Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 3.24 Lei

Cod produs: P438799511

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: LABORMED PHARMA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1.Ce este Bromazepam LPH ?i pentru ce se utilizeaz?
2.�nainte s? lua?i Bromazepam LPH
3.Cum s? lua?i Bromazepam LPH
4.Reac?ii adverse posibile
5.Cum se p?streaz? Bromazepam LPH
6.Informa?ii suplimentare

1.CE ESTE BROMAZEPAM LPH ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Bromazepam LPH face parte din familia benzodiazepinelor. Acesta reduce tensiunea psihic? ?i st?rile de agita?ie, are efect sedativ ?i de favorizare a somnului, relaxeaz? musculatura �ncordat? ?i are efect anticonvulsivant.
Bromazepam LPH se utilizeaz? la copii cu v�rsta peste 6 ani ?i adul?i pentru :
- tratamentul diferitelor forme de anxietate (st?ri intense de team? care pot afecta sentimentele, dispozi?ia, comportamentul sau modul de a g�ndi);
- anxietate posttraumatic? ?i asociat? unor afec?iuni somatice severe sau dureroase;
- prevenirea ?i tratamentul manifest?rilor din alcoolismul cronic sau din abstinen?a la alcool.

2.�NAINTE S? LUA?I BROMAZEPAM LPH

Nu utiliza?i Bromazepam LPH
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la bromazepam, la alte benzodiazepine sau la oricare dintre celelalte componente ale Bromazepam LPH;
- dac? ave?i probleme respiratorii grave;
- dac? vi s-a spus c? respira?ia dumneavoastr? se opre?te uneori �n timpul somnului (sindrom de apnee �n timpul somnului);
- dac? ave?i afec?iuni severe ale ficatului;
- dac? suferi?i de o afec?iune ce provoac? sl?biciune muscular? (miastenia gravis).

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Bromazepam LPH
Discuta?i cu medicul dumneavoastr? �nainte de a lua Bromazepam LPH:
- dac? ave?i probleme cu ficatul, rinichii sau probleme respiratorii;
- dac? face?i tratament pentru depresie sau alte afec?iuni psihice;
- dac? consuma?i alcool �n mod frecvent sau dac? sunte?i dependent de alcool, deoarece efectul sedativ poate fi crescut;
- dac? sunte?i �n v�rst?, deoarece pute?i fi predispus la c?dere.

�n timpul tratamentului cu Bromazepam LPH pot s? apar? urm?toarele manifest?ri:
-Dependen?? � c�nd lua?i acest medicament exist? riscul de apari?ie a dependen?ei, care cre?te odat? cu doza administrat?, durata tratamentului ?i �n cazul �n care anterior a?i consumat cantit??i mari de alcool sau de alte medicamente. Asocierea mai multor medicamente benzodiazepinice poate cre?te riscul
dependen?ei. Dezvoltarea dependen?ei poate apare chiar ?i la dozele uzuale ?i/sau la pacien?i f?r? factori de risc.
-Toleran?? � �n cazul administr?rii de lung? durat?, efectul anxiolitic al benzodiazepinelor ?i al substan?elor �nrudite poate sc?dea progresiv, �n ciuda utiliz?rii acelea?i doze. Dac? dup? c�teva s?pt?m�ni observa?i c? Bromazepam LPH nu mai are acela?i efect ca la �nceputul tratamentului, informa?i-l pe
medicul dumneavoastr?.
-Sindrom de �ntrerupere � Dup? c�teva zile de la �ntreruperea brusc? a tratamentului poate s? apar? un sindrom de sevraj. Anumite manifest?ri ale sale sunt frecvente: insomnie, cefalee, anxietate, mialgii, tensiune muscular?, nervozitate. Alte manifest?ri sunt mai rare: agita?ie, sensibilitate exagerat? la diver?i
stimuli (zgomot, lumin?, la contact fizic), manifest?ri psihotice, parestezii ale extremit??ilor, depersonaliz?ri, halucina?ii, convulsii.
Dup? �ntreruperea tratamentului cu bromazepam, pot s? apar? fenomene de rebound, tranzitorii, manifestate prin exacerbarea simptomelor (anxietate, insomnie) pentru care a fost instituit tratamentul.
De aceea, �n cazul �ntreruperii tratamentului, dozele trebuie reduse progresiv (pe durat? de la c�teva zile la c�teva s?pt?m�ni).
La anumi?i pacien?i, �ndeosebi copii ?i v�rstnicii, administrarea benzodiazepinelor poate s? provoace reac?ii paradoxale: agita?ie, agresivitate marcat?, agravarea insomniei, idei delirante, co?maruri, simptome de tip psihotic, dezinhibi?ie cu impulsivitate, euforie, amnezie anterograd?, sugestibilitate care
impun �ntreruperea tratamentului.
La copii, durata tratamentului trebuie s? fie scurt? ?i raportul risc/beneficiu trebuie evaluat cu aten?ie.
La v�rstnici, pacien?i cu insuficien?? renal? sau insuficien?? hepatic?, timpul de �njum?t??ire se poate prelungi considerabil ?i este necesar? reducerea dozelor (uneori cu 50%); dup? administrarea �n doze repetate, bromazepamul ?i metaboli?ii s?i ating starea de echilibru mult mai t�rziu ?i pentru
concentra?ii mult mai mari.
Se recomand? precau?ie la administrarea bromazepamului �n cazul pacien?ilor v�rstnici, datorit? riscului de sedare ?i /sau efectului miorelaxant care poate favoriza c?derile, cu consecin?e adesea grave la aceast? grup? de v�rst?.
�n caz de insuficien?? respiratorie trebuie luat �n considerare efectul deprimant central al benzodiazepinelor.
Deoarece con?ine lactoz?, dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat ca ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Nu consuma?i b?uturi alcoolice sau medicamente care con?in alcool etilic �n timpul tratamentului cu Bromazepam LPH; alcoolul etilic cre?te efectul sedativ ?i riscul de apari?ie a reac?iilor adverse.

Discuta?i cu medicul dumneavoastr? �nainte de a administra Bromazepam LPH, �n cazul �n care lua?i:

- medicamente pentru durere sau tuse (deriva?i de morfin?);
- medicamente pentru tratamentul epilepsiei (barbiturice);
- medicamente pentru tratamentul afec?iunilor psihice (cum ar fi clozapin? sau alte neuroleptice), inclusiv pentru depresie (antidepresive triciclice);
- alte medicamente contra anxiet??ii (anxiolitice);
- medicamente pentru tratamentul alergiei, care pot da somnolen??;
- clonidin? (utilizat? pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute) ?i medicamente �nrudite.

Utilizarea Bromazepam LPH �mpreun? cu alimente ?i b?uturi

NU CONSUMA?I B?UTURI ALCOOLICE �N TIMPUL TRATAMENTULUI CU BROMAZEPAM LPH.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Administrarea bromazepamului �n timpul sarcinii nu este recomandat? dec�t cu respectarea strict? a indica?iilor ?i doz?rii ?i numai la recomandarea medicului. Se recomand? evitarea administr?rii �n primul trimestru de sarcin?. Administrarea dozelor mari �n timpul ultimului trimestru de sarcin? poate determina
la nou-n?scut tonus muscular sc?zut la na?tere ?i probleme respiratorii. Dup? c�teva zile sau s?pt?m�ni de la na?tere poate s? apar? sindrom de sevraj la nou-n?scut.
Bromazepamul trece �n laptele matern �n cantit??i mici. Deoarece exist? riscul efectelor sedative la sugar, �n cazul �n care administrarea bromazepamului este necesar?, al?ptarea va fi �ntrerupt?.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje deoarece Bromazepam LPH poate reduce vigilen?a, poate da somnolen??, sl?biciune muscular?, tulbur?ri de coordonare ?i nervozitate.
Informa?ii importante privind unele componente ale Bromazepam LPH
Bromazepam LPH con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat ca ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

3.CUM S? LUA?I BROMAZEPAM LPH

Lua?i �ntotdeauna Bromazepam LPH exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Medicul v? va recomanda pentru �nceput o doz? mic? de Bromazepam LPH. Doza va fi crescut? treptat, �n func?ie de r?spunsul dumneavoastr? la tratament. Respecta?i strict doza ?i durata tratamentului, specificate de medic.
�ntreruperea terapiei se face doar la recomandarea medicului, treptat, prin reducerea gradat? a dozelor, pe parcursul c�torva s?pt?m�ni.

Adul?i

�n afec?iunile u?oare, tratate �n ambulator, doza uzual? este cuprins? �ntre 6�18 mg bromazepam pe zi, administrat? �n mai multe prize, conform recomand?rilor medicului.
�n afec?iunile severe (care necesit? spitalizare) doza uzual? este cuprins? �ntre 24�36 mg bromazepam pe zi, administrat? frac?ionat, conform recomand?rilor medicului.
Durata total? a tratamentului nu trebuie s? dep??easc? 8�12 s?pt?m�ni, incluz�nd ?i perioada de sc?dere treptat? a dozei. �n anumite cazuri, medicul dumneavoastr? poate prelungi tratamentul.
�n profilaxia ?i tratamentul manifest?rilor din alcoolismul cronic sau din abstinen?a la alcool, durata tratamentului este de c�teva zile (8-10 zile).
La copii cu v�rsta peste 6 ani, la v�rstnici ?i la pacien?ii cu afectare renal? medicul poate decide ajustarea dozei, la aproximativ jum?tate din doza medie a adultului.
Nu administra?i Bromazepam LPH la copii cu v�rsta mai mic? de 6 ani.

Durata tratamentului

�n general, tratamentul trebuie s? fie c�t mai scurt posibil ?i trebuie reevaluat periodic, �ndeosebi �n cazul dispari?iei simptomelor.
Durata total? a tratamentului nu trebuie s? dep??easc? 8�12 s?pt?m�ni (pentru majoritatea pacien?ilor), incluz�nd ?i perioada de sc?dere treptat? a dozei. �n anumite cazuri, poate fi necesar? prelungirea tratamentului.
�n caz de anxietate reac?ional?, anxietate nevrotic?, anxietate asociat? unei afec?iuni somatice severe sau dureroase, durata tratamentului este de 4-12 s?pt?m�ni, incluz�nd ?i perioada de sc?dere treptat? a dozei.
�n crize de anxietate tratamentul este de scurt? durat?.
�n profilaxia ?i tratamentul deliriumului tremens, precum ?i a altor manifest?ri ale sindromului de sevraj alcoolic, durata tratamentului este de c�teva zile (8-10 zile).

Dac? a?i luat mai mult Bromazepam LPH dec�t trebuie

Dac? a?i luat mai multe comprimate din Bromazepam LPH dec�t vi s-a recomandat, trebuie s? �ntrerupe?i administrarea ?i s? v? adresa?i imediat medicului dumneavoastr? sau ruga?i pe altcineva sa v? �nso?easc? la camera de gard? a celui mai apropiat spital! Lua?i cu dumneavoastr? ambalajul ?i
comprimatele r?mase, pentru ca medicul s? ?tie exact ce a?i luat.
�n cazurile u?oare pot s? apar? confuzie ?i letargie. �n cazul administr?rii unor doze foarte mari s-au observat : somn profund, merg�nd p�n? la com?, incoordonarea mi?c?rilor, sl?biciune muscular?, tensiune arterial? sc?zut?, deprimarea respira?iei ?i excep?ional, deces. Tratamentul este simptomatic ?i presupune sus?inerea func?iilor vitale.Pentru diagnosticarea ?i/sau tratamentul supradozajului cu benzodiazepine poate fi eficace administrarea flumazenilului.

Dac? a?i uitat s? lua?i Bromazepam LPH

Dac? a?i uitat s? lua?i o doz?, renun?a?i la aceasta ?i lua?i urm?toarea doz? urm�nd schema obi?nuit?.
Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa comprimatul uitat.

Dac? �nceta?i s? lua?i Bromazepam LPH

Nu �ntrerupe?i tratamentul ?i nu reduce?i doza f?r? ca medicul s? v? fi spus asta, chiar dac? v? sim?i?i mai bine. Medicul dumneavoastr? va hot?r� cum ?i �n ce interval de timp s? v? opreasc? tratamentul.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4.REAC?II ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, Bromazepam LPH poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
�n timpul tratamentului cu bromazepam s-au observat urm?toarele reac?ii adverse:
Cu frecven?? necunoscut? (care nu poate fi estimat? din datele disponibile):
- oboseal?, reducerea vigilen?ei, somnolen?? (�ndeosebi la v�rstnici);
- insomnie, co?maruri, nervozitate, agita?ie;
- senza?ie de vertij, dureri de cap, confuzie, senza?ie de ebrietate;
- dificultate �n a re?ine informa?ii noi;
- sl?biciune muscular?, probleme de coordonare a mi?c?rilor;
- vedere dubl?;
- reac?ii paradoxale la anumiti pacien?i, �ndeosebi la copii ?i v�rstnici: iritabilitate, agresivitate, agita?ie, tulbur?ri de comportament, afectarea st?rii de con?tien??;
- erup?ii pe piele, �nso?ite sau nu de m�nc?rime;
- modific?ri ale libidoului.
Utilizarea prelungit? ?i �n doze mari poate determina dezvoltarea toleran?ei ?i dependen?ei.
La �ntreruperea brusc? a tratamentului poate s? apar? agravarea simptomelor(anxietate, insomnie), iar dup? c�teva zile pot ap?rea frecvent (apar la mai pu?in de 1 din 10 persoane): insomnie, dureri de cap, dureri sau tensiune muscular?, nervozitate, sau mai rar (apar la mai pu?in de 1 din 1000 persoane): agita?ie, sensibilitate exagerat? la stimuli, amor?eli, depersonalizare, halucina?ii, convulsii.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? BROMAZEPAM LPH

A se p?stra la temperaturi sub 25�C, �n ambalajul original .
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Bromazepam LPH dup? data de expirare �nscris? pe cutie, dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Bromazepam LPH
- Substan?a activ? este bromazepam.
- Celelalte componente sunt: lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, amidon de porumb, talc, stearat de magneziu.

Cum arat? Bromazepam LPH ?i con?inutul ambalajului

BROMAZEPAM LPH 1,5 mg
Comprimate neacoperite, plate, cu margini intacte, av�nd gravate pe una din fe?e inscrip?ia �BZ� ?i cifrele �1,5�, separate printr-o linie median?, cu diametrul de 9 mm.
BROMAZEPAM LPH 3 mg
Comprimate neacoperite, plate, cu margini intacte, av�nd gravate pe una din fe?e inscrip?ia �BZ� ?i cifra �3�, separate printr-o linie median?, cu diametrul de 9 mm.
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a c�te 10 comprimate
Cutie cu 100 blistere din PVC/Al a c�te 10 comprimate

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul

Labormed Pharma SA
Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, Sector 3,
Bucure?ti, Rom�nia
Pentru orice informa?ii despre acest medicament, v? rug?m s? contacta?i reprezentan?a local? a de?in?torului autoriza?iei de punere pe pia??.
Acest prospect a fost aprobat �n august 2012

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

2 + 2 =
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Quetiapine 300 mg -cpr.elib.prel. x 60 - Teva
doar în farmacie
Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 67.91 LEI

În stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 14.90 LEI

În stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc suficient

Categorii vizitate recent