Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 23.00 Lei

Cod produs: P438798049

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: Terapia Rambaxy

Prospect:
Informa?ii pentru utilizator Serodeps 10 mg comprimate filmate Serodeps 20 mg comprimate filmate Escitalopram (sub form? de oxalat) Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament. deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?. - P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i. - Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale. - Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?. - Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. Ce g?si?i �n acest prospect: 1. Ce este Serodeps ?i pentru ce se utilizeaz? 2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Serodeps 3. Cum s? utiliza?i Serodeps 4. Reac?ii adverse posibile 5. Cum se p?streaz? Serodeps 6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este Serodeps ?i pentru ce se utilizeaz?
Serodeps con?ine escitalopram ?i este utilizat �n tratamentul depresiei (episoade majore de depresie) ?i a tulbur?rilor de anxietate (cum sunt tulbur?rile de panic? cu sau f?r? agorafobie, tulbur?rile de anxietate social?, tulbur?rile de anxietate generalizat? ?i tulbur?rile obsesiv-compulsive). Serodeps apar?ine unui grup de antidepresive denumit inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei (ISRS). Aceste medicamente ac?ioneaz? asupra sistemului serotoninergic din creier prin cre?terea concentra?iei de serotonin?. Tulbur?rile de la nivelul sistemului serotoninergic sunt considerate un factor important �n instalarea depresiei ?i afec?iunilor �nrudite.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Serodeps
Nu utiliza?i Serodeps - dac? sunte?i alergic la escitalopram sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6) - dac? lua?i alte medicamente care apar?in unui grup numit inhibitori MAO, incluz�nd selegilina (utilizat? �n tratamentul bolii Parkinson), moclobemida (utilizat? �n tratamentul depresiei) ?i linezolid (un antibiotic). - dac? v-a?i n?scut cu sau a?i avut un episod de ritm cardiac anormal (observat la ECG; o examinare pentru a evalua modul �n care func?ioneaz? inima) - dac? lua?i medicamente pentru probleme de ritm cardiac sau care pot afecta ritmul inimii (vezi punctul 2 Serodeps �mpreun? cu alte medicamente) 2 Aten?ion?ri ?i precau?ii V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? dac? prezenta?i oricare alt? situa?ie clinic? sau afec?iune, deoarece medicul trebuie s? ia aceasta �n considerare. �nainte s? lua?i Serodeps, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale. - Dac? ave?i epilepsie. Tratamentul cu Serodeps trebuie oprit dac? apar convulsii pentru prima dat? sau dac? exist? o cre?tere a frecven?ei convulsiilor (vezi ?i pct 4 �Reac?ii adverse posibile�) - Dac? suferi?i de afectarea func?iilor hepatice sau renale. Este posibil ca medicul dumneavoastr? s? modifice dozele. - Dac? ave?i diabet zaharat. Tratamentul cu Serodeps poate afecta controlul glicemiei. Poate fi necesar? ajustarea dozelor de insulin? ?i/sau a antidiabeticelor orale. - Dac? ave?i concentra?ie sc?zut? de sodiu �n s�nge. - Dac? ave?i tendin?a de a manifesta cu u?urin?? s�nger?ri sau v�n?t?i. - Dac? primi?i tratament electroconvulsivant. - Dac? ave?i boal? coronarian?. - Dac? suferi?i sau a?i suferit de probleme cardiace sau a?i avut recent un atac de cord. - Dac? ave?i un ritm al inimii foarte lent ?i/sau ?ti?i c? a?i putea avea deple?ie de sare, ca urmare a unei diarei severe prelungite ?i a v?rs?turilor (stare de r?u) sau a utiliz?rii de diuretice (comprimate de ap?) - Dac? v? confrunta?i cu o b?taie rapid? sau neregulat? a inimii, le?in, colaps sau ame?eli la ridicarea �n picioare, care poate indica func?ionarea anormal? a ritmului cardiac. - Dac? suferi?i de glaucom