Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 37.05 Lei


Prețul afișat este valabil doar pentru comenzile online.

1. CE ESTE GRIMODIN ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?
Grimodin face parte din grupa de medicamente utilizat? pentru tratamentul epilepsiei ?i durerii din cadrul neuropatiei periferice.

Epilepsie: Grimodin este utilizat �n tratamentul diferitelor forme de epilepsie (convulsii care ini?ial sunt limitate la o anumit? parte a creierului, indiferent dac? se r?sp�ndesc sau nu �n alte p?r?i ale creierului). Medicul dumneavoastr? v? va prescrie Grimodin pentru a v? ajuta s? trata?i epilepsia, atunci c�nd tratamentul curent nu v? controleaz? deplin afec?iunea. Cu excep?ia cazului �n care vi s-a recomandat altfel, trebuie s? ad?uga?i Grimodin la tratamentul pe care �l urma?i deja. De asemenea, Grimodin poate fi utilizat ca unic medicament pentru tratamentul adul?ilor ?i copiilor cu v�rsta peste 12 ani.

Durerea din cadrul neuropatiei periferice: Grimodin este utilizat pentru tratamentul durerii de lung? durat? cauzat? de deterior?rile de la nivelul nervilor. O varietate de boli diferite pot determina dureri neuropate periferice (care apar �n primul r�nd la nivelul picioarelor ?i/sau bra?elor), cum sunt diabetul zaharat sau zona zoster. Senza?ia de durere poate fi descris? astfel: c?ldur?, arsur?, zv�cnituri, durere acut? ?i brusc?, junghi, crampe, usturime, �n?ep?turi, furnic?turi, amor?eal?, etc.

2. �NAINTE S? LUA?I GRIMODIN

Nu lua?i Grimodin
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la gabapentin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Grimodin.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Grimodin
- dac? suferi?i de probleme ale rinichilor
- dac? prezenta?i unele simptome cum sunt durere persistent? la nivelul stomacului, grea?? ?i v?rs?turi, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?
- un num?r mic dintre persoanele tratate cu antiepileptice, cum este ?i gabapentina, pot avea g�nduri de autov?t?mare sau chiar de suicid. �n cazul �n care ave?i astfel de g�nduri, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.

Utilizarea altor medicamente
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Spune?i medicului sau farmacistului dac? utiliza?i orice medicament care con?ine morfin?, deoarece morfina poate cre?te efectul Grimodin.
Nu este de a?teptat faptul ca Grimodin s? interac?ioneze cu alte medicamente antiepileptice sau cu anticoncep?ionalele orale.

Grimodin poate influen?a unele teste de laborator; dac? trebuie s? vi se efectueze un test al urinei spune?i-i medicului dumneavoastr? sau personalului medical din spital c? lua?i Grimodin.

Dac? Grimodin se administreaz? �n acela?i timp cu antiacide care con?in aluminiu ?i magneziu, absorb?ia Grimodin din stomac poate fi redus?. Ca urmare, se recomand? ca Grimodin s? fie administrat cu cel pu?in dou? ore dup? utilizarea antiacidului.

Utilizarea Grimodin cu alimente ?i b?uturi
Grimodin poate fi administrat cu sau f?r? alimente.

Sarcina ?i al?ptarea
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.Grimodin nu trebuie administrat �n timpul sarcinii, cu excep?ia cazului �n care nu sunt alte recomand?ri din partea medicului dumneavoastr?. Femeile aflate la v�rsta fertil? trebuie s? utilizeze metode contraceptive eficace.

Nu exist? studii specifice privind utilizarea gabapentinei la gravide, dar �n cazul altor medicamente antiepileptice utilizate �n tratamentul convulsiilor s-a raportat un risc crescut al afect?rii f?tului, �n special atunci c�nd se administreaz? �n acela?i timp mai multe medicamente anticonvulsivante. De aceea, ori de c�te ori este posibil ?i numai la recomandarea medicului dumneavoastr?, trebuie s? lua?i doar un singur medicament anticonvulsivant �n timpul sarcinii.
Nu �ntrerupe?i brusc administrarea acestui medicament, deoarece acest lucru poate determina apari?ia convulsiilor de �ntrerupere, care pot avea consecin?e grave asupra dumneavoastr? ?i a copilului.
Adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? dac? a?i r?mas gravid?, crede?i c? a?i r?mas gravid? sau dac? inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid? �n timpul tratamentului cu Grimodin.
Gabapentina, substan?a activ? din compozi?ia Grimodin este excretat? �n laptele matern. Deoarece efectele asupra sugarului nu sunt cunoscute, nu este recomandat? al?ptarea �n timpul tratamentului cu Grimodin.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Grimodin poate determina ame?eli, somnolen?? ?i oboseal?. Nu trebuie s? conduce?i vehicule, s? folosi?i utilaje complexe sau s? v? implica?i �n activit??i poten?ial periculoase , at�t timp c�t nu ?ti?i cum v? influen?eaz? medicamentul capacitatea de a executa astfel de activit??i.

Informa?ii importante privind unele componente ale Grimodin
Capsulele con?in lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament

3. CUM S? LUA?I GRIMODIN
Lua?i �ntotdeauna Grimodin exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Medicul dumneavoastr? v? va stabili doza potrivit?.

Dac? ave?i impresia c? efectul Grimodin este prea puternic sau prea slab, spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Dac? ave?i v�rsta peste 65 de ani, trebuie s? utiliza?i Grimodin �n mod normal, cu excep?ia cazului �n care ave?i probleme ale rinichilor.

Medicul dumneavostr? poate prescrie diferite scheme de tratament ?i/sau doze diferite, �n cazul �n care ave?i probleme ale rinichilor.

�nghi?i?i �ntotdeauna capsulele �ntregi, cu o cantitate suficient? de ap?.

Continua?i tratamentul cu Grimodin p�n? c�nd medicul dumneavoastr? v? va spune s?-l �ntrerupe?i.

Durerea din cadrul neuropatiei periferice
Lua?i num?rul de capsule sau de comprimate exact a?a cum v-a recomandat medicul dumneavoastr?. De regul?, medicul dumneavoastr? v? va cre?te doza �n mod gradat.

�n general, doza ini?ial? este cuprins? �ntre 300 ?i 900 mg pe zi. Ulterior, doza poate fi crescut?, �n etape, p�n? la maxim 3600 mg pe zi ?i medicul v? va spune s? lua?i aceast? doz? divizat? �n trei prize, adic? diminea?a, la pr�nz ?i seara.

Epilepsie
Adul?i ?i adolescen?i:
Lua?i num?rul de capsule sau de comprimate exact a?a cum v-a recomandat medicul dumneavoastr?. De regul?, medicul dumneavoastr? v? va cre?te doza �n mod gradat.

�n general, doza ini?ial? este cuprins? �ntre 300 ?i 900 mg pe zi. Ulterior, doza poate fi crescut?, �n etape, p�n? la maxim 3600 mg pe zi ?i medicul v? va spune s? lua?i aceast? doz? divizat? �n trei prize, adic? diminea?a, la pr�nz ?i seara.

Copii cu v�rsta de cel pu?in 6 ani
Doza administrat? copilului dumneavoastr? va fi stabilit? de medic ?i va fi calculat? �n func?ie de greutatea copilului. Tratamentul va fi �nceput cu o doz? mic?, care va fi crescut? gradat, pe o perioad? de aproximativ 3 zile. Doza uzual? necesar? pentru a controla epilepsia este de 25-35 mg /kg ?i pe zi. De regul?, aceast? doz? se administreaz? divizat �n 3 prize, , lu�nd capsula (capsulele) sau comprimatul (comprimatele) �n fiecare zi, diminea?a, la pr�nz ?i seara.

Grimodin nu este recomandat pentru utilizare la copiii cu v�rsta sub 6 ani.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Grimodin
Anun?a?i-l imediat pe medicul dumneavoastr? sau merge?i la departamentul de urgen?? al celui mai apropiat spital. Lua?i cu dumneavoastr? orice comprimate sau capsule r?mase, flaconul ?i cutia, pentru ca s? se poat? identifica imediat ce medicament a?i luat.

Dac? uita?i s? lua?i Grimodin
Dac? a?i uitat s? lua?i o doz?, lua?i-o imediat ce v? aduce?i aminte, cu excep?ia cazului �n care este momentul s? lua?i urm?toarea doz?. Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? lua?i Grimodin
Nu �ntrerupe?i administrarea Grimodin, cu excep?ia cazului �n care medicul dumneavoastr? v-a recomandat acest lucru. Dac? tratamentul dumneavoastr? este �ntrerupt, acest lucru trebuie efectuat treptat, pe o perioad? de minim 1 s?pt?m�n?. Dac? �ntrerupe?i brusc administrarea Grimodin sau opri?i utilizarea acestuia �nainte ca medicul dumneavoastr? s? v? recomande acest lucru, exist? un risc crescut de apari?ie a convulsiilor.

Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, Grimodin poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.

Reac?iile adverse foarte frecvente care pot afecta mai mult de 1 persoan? din 10 sunt prezentate mai jos:
� Infec?ii virale
� Senza?ie de mole?eal?, ame?eli, lips? de coordonare
� Oboseal?, febr?

Reac?iile adverse frecvente care pot afecta mai mult de 1 persoan? din 100 sunt prezentate mai jos:
� Pneumonie, infec?ie respiratorie, infec?ie a tractului urinar, infec?ii, inflama?ii ale urechii
� Num?r mic de celule albe �n s�nge
� Anorexie, cre?terea poftei de m�ncare
� Accese de m�nie la adresa celorlal?i, confuzie, fluctua?ii ale dispozi?iei, depresie, anxietate, nervozitate, dificultate �n g�ndire
� Convulsii, mi?c?ri spasmodice, dificult??i �n vorbire, pierderi de memorie, tremor, dificultate la adormire, dureri de cap, sensibilitate la nivelul pielii, atenuarea sim?urilor, dificult??i de coordonare, mi?c?ri necontrolate ale ochilor, reflexe crescute, sc?zute sau absente
� Vedere �nce?o?at?, vedere dubl?
� Vertij
� Tensiune arterial? mare, �nro?ire trec?toare a fe?ei ?i g�tului sau dilatare a vaselor de s�nge
� Dificult??i la respira?ie, bron?ite, dureri �n g�t, tuse, senza?ie de usc?ciune la nivelul nasului
� V?rs?turi, grea??, probleme ale din?ilor, inflama?ia gingiilor, diaree, dureri de stomac, indigestie, constipa?ie, usc?ciune a gurii sau a g�tului, flatulen??
� Umflarea fe?ei, v�n?t?i, erup?ie trec?toare pe piele, m�nc?rime, acnee
� Dureri la nivelul articula?iilor, dureri musculare, durere de spate, contrac?ii musculare
� Incontinen?? urinar?
� Dificult??i de erec?ie
� Umflarea picioarelor ?i a m�inilor, care poate implica ?i fa?a, trunchiul ?i membrele, dificultate la mers, sl?biciune, durere, stare general? de r?u, simptome asem?n?toare gripei
� Sc?derea num?rului de celule albe din s�nge, cre?tere �n greutate
� R?nire accidental?, fracturi, julituri

Reac?iile adverse rare care pot afecta mai pu?in de 1 persoan? din 1000 sunt prezentate mai jos:
� Sc?derea num?rului plachetelor-celule implicate �n coagularea s�ngelui
� Reac?ii alergice cum este urticaria
� Halucina?ii
� Probleme cu mi?c?ri anormale cum sunt contorsiuni, mi?c?ri spasmodice ?i rigiditate
� Zgomote �n urechi
� B?t?i rapide ale inimii
� Inflama?ia pancreasului
� Inflama?ia ficatului, �ng?lbenirea pielii ?i a albului ochilor
� Reac?ii severe la nivelul pielii, care necesit? asisten?? medical? de urgen??, umflarea buzelor ?i a fe?ei, erup?ie trec?toare pe piele ?i �nro?irea pielii, c?derea �n exces a p?rului
� Insuficien?? renal? acut?
� Evenimente adverse ca urmare a �ntreruperii bru?te a tratamentului cu gabapentin? (anxietate, dificult??i la adormire, grea??, dureri, transpira?ii), dureri �n piept
� Fluctua?ii ale concentra?iilor glucozei �n s�nge la pacien?ii cu diabet zaharat, rezultate anormale ale unor analize de s�nge, care pot sugera probleme ale ficatului.

�n plus, �n cadrul studiilor clinice efectuate la copii s-au raportat frecvent comportament agresiv ?i mi?c?ri spasmodice.

Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? GRIMODIN
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
A nu se p?stra la temperaturi peste 25�C.
Nu utiliza?i Grimodin dup? data de expirare �nscris? pe cutie dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

Ce con?ine Grimodin
- Substan?a activ? este gabapentina. Fiecare capsul? con?ine gabapentin? 100 mg, 300 mg sau 400 mg.
- Celelalte componente sunt: Grimodin 100 mg capsule Con?inutul capsulei - Lactoz? monohidrat
- Amidon de porumb
- Talc Capacul capsulei
- Indigotin? (E 132)
- Galben de chinolin? (E104)
- Dioxid de titan (E171)
- Gelatin? Corpul capsulei
- Oxid galben de fer (E 172)
- Dioxid de titan (E 171)
- Gelatin?

Grimodin 300 mg capsule Con?inutul capsulei
- Lactoz? monohidrat
- Amidon de porumb
- Talc Capacul capsulei
- Indigotin? (E 132)
- Dioxid de titan (E 171)
- Oxid galben de fer (E 172)
- Gelatin? Corpul capsulei
- Dioxid de titan (E 171)
- Gelatin?

Grimodin 400mg capsule Con?inutul capsulei
- Lactoz? monohidrat
- Amidon de porumb
- Talc Capacul capsulei
- Indigotin? (E 132)
- Dioxid de titan (E171)
- Oxid galben de fer (E172)
- Gelatin? Corpul capsulei
- Dioxid de titan (E 171)
- Gelatin?

Cum arat? Grimodin ?i con?inutul ambalajului
Grimodin 100 mg sunt capsule de m?rime �3�, cu capac de culoare verde ?i corp de culoarea filde?ului, con?in�nd pulbere alb? sau aproape alb?.
Grimodin 100 mg sunt disponibile �n cutii cu blistere din PVC-PVDC/Al care con?in 20 sau 60 de capsule.

Grimodin 300 mg sunt capsule de m?rime �0�, cu capac de culoare verde ?i corp de culoare alb?, con?in�nd pulbere alb? sau aproape alb?.
Grimodin 300 mg sunt disponibile �n cutii cu blistere din PVC-PVDC/Al care con?in 60 de capsule.

Grimodin 400 mg sunt capsule de m?rime �0�, cu capac de culoare verde ?i corp de culoare alb?, con?in�nd pulbere alb? sau aproape alb?.
Grimodin 400 mg sunt disponibile �n cutii cu blistere din PVC-PVDC/Al care con?in 60 de capsule.

Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.


Caracteristici
Forma:CAPS.
DCI:GABAPENTINUM
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 70.64 LEI

Stoc suficient
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 15.95 LEI

In stoc
Diazepam 10mg/2.5ml -sol.rect. x 5 - Desitin
doar în farmacie
Ebixa 10 mg -cpr.film x 56 - H.Lundbeck
doar în farmacie

Preț nou 121.56 LEI

In stoc
Fenobarbital 100mg x 25cpr. - Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 4.88 LEI

In stoc
Nimvastid 3mg-cps. x 28 - Krka
doar în farmacie

Preț nou 33.07 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!