Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.
La Minifarm, cumparaturile sunt norocoase!

Preț 94.94 Lei

Cod produs: W59901

Disponibilitate: Stoc limitat
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: TORRENT PHARMA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament, deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? cu ale dumneavoastr?.
- Dac? v? confrunta?i cu reac?ii adverse discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul.
Aceastea includ orice posibile reac?ii adverse care nu sunt men?ionate �n acest prospect.

Ce g?si?i �n acest prospect:

1. Ce este Levetiracetam Torrent ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Levetiracetam Torrent
3. Cum s? lua?i Levetiracetam Torrent
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Levetiracetam Torrent
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este Levetiracetam Torrent ?i pentru ce se utilizeaz?

Levetiracetam Torrent este un medicament antiepileptic (un medicament utilizat pentru tratamentul crizelor epileptice).
Levetiracetam Torrent este utilizat:
� ca tratament unic �n crizele convulsive par?iale cu sau f?r? generalizare secundar?, noudiagnosticate, la pacien?i �ncep�nd cu v�rsta de 16 ani.
� ca tratament adjuvant, asociat altui medicament antiepileptic pentru:
-crizele convulsive par?iale, cu sau f?r? generalizare, la pacien?i �ncep�nd cu v�rsta de 1 lun?.
-crizele mioclonice la pacien?i cu epilepsie mioclonic? juvenil?, �ncep�nd cu v�rsta de 12 ani.
-crizele tonico-clonice primare generalizate la pacien?i cu epilepsie generalizat? idiopatic? �ncep�nd cu v�rsta de 12 ani.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Levetiracetam Torrent

Nu lua?i Levetiracetam Torrent
Dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la levetiracetam sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerate la punctul 6).

Avertismente ?i precau?ii

Discuta?i cu medicul dumneavoastr? �nainte de a lua Levetiracetam Torrent
� Dac? ave?i probleme cu rinichii, urma?i sfatul medicului dumneavoastr?. Acesta poate decide dac? doza administrat? trebuie modificat?.
� Dac? observa?i o �ncetinire a cre?terii sau o dezvoltare pubertar? anormal? la copilul dumneavoastr?, v? rug?m s? v? adresa?i medicului dumneavoastr?.
� Dac? observa?i o cre?tere a severit??ii crizelor (de exemplu, cre?terea num?rului de crize), v? rug?m s?-l contacta?i pe medicul dumneavoastr?.
� La un num?r mic de pacien?i trata?i cu medicamente antiepileptice cum este Levetiracetam Torrent s-a constatat apari?ia unor g�nduri de autov?t?mare sau de sinucidere. Dac? ave?i orice simptom de depresie ?i/sau idea?ie suicidar?, v? rug?m s?-l contacta?i pe medicul dumneavoastr?.

Utilizarea altor medicamente ?i a Levetiracetam Torrent

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.

Utilizarea Levetiracetam Torrent cu alimente, b?uturi ?i alcool

Levetiracetam Torrent se poate administra cu sau f?r? alimente. Ca m?sur? de siguran??, nu utiliza?i Levetiracetam Torrent �n asociere cu b?uturi alcoolice.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
V? rug?m s? v? anun?a?i medicul dac? sunte?i gravid? sau crede?i c? a?i putea fi gravid?.
Levetiracetam Torrent nu trebuie administrat �n timpul sarcinii dec�t dac? este absolut necesar. Riscul posibil asupra f?tului nu este cunoscut. Studiile la animale au ar?tat existen?a unor efecte nedorite
asupra func?iei de reproducere, la doze mai mari dec�t cele necesare pentru a v? controla crizele.
Nu se recomand? al?ptarea �n timpul tratamentului.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Levetiracetam Torrent v? poate afecta capacitatea de a conduce a vehicule ?i de a folosi orice unelte sau utilaje, deoarece v? poate provoca stare de somnolen??. Aceasta se �nt�mpl? �ndeosebi la �nceputul tratamentului sau dup? cre?terea dozei. Nu trebuie s? conduce?i vehicule sau s? folosi?i utilaje p�n?
c�nd nu se stabilile?te c? abilitatea dumneavoastr? pentru aceste activit??i nu este afectat?.
Levetiracetam Torrent 750 mg comprimate filmate
Informa?ii importante privind unele componente ale Levetiracetam Torrent
Levetiracetam Torrent 750 mg comprimate filmate con?ine un agent colorant numit galben amurg (E 110) care poate provoca reac?ii alergice .

3. Cum s? lua?i Levetiracetam Torrent

Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr? sau farmacistul.
Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Levetiracetam Torrent trebuie administrat de dou? ori pe zi, diminea?a ?i seara, la aproximativ acelea?i ore, �n fiecare zi.
Lua?i �ntotdeauna num?rul de comprimate care v-a fost recomandat de c?tre medicul dumneavoastr?.

Monoterapie

Doze recomandate la adul?i ?i adolescen?i (�ncep�nd cu v�rsta de 16 ani)
Doza uzual? este cuprins? �ntre 1000 mg ?i 3000 mg zilnic.
C�nd ve?i �ncepe s? lua?i Levetiracetam Torrent, medicul dumneavoastr? v? va prescrie o doz? mai mic? �n primele 2 s?pt?m�ni, apoi v? va prescrie cea mai mic? doz? recomandat?.

Terapie adjuvant?
Dozele recomandate la adul?i ?i adolescen?i (12 - 17 ani) cu greutate de 50 kg sau mai mult
Doza uzual? este cuprins? �ntre 1000 mg ?i 3000 mg zilnic.
Dozele recomandate la sugari (�ntre 6 ?i 11 luni), copii mici ( �ntre 12 ?i 23 luni), copii (�ntre 2 ?i 11 ani) ?i adolescen?i (12 - 17 ani) cu greutate sub 50 kg
Medicul dumnneavoastr? v? va prescrie cea mai potrivit? form? farmaceutic? de Levetiracetam Torrent �n func?ie v�rsta, greutate ?i doz?.
Levetiracetam solu?ie oral? este mai adecvat pentru administrare la sugari ?i copii mici cu v ?rsta mai mic? de 6 ani.
Doza uzual? este cuprins? �ntre 20 mg pe kg greutate corporal? ?i 60 mg pe kg greutate corporal? zilnic.
Dozele recomandate la sugari (�ntre 1 lun? ?i 6 luni)
La sugari trebuie utilizat? forma farmaceutic? solu?ie oral? �n loc de Levetiracetam Torrent comprimate filmate.

Mod de administrare

Comprimatele filmate Levetiracetam Torrent se �nghit cu o cantitate suficient? de lichid (de exemplu, un pahar cu ap?).
Levetiracetam Torrent trebuie administrat de dou? ori pe zi, diminea?a ?i seara, la aproximativ acelea?i ore, �n fiecare zi.

Durata tratamentului

Levetiracetam Torrent implic? un tratament de lung? durat?. Utiliza?i Levetiracetam Torrent at�ta timp c�t v-a recomandat medicul dumneavoastr?.
Nu �ntrerupe?i tratamentul f?r? a discuta �n prealabil cu medicul dumneavoastr?, pentru c? �ntreruperea tratamentului poate fi urmat? de cre?terea num?rului de crize. Dac? medicul dumneavoastr? decide �ntreruperea tratamentului cu Levetiracetam Torrent, v? va instrui �n leg?tur? cu modul �n care se face
aceasta, prin sc?derea gradat? a dozei administrate.

Dac? lua?i mai mult Levetiracetam Torrent dec�t trebuie

Reac?iile adverse care pot s? apar? �n caz de supradozaj cu Levetiracetam Torrent sunt somnolen??, agita?ie, agresivitate, sc?dere a vigilen?ei, inhibare a respira?iei ?i com?.
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? �n cazul �n care a?i luat mai multe comprimate filmate dec�t trebuie. Medicul dumneavoastr? va stabili cel mai bun tratament posibil pentru supradozaj.

Dac? uita?i s? lua?i Levetiracetam Torrent

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? dac? nu a?i luat una sau mai multe doze.
Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa comprimatul uitat.

Dac? �nceta?i s? lua?i Levetiracetam Torrent

Dac? �ntrerupe?i tratamentul, ca ?i �n cazul altor antepileptice, doza de Levetiracetam Torrent va trebui �ntrerupt? treptat pentru a evita cre?terea num?rului de crize.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament , adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate avea reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Unele reac?ii adverse, cum sunt somnolen?a, oboseala ?i ame?elile pot fi mai frecvente la �nceputul tratamentului.
Reac?ii adverse foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 utilizator din 10
� rinofaringit?
� somnolen??, dureri de cap.

Reac?ii adverse frecvente : pot afecta 1 p�n? la 10 utilizatori din 100
� anorexie (lipsa poftei de m�ncare)
� depresie, ostilitate sau agresivitate, anxietate, insomnie, nervozitate sau iritabilitate
� convulsii, tulbur?ri de echilibru, ame?eli (senza?ie de instabilitate), letargie, tremor (tremur?turi involuntare)
� vertij (senza?ie de �nv�rtire)
� tuse
� dureri abdominale, diaree, dispepsie (indigestie), v?rs?turi, grea??
� erup?ii trec?toare pe piele
� astenie / fatigabilitate (oboseal?).

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente: pot afecta 1 p�n? la 10 utilizatori din 1000
� sc?derea num?rului de trombocite din s�nge, sc?derea num?rului de celule albe din s�nge
� sc?dere �n greutate, cre?tere �n greutate
� tentativ? de sinucidere ?i g�nduri de sinucidere, tulbur?ri mintale, comportament anormal, halucina?ii, furie, confuzie, atac de panic?, instabilitate emo?ional? / modific?ri ale dispozi?iei, agita?ie;
� amnezie (pierderea memoriei), tulbur?ri de memorie (uitare), coordonare anormal? / ataxie (incapacitate de a coordona mi??c?rile), parestezii (furnic?turi), tulbur?ri de aten?ie (incapacitate de concentrare)
� diplopie (vedere dubl?), vedere �nce?o?at?
� rezultate anormale ale testelor func?iei ficatului
� c?derea p?rului, eczeme, prurit
� sl?biciune muscular?, mialgie (dureri musculare);
� leziuni.

Reac?ii adverse rare: pot afecta 1 p�n? la 10 utilizatori din 10000
� infec?ii
� sc?derea num?rului tuturor tipurilor de celule sanguine
� sinucidere, tulbur?ri de personalitate (tulbur?ri de comportament), tulbur?ri de g�ndire (g�ndire �nceat?, incapacitate de concentrare)
� spasme musculare necontrolate care afecteaz? capul, trunchiul ?i membrele, dificult??i de controlare a mi?c?rilor, hiperkinezie (hiperactivitate);
� pancreatit?
� insuficien?? hepatic?, hepatit?
� erup?ie pe piele, care pot forma vezicule ?i arat? ca ?inte mici (pat? neagr? central?, �nconjurat? de o zon? mai palid?, cu un inel inchis in jurul marginii) (eritem polimorf), o erup?ie generalizat? cu vezicule ?i descuamarea pielii, �n special �n jurul gurii, nasului, ochilor ?i organelor genitale (sindrom
Stevens-Johnson) ?i o form? mai sever? provoc�nd exfolierea pielii �n mai mult de 30% din suprafa?a corpului (necroliz? epidermic? toxic?).
Dac? ave?i orice reac?ie advers?, discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul. Aceasta include orice posibile reac?ii adverse care nu sunt men?ionate �n acest prospect

5. Cum se p?streaz? Levetiracetam Torrent
A nu se l?sa la vederea ?i �ndem�na copiilor.
A nu se utiliza dup? data de expirare �nscris? pe cutie ?i blister dup? EXP: .
Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Nu arunca?i medicamentele prin intermediul apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele care nu v? mai folosesc. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine Levetiracetam Torrent
Substan?a activ? este levetiracetam.
Levetiracetam Torrent 250 mg
Fiecare comprimat filmat con?ine levetiracetam 250 mg.
Levetiracetam Torrent 500 mg
Fiecare comprimat filmat con?ine levetiracetam 500 mg
Levetiracetam Torrent 750 mg
Fiecare comprimat filmat con?ine levetiracetam 750 mg.
Levetiracetam Torrent 1000 mg
Fiecare comprimat filmat con?ine levetiracetam 1000 mg.
Celelalte componente sunt:
Levetiracetam Torrent 250 mg
Nucleu: amidon de porumb, amidonoglicolat de sodiu (Tip A), dioxid de siliciu coloidal anhidru, povidon? (K-30), talc, stearat de magneziu
Film: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), macrogol 400, indigotin? (E132)
Levetiracetam Torrent 500 mg:
Nucleu: amidon de porumb, amidonoglicolat de sodiu (Tip A), dioxid de siliciu coloidal anhidru, povidon? (K-30), talc, stearat de magneziu
Film: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), macrogol 400, oxid galben de fer (E172)
Levetiracetam Torrent 750 mg
Nucleu: amidon de porumb, amidonoglicolat de sodiu (Tip A), dioxid de siliciu coloidal anhidru, povidon? (K-30), talc, stearat de magneziu
Film: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), macrogol 400, oxid ro?u de fer (E172), galben amurg, lac de aluminiu (E110)
Levetiracetam Torrent 1000 mg
Nucleu: amidon de porumb, amidonoglicolat de sodiu (Tip A), dioxid de siliciu coloidal anhidru, povidon? (K-30), talc, stearat de magneziu
Film: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), macrogol 400

Cum arat? Levetiracetam Torrent ?i ce con?ine cutia

Comprimatele sunt ambalate �n blistere dispuse �n cutii.
Levetiracetam Torrent 250 mg sunt comprimate filmate ovale, de culoare albastr?, cu dimensiuni de 12,9 x 6,1 mm, marcate cu �250� ?i �MG� de o parte ?i de alta a liniei mediane pe una dintre fe?e ?i cu �1014� pe cealalt? fa??. Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Levetiracetam Torrent 250 mg este disponibil �n cutii con?in�nd 28, 30, 50, 60, 100 ?i 200 comprimate filmate.
Levetiracetam Torrent 500 mg sunt comprimate filmate ovale, de culoare galben?, cu dimensiuni de 16,2 x 7,3 mm, marcate cu �500� ?i �MG� de o parte ?i de alta a liniei mediane pe una dintre fe?e ?i cu �1015� pe cealalt? fa??. Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Levetiracetam Torrent 500 mg este disponibil �n cutii con?in�nd 28, 30, 50, 60, 100 ?i 200 comprimate filmate.
Levetiracetam Torrent 750 mg sunt comprimat filmate ovale, de culoare portocalie, cu dimensiuni de 18,8 x 8,8 mm, marcate cu �750� ?i �MG� de o parte ?i de alta a liniei mediane pe una dintre fe?e ?i cu �1016� pe cealalt? fa??. Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Levetiracetam Torrent 750 mg este disponibil �n cutii con?in�nd 28, 30, 50, 60, 100 ?i 200 comprimate filmate.
Levetiracetam Torrent 1000 mg sunt comprimate filmate ovale, de culoare alb?, cu dimensiuni de 20,1 x 9,8 mm, marcate cu �1000� ?i �MG� de o parte ?i de alta a liniei mediane pe una dintre fe?e ?i cu �1017� pe cealalt? fa??. Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Levetiracetam Torrent 1000 mg este disponibil �n cutii con?in�nd 28, 30, 50, 60, 100 ?i 200 comprimate filmate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??
Torrent Pharma SRL
Str. ?tirbei Vod?, Nr. 36, Etajul 2, Biroul A, Sector 1, Bucure?ti, Rom�nia
Fabricantul
Torrent Pharma GmbH,
S�dwestpark 50, 90449 N�rnberg, Germania
Acest medicament este autorizat �n Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri comerciale:
Germania: Levetiracetam Heumann 250/500/750/1000 mg Filmtabletten
Italia: Levetiracetam Torrent
Lituania: Levetiracetamas Torrent 250/500/750/1000 mg pl�vele dengtos
tablet�s
Rom�nia: Levetiracetam Torrent 250/500/750/1000 mg comprimate filmate
Marea Britanie: Levetiracetam Torrent 250/500/750/1000 mg film-coated tablets
Acest prospect a fost revizuit �n Martie 2014.
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:LEVETIRACETAMUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 67.91 LEI

În stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 14.90 LEI

În stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc suficient

Preț nou 124.49 LEI

În stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Produse noi

Scutece Pampers nr 2 New Baby 3-6 kg x 100
cadou

Preț nou 57.00 LEI

Preț vechi: 69.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Active Baby 7-14 kg x 76
cadou

Preț nou 63.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 64
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 110
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Premium Care 11-18 kg x 88
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 3 Active Baby Dry 5-9 kg x 90
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Active Baby Junior 5-9 kg x 152
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 2 Premium Care 3-6 kg x 148
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Premium Care 5-9 kg x 120
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 4 Active Baby 8-14 kg x 132
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Premium Care 8-14 kg x 104
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc

Categorii vizitate recent