cu unghi �nchis sau a?i avut glaucom. Aten?ionare Unii pacien?i cu boal? maniaco-depresiv? pot intra �ntr-o faz? de manie. Aceasta este caracterizat? prin idei neobi?nuite ?i rapid schimb?toare, stare de fericire exagerat? ?i activitate fizic? excesiv?. Dac? manifesta?i astfel de simptome, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?. Simptome cum sunt stare de nelini?te sau dificult??i de a sta a?ezat sau �n picioare pot s? apar? ?i �n primele s?pt?m�ni de tratament. Spune?i imediat medicului dumneavoastr? dac? ave?i astfel de simptome. G�nduri de sinucidere ?i agravarea st?rii dumneavoastr? de depresie sau de anxietate Depresia ?i/sau tulbur?rile de anxietate de care suferi?i v? pot provoca uneori idei de auto-v?t?mare sau sinucidere. Acestea se pot accentua la �nceperea tratamentului cu medicamente antidepresive, deoarece ac?iunea tuturor acestor medicamente se produce �n timp, de obicei �n aproximativ dou? s?pt?m�ni ?i c�teodat? ?i mai mult. Sunte?i mai �nclinat spre astfel de idei: - Dac? a?i avut anterior g�nduri de sinucidere sau auto-v?t?mare. - Dac? sunte?i de v�rst? adult? t�n?r?. Informa?ia rezultat? din studiile clinice arat? existen?a unui risc crescut de comportament suicidar la adul?ii �n v�rst? de mai pu?in de 25 de ani, care sufer? de o afec?iune psihic? ?i au urmat un tratament cu un antidepresiv. �n cazul �n care ave?i g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere, indiferent de moment, contacta?i-v? imediat medicul sau adresa?i-v? f?r? �nt�rziere unui spital. Poate fi util s? v? adresa?i unei rude sau unui prieten apropiat, c?ruia s?-i spune?i c? v? sim?i?i deprimat sau c? suferi?i de o tulburare de anxietate ?i pe care s?-l ruga?i s? citeasc? acest prospect. �n acela?i timp, pute?i ruga persoana respectiv? s? v? spun? dac? nu consider? c? starea dumneavoastr? de depresie sau anxietate s-a agravat sau dac? o �ngrijoreaz? vreo modificare ap?rut? �n comportamentul dumneavoastr?.

3 Utilizarea la copii ?i adolescen?i
�n mod normal, Serodeps nu trebuie utilizat la copii ?i adolescen?i cu v�rste sub 18 ani. De asemenea, trebuie s? ?ti?i c? pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani au un risc crescut de reac?ii adverse, cum sunt tendin?e de sinucidere, g�nduri de sinucidere ?i ostilitate (predominant agresivitate, comportament opozi?ional ?i furie) c�nd utilizeaz? medicamente din aceast? clas?. Totu?i, medicul dumneavoastr? poate prescrie Serodeps pentru pacien?i cu v�rsta sub 18 ani dac? decide c? aceasta este cel mai bine pentru pacien?ii respectivi. Dac? medicul dumneavoastr? a prescris Serodeps unui pacient cu v�rsta sub 18 ani ?i dori?i s? discuta?i despre acest lucru, v? rug?m s? merge?i �napoi la medicul dumneavoastr?. Trebuie s? v? informa?i medicul dumneavoastr? dac? oricare dintre simptomele enumerate mai sus apar sau se agraveaz? la pacien?i cu v�rste sub 18 ani care iau Serodeps. De asemenea, pentru acest grup de v�rst? nu au fost demonstrate efectele privind siguran?a administr?rii Serodeps pe termen lung �n ceea ce prive?te cre?terea, maturizarea ?i dezvoltarea cognitiv? ?i comportamental?. Serodeps �mpreun? cu alte medicamente Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente. Spune?i medicului dumneavoastr? dac? utiliza?i oricare dintre urm?toarele medicamente: - Medicamentele care scad nivelurile sanguine de potasiu sau magneziu, deoarece aceste condi?ii cresc riscul de tulburare de ritm cardiac ce pune via?a �n pericol - Inhibitori neselectivi de monoaminoxidaz? (IMAO), con?in�nd ca substan?? activ?: fenelzin?, iproniazid?, izocarboxazid?, nialamid? ?i tranilcipromin?. Dac? a?i utilizat oricare dintre aceste medicamente este necesar s? a?tepta?i 14 zile �nainte de a �ncepe s? lua?i Serodeps. Dup? ce a?i oprit tratamentul cu Serodeps trebuie s? l?sa?i s? treac? 7 zile �nainte de a utiliza oricare dintre aceste medicamente. - Inhibitori selectivi reversibili ai MAO-A, con?in�nd moclobemid? (utilizat? pentru tratamentul depresiei). - Inhibitori ireversibili ai MAO-B, con?in�nd selegilin? (utilizat? �n tratamentul bolii Parkinson). Ace?tia cresc riscul reac?iilor adverse. - Antibioticul linezolid. - Litiu (utilizat �n tratamentul tulbur?rilor maniaco-depresive) ?i triptofan. - Imipramin? ?i desipramin? (ambele utilizate �n tratamentul depresiei). - Sumatriptan ?i medicamente similare acestuia (utilizate pentru tratamentul migrenei) ?i tramadol (utilizat �mpotriva durerii severe). Acestea cresc riscul reac?iilor adverse. - Cimetidin? ?i omeprazol (utilizate pentru tratamentul ulcerelor gastrice), fluvoxamina (antidepresiv) ?i ticlopidina (utilizat? pentru a reduce riscul de accidente vasculare cerebrale). Acestea pot provoca cre?terea concentra?iilor de Serodeps �n s�nge. - Sun?toare (Hypericum perforatum) - un tratament pe baz? de plante utilizat pentru depresie. - Acid acetilsalicilic ?i medicamente antiinflamatorii nesteroidiene (medicamente utilizate pentru a reduce durerea sau pentru a fluidiza (sub?ia) s�ngele, a?a-numitele anticoagulante). Acestea pot cre?te tendin?a la s�ngerare. - Warfarin?, dipiridamol ?i fenprocumon? (medicamente utilizate pentru a fluidiza (sub?ia) s�ngele, a?a-numitele anticoagulante). Probabil medicul dumneavoastr? v? va verifica timpul de coagulare al s�ngelui dumneavoastr? c�nd �ncepe?i ?i c�nd �ntrerupe?i tratamentul cu Serodeps pentru a verifica dac? doza dumneavoastr? de anticoagulant este �nc? adecvat?. - Mefloquin? (utilizat? pentru tratamentul malariei), bupropion? (utilizat? pentru tratamentul depresiei) ?i tramadol (utilizat pentru tratamentul durerii severe) datorit? riscului posibil privind sc?derea pragului convulsivant. - Neuroleptice (medicamente pentru tratamentul schizofreniei, psihozei) datorit? riscului posibil de sc?dere a pragului convulsivant ?i antidepresive. - Flecainid?, propafenon? ?i metoprolol (utilizat pentru afec?iunilor cardiovasculare), clomipramin? ?i nortriptilin? (antidepresive) ?i risperidon?, tioridazin? ?i haloperidol (antipsihotice). Poate fi necesar? ajustarea dozajului de Serodeps. 4 NU LUA?I Serodeps, dac? lua?i medicamente pentru probleme de ritm cardiac sau medicamente care pot afecta ritmul inimii, cum ar fi antiaritmice clasa IA ?i III, antipsihotice (de exemplu deriva?i fenotiazinici, pimozid?, haloperidol), antidepresive triciclice, anumi?i agen?i antimicrobieni (de exemplu sparfloxacin? , moxifloxacin, eritromicin? i.v., pentamidin?, tratament anti-malaria �n special halofantrin?), anumite antihistaminice (de exemplu astemizol, mizolastin?). Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest lucru, trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr?. Serodeps �mpreun? cu alimente, b?uturi ?i alcool Serodeps poate fi luat cu sau f?r? alimente (vezi pct. 3 Cum s? utiliza?i Serodeps�). Similar multor medicamente, nu se recomand? asocierea Serodeps cu alcool etilic, de?i nu se a?teapt? ca Serodeps s? interac?ioneze cu alcoolul etilic. Sarcina, al?ptarea ?i fertilitatea Informa?i-v? medicul dac? sunte?i gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?. Nu lua?i Serodeps dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, numai dac? dumneavoastr? ?i medicul dumneavoastr? a?i discutat despre riscurile ?i beneficiile implicate. Dac? utiliza?i Serodeps �n timpul ultimelor 3 luni de sarcin?, trebuie s? fi?i avertizat? despre faptul c? urm?toarele efecte pot fi observate la copilul dumneavoastr? nou-n?scut: tulbur?ri de respira?ie, piele alb?struie, convulsii, modific?ri ale temperaturii corpului, dificult??i la alimentare, v?rs?turi, concentra?ii mici ale zah?rului �n s�nge, musculatur? contractat? sau flasc?, reflexe exagerate, tremor, neast�mp?r, iritabilitate, letargie, pl�ns constant, somnolen?? ?i dificult??i la adormire. Dac? nou-n?scutul dumneavoastr? prezint? oricare dintre aceste simptome, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?. Dac? Serodeps este utilizat �n timpul sarcinii, tratamentul nu trebuie niciodat? �ntrerupt brusc. Asigura?i-v? c? medicul dumneavoastr? ?i / sau moa?a ?tiu c? lua?i Serodeps. C�nd sunt administrate �n timpul sarcinii, �n special �n ultimele 3 luni de sarcin?, medicamentele de tipul Serodeps, pot cre?te riscul de apari?ie la copii a unei afec?iuni grave, numit? hipertensiune arterial? pulmonar? persistent? a nou-n?scutului (HAPPN), care determin? la copil o respira?ie mai rapid? ?i un aspect alb?strui al pielii. Aceste simptome apar de obicei �n primele 24 de ore dup? na?tere. Dac? observa?i acest lucru la copilul dumneavoastr?, trebuie s? contacta?i imediat medicul ?i/sau moa?a dumneavoastr?. Citalopramul, un medicament asem?n?tor escitalopramului, determin? reducerea calit??ii spermei �n studiile pe animale. Teoretic, acest lucru ar putea afecta fertilitatea, dar impactul asupra fertilit??ii umane nu a fost observat �nc?. Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor Sunte?i sf?tuit(?) s? nu conduce?i vehicule sau s? nu folosi?i utilaje p�n? c�nd cunoa?te?i modul �n care Serodeps v? afecteaz?. Serodeps con?ine lactoz? monohidrat Dac? vi s-a spus de c?tre medicul dumneavoastr? c? ave?i intoleran?? la anumite zaharuri, contacta?i-l �nainte de a lua acest medicament. 3. Cum s? utiliza?i Serodeps Utiliza?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr? sau farmacistul. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur. 5 Adul?i Depresie Doza obi?nuit? recomandat? este de 10 mg, administrat? sub form? de doz? unic? zilnic?. Doza poate fi crescut? de c?tre medicul dumneavoastr? p�n? la maximum 20 mg pe zi. Tulbur?ri de panic? Doza ini?ial? este 5 mg sub form? de doz? unic? zilnic? pentru prima s?pt?m�n? de tratament, �naintea cre?terii dozei la 10 mg pe zi. Doza poate fi ulterior crescut? de c?tre medicul dumneavoastr? p�n? la maximum 20 mg pe zi. Tulbur?ri de anxietate social? Doza obi?nuit? recomandat? este de 10 mg, administrat? sub form? de doz? unic? zilnic?. Medicul dumneavoastr? poate fie s? v? scad? doza la 5 mg pe zi, fie s? creasc? doza la maximum 20 mg pe zi, �n func?ie de modul cum r?spunde?i la medicament. Tulbur?ri de anxietate generalizat? Doza obi?nuit? recomandat? de Serodeps este de 10 mg pe zi administrat? sub form? de doz? unic? zilnic?. Doza poate fi crescut? de medicul dumneavoastr? la maximum 20 mg pe zi. Tulbur?ri obsesiv-compulsive Doza obi?nuit? recomandat? de Serodeps este de 10 mg, administrat? sub form? de doz? unic? zilnic?. Doza poate fi crescut? de c?tre medicul dumneavoastr? p�n? la maximum 20 mg pe zi. Pacien?i v�rstnici (cu v�rsta peste 65 ani) Doza ini?ial? recomandat? de Serodeps este de 5 mg, administrat? sub form? de doz? unic? zilnic?. Doza poate fi crescut? de c?tre medicul dumneavoastr? p�n? la 10 mg pe zi. Utilizarea la copii ?i adolescen?i Serodeps nu trebuie administrat �n mod normal la copii ?i adolescen?i. Pentru informa?ii suplimentare, v? rug?m s? vede?i pct. 2 Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Serodeps). Pute?i lua Serodeps cu sau f?r? alimente. �nghi?i?i comprimatul cu pu?in? ap?. Nu �l mesteca?i deoarece are gust amar. Dac? este necesar, pute?i diviza comprimatele pun�nd mai �nt�i comprimatul pe o suprafa?? plan?, cu marcajul orientat �n sus. Comprimatele pot fi apoi rupte presarea fiec?rei margini a comprimatului, utiliz�nd ambele degete ar?t?toare, a?a cum este ar?tat �n desen. Durata tratamentului Pot fi necesare c�teva s?pt?m�ni �nainte de a �ncepe s? v? sim?i?i mai bine. Continua?i s? utiliza?i Serodeps chiar dac? trece un timp �nainte p�n? ce ve?i sim?i o ameliorare a st?rii dumneavoastr?. Nu modifica?i doza medicamentului dumneavoastr? f?r? s? discuta?i mai �nt�i cu medicul dumneavoastr?. 6 Continua?i s? lua?i Serodeps at�t timp c�t v? recomand? medicul dumneavoastr?. Dac? �ntrerupe?i tratamentul prea repede, simptomele dumneavoastr? pot reveni. Se recomand? ca tratamentul s? fie continuat timp de cel pu?in 6 luni dup? ce v? sim?i?i bine din nou. Dac? utiliza?i mai mult Serodeps dec�t trebuie Dac? a?i luat mai mult Serodeps dec�t doza prescris?, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? sau sec?iei de urgen?? a celui mai apropiat spital. Proceda?i astfel chiar dac? nu ave?i �nc? nici un semn de disconfort. Unele semne de supradozaj pot fi ame?eal?, tremor, stare de agita?ie, convulsii, com?, grea??, v?rs?turi, modific?ri ale ritmului inimii, reducerea tensiunii arteriale ?i modific?ri ale echilibrului s?rurilor ?i lichidelor din organismul dumneavoastr?. Lua?i cutia sau ambalajul de Serodeps cu dumneavoastr? c�nd merge?i la medic sau la spital. Dac? uita?i s? utiliza?i Serodeps Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?. Dac? a?i uitat s? lua?i o doz? ?i v? aminti?i �nainte de a merge la culcare, lua?i-o imediat. Ziua urm?toare continua?i tratamentul ca de obicei. Dac? v? aminti?i c�nd este deja noapte sau a doua zi, nu mai lua?i doza uitat? ?i continua?i tratamentul ca de obicei. Dac? �nceta?i s? utiliza?i Serodeps Nu opri?i administrarea Serodeps p�n? ce medicul dumneavoastr? nu v? recomand? acest lucru. C�nd a?i terminat cura de tratament, se recomand? �n general ca doza de Serodeps s? fie sc?zut? gradat, pe parcursul unui num?r de s?pt?m�ni. C�nd opri?i administrarea Serodeps, �n special dac? �ntreruperea este brusc?, pute?i prezenta simptome de �ntrerupere a tratamentului. Acestea sunt frecvente c�nd se �ntrerupe tratamentul cu Serodeps. Riscul este mai mare c�nd Serodeps a fost utilizat o perioad? mai lung? sau �n doze mari sau c�nd doza este sc?zut? prea rapid. Majoritatea persoanelor descoper? c? simptomele sunt u?oare ?i dispar singure �n decurs de dou? s?pt?m�ni. Totu?i, la unii pacien?i simptome pot fisevere �n intensitate sau se pot prelungi (2-3 luni sau mai mult). Dac? prezenta?i simptome severe de �ntrerupere a tratamentul atunci c�nd opri?i administrarea Serodeps, v? rug?m s? anun?a?i medicul dumneavoastr?. Acesta poate v? recomande s? re�ncepe?i s? utiliza?i comprimatele ?i s? reduce?i doza �ntr-un ritm mai lent. Simptomele de �ntrerupere a tratamentului includ: senza?ie de ame?eal? (echilibru instabil sau pierderea echilibrului), senza?ii de �ntep?turi, senza?ii de arsur? ?i (mai pu?in frecvent) senza?ii de ?oc electric, inclusiv la nivelul capului, tulbur?ri de somn (vise intense, co?maruri, incapacitatea de a dormi), senza?ie de anxietate, dureri de cap, senza?ie de r?u (grea??), transpira?ii (incluz�nd transpira?ii nocturne), senza?ie de nelini?te sau agita?ie, tremor (tremur?turi), stare de confuzie sau dezorientat, stare de emo?ie sau iritabilitate, diaree (pierdere de materii fecale), tulbur?ri de vedere, perceperea b?t?ilor inimii ca o fluturare sau ca o lovitur? (palpita?ii). Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele. Reac?iile adverse dispar �n general dup? c�teva s?pt?m�ni de tratament. V? rug?m s? lua?i �n considerare faptul c? multe dintre manifest?ri pot fi, de asemenea, simptome ale bolii dumneavoastr? ?i, prin urmare, se vor ameliora atunci c�nd ve?i �ncepe s? v? sim?i?i mai bine. 7 Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? dac? prezenta?i oricare dintre urm?toarele reac?ii adverse �n timpul tratamentului: Mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane): S�nger?ri neobi?nuite, incluz�nd s�nger?ri gastro-intestinale. Rare pot afecta p�n? la 1 din 1000 persoane): � Dac? prezenta?i umfl?turi la nivelul pielii, limbii, buzelor sau fe?ei, sau ave?i dificult??i de respira?ie sau la �nghi?ire (reac?ie alergic?), adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau merge?i imediat spital. � Dac? prezenta?i febr? mare, agita?ie, confuzie, tremur?turi ?i contrac?ii musculare bru?te, acestea pot fi semne ale unei afec?iuni rare, numit? sindrom serotoninergic. Dac? prezenta?i aceste simptome, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?. Dac? prezenta?i urm?toarele elevenimente adverse trebuie s? v? adresa?i medicului sau s? merge?i imediat la spital: � Dificult??i la urinare � Convulsii, vezi ?i pct. Aten?ion?ri ?i precau?ii � �ng?lbenirea pielii ?i a albului ochilor sunt semne de afectare a func?iei ficatului sau de hepatit?. � B?t?i rapide, neregulate ale inimii, senza?ie de le?in care ar putea fi simptomele unei st?ri care pune via?a �n pericol cunoscut? sub numele de torsada v�rfurilor. �n plus fa?? de cele prezentate mai sus au fost raportate urm?toarele reac?ii adverse: Foarte frecvente pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): � Senza?ie de r?u (grea??) � Dureri de cap Frecvente pot afecta p�n? la 1 din 10 persoane): � Nas �nfundat sau secre?ii (sinuzit?) � Sc?derea sau cre?terea poftei de m�ncare � Anxietate, nelini?te, vise anormale, dificult??i la adormire, somnolen??, ame?eli, c?scat, tremur?turi, senza?ii de �n?ep?turi la nivelul pielii � Diaree, constipa?ie, v?rs?turi, gur? uscat? � Transpira?ii crescute � Durere la nivelul mu?chilor ?i articula?iilor (artralgie ?i mialgie) � Tulbur?ri sexuale (ejaculare �nt�rziat?, probleme de erec?ie, apetit sexual sc?zut iar femeile pot prezenta dificult??i �n ob?inerea orgasmului) � Oboseal?, febr? � Cre?tere �n greutate Mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane): � Urticarie, erup?ie trec?toare pe piele, m�nc?rime (prurit) � Scr�?nirea din?ilor, agita?ie, nervozitate, atac de panic?, stare confuzional? � Tulbur?ri de somn, tulbur?ri ale gustului, le?in (sincop?) � Pupile m?rite (midriaz?), tulbur?ri de vedere, sunete �n urechi (tinitus) � C?derea p?rului � S�ngerare vaginal? � Sc?dere �n greutate � B?t?i rapide ale inimii � Umflarea bra?elor ?i picioarelor � S�nger?ri nazale Rare (pot afecta p�n? la 1 din 1000 persoane): 8 � Agresivitate, depersonalizare, halucina?ii � B?t?i lente ale inimii Unii pacien?i au raportat (cu frecven?? care nu poate fi estimat? din datele disponibile): � G�nduri de auto-v?t?mare sau g�nduri de sinucidere, vezi ?i pct. Aten?ion?ri ?i precau?ii � Sc?derea concentra?iilor de sodiu �n s�nge (simptomele sunt senza?ie de grea?? ?i stare general? de r?u �nso?ite de sl?biciune muscular? sau confuzie) � Ame?eli c�nd sta?i �n picioare datorit? tensiunii arteriale mici (hipotensiune arterial? ortostatic?) � Valori anormale ale testelor func?iei hepatice (cre?terea concentra?iilor enzimelor hepatice �n s�nge) � Tulbur?ri de mi?care (mi?c?ri involuntare ale mu?chilor) � Erec?ii dureroase (priapism) � Tulbur?ri de s�ngerare, incluz�nd s�nger?ri la nivelul pielii ?i mucoaselor (echimoze) ?i sc?derea num?rului de trombocite �n s�nge (trombocitopenie) � Umflarea brusc? a pielii sau mucoaselor (angioedeme) � Cre?terea cantit??ii de urin? excretat? (secre?ie inadecvat? de ADH) � Secre?ie lactat? la femei care nu al?pteaz? � Manie � Modificarea ritmului inimii (numit? prelungirea intervalului QT, v?zut? pe ECG, unde se m?soar? activitatea electric? a inimii). �n plus, un num?r de reac?ii adverse sunt cunoscute c? apar la administrarea de medicamente care ac?ioneaz? similar cu escitalopramul (substan?a activ? din Serodeps). Acestea sunt: � Agita?ie motorie (acatizie) � Anorexie Un risc crescut de fracturi osoase a fost observat la pacien?ii care iau acest tip de medicamente. Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect.

5. Cum se p?streaz? Serodeps
Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor. Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare. Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe cutie dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective. Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului. 6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii Ce con?ine Serodeps - Substan?a activ? este escitalopram (sub form? de oxalat). Fiecare comprimat filmat Serodeps con?ine escitalopram 10 mg ?i escitalopram 20 mg. - Celelalte component sunt: 9 Nucleu: celuloz? microcristalin?, lactoz? monohidrat, copovidon?, amidon de porumb, celuloz? microcristalin? silicifiat?, croscarmeloz? sodic?, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru, sterat de magneziu. Film: Opadry OY-S-58910 care con?ine: hipromeloz?, dioxid de titan (E 171), macrogol 400, talc. Cum arat? Serodeps ?i con?inutul ambalajului Serodeps se prezint? sub form? de comprimate filmate de 10 mg ?i 20 mg. Serodeps 10 mg Comprimate filmate ovale, albe p�n? la aproape albe, biconvexe, marcate pe o fa?? cu E ?i 8 de o parte ?i de alta a liniei mediane ?i netede pe cealalt? fa??. Serodeps 20 mg Comprimate filmate ovale, albe p�n? la aproape albe, biconvexe, marcate pe o fa?? cu E ?i 9 de o parte ?i de alta a liniei mediane ?i netede pe cealalt? fa??. Serodeps 10 mg Cutii cu blistere Al/poliamid?/PVC con?in�nd 14, 20, 28,30,50, 56 ?i 100 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate. Serodeps 20 mg Cutii cu blistere Al/poliamid?/PVC con?in�nd 14, 20, 28,30,50, 56 ?i 100 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate. De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? Terapia SA Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca Rom�nia Fabrican?i Terapia SA Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca Rom�nia Ranbaxy Ireland Limited Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Irlanda Cemelog �BRS Kft 2040 Buda�rs, Vas�t u. 13 Ungaria Generis Farmac�utica, SA Rua Jo�o de Deus, no. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora Portugalia Pentru orice informa?ii despre acest medicament, v? rug?m s? contacta?i reprezentan?a local? a de?in?torului autoriza?iei de punere pe pia??. Terapia SA Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca Rom�nia Acest medicament este autorizat �n statele membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri comerciale: 10 PT Escitalopram Ranbaxy FI Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg tabletti, kalvop��llysteinen LT Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg pl?vele dengtos tablet?s PL Nexpram RO Serodeps 10/20 mg comprimate filmate IE Escitalopram 10/20 mg Film-coated Tablets ES Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg Comprimidos recubiertos con pelicula EFG CZ Isozyloram 10 mg SK Isozyloram 10 mg HU Isozyloram 10 mg filmtabletta EL Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg E??????????? ?? ????? ?????? ?????? AT Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg Filmtabletten DE ESCITALOPRAM BASICS 10/20 mg Filmtabletten FR ESCITALOPRAM RANBAXY 10/20 mg, comprim� pellicul� s�cable IT ESCITALOPRAM RANBAXY 10 mg/20 mg compresse rivestite con film NL Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg filmomhulde tabletten SE Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg filmdragerade tabletter Acest prospect a fost revizuit �n Octombrie 2014.
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:ESCITALOPRAMUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 70.64 LEI

In stoc
Seroquel XR 300 mg -cpr.film. x 60 - Astra Zeneca
doar în farmacie

Preț nou 368.83 LEI

Stoc limitat
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 15.69 LEI

In stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc limitat
Diazepam 10mg/2.5ml -sol.rect. x 5 - Desitin
doar în farmacie

Preț nou 119.52 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent