Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 15.59 Lei

Cod produs: P39080

Disponibilitate: Stoc epuizat

Producător: Actavis

Ce este Paxetin ?i pentru ce se utilizeaz?
Paxetin face parte dintr-un grup de medicamente numit inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei (ISRS). �n mod normal organismul con?ine o substan?? numit? serotonin?. Este cunoscut faptul c? sc?derea cantit??ii de serotonin? la nivelul creierului poate determina depresie (?i alte boli �nrudite) Paxetin ac?ioneaz? prin refacerea cantit??ii normale de serotonin? �n creier.

Paxetin este utilizat pentru tratamentul:
- Episoadelor moderate p�n? la severe ale depresiei
- Comportamentelor obsesionale ?i compulsive
- Atacurilor de panic?, cu sau f?r? agorafobie (teama de spa?ii deschise).
- Pacien?ilor care evit? sau sunt �nsp?im�nta?i de contactele sociale (fobie social?) ?i pacien?ii care sufer? de anxietate general? (team? f?r? motiv).
- Tulbur?rilor de stress post traumatic (situa?ie �n care pacien?ii retr?iesc experien?a periculoas? ?i terifiant? a evenimentului traumatic)

Medicul dumneavoastr? v? va spune exact pentru ce v? prescrie acest medicament.

Nu lua?i Paxetin
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la clorhidratul de paroxetin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Paxetin,
- dac? lua?i sau a?i luat �n ultimele 2 s?pt?m�ni alte medicamente pentru tratamentul depresiei numite inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO),
- dac? lua?i un medicament numit tioridazin? (neuroleptic),
- dac? ave?i v�rsta sub18 ani, deoarece paroxetina nu trebuie utilizat? p�n? la aceast? v�rst?.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Paxetin
- dac? suferi?i sau a?i suferit �n trecut de manie sau hipomanie (agita?ie extrem?, halucina?ii, dificultate �n concentrare sau de a sta lini?tit),
- dac? ave?i probleme cu ochii, cum ar fi unele forme de glaucom (cre?terea presiunii din interiorul ochiului),
- dac? suferi?i de boli de ficat, rinichi sau inim?,
- dac? suferi?i de epilepsie sau ave?i istoric de crize convulsive,
- dac? suferi?i de diabet zaharat,
- dac? ave?i valori sc?zute ale sodiului �n s�nge (hiponatremie)
- dac? sunte?i trata?i cu terapie electro-convulsivant?,
- dac? a?i suferit �n trecut de tulbur?ri hemoragice (tendin?? de a face cu u?urin?? v�n?t?i).

Dac? v? afla?i �n oricare dintre situa?iile mai sus men?ionate, discuta?i cu medicul �nainte de a lua acest medicament.

Paxetin poate s? provoace o senza?ie de nelini?te sau incapacitatea de a sta lini?tit, a?ezat sau �n picioare. Dac? vi se �nt�mpl? acest lucru, trebuie s?-i spune?i medicului curant.

G�nduri de sinucidere ?i agravarea st?rii dumneavoastr? de depresie sau de anxietate

Depresia ?i/sau tulbur?rile de anxietate de care suferi?i v? pot provoca uneori idei de auto-v?t?mare sau sinucidere. Acestea se pot accentua la �nceperea tratamentului cu medicamente antidepresive, deoarece ac?iunea tuturor acestor medicamente se produce �n timp, de obicei �n aproximativ dou? s?pt?m�ni ?i c�teodat? ?i mai mult.

Sunte?i mai �nclinat spre astfel de idei:
- dac? a?i avut anterior g�nduri de sinucidere sau auto-v?t?mare.
- dac? sunte?i de v�rst? adult? t�n?r?. Informa?ia rezultat? din studiile clinice arat? existen?a unui risc crescut de comportament suicidar la adul?ii �n v�rst? de mai pu?in de 25 de ani, care sufer? de o afec?iune psihic? ?i au urmat un tratament cu un antidepresiv.

�n cazul �n care ave?i g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere, indiferent de moment, contacta?i-v? imediat medicul sau adresa?i-v? f?r? �nt�rziere unui spital.

Poate fi util s? v? adresa?i unei rude sau unui prieten apropiat, c?ruia s?-i spune?i c? v? sim?i?i deprimat sau c? suferi?i de o tulburare de anxietate ?i pe care s?-l ruga?i s? citeasc? acest prospect. �n acela?i timp, pute?i ruga persoana respectiv? s? v? spun? dac? nu consider? c? starea dvs. de depresie sau anxietate s-a agravat sau dac? o �ngrijoreaz? vreo modificare ap?rut? �n comportamentul dvs.

Utilizarea la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani
�n mod normal, Paxetin nu trebuie utilizat la copiii ?i adolescen?ii sub 18 ani. De asemenea, trebuie s? ?ti?i c? pacien?ii sub 18 ani prezint? un risc crescut de apari?ie a reac?iilor adverse precum �ncercarea de sinucidere, g�ndurile de sinucidere ?i ostilitatea (predominant agresivitate, comportament opozi?ional ?i m�nie), atunci c�nd utilizeaz? medicamente din aceast? clas?. �n ciuda acestora, medicul curant poate s? prescrie Paxetin unor pacien?i sub 18 ani, dac? decide c? acest lucru este �n interesul lor. Dac? medicul a prescris Paxetin unui pacient sub 18 ani ?i dori?i s? discuta?i acest lucru, v? rug?m s? reveni?i la medicul dumneavoastr?. Trebuie s?-i aduce?i la cuno?tin?? dac? oricare din simptomele mai sus men?ionate apare sau se agraveaz? atunci c�nd pacientul sub 18 ani ia Paxetin. �n plus nu a fost �nc? demonstrat? siguran?a pe termen lung a paroxetinei privind cre?terea, maturizarea ?i dezvoltarea cognitiv? ?i comportamental? la acest grup de v�rst?.

Utilizarea altor medicamente
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.

Discuta?i cu medicul dumneavoastr? dac? urma?i tratament cu oricare dintre urm?toarele medicamente:
- medicamente serotoninergice (inclusiv IMAO, L-triptofan- supliment dietetic sau antidepresiv, triptani- pentru tratamentul migrenei, tramadol- pentru tratamentul durerilor puternice, albastru de metilen(folosit �n cazul prezen?ei nivelurilor crescute ale methemoglobinei �n s�nge ), linezolid -un antibiotic, alte medicamente din grupa ISRS, litiu ?i preparate pe baz? de sun?toare); administrarea concomitent? poate duce la apari?ia de efecte asociate cu excesul de serotonin? (sindrom serotoninergic: nelini?te, confuzie, transpira?ii, halucina?ii, accentuarea reflexelor, contrac?ii musculare involuntare (mioclonii), frisoane, b?t?i rapide ale inimii, tremur?turi, grea?? ?i diaree.
- anticoagulante orale (warfarina), medicamente care afecteaz? func?ia plachetar? sau cresc riscul de s�ngerare (de exemplu antipsihotice atipice cum ar fi clozapina, fenotiazinele, majoritatea antidepresivelor triciclice, acid acetil salicilic, alte antiinflamatoare, dipiridamol, ticlopidin?)
- prociclidina (medicament pentru boala Parkinson)
- fenitoin? sau alte medicamente �mpotriva epilepsiei,
- cimetidin? (pentru sc?derea acidit??ii gastrice)
- metoprolol (antianginos, antihipertensiv)
- tamoxifen (medicament pentru tratamentul cancerului).

�n timpul tratamentului cu Paxetin informa?i medicul sau farmacistul �nainte de a �ncepe s? lua?i orice alt medicament nou, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?

Utilizarea Paxetin cu alimente ?i b?uturi
Paxetin se poate lua cu sau f?r? alimente. Ca ?i �n cazul altor medicamente psihotrope trebuie s? evita?i consumul de b?uturi alcoolice �n timpul tratamentului cu paroxetin?.

Sarcina ?i al?ptarea
Spune?i medicului dumneavoastr? dac? r?m�ne?i gravid? sau dac? �ncerca?i s? r?m�ne?i gravid? �n timp ce lua?i Paxetin.
S-a dovedit un risc crescut de malforma?ii congenitale (�n special cardiovasculare), �n asociere cu utilizarea paroxetinei �n primul trimestru de sarcin?.
Nu trebuie s? utiliza?i Paxetin dec�t dup? ce a?i discutat cu medicul dumneavoastr? poten?ialele beneficii a?teptate ?i orice riscuri poten?iale pentru copilul �nc? nen?scut.
Dac? al?pta?i, trebuie s? �ntreba?i medicul dumneavoastr? sau farmacistul cu privire la recomand?rile cu privire la al?ptare. Utilizarea Paxetin �n cursul al?pt?rii nu este recomandat?.
S-a demonstrat c? paroxetina poate afecta �n mod reversibil calitatea spermei ?i prin urmare poate afecta fertilitatea b?rba?ilor trata?i cu tamoxifen.

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Unele reac?ii adverse ale tratamentului cu paroxetin? (afectarea capacit??ii de concentrare, somnolen??, ame?eli, tremor, dureri de cap, convulsii, confuzie, agita?ie, halucina?ii) afecteaz? capacitatea de a conduce vehicule ?i de a folosi utilaje. Dac? observa?i aceste reac?ii, nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje.

Cum s? lua?i Paxetin
Lua?i �ntotdeauna Paxetin exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dac? nu sunte?i sigur.
Medicul va stabili num?rul de comprimate pe care trebuie s?-l lua?i �n func?ie de afec?iunea de care suferi?i ?i de modul cum r?spunde?i la tratament. Lua?i comprimatele o singur? dat? pe zi, diminea?a �n timpul mesei.

Pacien?ii cu depresie: doza uzual? este de un comprimat Paxetin (20 mg paroxetin? ) pe zi, dar medicul dumneavoastr? poate decide dac? este necesar, o cre?tere p�n? la 50 mg/zi. �n aceast? situa?ie doza trebuie crescut? gradat.

Pacien?i cu tulbur?ri obsesiv compulsive: doza uzual? este de 2 comprimate Paxetin, dar medicul dumneavoastr? poate decide dac? este necesar, o cre?tere p�n? la 3 comprimate Paxetin . Doza trebuie crescut? gradat.

Pacien?i cu tulbur?ri de panic?: doza uzual? este de 2 comprimate Paxetin dar medicul dumneavoastr? poate decide dac? este necesar, o cre?tere p�n? la 50 mg /zi; doza trebuie crescut? gradat.

Pacien?ii cu tulbur?ri tip anxietate social?: doza uzual? este de un comprimat Paxetin o dat? pe zi. Dac? nu se ob?ine nicio �mbun?t??ire dup? 2 s?pt?m�ni de tratament, medicul poate decide s? creasc? doza cu 10 mg la fiecare s?pt?m�n? p�n? c�nd se ob?ine beneficiul clinic a?teptat. Doza maxim? zilnic? este de 50 mg .

Pacien?i cu tulbur?ri �n urma stress-ului post traumatic: doza uzual? este de un comprimat Paxetin o data pe zi. Dac? nu s-a ob?inut nicio ameliorare, medicul poate decide s? creasc? doza cu 10 mg la fiecare s?pt?m�n? p�n? c�nd apare beneficiul terapeutic. Doza maxim? zilnic? nu trebuie s? dep??easc? 50 mg.

La v�rstnici doza maxim? zilnic? nu trebuie s? dep??easc? 2 comprimate Paxetin (40 mg paroxetin? ) pe zi indiferent de afec?iunea tratat?.

Dac? ave?i boli de ficat sau rinichi, medicul v? va prescrie probabil doze mai mici dec�t cele recomandate �n mod uzual.

Durata tratamentului
Dup? �nceperea tratamentului cu Paxetin simptomele dumneavoastr? nu vor dispare imediat ci este nevoie de o durat? de cel pu?in una-dou? s?pt?m�ni p�n? la observarea unei amelior?ri. Pentru al?i pacien?i poate dura chiar mai mult p�n? la instalarea beneficiului terapeutic.

Nu opri?i tratamentul f?r? a discuta cu medicul dumneavoastr?. Chiar daca v? sim?i?i mai bine, trebuie s? continua?i administrarea Paxetin a?a cum v-a fost prescris. �n caz contrar simptomele pot reveni ?i starea dumeavoastr? se poate agrava.

Tratamentul trebuie continuat cel pu?in ?ase luni dup? recuperarea depresiei, sau chiar mai mult �n cazul tulbur?rilor obsesiv compulsive sau de panic?.

Medicul dumneavoastr? v? va sfatui c�t timp e nevoie s? urma?i tratamentul �n cazul stressului post traumatic.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Paxetin
Dac? a?i luat mai multe comprimate Paxetin dec�t trebuia sau �n cazul �n care copiii �nghit medicamentul din gre?eal?, anun?a?i imediat medicul dumneavoastr? sau merge?i la cel mai apropiat spital. Lua?i acest prospect sau c�teva comprimate cu dumneavoastr? pentru ca medicul s? ?tie ce a?i luat.

Dac? uita?i s? lua?i Paxetin
Dac? uita?i s? lua?i o doz?, lua?i-o imediat ce v? aminti?i. Dac? este timpul pentru doza urm?toare, s?ri?i peste doza uitat? ?i reveni?i la schema de administrare obi?nuit?. Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? lua?i Paxetin
La oprirea brusc? a tratamentului pot s? apar? simptome de sevraj. De obicei acestea sunt moderate ca intensitate ?i dispar �n cel mult dou? s?pt?m�ni. Ocazional �ns? pot fi mai severe ?i cu durat? mai lung?. Pentru a evita apari?ia acestor reac?ii, medicul v? va reduce doza treptat cu c�te 10 mg la interval de c�te o s?pt?m�n?.

Reac?ii care apar la �ntreruperea tratamentului: grea??, tulbur?ri de vedere, senza?ii de ?oc electric, tremur?turi, tulbur?ri ale somnului sau vise intense, anxietate, dureri de cap.

Mai pu?in frecvent pot apare: agita?ie, stare de r?u, dureri oculare (glaucom), tremur?turi, confuzie, tulbur?ri de vedere, halucina?ii, transpira?ii, instabilitate emo?ional?, fluctua?ii ale comportamentului, iritabilitate, diaree.

Dac? oricare din reac?iile mai sus men?ionate apar ?i sunt severe sau de lung? durat? contacta?i medicul c�t mai cur�nd posibil.

Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Paxetin poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.

Intensitatea ?i frecven?a unora dintre reac?iile adverse enumerate mai jos se pot reduce �n cursul tratamentului continuu ?i nu necesit? �ntreruperea tratamentului. Reac?iile adverse ale medicamentului sunt enumerate mai jos clasificate pe sisteme, aparate ?i organe ?i �n func?ie de frecven??. Frecven?ele sunt definite astfel: foarte frecvent (mai mult de 1 pacient din 10), frecvent (1 pacient din 10 p�n? la 1 din 100), mai pu?in frecvent (1 pacient din 100 p�n? la 1 din 1000), rar (1 pacient din 1000 p�n? la 1 din 10000), foarte rar (mai putin de 1 la 10 000), inclusiv cazuri izolate.

Tulbur?ri hematologice ?i limfatice

Mai pu?in frecvent: s�nger?ri anormale, mai ales la nivelul pielii ?i mucoaselor (�n principal v�n?t?i).
Foarte rar: sc?derea num?rului de trombocite.

Tulbur?ri ale sistemului imunitar
Foarte rar: reac?ii alergice (inclusiv urticarie ?i angioedem).

Tulbur?ri endocrine
Foarte rar: sindrom de secre?ie inadecvat? de hormon antidiuretic (SIADH).

Tulbur?ri metabolice ?i de nutri?ie
Frecvent: sc?derea poftei de m�ncare.
Rar: sc?derea concentra?iei de sodiu din s�nge a fost observat? predominant la pacien?ii v�rstnici ?i este uneori datorat? sindromului de secre?ie inadecvat? de hormon antidiuretic (SIADH).

Tulbur?ri psihice
Frecvent: somnolen??, insomnie.
Mai pu?in frecvent: confuzie, halucina?ii.
Rar: reac?ii maniacale, agita?ie, anxietate, depersonalizare, atacuri de panic?, senza?ie de nelini?te sau incapacitatea de a sta lini?tit, a?ezat sau �n picioare.

Aceste simptome pot fi determinate ?i de boala subiacent?.

�n timpul sau la scurt timp dup? �ncetarea tratamentului cu paroxetin?, s-au raportat cazuri de idea?ie suicidar? ?i comportamente de tip suicidar.

Tulbur?ri ale sistemului nervos
Foarte frecvent : afectarea capacit??ii de concentrare
Frecvent: ame?eli, tremor.
Mai pu?in frecvent: mi?c?ri involuntare ale gurii ?i limbii, dificult??i de mi?care, rigiditate, tremur?turi
Rar: convulsii.
Foarte rar: sindrom serotoninergic (simptomele pot include agita?ie, confuzie, hipersudora?ie, halucina?ii, reflexe exagerate, spasme musculare, frisoane, puls accelerat ?i tremor). Au fost raportate cazuri de mi?c?ri involuntare ale gurii ?i limbii la pacien?i cu tulbur?ri motorii sau care primeau medica?ie neuroleptic?.

Tulbur?ri oculare
Frecvent: vedere �nce?o?at?.
Foarte rar: glaucom acut.

Tulbur?ri cardiace
Mai pu?in frecvent: frecven?a crescut? a b?t?ilor inimii (tahicardie)
Rar: frecven?a redus? a b?t?ilor inimii (bradicardie)

Tulbur?ri vasculare
Mai pu?in frecvent: cre?teri sau sc?deri tranzitorii ale tensiunii arteriale.
Cre?teri sau sc?deri tranzitorii ale tensiunii arteriale au fost raportate dup? tratamentul cu paroxetin?, de obicei la pacien?ii cu hipertensiune arterial? sau anxietate preexistente.

Tulbur?ri respiratorii, toracice ?i mediastinale
Frecvent: c?scat.

Tulbur?ri gastro-intestinale
Foarte frecvent: grea??.
Frecvent: constipa?ie, diaree, usc?ciune a gurii.
Foarte rar: hemoragii gastro-intestinale.

Tulbur?ri hepato - biliare
Rar: cre?teri ale enzimelor hepatice.
Foarte rar: evenimente hepatice (ca hepatita, asociat? uneori cu icter ?i / sau insuficien?? hepatic?). Trebuie luat? �n considerare oprirea tratamentului cu paroxetin? �n cazul persisten?ei valorilor crescute ale enzimelor hepatice.

Tulbur?ri cutanate ?i ale ?esutului subcutanat
Frecvent: transpira?ii.
Mai pu?in frecvent: erup?ii pe piele �nso?ite sau nu de m�nc?rimi
Foarte rar: reac?ii grave pe piele (eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnos, necroliz? epidermal? toxic?), reac?ii de sensibilitate la lumin?.

Tulbur?ri renale ?i ale c?ilor urinare
Mai pu?in frecvent: dificultate sau imposibilitate de a urina

Tulbur?ri ale aparatului genital ?i s�nului
Foarte frecvent: disfunc?ie sexual? (dificult??i �n via?a sexual?, cum ar fi imposibilitatea atingerii orgasmului, iar la barba?i probleme de erec?ie ?i ejaculare).
Rar: secre?ie lactat? anormal?, at�t la femei c�t ?i la b?rba?i
Foarte rar: erec?ie dureroas? sau prelungit?

Tulbur?ri musculo � scheletice ?i ale ?esutului conjuctiv
Rar: dureri articulare, dureri musculare

Tulbur?ri generale ?i la nivelul locului de administrare
Frecvent: stare de oboseal?, cre?tere �n greutate.
Foarte rar: edeme periferice (umflarea m�inilor sau picioarelor).

Unele studii clinice au ar?tat un risc crescut de fracturi osoase, �n special la pacien?ii cu v�rsta de 50 de ani ?i peste, trata?i cu paroxetin? ?i medicamente din aceea?i clas? (ISRS).

Reac?ii adverse obervate �n studiile clinice la copii ?i adolescen?i
- comportament suicidal crescut (inclusiv tentative de sinucidere ?i g�nduri suicidare), comportament auto-agresiv ?i agresivitate crescut?
- sc?derea poftei de m�ncare, grea??, dureri abdominale, s�nger?ri
- nervozitate, ame?eli, tremor, transpira?ii, agita?ie, instabilitate emo?ional? (inclusiv pl�ns ?i varia?ii ale dispozi?iei).

Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Cum se p?streaz? Paxetin
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Paxetin dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj.
A se p?stra �n ambalajul original.

Ce con?ine Paxetin

- Substan?a activ? este paroxetina (sub form? de clorhidrat). Un comprimat con?ine paroxetin? 20 mg sub form? de clorhidrat de paroxetin? 22,22 mg.
- Celelalte componente sunt: nucleu- amidonglicolat de sodiu, celuloz? microcristalin?, manitol DC, stearat de magneziu, film- copolimer pe baz? de dimetilaminoetilmetacrilat ?i esteri butil sau metil metacrilici �n etanol alcool polivinilic par?ial hidrolizat, dioxid de titan (E171), talc, lecitin? de soia, gum? de xantan.

Cum arat? Paxetin ?i con?inutul ambalajului
Comprimate filmate Paxetin sunt rotunde, albe sau aproape albe, biconvexe, cu o linie de divizare pe c�te o fa?? ?i pe pere?ii laterali, marcate cu �P� pe o fa?? ?i cu �20� pe cealalt? fa??.
Cutie cu 3 blistere din Al/Al a c�te 10 comprimate filmate
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:PAROXETINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 67.91 LEI

In stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie

Preț nou 368.83 LEI

Stoc suficient
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 14.90 LEI

In stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc limitat
Diazepam 10mg/2.5ml -sol.rect. x 5 - Desitin
doar în farmacie

Preț nou 124.49 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!