ultimul trimestru (ultimele trei luni de sarcin?): tremur?turi, rigiditate ?i/sau sl?biciune muscular?, somnolen??, agita?ie, probleme la respira?ie ?i dificult??i de hr?nire. �n cazul �n care copilul dumneavoastr? prezint?
oricare dintre aceste simptome, poate fi necesar s? v? adresa?i medicului dumneavoastr?.
Asigura?i-v? c? spune?i imediat medicului dumneavoastr? dac? al?pta?i.
Dac? lua?i Aryzalera, nu trebuie s? al?pta?i.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Nu conduce?i vehicule sau nu folosi?i utilaje p�n? nu ?ti?i �n ce mod v? afecteaz? Aryzalera.

Aryzalera con?ine lactoz?

Dac? medicul dumneavoastr? v-a spus c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, adresa?i-v? medicului �nainte de a utiliza acest medicament.

3. Cum s? lua?i Aryzalera

Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza recomandat? pentru adul?i este de 15 mg o dat? pe zi. Cu toate acestea, medicul dumneavoastr? v? poate prescrie o doz? mai mic? sau mai mare, p�n? la maxim 30 mg o dat? pe zi.

Utilizarea la copii ?i adolescen?i

Aryzalera poate fi ini?iat cu o doz? mic? de solu?ie oral? (lichid). Doza poate fi treptat crescut? la doza recomandat? pentru adolescen?i de 10 mg o dat? pe zi. Totu?i, medicul dumneavoastr? v? poate prescrie o doz? mai mic? sau mai mare p�n? la o doz? maxim? de 30 mg o dat? pe zi.
Dac? ave?i impresia c? efectul Aryzalera este fie prea puternic, fie prea slab, spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
�ncerca?i s? lua?i comprimatul de Aryzalera la aceea?i or? �n fiecare zi. Nu are importan?? dac? �l lua?i cu sau f?r? alimente. Lua?i �ntotdeauna comprimatul cu ap? ?i �nghi?i?i-l �ntreg.
Chiar dac? v? sim?i?i mai bine, nu schimba?i sau �ntrerupe?i doza zilnic? de Aryzalera f?r? a discuta �n prealabil cu medicul dumneavoastr?.

Dac? lua?i mai mult Aryzalera dec�t trebuie
Dac? v? da?i seama c? a?i luat mai multe comprimate de Aryzalera dec�t v-a recomandat medicul dumneavoastr? (sau dac? altcineva a luat c�teva din comprimatele dumneavoastr? de Aryzalera), adresa?i-v? imediat medicului. Dac? nu-l g?si?i, merge?i la cel mai apropiat spital ?i lua?i cutia cu dumneavoastr?.

Dac? uita?i s? lua?i Aryzalera

Dac? uita?i o doz?, lua?i doza omis? imediat ce v? aminti?i, dar nu lua?i dou? doze �ntr-o zi.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Reac?ii adverse frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 10 persoane): mi?c?ri necontrolate spasmodice sau sacadate, dureri de cap, oboseal?, grea??, v?rs?turi, senza?ie de disconfort la nivelul stomacului, constipa?ie, produc?ie m?rit? de saliv?, stare confuziv?, tulbur?ri ale somnului, agita?ie, st?ri anxioase, somnolen??, vedere nesigur? ?i �nce?o?at?.
Reac?ii adverse mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane): unele persoane pot sim?i ame?eal?, �n special c�nd se ridic? din pozi?ie culcat sau a?ezat, sau pot prezenta cre?terea ritmului de b?taie al inimii. Anumite persoane pot s? se simt? deprimate.
Urm?toarele reac?ii adverse au fost raportate dup? punerea pe pia?? a Aryzalera dar frecven?a lor este necunoscut? (frecven?a nu poate fi estimat? din datele disponibile):
Modific?ri ale valorilor unor celule sanguine; b?t?i neobi?nuite ale inimii, moarte subit?, infarct miocardic; reac?ii alergice (de exemplu: umflarea gurii, a limbii, a fe?ei ?i g�tului, m�nc?rime, erup?ii trec?toare pe piele); concentra?ii crescute de zah?r �n s�nge, apari?ia sau agravarea diabetului zaharat,
cetoacidoz? (corpi cetonici �n s�nge ?i urin?) sau com?, valori sc?zute ale sodiului �n s�nge; cre?teri �n greutate, sc?deri �n greutate, anorexie; nervozitate, agita?ie, anxietate, practicarea excesiv? a jocurilor de noroc; g�nduri suicidare, tentativ? de suicid ?i suicid, tulbur?ri de vorbire, convulsii, sindrom
serotoninergic (o afec?iune care poate determina senza?ie intens? de fericire, ame?eli, sc?derea �ndem�n?rii, stare de nelini?te, senza?ie similar? be?iei, febr?, transpira?ii sau rigiditate muscular?), combina?ie de febr?, contracturi musculare, respira?ie rapid?, transpira?ie, reducerea cuno?tin?ei ?i
schimb?ri rapide ale tensiunii arteriale ?i pulsului, le?in, tensiune arterial? mare, blocarea unui vas de s�nge de c?tre un cheag de s�nge format undeva la nivelul venelor din corp, �n special la nivelul picioarelor (simptomele includ umflare, durere ?i �nro?ire la nivelul piciorului), care se poate deplasa prin
vasele de s�nge c?tre pl?m�ni determin�nd durere la nivelul pieptului ?i dificultate �n respira?ie (dac? observa?i oricare dintre aceste simptome, cere?i imediat sfatul medicului); spasm al musculaturii din jurul corzilor vocale, inhalarea accidental? de alimente cu risc de pneumonie, dificultate la �nghi?ire; inflama?ia
pancreasului; insuficien?? a ficatului, inflama?ia ficatului, �ng?lbenirea pielii ?i a p?r?ii albe a ochiului, valori neobi?nuite ale testelor de laborator ale ficatului, disconfort abdominal ?i gastric, diaree, erup?ii trec?toare pe piele ?i sensibilitate la lumin?, pierderea sau sub?ierea neobi?nuit? a p?rului, transpira?ie excesiv?, rigiditate sau crampe musculare, dureri musculare, sl?biciune; pierdere involuntar? de urin?, dificultate la urinare; erec?ie prelungit? ?i/sau dureroas?; dificultate �n controlarea temperaturii corpului sau supra�nc?lzire, durere �n piept ?i umflarea m�inilor, a gleznelor sau picioarelor.
La pacien?ii v�rstnici cu demen??, s-au raportat mai multe cazuri de deces �n timpul tratamentului cu aripiprazol. �n plus, s-au raportat cazuri de accidente vasculare cerebrale sau accidente ischemice tranzitorii.

Reac?ii adverse suplimentare la copii ?i adolescen?i

Adolescen?ii cu v�rsta de 13 ani ?i peste au prezentat reac?ii adverse care au fost similare ca frecven?? ?i tip ca ?i la adul?i cu excep?ia faptului c? somnolen?a, mi?c?rile necontrolate spasmodice sau sacadate, agita?ia ?i oboseala au fost foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 pacien?i) ?i durerea abdominal?
superioar?, gura uscat?, b?t?ile rapide ale inimii, cre?terea �n greutate, cre?terea apetitului alimentar, spasmele musculare, mi?c?rile necontrolate ale membrelor ?i senza?ia de ame?eal?, mai ales la ridicarea din pozi?ia culcat sau a?ezat au fost frecvente (mai mult de 1 din 100 pacien?i).

Raportarea reac?iilor adverse

Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. De asemenea, pute?i raporta reac?iile adverse direct prin intermediul sistemului na?ional de raportare, a?a cum este men?ionat �n Anexa V.
Raport�nd reac?iile adverse, pute?i contribui la furnizarea de informa?ii suplimentare privind siguran?a acestui medicament.

5. Cum se p?streaz? Aryzalera

Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine Aryzalera
- Substan?a activ? este aripiprazol.
5 mg: Fiecare comprimat con?ine 5 mg aripiprazol.
10 mg: Fiecare comprimat con?ine 10 mg aripiprazol.
15 mg: Fiecare comprimat con?ine 15 mg aripiprazol.
30 mg: Fiecare comprimat con?ine 30 mg aripiprazol..
- Celelalte componente sunt: lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, amidon de porumb, hidroxipropilceluloz?, oxid ro?u de fer (E172) � numai �n comprimatele de 10 mg ?i 30 mg, oxid galben de fer (E172) � numai �n comprimatele de 15 mg, indigotin? (E132) numai �n comprimatele de 5 mg, stearat de magneziu.

Cum arat? Aryzalera ?i con?inutul ambalajului

5 mg: comprimate de culoare albastr?, rotunde, cu margini te?ite ?i posibile pete de culoare mai �nchis? ?i mai deschis?, cu diametrul de 5 mm ?i grosimea de 1,4�2,4 mm.
10 mg: comprimate de culoare roz deschis, rectangulare, cu posibile pete de culoare mai �nchis? ?i mai deschis?, marcate cu �A10� pe una dintre fe?e, cu lungimea de 8 mm, grosimea de 4,5 mm ?i l??imea de 2,1�3,1 mm.
15 mg: comprimate de culoare galben deschis p�n? la galben-brun, rotunde, u?or biconvexe, cu margini te?ite ?i posibile pete de culoare mai �nchis? ?i mai deschis?, marcate cu �A15� pe una dintre fe?e, cu diametrul de 7,5 mm ?i grosimea de 2,5�3,7 mm.
30 mg: comprimate de culoare roz deschis, rotunde, biconvexe, cu margini te?ite ?i posibile pete de culoare mai �nchis? ?i mai deschis?, marcate cu �A30� pe una dintre fe?e, cu diametrul de 9 mm ?i grosimea de 3,9�5,3 mm).
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabrican?ii

KRKA, d.d., NOVO MESTO
�marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia
Fabrican?ii
KRKA, d.d., NOVO MESTO
�marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia
TAD PHARMA GmbH
Heinz-Lohmann-Stra�e 5, 27472 Cuxhaven,
Germania
Acest prospect a fost revizuit �n Ianuarie 2015
Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:ARIPIPRAZOLUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Quetiapine 300 mg -cpr.elib.prel. x 60 - Teva
doar în farmacie
Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 67.91 LEI

În stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 14.90 LEI

În stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc suficient