Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 53.68 Lei

Cod produs: P438803337

Disponibilitate: Stoc suficient
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: Terapia Rambaxy

Prospect: Informa?ii pentru utilizator
Hiperavia 1 mg comprimate
rasagilin?
Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament
deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau
farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor
persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?.
- Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. Vezi pct. 4.
Ce g?si?i �n acest prospect:
1. Ce este Hiperavia ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Hiperavia
3. Cum s? lua?i Hiperavia
4. Reac?ii adverse posibile
5 Cum se p?streaz? Hiperavia
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii
1. Ce este Hiperavia ?i pentru ce se utilizeaz?
Hiperavia este utilizat pentru tratamentul bolii Parkinson. Poate fi utilizat cu sau f?r? levodopa (un alt
medicament folosit pentru tratamentul bolii Parkinson).
�n boala Parkinson, exist? o pierdere de celule care produc dopamin? �n creier. Dopamina este o
substan?? de la nivelul creierului, implicat? �n controlul mi?c?rii. Hiperavia ajut? la cre?terea ?i
men?inerea nivelului dopaminei �n creier.
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Hiperavia
Nu lua?i Hiperavia
- dac? sunte?i alergic la rasagilin? sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament (enumerate la punctul 6).
- dac? ave?i probleme severe cu ficatul.
Nu utiliza?i urm?toarele medicamente �n timp ce lua?i Hiperavia:
- inhibitori de monoaminooxidaz? (MAO) (de exemplu pentru tratamentul depresiei sau al bolii
Parkinson sau pentru orice alt? indica?ie), incluz�nd medicamente ?i medicamente pe baz? de
plante care se elibereaz? f?r? prescrip?ie medical?, de exemplu sun?toare
- petidin? (un puternic calmant al durerii)
Trebuie s? a?tepta?i cel pu?in 14 zile �ntre �ntreruperea tratamentului cu Hiperavia ?i �nceperea
tratamentului cu inhibitori de MAO sau petidin?.
Aten?ion?ri ?i precau?ii
�nainte s? lua?i Hiperavia, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului:
- dac? ave?i probleme u?oare sau moderate cu ficatul
- dac? ave?i orice suspiciune de modific?ri la nivelul pielii
Copii ?i adolescen?i
Hiperavia nu este recomandat pentru utilizare la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani.
Hiperavia �mpreun? cu alte medicamente
Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i
orice alte medicamente, sau dac? fuma?i sau inten?iona?i s? v? l?sa?i de fumat.
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? pentru recomand?ri �nainte de a lua oricare din urm?toarele
medicamente �mpreun? cu Hiperavia:
- anumite antidepresive (inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei, inhibitori selectivi ai
recapt?rii serotoninei ?i norepinefrinei, antidepresive triciclice sau tetraciclice)
- antibioticul ciprofloxacin?, utilizat �mpotriva infec?iilor
- antitusivul dextrometorfan
- simpatomimetice, cum sunt cele care intr? �n compozi?ia pic?turilor oculare, a
decongestionantelor nazale ?i orale precum ?i a medicamentelor utilizate �n tratamentul
r?celilor, care con?in efedrin? sau pseudoefedrin?.
Trebuie evitat? administrarea Hiperavia �mpreun? cu antidepresive care con?in fluoxetin? sau
fluvoxamin?.
Pentru a �ncepe tratamentul cu Hiperavia, trebuie s? a?tepta?i cel pu?in 5 s?pt?m�ni dup? oprirea
tratamentului cu fluoxetin?.
Pentru a �ncepe tratamentul cu fluoxetin? sau fluvoxamin?, trebuie s? a?tepta?i cel pu?in 14 zile dup?
oprirea tratamentului cu Hiperavia.
Spune?i medicului dac? dumneavoastr? sau familia/persoana care v? �ngrije?te observa?i/observ? faptul
c? dezvolta?i comportamente neobi?nuite �n care nu pute?i rezista impulsului, nevoii sau dorin?ei
arz?toare de a face anumite activit??i periculoase sau �n detrimentul dumneavoastr? sau al celorlal?i.
Acestea se numesc tulbur?ri de control al impulsurilor. La pacien?ii trata?i cu Hiperavia ?i/sau alte
medica?ii utilizate �n tratamentul bolii Parkinson, au fost observate comportamente cum sunt
compulsiile, g�ndurile obsesive, dependen?a patologic? de jocurile de noroc, cheltuieli excesive,
comportament impulsiv precum ?i o preocupare anormal de crescut? pentru sex sau o intensificare a
g�ndurilor sau senza?iilor legate de sex. Poate fi necesar ca medicul dumneavoastr? s? modifice doza
sau s? �ntrerup? tratamentul.
Hiperavia �mpreun? cu alimente ?i b?uturi
Hiperavia poate fi luat cu sau f?r? alimente.
Sarcina ?i al?ptarea
Dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?,
adresa?i-v? medicului sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua acest medicament.
Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacit??ii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? pentru recomand?ri �nainte de a conduce vehicule sau de
a folosi utilaje.
3. Cum s? lua?i Hiperavia
Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr? sau farmacistul.
Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza recomandat? de Hiperavia este de 1 comprimat de 1 mg administrat pe cale oral? o dat? pe zi.
Hiperavia poate fi luat cu sau f?r? alimente.
Dac? lua?i mai mult Hiperavia dec�t trebuie
Dac? crede?i c? a?i luat prea mult Hiperavia, anun?a?i-l imediat pe medicul dumneavoastr? sau pe
farmacist. Lua?i cu dumneavoastr? cutia de Hiperavia pentru a o ar?ta medicului sau farmacistului.
Dac? uita?i s? lua?i Hiperavia
Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?. Lua?i urm?toarea doz? �n mod normal, la ora
stabilit?.
Dac? �nceta?i s? lua?i Hiperavia
Nu �nceta?i s? lua?i Hiperavia f?r? s? discuta?i mai �nt�i cu medicul dumneavoastr?.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului
dumneavoastr? sau farmacistului.
4. Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate
persoanele.
�n cadrul studiilor clinice controlate cu placebo au fost raportate urm?toarele reac?ii adverse:
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):
- mi?c?ri anormale (dischinezie)
- durere de cap
Frecvente (pot afecta cel mult 1 din 10 persoane):
- durere abdominal?
- c?deri accidentale
- alergie
- febr?
- grip?
- stare general? de r?u
- durere la nivelul g�tului
- durere �n piept (angin? pectoral?)
- tensiune arterial? sc?zut? la ridicarea �n picioare, cu simptome de ame?eal?/confuzie
(hipotensiune arterial? ortostatic?)
- apetit sc?zut pentru alimente
- constipa?ie
- usc?ciune a gurii
- grea?? ?i v?rs?turi
- flatulen??
- valori anormale ale rezultatelor analizelor de s�nge (leucopenie)
- durere la nivelul articula?iilor (artralgie)
- durere musculo-scheletic?
- inflama?ii articulare (artrit?)
- amor?eal? ?i sl?biciune a musculaturii m�inii (sindrom de tunel carpian)
- sc?dere �n greutate
- vise anormale
- dificult??i �n coordonarea muscular? (tulbur?ri de echilibru)
- depresie
- ame?eli (vertij)
- contrac?ii musculare prelungite (distonie)
- scurgeri nazale (rinit?)
- irita?ii ale pielii (dermatit?)
- erup?ie trec?toare pe piele
- ochi ro?u (conjunctivit?)
- senza?ie imperioas? de a urina
Mai pu?in frecvente (pot afecta cel mult 1 din 100 persoane):
- accident vascular cerebral
- atac de cord (infarct miocardic)
- erup?ii trec?toare (veziculobuloase) pe piele
�n plus, s-a raportat cancer de piele la aproximativ 1% dintre pacien?ii inclu?i �n studiile clinice
placebo controlate. Totu?i, datele ?tiin?ifice sugereaz? c? boala Parkinson, ?i nu un anumit medicament
�n special, este asociat? cu un risc crescut de cancer de piele (nu doar melanom). Trebuie s? discuta?i
cu medicul dumneavoastr? despre orice suspiciune privind modific?ri ap?rute la nivelul pielii
dumneavoastr?.
Boala Parkinson este asociat? cu simptome de tip halucina?ii ?i confuzie.
�n perioada de dup? punerea pe pia?? a medicamentului aceste simptome au fost observate ?i la
pacien?i cu boal? Parkinson trata?i cu rasagilin?.
Au existat cazuri de pacien?i care, �n perioada �n care li s-au administrat unul sau mai multe
medicamente pentru tratamentul bolii Parkinson, nu au fost capabili s? reziste impulsului, nevoii sau
tenta?iei de a face o ac?iune ce ar fi putut fi periculoas? pentru ei sau pentru ceilal?i. Acestea se numesc
tulbur?ri de control al impulsurilor. La pacien?ii trata?i cu rasagilin? ?i/sau alte medica?ii utilizate �n
tratamentul bolii Parkinson au fost observate urm?toarele:
- g�nduri obsesive sau comportament impulsiv
- un impuls puternic de a juca jocuri de noroc �n mod excesiv, �n ciuda unor consecin?e
personale sau familiale serioase
- cre?terea sau alterarea interesului sexual ?i un comportament care creeaz? probleme
semnificative dumneavoastr? sau altora, de exemplu o dorin?? sexual? crescut?
- cump?r?turi sau cheltuieli excesive, necontrolabile
Spune?i medicului dumneavoastr? dac? ave?i oricare din aceste comportamente; acesta va discuta cu
dumneavoastr? despre metode de a controla sau reduce aceste simptome.
Raportarea reac?iilor adverse
Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. De asemenea, pute?i raporta
reac?iile adverse direct la
Agen?ia Na?ional? a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator S?n?tescu nr. 48, sector 1
Bucure?ti 011478- RO
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497
e-mail: adr@anm.ro
Raport�nd reac?iile adverse, pute?i contribui la furnizarea de informa?ii suplimentare privind siguran?a
acestui medicament.
5. Cum se p?streaz? Hiperavia
Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe cutie ?i pe blister dup? EXP. Data de
expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra la temperaturi sub 30�C.
Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s?
arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii
Ce con?ine Hiperavia
- Substan?a activ? este rasagilina. Fiecare comprimat con?ine rasagilin? 1 mg, echivalent cu
tartrat de rasagilin? 1,44 mg.
- Celelalte componente sunt celuloz? microcristalin?, amidon de porumb pregelatinizat, dioxid
de siliciu coloidal anhidru, acid malic, acid stearic 50.
Cum arat? Hiperavia ?i con?inutul ambalajului
Hiperavia se prezint? sub form? de comprimate de culoare alb? p�n? la aproape alb?, rotunde, plate, cu
margini aplatizate, marcate cu 1 pe o fa?? ?i netede pe cealalt? fa??, av�nd diametrul de 8,5 mm �
0,4 mm.
Comprimatele sunt disponibile �n cutii cu blistere, con?in�nd 7, 10, 28, 30, 100, 112 comprimate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.
De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul
De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??
Terapia SA
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 400632, Rom�nia
Fabricantul
Remedica Ltd.
Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056, Cipru
Acest prospect a fost revizuit �n mai 2016.

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Quetiapine 300 mg -cpr.elib.prel. x 60 - Teva
doar în farmacie
Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 67.91 LEI

În stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 14.90 LEI

În stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc suficient

Categorii vizitate recent

    Produse vizitate recent