Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.
La Minifarm, cumparaturile sunt norocoase!

Preț 17.94 Lei

Cod produs: P03097

Disponibilitate: Lipsă stoc

Producător: LUNDBECK

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devin grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Clopixol ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Clopixol
3. Cum utiliza?i Clopixol
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Clopixol
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE CLOPIXOL ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Clopixol con?ine ca substan?? activ? diclorhidatul de zuclopentixol.
Acesta apar?ine unui grup de medicamente cunoscut sub denumirea de antipsihotice (denumite ?i neuroleptice).
Aceste medicamente ac?ioneaz? asupra c?ilor nervoase din zone specifice ale creierului ?i ajut? la corectarea anumitor dezechilibre chimice din creier care produc simptomele bolii dumneavoastr?.
Clopixol este utilizat �n tratamentul schizofreniei ?i altor psihoze �nrudite.
De asemenea, este utilizat �n tratamentul maniei ?i �n controlul st?rii de agita?ie ?i a agresivit??ii la pacien?ii cu handicap mintal
Totu?i, medicul dumneavoastr? v? poate prescrie Clopixol pentru un alt scop. Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? �n cazul �n care ave?i orice nel?muriri privind motivul pentru care vi s-a prescris Clopixol.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I CLOPIXOL

Nu utiliza?i Clopixol
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la diclorhidrat de zuclopentixol sau la oricare dintre celelalte componente ale Clopixol.
- �n condi?iile afectarii con?tien?ei.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Clopixol
- Dac? ave?i boli de ficat
- Dac? a?i avut convulsii sau crize de epilepsie
- Dac? ave?i diabet zaharat (este posibil s? fie necesar? modificarea terapiei diabetului zaharat)
- Dac? ave?i un sindrom organic cerebral (care poate rezulta �n urma intoxica?iei cu alcool etilic sau solven?i organici)
- Dac? ave?i factori de risc pentru accident vascular cerebral (de exemplu, fumat, hipertensiune arterial?)
- Dac? ave?i hipokaliemie sau hipomagneziemie (cantitate prea mic? de potasiu sau magneziu �n s�nge) sau predispozi?ie genetic? la una din aceste situa?ii
- Dac? a?i avut tulbur?ri cardiovasculare
- Dac? utiliza?i alte medicamente antipsihotice.
Dac? dumneavostr? sau cineva din familia dumneavostr? a avut �n trecut tulbur?ri de coagulare a s�ngelui sau a urmat tratamente care determin? coagularea in exces a s�ngelui (hipercoagulabilitate).
V? rug?m s? v? adresa?i medicului dumneavoastr?, dac? v? afla?i sau v-a?i aflat �n trecut �n oricare dintre situa?iile de mai sus.

Utilizarea altor medicamente

Unele medicamente pot modifica ac?iunea altor medicamente ?i aceasta poate produce uneori reac?ii adverse grave.
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Spune?i medicului dumneavoastr? dac? utiliza?i unul din urm?toarele medicamente:
- Antidepresive triciclice.
- Guanetidina ?i medicamente similare (utilizate pentru reducerea tensiunii arteriale).
- Barbiturice ?i medicamente similare (care v? fac s? fi?i somnolent).
- Medicamente utilizate pentru tratamentul epilepsiei.
- Levodopa ?i medicamente similare (utilizate pentru tratamentul bolii Parkinson).
- Metoclopramida (utilizat? pentru tratamentul unor tulbur?ri gastro-intestinale).
- Piperazina (utilizat? �n tratamentul infest?rilor cu viermi inela?i ?i cilindrici).
- Medicamente care produc dezechilibre de s?ruri ?i ap? (prea pu?in potasiu sau magneziu �n s�ngele dumneavoastr?).
- Medicamente cunoscute pentru cre?terea concentra?iei de Clopixol �n s�ngele dumneavoastr?.

Urm?toarele medicamente nu trebuie utilizate concomitent cu Clopixol:
- Medicamente care modific? b?t?ile inimii (de exemplu, chinidin?, amiodaron?, sotalol, dofetilid?, eritromicin?, terfenadin?, astemizol, gatifloxacin?, moxifloxacin?, cisaprid?, litiu).
- Alte antipsihotice (de exemplu, tioridazin?).

Utilizarea Clopixol cu alimente ?i b?uturi

Clopixol poate fi utilizat cu sau f?r? alimente.
Clopixol poate cre?te efectele sedative ale alcoolului etilic, f?c�ndu-v? mai somnolent. Se recomand? s? nu be?i alcool etilic �n timpul tratamentului cu Clopixol.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Clopixol nu trebuie utilizat �n timpul sarcinii, dec�t dac? este absolut necesar.
Starea general? a nou-n?scutului dumneavoastr? poate fi afectat? �n cazul utiliz?rii acestui medicament.
Urm?toarele simptome pot s? apar? la sugari n?scu?i din mame care au utilizat Clopixol �n cursul celui de-al treilea trimestru de sarcin? (ultimele trei luni de sarcin?): tremur?turi, rigiditate muscular? ?i/sau sl?biciune muscular?, somnolen??, agita?ie, tulbur?ri respiratorii ?i dificult??i de alimenta?ie. �n cazul �n
care copilul dumneavoastr? prezint? oricare dintre aceste simptome, trebuie s? v? adresa?i medicului.
Dac? al?pta?i, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? pentru instruc?iuni. Nu trebuie s? utiliza?i Clopixol c�nd al?pta?i, deoarece cantit??i mici din medicament poate trece �n laptele matern.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Exist? un risc s? v? sim?i?i somnolent sau ame?it c�nd utiliza?i Clopixol, �n special la �nceputul tratamentului. Dac? vi se �nt�mpl? acest lucru, nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje p�n? c�nd aceste efecte dispar.

Informa?ii importante privind unele componente ale Clopixol

Clopixol con?ine lactoz? monohidrat. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat ca ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.
Clopixol con?ine ulei de ricin hidrogenat. Poate provoca jen? gastric? ?i diaree.

3. CUM S? UTILIZA?I CLOPIXOL

Utiliza?i �ntotdeauna Clopixol exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Dozele variaz? considerabil ?i depind de severitatea afec?iunii.
Adul?i
Schizofrenie, faza maniacal? a bolii maniaco-depresive, alte psihoze
De obicei, doza ini?ial? este �ntre 10 ?i 50 mg zuclopentixol pe zi. Aceast? doz? poate fi crescut? treptat la 75 mg zuclopentixol pe zi.
�n unele cazuri, pot fi necesare doze considerabil mai mari. Doza maxim? este de 150 mg zuclopentixol pe zi.
De obicei, doza de �ntre?inere este de 20 - 40 mg zuclopentixol pe zi.
Pacien?i cu retard mintal ?i agita?i
Doza uzual? este de 6 - 20 mg zuclopentixol pe zi. Dac? este necesar, doza poate fi crescut? la 25 - 40 mg zuclopentixol pe zi.
Copii ?i adolescen?i
Nu se recomand? administrarea Clopixol la copii ?i adolescen?i, datorit? lipsei experien?ei clinice.
Pacien?i cu riscuri speciale
Pacien?ii cu afec?iuni hepatice vor primi doze minime.
Dac? ave?i impresia c? efectul Clopixol este prea puternic sau prea slab, discuta?i despre aceasta cu medicul sau farmacistul dumneavoastr?.

Mod de administrare

Clopixol poate fi utilizat cu sau f?r? alimente.
�nghi?i?i comprimatele filmate cu ap?. Nu le mesteca?i.
De obicei, la �nceputul tratamentului cu Clopixol, trebuie luat �n 2-3 doze separate pe zi.
�n tratamentul de �ntre?inere Clopixol poate fi luat �ntr-o singur? doz? pe zi.

Durata tratamentului
Ca ?i alte medicamente pentru psihoze, pot fi necesare c�teva s?pt?m�ni de tratament p�n? �ncepe?i s? v? sim?i?i mai bine.
Durata tratamentului este decis? de medicul dumneavoastr?. Continua?i s? lua?i comprimatele filmate at�t timp c�t v-a recomandat medicul dumneavoastr?. Afec?iunea dumneavoastr? poate persista o perioad? lung? de timp ?i dac? �ntrerupe?i tratamentul prea devreme simptomele pot s? reapar?.
Nu modifica?i doza de medicament f?r? s? discuta?i �nainte cu medicul dumneavoast?.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Clopixol

Dac? considera?i c? dumneavoastr? sau altcineva a luat prea mult din Clopixol, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? sau merge?i la departamentul de urgen?? al celui mai apropiat spital. Face?i aceasta chiar dac? nu prezenta?i semne de disconfort sau de intoxica?ie. Lua?i cu dumneavoastr?
flaconul de Clopixol dac? merge?i la medic sau la spital.
Simptomele supradozajului pot include:
- Somnolen??;
- Pierderea st?rii de con?tien??;
- Mi?c?ri musculare sau rigiditate;
- Convulsii;
- Tensiune arterial? sc?zut?, puls slab, b?t?i rapide ale inimii, paloare, nelini?te;
- Cre?terea sau sc?derea temperaturii corpului.
-�n cazul unui supradozaj cu Clopixol asociat cu medicamente care afecteaz? inima, au fost observate modific?ri ale b?t?ilor inimii, incluz�nd b?t?i neregulate sau ritm �ncetinit.

Dac? uita?i s? utiliza?i Clopixol

Dac? a?i uitat s? lua?i o doz?, lua?i urm?toarea doz? la ora obi?nuit?. Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Clopixol

Medicul dumneavoast? decide c�nd este posibil s? �nceta?i tratamentul pentru a evita orice simptom nepl?cut care poate s? apar? dac? �ntrerupe?i brusc tratamentul (de exemplu, dificultate la adormire, rigiditate muscular?, senza?ie de r?u).
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Clopixol poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Reac?iile adverse sunt clasificate �n func?ie de frecven??, dup? cum urmeaz?:
Foarte frecvente (afecteaz? mai mult de 1 din 10 pacien?i)
Frecvente (afecteaz? mai pu?in de 1 din 10 pacien?i)
Mai pu?in frecvente (afecteaz? mai pu?in de 1 din 100 pacien?i)
Rare (afecteaz? mai pu?in de 1 din 1000 pacien?i)
Foarte rare (afecteaz? mai pu?in de 1 din 10000 pacien?i)
Frecven?? necunoscut? (nu poate fi estimat? din datele disponibile).

Reac?iile adverse sunt clasificate dup? urm?toarele frecven?e:
Trebuie s? v? adresa?i imediat medicului dumneavoastr? sau merge?i la cel mai apropiat spital dac? prezenta?i vreuna dintre urm?toarele simptome:
Urm?toarele reac?ii adverse sunt mai pronun?ate la �nceputul tratamentului ?i majoritatea lor dispar odat? cu continuarea acestuia.
Foarte frecvente
� Somnolen??, dificultate �n a sta �n pozi?ia ?ez�nd sau �n picioare (akatisie), mi?c?ri involuntare (hiperkinezie), mi?c?ri lente sau cu amplitudine sc?zut? (hipokinezie);
� Usc?ciunea gurii.
Frecvente
� B?t?i rapide ale inimii (tahicardie), senza?ia de percepere de b?t?i rapide, puternice sau neregulate ale inimii (palpita?ii);
� Tremor, mi?c?ri de torsiune sau repetitive, pozi?ii anormale ale corpului determinate de contrac?ii musculare sus?inute (distonie), cre?terea rigidit??ii musculare (hipertonie), ame?eli, dureri de cap, senza?ie de furnic?turi, �n?ep?turi sau amor?eli la nivelul pielii (parestezii), tulbur?ri de aten?ie, amnezie, tulbur?ri de mers;
� Dificultate de a fixa obiectele cu privirea (tulbur?ri de acomodare), tulbur?ri de vedere;
� Senza?ie de rotire sau de balansare a corpului, �n condi?iile �n care pacientul st? nemi?cat (vertij);
� Nas �nfundat (congestie nazal?), dificultate �n respira?ie sau respira?ie �nso?it? de durere (dispnee);
� Secre?iei salivar? crescut? (hipersecre?ie salivar?,) constipa?ie, v?rs?turi, tulbur?ri digestive sau senza?ie de disconfort la nivelul p?r?ii superioare a abdomenului (dispepsie), diaree;
� Tulbur?ri la urinare (tulbur?ri de mic?iune), lipsa controlului la urinare (reten?ie urinar?), cre?terea volumului urinar (poliurie);
� Transpira?ii abundente (hiperhidroz?), m�nc?rimi (prurit);
� Dureri musculare (mialgie);
� Apetit alimentar crescut, greutate corporal? crescut?;
� Stare de oboseal?, senza?ie de sl?biciune (astenie), senza?ie general? de disconfort sau nelini?te (stare general? de r?u), durere;
� Insomnie, depresie, anxietate, nervozitate, vise anormale, agita?ie, apetit sexual sc?zut (libidou sc?zut).

Mai pu?in frecvente

� Intensificarea reflexelor osteotendionoase (hiperreflexie), mi?c?ri bru?te (diskinezie), parkinsonism, st?ri de le?in (sincop?), incapacitatea de a coordona activitatea muscular? (ataxie), tulbur?ri de vorbire, sc?derea tonusului muscular (hipotonie), convulsii, migren?;
� Mi?c?ri circulare la nivelul globilor oculari (crize oculogire), pupile dilatate (midriaz?);
� Cre?terea sensibilit??ii auditive pentru anumite frecven?e sonore sau dificultate �n a tolera sunetele obi?nuite (hiperacuzie), senza?ie de ?iuituri �n urechi (tinitus);
� Durere abdominal?, grea??, flatulen??;
� Erup?ii trec?toare pe piele, reac?ii ale pielii cauzate de sensibilitatea la soare (reac?ie de fotosensibilitate), tulbur?ri de pigmentare, piele ridat?, lucioas? ?i de culoare g?lbuie datorit? secre?iei crescute de sebum (seboree), eczem? sau inflama?ie a pielii (dermatit?), s�nger?ri sub piele care apar ca pete colorate �n ro?u sau purpuriu pe piele (purpur?);
� Rigiditate muscular?, incapacitatea de a deschide gura �n mod normal (trismus), torsiune a g�tului ?i pozi?ie anormal? a capului (torticolis, g�t �n?epenit, g�t anchilozat);
� Apetit alimentar sc?zut, greutate corporal? sc?zut?;
� Tensiune arterial? mic? (hipotensiune arterial?), bufeuri;
� Senza?ie de sete, temperatur? corporal? anormal de sc?zut? (hipotermie), febr? (pirexie);
� Teste func?ionale hepatice anormale;
� Tulbur?ri sexuale (ejaculare �nt�rziat?, tulbur?ri de erec?ie, dificultatea de a atinge orgasmul la femei), senza?ie de usc?ciune la nivel vaginal (usc?ciunea mucoasei vulvo-vaginale)
� Indiferen?? marcat? fa?? de mediul �nconjur?tor (apatie), co?maruri, apetitului sexual crescut (libidou crescut), st?ri de confuzie.
� Mi?c?ri anormale repetitive la nivelul gurii ?i limbii; acestea pot fi un semn precoce al unei manifest?ri cunoscute sub denumirea de diskinezie tardiv?.

Rare
� Num?r sc?zut de trombocite (trombocitopenie), num?r sc?zut de globule albe (neutropenie), sc?derea num?rului total de leucocite (leucopenie), suprimarea func?iei m?duvei osoase (agranulocitoz?);
� Valoare seric? crescut? a prolactinei (hiperprolactinemie);
� Cre?terea concentra?iei de glucoz? din s�nge (hiperglicemie), afectarea toleran?ei la glucoz?, valori serice crescute ale lipidelor (hiperlipidemie);
� Reac?ii de hipersensibilitate, reac?ie alergic? sistemic? acut? ?i sever? (reac?ie anafilactic?);
� Cre?terea s�nilor la b?rba?i (ginecomastie), secre?ie lactat? �n exces (galactoree), lipsa ciclului menstrual (amenoree), erec?ie persistent? ?i dureroas?, ne�nso?it? de excita?ie sexual? (priapism).

Foarte rare

� Febr? mare, rigiditate neobi?nuit? a mu?chilor ?i tulbur?ri ale st?rii de con?tien??, �n special dac? sunt �nso?ite de transpira?ie ?i b?t?i rapide ale inimii; aceste simptome pot fi semne ale unei manifest?ri rare numit? sindrom neuroleptic malign, care a fost raportat �n leg?tur? cu utilizarea diferitelor medicamente antipsihotice;
� Colorarea �n galben a pielii ?i a albului ochilor; acesta poate �nsemna c? ficatul dumneavoastr? este afectat ?i reprezint? semnul unei manifest?ri numit? icter. Similar altor medicamente care ac?ioneaz? asem?n?tor diclorhidratului de zuclopentixol (substan?a activ? din Clopixol), au fost raportate urm?toarele reac?ii adverse:

Rare

� Prelungirea intervalului QT (reducerea b?t?ilor inimii ?i modific?ri ale ECG);
� Aritmii ventriculare (b?t?i neregulate ale inimii);
� Torsada v�rfurilor (un fel special de b?t?i neregulate ale inimii).

Cu frecven?? necunoscut?

� Sindrom de �ntrerupere la nou n?scut.
�n cazuri rare b?t?ile neregulate ale inimii (aritmiile) pot duce la moarte subit?.
Cheagurile de s�nge ap?rute �n vene, �n special �n picioare (simptomele sunt de umflare, durere ?i ro?eat? �n picior) pot merge prin vasele de s�nge p�n? la pl?m�ni cauz�nd dureri �n piept ?i dificultate �n respirare. Dac? obseva?i unul dintre aceste simptome cere?i sfatul medicului imediat.
La persoanele v�rstnice cu demen??, s-a raportat o mic? cre?tere a num?rului de decese pentru pacien?ii care iau antipsihotice comparativ cu cei care nu iau antipsihotice.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? CLOPIXOL

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Nu utiliza?i Clopixol dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj, dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE
Ce con?ine Clopixol
Clopixol 10 mg comprimate filmate
- Substan?a activ? este diclorhidratul de zuclopentixol. Un comprimat filmat con?ine zuclopentixol 10 mg sub form? de diclorhidrat de zuclopentixol 11,82 mg.
- Celelalte componente sunt: nucleu-amidon de cartof, lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, copovidon?, glicerol 85%, talc, ulei de ricin hidrogenat, stearat de magneziu;
film-hipromeloz?, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171), oxid ro?u de fer (E 172).
Clopixol 25 mg comprimate filmate
- Substan?a activ? este diclorhidratul de zuclopentixol. Un comprimat filmat con?ine zuclopentixol 25 mg sub form? de diclorhidrat de zuclopentixol 29,55 mg.
- Celelalte componente sunt: nucleu-amidon de cartof, lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, copovidon?, glicerol 85%, talc, ulei de ricin hidrogenat, stearat de magneziu;
film-hipromeloz?, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171), oxid ro?u de fer (E 172).

Cum arat? Clopixol ?i con?inutul ambalajului

Clopixol 10 mg se prezint? sub form? de comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare ro?u-brun deschis.
Clopixol 10 mg este disponibil �n urm?toarele m?rimi de ambalaj:
Flacon din polipropilen? cu 50 comprimate filmate
Cutie cu un flacon din polietilen? de �nalt? densitate, cu 50 comprimate filmate, �nchis cu capac cu filet, prev?zut cu sistem de �nchidere securizat pentru copii, con?in�nd desicant
Clopixol 25 mg se prezint? sub form? de comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare ro?ubrun.
Clopixol 25 mg este disponibil �n urm?toarele m?rimi de ambalaj:
Flacon din polipropilen? cu 50 comprimate filmate
Cutie cu un flacon din polietilen? de �nalt? densitate, cu 50 comprimate filmate, �nchis cu capac cu filet, prev?zut cu sistem de �nchidere securizat pentru copii, con?in�nd desicant.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i produc?torul

H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, DK-2500
Valby-Copenhaga, Danemarca
Acest prospect a fost aprobat �n Octombrie, 2014

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 67.91 LEI

În stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 14.90 LEI

În stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc suficient

Preț nou 124.49 LEI

În stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Produse noi

Scutece Pampers nr 2 New Baby 3-6 kg x 100
cadou

Preț nou 57.00 LEI

Preț vechi: 69.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Active Baby 7-14 kg x 76
cadou

Preț nou 63.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 64
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 110
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Premium Care 11-18 kg x 88
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 3 Active Baby Dry 5-9 kg x 90
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Active Baby Junior 5-9 kg x 152
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 2 Premium Care 3-6 kg x 148
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Premium Care 5-9 kg x 120
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 4 Active Baby 8-14 kg x 132
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Premium Care 8-14 kg x 104
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc

Categorii vizitate recent

    Produse vizitate recent