Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 24.53 Lei

Cod produs: P36963

Disponibilitate: Stoc limitat
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: Actavis

Ce este Pharmataz ?i pentru ce se utilizeaz?
Pharmataz apar?ine unei grupe de medicamente denumit? antidepresive.
Pharmataz este utilizat? pentru tratamentul depresiei.

Nu lua?i Pharmataz:

- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la mirtazapin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Pharmataz. Dac? este a?a, trebuie s? discuta?i c�t mai repede posibil cu medicul dumneavoastr? �nainte de a lua Pharmataz.
- dac? lua?i sau a?i luat recent (�n ultimele dou? s?pt?m�ni) medicamente numite inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO).

Ave?i grij? deosebit? c�nd lua?i Pharmataz:
Utilizarea la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani

Pharmataz nu trebuie utilizat? �n mod normal la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani deoarece eficacitatea nu a fost demonstrat?. De asemenea, trebuie s? ?ti?i c? pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani, atunci c�nd sunt trata?i cu aceast? clas? de medicamente prezint? un risc crescut de apari?ie a reac?iilor adverse, cum sunt tentativ? de sinucidere, g�nduri suicidare ?i ostilitate (predominant agresiune, comportament opozi?ional ?i furie). Totu?i, medicul dumneavoastr? poate prescrie Pharmataz ?i pacien?ilor cu v�rsta sub 18 ani, dac? decide c? tratamentul cu acest medicament este �n beneficiul lor. Dac? medicul dumneavoastr? a prescris Pharmataz pentru un pacient cu v�rsta sub 18 ani ?i dori?i s? discuta?i acest lucru, v? rug?m s? v? adresa?i medicului dumneavoastr?. Trebuie s? v? informa?i medicul dac? oricare dintre simptomele enumerate mai sus au ap?rut sau s-au agravat la pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani trata?i cu Pharmataz. De asemenea, p�n? �n prezent nu a fost �nc? demonstrat? siguran?a tratamentului de lung? durat? cu Pharmataz �n ceea ce prive?te cre?terea, maturizarea, dezvoltarea cognitiv? ?i comportamental? la acest? grup? de v�rst?.

�n plus, cre?teri semnificative �n greutate au fost observate la aceast? categorie de v�rst? mai frecvent comparativ cu cre?terile �n greutate la adul?i.

G�nduri de sinucidere ?i agravarea st?rii dumneavoastr? de depresie

Depresia de care suferi?i v? poate provoca uneori idei de auto-v?t?mare sau sinucidere. Acestea se pot accentua la �nceperea tratamentului cu medicamente antidepresive, deoarece ac?iunea tuturor acestor medicamente se produce �n timp, de obicei �n aproximativ dou? s?pt?m�ni ?i c�teodat? ?i mai mult.

Sunte?i mai �nclinat spre astfel de idei:
- dac? a?i avut anterior g�nduri de sinucidere sau auto-v?t?mare.
- dac? sunte?i de v�rst? adult? t�n?r?. Informa?ia rezultat? din studiile clinice arat? existen?a unui risc crescut de comportament suicidar la adul?ii �n v�rst? de mai pu?in de 25 de ani, care sufer? de o afec?iune psihic? ?i au urmat un tratament cu un antidepresiv.

�n cazul �n care ave?i g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere, indiferent de moment, contacta?i-v? imediat medicul sau adresa?i-v? f?r? �nt�rziere unui spital.

Poate fi util s? v? adresa?i unei rude sau unui prieten apropiat, c?ruia s?-i spune?i c? v? sim?i?i deprimat ?i pe care s?-l ruga?i s? citeasc? acest prospect. �n acela?i timp, pute?i ruga persoana respectiv? s? v? spun? dac? nu consider? c? starea dumneavoastr?. de depresie s-a agravat sau dac? o �ngrijoreaz? vreo modificare ap?rut? �n comportamentul dumneavoastr?.

De asemenea, ave?i grij? deosebit? cu Pharmataz:
dac? ave?i sau a?i avut vreodat? una din urm?toarele afec?iuni.

Spune?i medicului dumneavoastr? despre aceste afec?iuni �nainte de a lua Pharmataz, dac? nu a?i spus p�n? acum:
- convulsii (epilepsie). Dac? apar convulsii sau convulsiile dumneavoastr? apar mai frecvent, �ntrerupe?i administrarea Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?;
- boli de ficat, inclusiv icter. Dac? apare icterul, �nceta?i s? lua?i Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?;
- boli de rinichi;
- boli de inim?, sau tensiune arterial? sc?zut?;
- schizofrenie. Dac? simptomele psihotice cum sunt g�ndurile paranoide devin mai dese sau mai severe, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?;
- psihoz? maniaco-depresiv? (perioade alternante de exaltare/hiperactivitate ?i st?ri depresive). Dac? �ncepe?i s? v? sim?i?i euforic sau surescitat, �nceta?i s? lua?i Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?;
- diabet zaharat (poate fi necesar? ajustarea dozei de insulin? sau a altor medicamente antidiabetice)
- boli ale ochilor, cum este cre?terea presiunii intraoculare (glaucom)
- dificult??i la urinare (mic?iune) , care pot fi determinate de o m?rire a prostatei.
- dac? v? apar semne de infec?ie cum sunt febr? mare inexplicabil?, dureri �n g�t ulcera?ii ale gurii.

�ntrerupe?i administrarea de Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? pentru a efectua o analiz? de s�nge.
�n cazuri rare aceste simptome pot fi semne ale unor tulbur?ri ale produc?iei de celule sanguine �n m?duva osoas?. De?i sunt rare, aceste simptome apar �n general dup? 4-6 s?pt?m�ni de tratament.
Dac? sunte?i o persoan? �n v�rst?. Pute?i fi mai sensibil la reac?iile adverse ale antidepresivelor.

Utilizarea altor medicamente:
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte tipuri de medicamente, inclusiv medicamente eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i (sau inten?iona?i s? lua?i) orice alte medicamente din lista urm?toare.

De asemenea v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.

Nu lua?i Pharmataz �n asociere cu:
- inhibitori de monoaminooxidaz? (inhibitori MAO). De asemenea, nu lua?i Pharmataz timp de dou? s?pt?m�ni de la �ntreruperea tratamentului cu inhibitori MAO. Dac? �nceta?i s? lua?i Pharmataz, nu lua?i inhibitori MAO �n timpul urm?toarelor dou? s?pt?m�ni.

Exemplele de inhibitori de MAO sunt: moclobemid?, tranilcipromin?, (ambele sunt antidepresive) ?i selegilin? (utilizat? pentru boala Parkinson).

Ave?i grij? c�nd lua?i Pharmataz �n asociere cu:
- antidepresive precum ISRS, venlafaxin? ?i L-triptofan sau triptani (utiliza?i �n tratamentul migrenei), tramadol (un analgezic), linezolid (un antibiotic), litiu (utilizat �n tratamentul unor afec?iuni psihice) ?i preparate care con?in sun?toare � Hypericum perforatum (un remediu din plante pentru depresie). �n cazuri foarte rare, Pharmataz administrat singur sau asocierea Pharmataz cu aceste medicamente poate determina apari?ia a?a numitului sindrom serotoninergic. Unele simptome ale acestui sindrom sunt: febr? inexplicabil?, transpira?ii, cre?terea frecven?ei cardiace, diaree, contrac?ii musculare (necontrolabile), tremor, reflexe vii, agita?ie, schimb?ri ale st?rii de dispozi?ie ?i pierderea st?rii de con?tien??. Dac? apare o combina?ie a acestor simptome, vorbi?i imediat cu medicul dumneavoastr?.
- antidepresivul nefazodon?. Acesta poate cre?te cantitatea de Pharmataz din s�ngele dumneavoastr?. Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i acest medicament. Poate fi nevoie de sc?derea dozei de Pharmataz sau atunci c�nd tratamentul cu nefazodon? este �ntrerupt,de cre?terea suplimentar? a dozei de Pharmataz.
- medicamente pentru tratarea anxiet??ii sau insomniei precum benzodiazepine; medicamente pentru tratarea schizofreniei precum olanzapin?; medicamente pentru alergii precum cetirizin?; medicamente pentru tratarea durerilor severe precum morfin?. Administrat concomitent cu aceste medicamente Pharmataz poate accentua somnolen?a provocat? de acestea.
- medicamente pentru tratarea infec?iilor: medicamente pentru infec?ii bacteriene (precum eritromicina), medicamente pentru infec?ii fungice (cum este ketoconazolul) ?i medicamente pentru HIV-SIDA (precum inhibitorii de proteaze HIV).

�n asociere cu Pharmataz aceste medicamente pot cre?te cantitatea de Pharmataz din s�ngele dumneavoastr?. Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i aceste medicamente. Poate fi nevoie de sc?derea dozei de Pharmataz, sau atunci c�nd tratamentul cu aceste medicamente este oprit, de cre?terea din nou a dozei de Pharmataz.
- medicamente pentru tratarea epilepsiei precum carbamazepina ?i fenitoina; medicamente pentru tratarea tuberculozei precum rifampicina.

�n asociere cu Pharmataz aceste medicamente pot sc?dea cantitatea de Pharmataz din s�ngele dumneavoastr?. Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i aceste medicamente. Poate fi nevoie de cre?terea dozei de Pharmataz, sau atunci c�nd tratamentul cu aceste medicamente este oprit, reducerea din nou a dozei de Pharmataz.
- medicamente pentru prevenirea form?rii cheagurilor de s�nge cum este warfarina

Pharmataz poate cre?te efectele warfarinei asupra s�ngelui. �n cazul administr?rii concomitente este recomandat ca medicul dumneavoastr? s? v? monitorizeze s�ngele cu aten?ie.

Folosirea Pharmataz cu alimente ?i b?uturi
Este posibil s? deveni?i somnolent dac? consuma?i b?uturi alcoolice �n timp ce lua?i Pharmataz.
Recomandarea este de a nu consuma nici un fel de b?utur? alcoolic?.
Pute?i lua Pharmataz cu sau f?r? alimente.

Sarcina ?i al?ptarea
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Experien?a limitat? privind administrarea Pharmataz la femeile gravide nu indic? un risc crescut. Totu?i, este necesar? precau?ie �n cazul utiliz?rii �n timpul sarcinii.
Dac? utiliza?i Pharmataz ?i r?m�ne?i gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, cere?i sfatul medicului dumneavoastr? dac? pute?i continua tratamentul cu Pharmataz. Dac? utiliza?i Pharmataz p�n? �n momentul sau cu scurt timp �naintea na?terii, copilul dumneavoastr? trebuie supravegheat �n ceea ce prive?te apari?ia posibilelor reac?ii adverse.

Asigura?i-v? c? moa?a ?i/sau medicul dumneavoastr? ?tiu c? lua?i mirtazapin?. Atunci c�nd medicamente similare (ISRS) sunt administrate �n timpul sarcinii, acestea pot s? creasc? riscul de apari?ie la copii a unei afec?iuni grave numit? hipertensiune pulmonar? persistent? a nou-n?scutului (HPPN), care determin? la copil o respira?ie rapid? ?i un aspect alb?strui al pielii. De obicei, aceste simptome apar �n primele 24 de ore dup? na?tere. Dac? observa?i acest lucru la copilul dumneavoastr? trebuie s? v? adresa?i imediat moa?ei ?i/sau medicului dumneavoastr?.
�ntreba?i medicul dumneavoastr? dac? pute?i al?pta �n timp ce lua?i Pharmataz.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor:
Pharmataz poate modifica aten?ia ?i capacitatea de concentrare. Asigura?i-v? c? nu sunte?i afectat �nainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informa?ii importante privind unele componente ale Pharmataz:
Comprimatele de Pharmataz con?in aspartam, o surs? de fenilalanin?. Poate fi d?un?tor pentru persoanele cu fenilcetonurie.

Cum s? lua?i Pharmataz
Lua?i �ntotdeauna Pharmataz exact a?a cum v-a recomandat medicul sau farmacistul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul sau cu farmacistul dumneavoastr? dac? nu sunte?i sigur.

C�t s? lua?i
Doza uzual? la �nceptul tratamentului este de 15 sau 30 mg �n fiecare zi. Medicul dumneavoastr? v? poate sf?tui s? cre?te?i doza dup? c�teva zile p�n? la valoarea cea mai potrivit? pentru dumneavoastr? (�ntre 15 ?i 45 mg pe zi). Doza este de obicei aceea?i pentru toate v�rstele. Totu?i, dac? sunte?i o person? v�rstnic? sau ave?i o afec?iune renal? sau hepatic?, medicul dumneavoastr? v? poate modifica doza.

C�nd s? lua?i Pharmataz
Lua?i Pharmataz la aceea?i or? �n fiecare zi. Cel mai bine este s? lua?i Pharmataz �ntr-o singur? doz? �nainte de a merge la culcare. Totu?i medicul dumneavoastr? v? poate recomanda s? diviza?i doza de Pharmataz �n 2 prize � una diminea?a ?i una seara �nainte de a merge la culcare. Doza cea mai mare trebuie luat? �nainte de a merge la culcare. Lua?i comprimatele pe gur?. �nghi?i?i comprimatele de Pharmataz prescrise, �ntregi, f?r? a fi mestecate cu pu?in? ap?.

Cum s? lua?i comprimatele orodispersabile
Pentru a preveni sf?r�marea comprimatului orodispersabil nu ap?sa?i pe alveola comprimatului. Nu sf?r�ma?i comprimatul orodispersabil.
Scoate?i comprimatul orodispersabil cu m�inile uscate ?i plasa?i-l pe limb?. Comprimatul se va dezintegra rapid ?i poate fi �nghi?it f?r? ap?.

C�nd v? pute?i a?tepta s? �ncepe?i s? v? sim?i?i mai bine
De obicei Pharmataz va �ncepe s? ac?ioneze dup? 1- 2 s?pt?m�ni iar dup? 2-4 s?pt?m�ni poate ve?i �ncepe s? v? sim?i?i mai bine.
De aceea este important ca �n timpul primelor s?pt?m�ni de tratament s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? despre efectele Pharmataz.
Dup? 2-4 s?pt?m�ni de la �nceperea administr?rii Pharmataz, discuta?i cu medicul dumneavoastr? despre efectele pe care le-a avut acest medicament.
Dac? nu v? sim?i?i mai bine, medicul dumneavoastr? v? poate prescrie o doz? mai mare. �n acest caz discuta?i din nou cu medicul dumneavoastr? dup? �nc? 2-4 s?pt?m�ni
De obicei va fi nevoie s? lua?i Pharmataz p�n? c�nd simptomele de depresie dispar, timp de 4-6 luni.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Pharmataz:
Dac? dumneavoastr? sau altcineva a luat prea mult Pharmataz, contacta?i imediat un medic.
Cele mai probabile semne ale unei doze prea mari de Pharmataz (f?r? alte medicamente sau alcool etilic) sunt somnolen??, dezorientare ?i cre?terea frecven?ei cardiace.

Dac? uita?i s? lua?i Pharmataz:
Dac? se presupune c? lua?i doza odat? pe zi:
- dac? a?i uitat s? lua?i doza de Pharmataz, nu lua?i doza uitat?. S?ri?i peste ea. Lua?i doza urm?toare la ora obi?nuit?.

Dac? se presupune c? lua?i doza de dou? ori pe zi:
- dac? a?i uitat s? lua?i doza de diminea??, pur ?i simplu lua?i-o �mpreun? cu doza de sear?.
- dac? a?i uitat s? lua?i doza de sear?, nu o lua?i cu doza urm?toare de diminea??, s?ri?i peste ea ?i continua?i cu dozele obi?nuite de diminea?? ?i sear?.
- dac? a?i uitat s? lua?i ambele doze, nu trebuie s? lua?i dozele uitate. S?ri?i peste ambele doze ?i continua?i �n ziua urm?toare cu dozele obi?nuite de diminea?? ?i seara.

Dac? �nceta?i s? lua?i Pharmataz
�ntrerupe?i administrarea de Pharmataz doar dup? ce v-a?i consultat cu medicul dumneavoastr?.
Dac? v? opri?i prea devreme, starea depresiv? poate reveni. Odat? ce v? sim?i?i mai bine, discuta?i cu medicul dumneavoastr?. Medicul dumneavoastr? va decide c�nd poate fi oprit tratamentul.
Nu �ntrerupe?i brusc administrarea Pharmataz, chiar dac? depresia a trecut. Dac? �ntrerupe?i brusc administrarea de Pharmataz pute?i s? v? sim?i?i r?u, ame?it, agitat sau anxios ?i pute?i avea dureri de cap. Aceste simptome pot fi evitate prin �ntreruperea treptat? a tratamentului. Medicul dumneavoastr? v? va spune cum s? reduce?i doza treptat.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Pharmataz poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Unele reac?ii adverse pot s? apar? mai des dec�t altele. Reac?iile adverse posibile ale Pharmataz sunt prezentate mai jos ?i pot fi clasificate ca:

Foarte frecvente:
cre?terea poftei de m�ncare ?i cre?tere �n greutate
somnolen??
durere de cap
senza?ia de usc?ciune a gurii

Frecvente:
letargie
ame?eli
frison sau tremor
grea??
diaree
v?rs?turi
erup?ii trec?toare pe piele (exantem)
durere la nivelul articula?iilor (artralgii) sau mu?chi (mialgii)
durere de spate
senza?ie de ame?eal? sau le?in la ridicarea brusc? �n picioare (hipotensiune arterial? ortostatic?)
umfl?turi (tipic la glezne sau picioare) determinate de reten?ia de lichid (edem)
oboseal?
vise agitate
confuzie
senza?ia de anxietate
tulbur?ri de somn

Mai pu?in frecvente:
senza?ia de euforie sau surescitare marcat? (manie).

Opri?i administrarea de Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
senza?ii anormale la nivelul pielii, de exemplu arsur?, �n?ep?tur?, g�dilat sau furnic?turi (parestezie)
picioare nelini?tite
le?in (sincop?)
senza?ie de amor?eal? �n gur? (hipoestezie oral?)
tensiune arterial? sc?zut?
co?maruri
senza?ia de agita?ie
halucina?ii
nevoia de mi?care.

Rare:
colorare �n galben a ochilor sau pielii; aceasta poate sugera o tulburare ale func?iei hepatice (icter). Opri?i administrarea de Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
spasme sau contrac?ii musculare (mioclonii).

Cu frecven?? necunoscut?:
semne de infec?ie precum febr? brusc? inexplicabil?, dureri �n g�t, ulcera?ii ale gurii (agranulocitoz?). Opri?i administrarea de Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? pentru a v? efectua o analiz? de s�nge.
�n cazuri rare, Pharmataz poate determina tulbur?ri �n producerea celulelor sanguine (deprimarea func?iei m?duvei osoase). Unele persoane devin mai pu?in rezistente la infec?ie deoarece Pharmataz poate determina o reducere temporar? a num?rului de celule albe sanguine (granulocitopenie). De asemenea, �n cazuri rare Pharmataz poate determina o reducere a num?rului de celule sanguine ro?ii ?i albe, precum ?i de trombocite (anemie aplastic?), o reducere a num?rului de trombocite (trombocitopenie) sau o cre?tere a num?rului de celule albe din s�nge (eozinofilie).
crize de epilepsie (convulsii).

Opri?i administrarea de Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
o combina?ie de simptome cum sunt febr? inexplicabil?, transpira?ii, cre?terea frecven?ei cardiace, diaree, contrac?ii musculare (incontrolabile), tremor, reflexe vii, nelini?te, schimb?ri ale dispozi?iei ?i pierderea con?tien?ei. �n cazuri foarte rare acestea pot fi semne ale sindromului serotoninergic.

Opri?i administrarea de Pharmataz ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere

Contacta?i medicul dumneavoastr? sau merge?i imediat la spital.
senza?ii anormale la nivelul gurii (parestezie oral?)
tumefac?ie �n gur? (edem oral)
hiponatremie
erec?ie inadecvat? a hormonului antidiuretic

�n studii clinice la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani au fost observate frecvent: cre?teri semnificative �n greutate, urticarie ?i cre?terea nivelului de trigliceride �n s�nge.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Cum se p?streaz? Pharmataz
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Pharmataz dup? data de expirare �nscris? pe cutie sau blister dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.
�ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

Ce con?ine Pharmataz

Substan?a activ? este mirtazapin?.
Fiecare comprimat orodispersabil con?ine mirtazapin? 15 mg, 30 mg ?i 45 mg.

Celelalte componente sunt: manitol, celuloz? microcristalin?, carbonat de magneziu greu, hidroxipropilceluloz? slab substituit?, crospovidon?, dioxid de siliciu coloidal anhidru, L-metionin?, celuloz? microcristalin? ?i gum? Guar (Avicel CE-15), aspartam (E 951), arom? de portocale, stearat de magneziu.

Cum arat? Pharmataz ?i con?inutul ambalajului

Comprimatele orodispersabile de 15 mg: comprimate rotunde, biconvexe, de culoare alb? sau aproape alb?, cu diametrul de 8 mm, marcate cu M1.
Comprimatele orodispersabile de 30 mg: comprimate rotunde, biconvexe, de culoare alb? sau aproape alb?, cu diametrul de 10 mm marcate cu M2.
Comprimatele orodispersabile de 45 mg: comprimate rotunde, biconvexe, de culoare alb? sau aproape alb?, cu diametrul de 12 mm marcate cu M4.

Blistere din oPA-Al/Al-PVC

Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:MIRTAZAPINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 67.91 LEI

În stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 14.90 LEI

În stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc suficient

Preț nou 124.49 LEI

În stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Produse noi

Scutece Pampers nr 2 New Baby 3-6 kg x 100
cadou

Preț nou 57.00 LEI

Preț vechi: 69.00

Stoc suficient
Scutece Pampers nr 4 Active Baby 7-14 kg x 76
cadou

Preț nou 63.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 64
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 110
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Premium Care 11-18 kg x 88
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 3 Active Baby Dry 5-9 kg x 90
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Active Baby Junior 5-9 kg x 152
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 2 Premium Care 3-6 kg x 148
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Premium Care 5-9 kg x 120
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 4 Active Baby 8-14 kg x 132
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Premium Care 8-14 kg x 104
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc