Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 15.22 Lei

Cod produs: P26141

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: KRKA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Mirzaten ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? lua?i Mirzaten
3. Cum s? lua?i Mirzaten
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Mirzaten
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE MIRZATEN ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Mirzaten face parte dintr-un grup de medicamente numite antidepresive.
Mirzaten este utilizat pentru tratamentul depresiei.

2. �NAINTE S? LUA?I MIRZATEN

Nu utiliza?i Mirzaten
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la mirtazapin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Mirzaten. Dac? este a?a, trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? c�t de repede posibil �nainte de a lua Mirzaten.
- dac? lua?i sau a?i luat de cur�nd (�n ultimele dou? s?pt?m�ni) medicamente numite inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO).

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Mirzaten

Utilizarea la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani
Mirzaten nu trebuie utilizat �n mod normal la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani, deoarece nu a fost demonstrat? eficacitatea ?i siguran?a. De asemenea trebuie s? ?ti?i c? pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani au un risc crescut de a prezenta reac?ii adverse precum tendin?e de sinucidere, g�nduri de sinucidere ?i
ostilitate (predominant agresiune, comportament opozi?ional ?i furie), atunci c�nd folosesc aceast? clas? de medicamente. �n ciuda acestor lucruri, medicul dumneavoastr? poate prescrie Mirzaten ?i pacien?ilor cu v�rsta sub 18 ani, pentru c? decide c? aceasta este cea mai bun? op?iune pentru ace?tia.
Dac? medicul dumneavoastr? a prescris Mirzaten pentru un pacient cu v�rsta sub 18 ani ?i dori?i s? discuta?i acest lucru, v? rug?m s? v? �ntoarce?i la medicul dumneavoastr?. Trebuie s? v? informa?i medicul dac? oricare din simptomele enumerate mai sus au ap?rut sau s-au agravat atunci c�nd
pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani iau Mirzaten. De asemenea, siguran?a pe termen lung �n ceea ce prive?te cre?terea, maturizarea ?i dezvoltarea cognitiv? ?i comportamental? la aceast? grup? de v�rst? nu a fost �nc? demonstrat? �n cazul Mirzaten.
�n plus, la aceast? categorie de v�rst? a fost observat? cre?terea semnificativ? �n greutate �n cazul tratamentului cu mirtazapin?, comparativ cu adul?ii.

G�nduri de sinucidere ?i agravarea st?rii dvs. de depresie

Depresia de care suferi?i v? poate provoca uneori idei de auto-v?t?mare sau sinucidere. Acestea se pot accentua la �nceperea tratamentului cu medicamente antidepresive, deoarece ac?iunea tuturor acestor medicamente se produce �n timp, de obicei �n aproximativ dou? s?pt?m�ni ?i c�teodat? ?i mai mult.
Sunte?i mai �nclinat spre astfel de idei:
- Dac? a?i avut anterior g�nduri de sinucidere sau auto-v?t?mare.
- Dac? sunte?i de v�rst? adult? t�n?r?. Informa?ia rezultat? din studiile clinice arat? existen?a unui risc crescut de comportament suicidar la adul?ii �n v�rst? de mai pu?in de 25 de ani, care sufer? de o afec?iune psihic? ?i au urmat un tratament cu un antidepresiv.
�n cazul �n care ave?i g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere, indiferent de moment, contacta?i-v? imediat medicul sau adresa?i-v? f?r? �nt�rziere unui spital.
Poate fi util s? v? adresa?i unei rude sau unui prieten apropiat, c?ruia s?-i spune?i c? v? sim?i?i deprimat ?i pe care s?-l ruga?i s? citeasc? acest prospect. �n acela?i timp, pute?i ruga persoana respectiv? s? v? spun? dac? nu consider? c? starea dvs. de depresie sau anxietate s-a agravat sau dac? o
�ngrijoreaz? vreo modificare ap?rut? �n comportamentul dvs. .

De asemenea ave?i grij? deosebit? cu Mirzaten

-dac? ave?i sau a?i avut vreodat? una din urm?toarele afec?iuni.
Spune?i medicului dumneavoastr? despre aceste afec?iuni �nainte de a lua Mirzaten, dac? nu a?i spus p�n? acum.
- convulsii (epilepsie). Dac? apar convulsii sau convulsiile dumneavoastr? apar mai frecvent, opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?;
- boli hepatice, inclusiv icter. Dac? apare icterul, opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?;
- boli renale;
- boli cardiace sau tensiune arterial? sc?zut?;
- schizofrenie. Dac? simptomele psihotice, precum idei paranoice, devin mai frecvente sau mai severe, contacta?i-v? medicul imediat;
- psihoz? maniaco-depresiv? (perioade alternative de exaltare/hiperactivitate ?i comportament depresiv). Dac? �ncepe?i s? v? sim?i?i euforic sau surescitat, opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? ;
- diabet zaharat (poate fi necesar? ajustarea dozei de insulin? sau altor medicamente antidiabetice);
- boli oculare, precum cre?terea presiunii intraoculare (glaucom);
- dificult??i de urinare, ce pot fi provocate de o m?rire a prostatei;
-dac? apar semne de infec?ie precum febr? ridicat? inexplicabil?, dureri �n g�t, ulcera?ii la nivel bucal.
Opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? pentru o analiz? a s�ngelui. �n cazuri rare aceste simptome pot fi semnul unor tulbur?ri ale produc?iei de celule sanguine �n m?duva osoas?. De?i sunt rare, aceste simptome apar �n general dup? 4-6
s?pt?m�ni de tratament.
-dac? sunte?i o persoan? �n v�rst?. Pute?i fi mai sensibil la reac?iile adverse ale antidepresivelor.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i (sau inten?iona?i s? lua?i) orice alte medicamente din lista urm?toare.
De asemenea v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Nu lua?i Mirzaten �n asociere cu:
-inhibitori de monoaminooxidaz? (inhibitori MAO). De asemenea nu lua?i Mirzaten timp de dou? s?pt?m�ni de la �ncetarea tratamentului cu inhibitori MAO. La fel, dac? opri?i utilizarea Mirzaten, nu lua?i inhibitori MAO �n timpul urm?toarelor dou? s?pt?m�ni. Exemple de inhibitori
MAO sunt moclobemid?, tranilcipromin? (ambele sunt antidepresive) ?i selegilin? (utilizat? pentru boala Parkinson).

Ave?i grij? c�nd utiliza?i Mirzaten �mpreun? cu:

-antidepresive precum ISRS, venlafaxin? ?i L-triptofan sau triptani, (utiliza?i �n tratamentul migrenei), tramadol (un analgezic), linezolid (un antibiotic), litiu (utilizat �n tratamentul unor tulbur?ri psihice) ?i preparate care con?in sun?toare � Hypericum perforatum (un remediu din
plante pentru depresie). �n cazuri foarte rare, Mirzaten singur sau Mirzaten administrat concomitent cu aceste medicamente poate conduce la a?a numitul sindrom serotoninergic. Unele simptome ale acestui sindrom sunt: febr? inexplicabil?, transpira?ie, cre?terea frecven?ei
cardiace, diaree, contrac?ii musculare (necontrolabile), tremor, reflexe vii, nelini?te, schimb?ri ale dispozi?iei ?i stare de incon?tien??. Dac? apare o asociere a acestor simptome, vorbi?i imediat cu medicul dumneavoastr?.
-antidepresivul nefazodon?. Acesta poate cre?te concentra?ia Mirzaten �n s�nge. Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i acest medicament. Poate fi necesar? reducerea dozei de Mirzaten sau, la �ncetarea utiliz?rii nefazodonei, cre?terea din nou a dozei de Mirzaten.
-medicamente pentru tratarea anxiet??ii sau insomniei precum benzodiazepine;
-medicamente pentru tratarea schizofreniei precum olanzapin?;
-medicamente tratarea alergiilor precum cetirizin?;
-medicamente tratarea durerilor severe precum morfin?.

Administrat concomitent cu aceste medicamente Mirzaten poate accentua somnolen?a provocat? de acestea.
-medicamente pentru tratarea infec?iilor: medicamente pentru infec?ii bacteriene (precum eritromicina), medicamente pentru infec?ii fungice (cum ar fi ketoconazolul) ?i medicamente pentru HIV-SIDA (precum inhibitori de proteaze HIV) ?i medicamente pentru tratamentul
ulcerelor stomacului (cum este cimetidina).
Aceste medicamente �n asociere cu Mirzaten pot cre?te concentra?ia Mirzaten �n s�nge.
Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i aceste medicamente. Poate fi necesar? reducerea dozei de Mirzaten, sau c�nd tratamentul cu aceste medicamente este oprit, cre?terea din nou a dozei de Mirzaten.
-medicamente pentru tratarea epilepsiei precum carbamazepina ?i fenitoina;
-medicamente pentru tratarea tuberculozei precum rifampicina.
Aceste medicamente �n asociere cu Mirzaten pot sc?dea concentra?ia Mirzaten �n s�nge.
Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i aceste medicamente. Poate fi necesar? cre?terea dozei de Mirzaten, sau c�nd tratamentul cu aceste medicamente este oprit, reducerea din nou a dozei de Mirzaten.
-medicamente pentru prevenirea form?rii cheagurilor de s�nge precum warfarina.
Mirzaten poate cre?te efectul warfarinei asupra s�ngelui. �n cazul administr?rii concomitente este recomandat ca medicul dumneavoastr? s? v? monitorizeze s�ngele cu aten?ie.

Utilizarea Mirzaten cu alimente ?i b?uturi

Este posibil s? deveni?i somnolent dac? consuma?i b?uturi alcoolice �n timpul tratamentului cu Mirzaten.
Sunte?i sf?tuit s? nu consuma?i nici un fel de b?utur? alcoolic?.
Pute?i lua Mirzaten cu sau f?r? m�ncare .

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament. Experien?a limitat? cu administrarea de Mirzaten �n timpul sarcinii nu indic? risc crescut.
Totu?i, este necesar? precau?ie c�nd se utilizeaz? �n timpul sarcinii.
Dac? utiliza?i Mirzaten ?i r?m�ne?i gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, cere?i sfatul medicului dumneavoastr? dac? pute?i continua tratamentul cu Mirzaten. Dac? utiliza?i Mirzaten p�n? �n momentul sau cu scurt timp �naintea na?terii, copilul dumneavoastr? trebuie monitorizat pentru
posibile reac?ii adverse.
Asigura?i-v? c? medicul ?i/sau moa?a dumneavoastr? ?tiu c? lua?i Mirzaten. C�nd sunt administrate �n timpul sarcinii, medicamente similare (inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei = ISRS) pot cre?te riscul de apari?ie la copii a unei afec?iuni grave, numit? hipertensiune
pulmonar? persistent? a nou-n?scutului, care determin? la copil o respira?ie rapid? ?i un aspect alb?strui al pielii. Aceste simptome apar de obicei �n primele 24 ore dup? na?tere. Dac? observa?i acest lucru la copilul dumneavoastr?, trebuie s? contacta?i imediat medicul ?i/sau moa?a
dumneavoastr?.
�ntreba?i medicul dumneavoastr? dac? pute?i al?pta �n timpul tratamentului cu Mirzaten.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Mirzaten poate afecta aten?ia sau concentrarea. Fi?i sigur c? abilit??ile dumneavoastr? nu sunt afectate �nainte de a conduce vehicule ?i de a folosi utilaje.
Informa?ii importante privind unele componente ale Mirzaten
Mirzaten comprimate filmate con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

3. CUM S? LUA?I MIRZATEN

Lua?i �ntotdeauna Mirzaten exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.

C�t s? lua?i

Doza uzual? de �nceput este de 15 sau 30 mg zilnic. Medicul v? poate sf?tui s? cre?te?i treptat doza dup? c�teva zile p�n? la valoarea cea mai potrivit? pentru dumneavoastr? (�ntre 15 ?i 45 mg zilnic).
Aceast? doz? este de obicei aceea?i pentru toate v�rstele. Totu?i, dac? sunte?i v�rstnic sau ave?i o afec?iune renal? sau hepatic?, medicul dumneavoastr? poate adapta doza.

C�nd s? lua?i Mirzaten

Lua?i Mirzaten zilnic la aceea?i or? �n fiecare zi.Cel mai bine este s? lua?i Mirzaten �ntr-o singur? doz? �nainte de a merge la culcare. Totu?i medicul dumneavoastr? v? poate sugera s? �mp?r?i?i doza de Mirzaten � o parte din doza zilnic? diminea?a ?i cealalt? parte �nainte de a merge la culcare. Doza cea
mai mare trebuie luat? �nainte de culcare. Lua?i comprimatele oral. �nghi?i?i f?r? a mesteca doza de Mirzaten prescris?, cu pu?in? ap? sau suc dac? este necesar.

C�nd v? pute?i a?tepta s? �ncepe?i s? v? sim?i?i mai bine

De obicei Mirzaten va �ncepe s? ac?ioneze dup? una p�n? la dou? s?pt?m�ni iar dup? dou?-patru s?pt?m�ni poate ve?i �ncepe s? v? sim?i?i mai bine. De aceea este important ca �n timpul primelor s?pt?m�ni de tratament s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? despre efectele Mirzaten:
-dup? 2-4 s?pt?m�ni de la �nceperea administr?rii Mirzaten, discuta?i cu medicul dumneavoastr? despre efectele pe care le-a avut tratamentul.
-dac? �nc? nu v? sim?i?i mai bine, medicul dumneavoastr? v? poate prescrie o doz? mai mare. �n acest caz, dup? �nc? 2-4 s?pt?m�ni discuta?i din nou cu medicul dumneavoastr?.
De obicei va fi nevoie s? lua?i Mirzaten timp de 4-6 luni dup? ce simptomele de depresie au disp?rut.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Mirzaten

Dac? dumneavoastr? sau altcineva a luat prea mult Mirzaten, chema?i un medic imediat.
Cele mai probabile semne ale unei doze prea mari de Mirzaten (f?r? alte medicamente sau alcool etilic) sunt somnolen??, dezorientare ?i cre?terea frecven?ei cardiace.

Dac? uita?i s? lua?i Mirzaten

Dac? lua?i doza �ntr-o singur? priz? pe zi:
-Dac? a?i uitat s? lua?i doza de Mirzaten, nu lua?i doza uitat?. S?ri?i peste ea. Lua?i doza urm?toare la ora obi?nuit? .

Dac? lua?i doza �n dou? prize pe zi:
-dac? a?i uitat doza de diminea??, lua?i-o �mpreun? cu doza de sear?.
-dac? a?i uitat doza de sear?, nu o lua?i cu doza din diminea?a urm?toare, s?ri?i peste ea ?i continua?i cu dozele obi?nuite de diminea?? ?i sear?.
-dac? a?i uitat ambele doze, nu trebuie s? lua?i dozele uitate. S?ri?i peste ambele doze ?i continua?i �n ziua urm?toare cu dozele obi?nuite de diminea?? ?i seara.

Dac? �nceta?i s? lua?i Mirzaten

Opri?i administrarea de Mirzaten doar dup? ce v-ati sf?tuit cu medicul dumneavoastr?.
Dac? v? opri?i prea devreme, starea depresiv? poate reveni. Odat? ce v? sim?i?i mai bine, vorbi?i cu medicul dumneavoastr?. Medicul dumneavoastr? va decide c�nd poate fi oprit tratamentul.
Nu opri?i brusc administrarea de Mirzaten, chiar dac? depresia dumneavoastr? a trecut. Dac? opri?i brusc administrarea de Mirzaten pute?i s? v? sim?i?i r?u, ame?it, agitat sau anxios ?i pute?i avea dureri de cap. Aceste simptome pot fi evitate printr-o oprire treptat? a tratamentului. Medicul dumneavoastr?
v? va spune cum s? reduce?i doza treptat.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Mirzaten poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Anumite reac?ii adverse pot ap?rea mai des dec�t altele. Reac?iile adverse posibile ale Mirzaten sunt prezentate mai jos ?i pot fi �mp?r?ite ca:
-Foarte frecvente: afecteaz? mai mult de 1 utilizator din 10
-Frecvente: afecteaz? �ntre 1 ?i 10 utilizatori din 100
-Mai pu?in frecvente: afecteaz? �ntre 1 ?i 10 utilizatori din 1000
-Rare: afecteaz? �ntre 1 ?i 10 utilizatori din 10000
-Foarte rare: afecteaz? mai pu?in de 1 utilizator din 10000
-Frecven?? necunoscut?: nu se poate estima din datele disponibile

Foarte frecvente:
-cre?terea poftei de m�ncare ?i cre?tere �n greutate
-somnolen?? sau mole?eal?
-durere de cap
-Gur? uscat?

Frecvente:
-letargie
-ame?eli
-frison sau tremor
-grea??
-diaree
-v?rs?turi
-eritem sau erup?ii cutanate (exantem)
-durere �n articula?ii (artralgii) sau mu?chi (mialgii)
-durere de spate
-senza?ie de ame?eal? sau sl?biciune la ridicare rapid? �n picioare (hipotensiune arterial? ortostatic?)
-umfl?turi (tipic la glezne sau picioare) determinate de reten?ia de lichid (edem)
-oboseal?
-vise agitate
-confuzie
-anxietate
-tulbur?ri ale somnului.
La copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani, urm?toarele reac?ii adverse au fost observate frecvent �n studiile clinice: cre?tere semnificativ? �n greutate, urticarie ?i cre?terea concentra?iilor trigliceridelor �n s�nge.

Mai pu?in frecvente:
-v? sim?i?i euforic sau surescitat (manie).
Opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
-senza?ii anormale la nivelul pielii, de exemplu arsur?, �n?ep?tur?, g�dilat sau furnic?turi (parestezie)
-picioare nelini?tite
-le?in (sincop?)
-senza?ie de amor?eal? �n gur? (hipoestezie oral?)
-tensiune arterial? mic?
-co?maruri
-agita?ie
-halucina?ii
-nevoia de mi?care

Rare:
-colorare �n galben a ochilor sau pielii; aceasta poate sugera o tulburare a func?iei hepatice (icter)
Opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
-spasme sau contrac?ii musculare (mioclonie)
-nevoie imperioas? de mi?care
-comportament agresiv.

Frecven?? necunoscut?
-semne de infec?ie precum febr? brusc? ridicat? inexplicabil?, dureri �n g�t, ulcera?ii la nivel bucal (agranulocitoz?).
Opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
�n cazuri rare Mirzaten poate determina tulbur?ri �n producerea de celule sanguine (deprimarea func?iei m?duvei osoase). Unele persoane devin mai pu?in rezistente la infec?ie deoarece Mirzaten poate determina o reducere temporar? a num?rului de celule albe sanguine (granulocitopenie). �n cazuri rare Mirzaten poate determina de asemenea o reducere a num?rului de celule ro?ii ?i albe, precum ?i de plachete sanguine (anemie aplastic?), o reducere a num?rului de plachete sanguine (trombocitopenie) sau o cre?tere a num?rului celulelor albe sanguine (eozinofilie).
-Criz? de epilepsie (convulsii).
Opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
-asociere de simptome cum ar fi febra inexplicabil?, transpira?ii, cre?terea frecven?ei cardiace, diaree, contrac?ii musculare (necontrolabile), tremor, reflexe vii, nelini?te, schimb?ri ale dispozi?iei ?i pierderea con?tien?ei. �n cazuri foarte rare acestea pot fi semne ale sindromului serotoninergic.
Opri?i administrarea de Mirzaten ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
-g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau merge?i imediat la un spital.
-senza?ii anormale �n gur? (parestezie oral?)
-tulbur?ri ale vorbirii
-tumefac?ie �n gur? (edem oral)
-cre?terea saliva?iei
-hiponatremie
-secre?ie inadecvat? a hormonului antidiuretic
-Umblat �n timpul somnului (somnambulism)
-reac?ii alergice severe ale pielii (sindrom Stevens-Johnson, dermatit? buloas?, eritem polimorf, necroliz? epidermic? toxic?)
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? MIRZATEN

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Mirzaten dup? data de expirare �nscris? pe pe cutie ?i blister sau flacon. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Mirzaten
- Substan?a activ? este mirtazapina. Fiecare coprimat filmat con?ine mirtazapin? 15 mg, 30 mg sau 45 mg, sub form? de mirtazapin? hemihidrat 15,45 mg, 30,90 mg ?i, respectiv, 46,14 mg.
- Celelalte componente sunt: nucleu: lactoz? monohidrat, celuloz? pulbere, amidonglicolat de sodiu, amidon de porumb pregelatinizat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; film:
Mirzaten 15 mg: hidroxipropil metilceluloz?, dioxid de titan (E171), oxid galben de fer (E172), talc, macrogol 6000;
Mirzaten 30 mg:hidroxipropil metilceluloz?, dioxid de titan (E171), oxid galben de fer (E172), oxid ro?u de fer (E172), talc, macrogol 6000;
Mirzaten 45 mg: hidroxipropil metilceluloz?, dioxid de titan (E171), talc, macrogol 6000.

Cum arat? Mirzaten ?i con?inutul ambalajului

Mirzaten 15 mg
Comprimate filmate de form? oval?, u?or biconvexe, cu o linie median? pe o fa??, de culoare galbenmaronie.
Linia median? are numai rolul de a u?ura ruperea comprimatului pentru a fi �nghi?it u?or ?i nu de divizare �n doze egale.
Mirzaten 30 mg
Comprimate filmate de form? oval?, u?or biconvexe, cu o linie median? pe una dintre fe?e, de culoare portocaliu-maronie.
Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Mirzaten 45 mg
Comprimate filmate de form? oval?, u?or biconvexe de, culoare alb?.
Cutie cu 3 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te 10 comprimate filmate.
Cutie cu 6 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te 10 comprimate filmate.
Cutie cu 9 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te 10 comprimate filmate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i produc?torul
KRKA, d.d., Novo mesto, �marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia
Acest prospect a fost aprobat �n August 2012
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:MIRTAZAPINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 70.64 LEI

In stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie

Preț nou 368.83 LEI

Stoc limitat
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 15.69 LEI

In stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc limitat
Diazepam 10mg/2.5ml -sol.rect. x 5 - Desitin
doar în farmacie

Preț nou 119.52 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent