Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 46.70 Lei

Cod produs: P27128

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: Novartis

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr? sau copilul dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Trileptal ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Trileptal
3. Cum s? utiliza?i Trileptal
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Trileptal
6. Informa?ii suplimentare

1. Ce este Trileptal ?i pentru ce se utilizeaz?

Trileptal face parte din grupul medicamentelor numite anticonvulsivante sau antiepileptice.
Medicamentele antiepileptice, cum este ?i Trileptal, reprezint? tratamentul standard pentru epilepsie.
Pacien?ii diagnostica?i cu epilepsie au avut crize epileptice sau convulsii repetate. Crizele epileptice au loc datorit? unei tulbur?ri temporare �n sistemul electric al creierului. �n mod normal, celulele creierului coordoneaz? mi?c?rile corpului trimi?�nd semnale prin intermediul nervilor la nivelul mu?chilor, �ntr-un mod ordonat, comandat. �n epilepsie, celulele creierului trimit �n afar? prea multe semnale �ntr-un mod dezordonat. Rezultatul poate fi necoordonarea activit??ii musculare pe care o numim criz? epileptic?.
Trileptal ac?ioneaz? prin p?strarea celulelor nervoase �supraexcitabile� sub control, reduc�nd astfel frecven?a acestui tip de crize.
Trileptal este utilizat pentru tratarea crizelor epileptice par?iale �nso?ite sau nu de convulsii tonicoclonice generalizate secundar.
Crizele par?iale implic? o arie limitat? din creier, dar se pot �ntinde �n �ntreg creierul ?i pot determina crize generalizate tonic-clonice. Exist? dou? tipuri de crize par?iale: simple ?i complexe. �n crizele par?iale simple, pacientul r?m�ne con?tient, �n timp ce �n crizele par?iale complexe, pacientul �?i pierde
cuno?tin?a.
�n mod normal, medicul va �ncerca s? g?seasc? acel medicament care ac?ioneaz? cel mai bine, dar, cu c�t epilepsia este mai sever?, cu at�t o combina?ie de dou? sau mai multe medicamente poate fi necesar? pentru controlul crizelor. Trileptal poate fi utilizat singur sau �n asociere cu alte medicamente
antiepileptice. Trileptal este destinat utiliz?rii de c?tre adul?i ?i copii cu v�rsta de 6 ani sau peste.

2. �nainte s? utiliza?i Trileptal
Respecta?i cu aten?ie instruc?iunile medicului dumneavoastr?, chiar dac? sunt diferite de informa?iile din acest prospect.
Rareori, �n timpul tratamentului cu Trileptal, pot surveni reac?ii adverse cutanate grave. Acest risc poate fi prev?zut prin prelevarea unei probe de s�nge �n cazul persoanelor de origine chinez? ?i Thai.
Dac? sunte?i de aceast? origine, discuta?i cu medicul dumneavoastr? �nainte de a lua Trileptal.

Nu utiliza?i Trileptal

- Dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la oxcarbazepin? sau la oricare dintre excipien?ii Trileptal comprimate (vezi pct. 6 �Informa?ii suplimentare�).

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Trileptal

- Dac? a?i avut vreodat? sensibilitate neobi?nuit? (erup?ie cutanat? sau orice alte semne de alergie) la carbamazepin? sau la orice alte medicamente. Dac? sunte?i alergic la carbamazepin?, ?ansele sunt de aproximativ 1 din 4 (25%) s? ave?i, de asemenea o reac?ie alergic? la oxcarbazepin? (Trileptal),
- Dac? ave?i o boal? renal? sever?,
- Dac? utiliza?i diuretice (medicamente utilizate pentru a ajuta rinichii s? elimine sare ?i ap?, prin cre?terea cantit??ii de urin? produs?),
- Dac? suferi?i de o afec?iune a inimii, dificult??i de respira?ie ?i/sau umflarea t?lpilor sau picioarelor datorit? acumul?rii de lichide,
- Dac? ?ti?i c? ave?i o concentra?ie plasmatic? a sodiului sc?zut? (vezi pct. 4 �Reac?ii adverse posibile�).
- Dac? sunte?i femeie ?i utiliza?i contraceptive orale (pilula pentru controlul sarcinii), Trileptal poate contribui la ineficacitatea acestora. De aceea, trebuie s? folosi?i o metod? contraceptiv? nehormonal? diferit? sau adi?ional?, �n timp ce utiliza?i Trileptal. Aceasta poate ajuta la prevenirea unei sarcini
nedorite. Anun?a?i medicul imediat ce ave?i s�nger?ri vaginale neregulate sau mici s�nger?ri. Dac? ave?i orice alte �ntreb?ri, discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu personalul medical specializat.
V? rug?m s? informa?i medicul dumneavoastr?, �nainte de a utiliza Trileptal, dac? oricare din afirma?iile de mai sus sunt valabile.
- Dac? apare o reac?ie alergic?, cum sunt umflarea buzelor, pleoapelor, fe?ei, g�tului, gurii sau probleme respiratorii ap?rute brusc, febr? ?i umflarea ganglionilor limfatici, erup?ia sau formarea de vezicule, anun?a?i imediat medicul dumneavoastr? sau merge?i la sec?ia de urgen?e a celui mai apropiat
spital (vezi pct. 4 �Reac?ii adverse posibile�).
- Dac? remarca?i c? ave?i un ritm cardiac rapid sau neobi?nuit de lent, anun?a?i imediat medicul dumneavoastr?.
- Dac? remarca?i simptome sugestive de hepatit?, precum icterul (�ng?lbenirea pielii sau a p?r?ii albe a ochilor), anun?a?i imediat medicul dumneavoastr?.
- Dac? observa?i simptome sugestive ale unor boli sanguine cum sunt oboseala, scurtarea respira?iei �n timpul exerci?iilor fizice, paloare, durere de cap, frisoane, ame?eal?, infec?ii frecvente care determin? febr?, dureri �n g�t, ulcera?ii �n gur?, s�ngerare sau �nvine?ire care apare mai repede dec�t �n mod
normal, s�nger?ri nazale, pete ro?ii sau purpurii sau pete pe piele, anun?a?i imediat medicul dumneavoastr?.
La un num?r mic de pacien?i trata?i cu medicamente antiepileptice precum oxcarbazepina s-a constatat apari?ia unor g�nduri de auto-v?t?mare sau de sinucidere. �n cazul �n care v? apar astfel de g�nduri, contacta?i-v? imediat medicul, indiferent de moment.

Utilizarea altor medicamente

Anun?a?i medicul dumneavoastr? sau farmacistul dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente inclusiv cele pe care le-a?i cump?rat f?r? prescrip?ie. Acest lucru se aplic? mai ales la:
- Contraceptive orale (pilula pentru controlul sarcinii) (vezi pct. �Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Trileptal�).
- Alte medicamente antiepileptice (de exemplu carbamazepina, fenobarbital, fenitoin? sau lamotriginul).
- Medicamente care reduc concentra?ia sodiului �n s�ngele dumneavoastr?, de exemplu diuretice (utilizate pentru a ajuta rinichii s? elimine sarea ?i apa prin cre?terea cantit??ii de urin? produs?), desmopresin? ?i medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (de exemplu indometacin).
- Litiu ?i inhibitori de monoaminooxidaz? (medicamente utilizate pentru tratarea tulbur?rilor de afectivitate ?i a anumitor tipuri de depresie).
- Medicamente care controleaz? sistemul imunitar al corpului dumneavoastr? (de exemplu ciclosporin?, tacrolimus).

Utilizarea Trileptal cu alimente ?i b?uturi

Trileptal poate fi administrat cu sau f?r? alimente. Alcoolul etilic poate cre?te efectele sedative ale Trileptal. Evita?i pe c�t este posibil consumul de alcool etilic ?i cere?i sfatul medicului dumneavoastr?.

Sarcina

Trebuie s? anun?a?i medicul dumneavoastr? dac? sunte?i �ns?rcinat? sau dac? inten?iona?i s? r?m�ne?i �ns?rcinat?.
Este important s? controla?i crizele epileptice �n timpul sarcinii. Totu?i, exist? riscul afect?rii copilului dumneavoastr? dac? utiliza?i medicamente antiepileptice �n timpul sarcinii. Medicul dumneavoastr? v? va spune despre beneficiile ?i poten?ialele riscuri implicate ?i v? va ajuta s? decide?i dac? s? utiliza?i
Trileptal.
Nu �ntrerupe?i �n timpul sarcinii tratamentul cu Trileptal �nainte de a discuta cu medicul dumneavoastr?. Cere?i sfatul medicului dumneavoastr? sau farmacistului �nainte de a utiliza orice medicament pe parcursul sarcinii.

Al?ptarea

Substan?a activ? din Trileptal este excretat? �n laptele matern. Acest lucru poate determina reac?ii adverse la copiii al?pta?i. De aceea, Trileptal nu trebuie utilizat �n perioada de al?ptare. Cere?i sfatul medicului dumneavoastr? sau farmacistului �nainte de a utiliza orice medicament pe parcursul
al?pt?rii.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Este important s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? dac? pute?i conduce vehicule sau folosi utilaje.
deoarece Trileptal v? poate face s? v? sim?i?i somnoro?i sau ame?i?i.

3. Cum s? utiliza?i Trileptal

Respecta?i cu aten?ie instruc?iunile medicului dumneavoastr?, chiar dac? sunt diferite de informa?iile din acest prospect.

C�t s? administra?i

Utiliza?i �ntotdeauna Trileptal exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.

Doza pentru adul?i

Trileptal trebuie administrat de dou? ori pe zi, zilnic, aproximativ �n acela?i moment al zilei, numai dac? medicul nu v? recomand? altfel. Administrarea comprimatelor filmate �n acela?i moment �n fiecare zi, va avea cel mai bun efect asupra controlului epilepsiei. V? va ajuta, de asemenea, s? v?
aminti?i c�nd s? administra?i comprimatele filmate.
Doza de Trileptal ini?ial? obi?nuit?, pentru adul?i (inclusiv pacien?ii v�rstnici) este de 600 mg pe zi.
Administra?i un comprimat de 300 mg de dou? ori pe zi sau dou? comprimate de 150 mg de dou? ori pe zi. Aceast? doz? poate fi crescut? progresiv dac? este necesar, p�n? se ob?in cele mai bune rezultate.
Dozele de �ntre?inere sunt de obicei �ntre 600 ?i 2400 mg pe zi.
Doza este aceea?i dac? Trileptal este administrat concomitent cu un alt antiepileptic.
Doza ini?ial? la pacien?ii cu boal? renal? (cu func?ie renal? afectat?) este jum?tate din doza ini?ial? obi?nuit?.
Dac? ave?i o boal? hepatic? grav?, medicul dumneavoastr? v? poate modifica doza.

Doza pentru copii
Trileptal poate fi utilizat de c?tre copiii cu v�rsta de 6 ani ?i peste.
Doza pentru copii este �n func?ie de greutatea lor. Doza ini?ial? este de 8-10 mg/kg ?i zi, administrat? frac?ionat �n dou? prize. De exemplu, un copil de 30 kg poate �ncepe tratamentul cu un comprimat de 150 mg de dou? ori pe zi. Dac? este necesar, aceast? doz? poate fi crescut? progresiv p�n? c�nd se
ob?in cele mai bune rezultate. O doz? obi?nuit? de �ntre?inere pentru un copil este de 30 mg/kg ?i zi.
Doza maxim? pentru un copil este de 46 mg /kg ?i zi.

Cum s? administra?i Trileptal

�nghi?i?i comprimatele cu pu?in? ap?. Dac? este necesar, comprimatele pot fi rupte �n jum?t??i pentru a u?ura �nghi?irea lor. Nu rupe?i comprimatele pentru a administra numai jum?tate de doz?, deoarece linia median? nu a fost conceput? pentru divizarea comprimatului �n doze egale.
Trileptal poate fi administrat cu sau f?r? alimente.

C�nd ?i pentru c�t timp trebuie administrat Trileptal

Medicul dumneavoastr? v? va spune c�t timp va dura tratamentul dumneavoastr?/ al copilului dumneavoastr? cu Trileptal. Durata tratamentului se bazeaz? pe tipul de crize al dumneavoastr?/ al copilului dumneavoastr?; pentru controlul crizelor, poate fi necesar tratamentul ne�ntrerupt timp de
mai mul?i ani. Nu modifica?i doza ?i nu �ntrerupe?i tratamentul f?r? s? discuta?i cu medicul dumneavoastr?.

Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din Trileptal

Dac? a?i luat mai multe comprimate filmate dec�t v-a prescris medicul dumneavoastr?, adresa?i-v? imediat celui mai apropiat spital sau medicului dumneavoastr?. Simptomele supradozajului: somnolen??, ame?eal?, grea??, v?rs?turi, cre?terea activit??ii motorii, letargie, confuzie, spasme musculare sau �nr?ut??irea semnificativ? a convulsiilor, probleme de coordonare ?i/sau mi?c?ri involuntare ale ochilor.

Dac? uita?i s? lua?i Trileptal

Dac? a?i uitat numai o doz?, lua?i-o imediat ce v? aminti?i. Totu?i, dac? este momentul pentru urm?toarea doz?, nu lua?i doza uitat?. Doar reveni?i la orarul dumneavoastr? de administrare obi?nuit.
Nu dubla?i doza niciodat?.
Dac? sunte?i nesigur sau a?i uitat s? lua?i mai multe doze, contacta?i medicul dumneavoastr?.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Trileptal

Nu �ntrerupe?i administrarea medicamentului dumneavoastr? dec�t dac? medicul dumneavoastr? v? spune acest lucru.
Pentru a preveni agravarea brusc? a crizelor dumneavoastr?, nu �ntrerupe?i niciodat? brusc administrarea medicamentului.
Dac? tratamentul trebuie �ntrerupt, acest lucru trebuie f?cut gradat, conform sfaturilor medicului dumneavoastr?.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Trileptal poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Unele reac?ii adverse pot fi grave:
Discuta?i imediat cu medicul dumneavoastr? sau merge?i la sec?ia de urgen?? a celui mai apropiat spital dac? apar oricare din urm?toarele reac?ii adverse:
- Umflarea buzelor, pleoapelor, fe?ei, g�tului sau gurii, �nso?it? de dificult??i �n respira?ie, vorbire sau �nghi?ire (semne de reac?ii anafilactice sau edem angioneurotic) sau alte semne ale reac?iilor de hipersensibilitate cum sunt erup?ia pe piele, febra ?i dureri la nivelul articula?iilor.
- Apari?ia unei erup?ii severe cu vezicule pe piele ?i/sau pe mucoasele buzelor, ochilor, gurii, nasului sau organelor genitale (semne ale reac?iilor alergice grave, inclusiv sindromul Lyell, sindromul Stevens-Johnson ?i eritem multiform).
- Oboseal?, scurtarea respira?iei �n timpul exerci?iilor, paloare, durere de cap, frisoane, ame?eal?, infec?ii frecvente care determin? apari?ia febrei, durere �n g�t, ulcere ale mucoasei bucale, s�ngerare sau �nvine?ire mai u?oar? dec�t �n mod normal, s�ngerare nazal?, pete ro?ietice sau purpurii sau
umfl?turi/pete inexplicabile pe piele (semne de sc?dere �n num?rul trombocitelor sau sc?dere �n num?rul leucocitelor).
- Erup?ie ro?ie pete?ial? mai ales pe fa??, care poate fi �nso?it? de oboseal?, febr?, grea??, pierderea apetitului alimentar (semn de lupus eritematos sistemic).
- Letargie, confuzie, �ntindere muscular? sau agravarea semnificativ? a convulsiilor (simptome care pot fi legate de nivelele sc?zute ale sodiului �n s�nge) (vezi pct. �Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Trileptal�).
- Simptome asem?n?toare gripei �nso?ite de icter (�ng?lbenirea pielii sau a p?r?ii albe a ochiului) (semn de hepatit?).
- Dureri severe �n partea superioar? a abdomenului, v?rs?turi, sc?derea apetitului alimentar (semne de pancreatit?).
- Luare �n greutate, oboseal?, c?derea p?rului, sl?biciune muscular?, senza?ie de frig (semne ale unei glande tiroide subactive).
Mai sus sunt semne ale reac?iilor adverse foarte rare, dar poten?ial grave care pot necesita tratament medical de urgen??. Medicul va decide, de asemenea, dac? Trileptal trebuie oprit imediat ?i cum s? continue �ngrijirea medical? ulterioar?.
Dac? apar oricare din reac?iile adverse urm?toare, spune?i medicului dumneavoastr? c�t mai cur�nd posibil deoarece ele pot necesita �ngrijiri medicale.

Frecvente ( apar la mai mult de 1 din 100 pacien?i ?i mai pu?in de 1 din 10 pacien?i):
tremur?turi;
pierderea coordon?rii musculare; mi?carea involuntar? a ochilor; senza?ie de anxietate ?i nervozitate; depresie; erup?ii cutanate.

Foarte rare (apar la mai pu?in de 1 din 10 000 pacien?i):
b?t?i neregulate ale inimii (foarte rapide sau foarte �ncete).
Anun?a?i medicul dumneavoastr? dac? ave?i oricare din urm?toarele reac?ii adverse ?i acestea v? �ngrijoreaz?:

Foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 pacien?i):
oboseal?; durere de cap; ame?eli; tulbur?ri ale somnului; grea??; v?rs?turi; vedere dubl?.

Frecvente (apar la mai mult de 1 din 100 pacien?i ?i mai pu?in de 1 din 10 pacien?i):
sl?biciune; tulbur?ri de memorie; afectarea concentr?rii; apatie; agita?ie; confuzie; vedere �nce?o?at?; tulbur?ri de vedere; constipa?ie; diaree; durere abdominal?; acnee; c?derea p?rului, tulbur?ri de echilibru.

Mai pu?in frecvente (apar la mai mult de 1 din 1000 pacien?i ?i mai pu?in de 1 din 100 pacien?i):

urticarie. De asemenea, pute?i avea crescute valorile enzimelor hepatice �n timpul utiliz?rii Trileptal.
Cu frecven?? necunoscut? (frecven?a exact? nu poate fi estimat? din datele disponibile): hipertensiune arterial?.
Acestea sunt de obicei reac?ii adverse u?oare p�n? la moderate ale Trileptal. Cea mai mare parte a acestor reac?ii sunt tranzitorii ?i de obicei se diminueaz? �n timp.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. Cum se p?streaz? Trileptal
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i dup? data de expirare �nscris? pe blister ?i cutie dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Nu sunt necesare condi?ii speciale de p?strare.
A nu se utiliza dac? ambalajul este deteriorat sau prezint? semne ale unei deschideri anterioare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informa?ii suplimentare

Ce con?ine Trileptal
Fiecare comprimat filmat con?ine 300 mg oxcarbazepin?.
Celelalte componente sunt:
Nucleu:dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloz? microcristalin?, hipromeloz?, crospovidon?, stearat de magneziu.
Film: hipromeloz?, macrogol 8000, oxid galben de fer (E 172), talc, dioxid de titan (E 171), Cum arat? Trileptal ?i con?inutul ambalajului
Trileptal 300 mg se prezint? sub form? de comprimate de culoare galben?, oval, secabil pe ambele p?r?i ?i embosat cu TE/TE pe o fa?? ?i CG/CG pe cealalt? fa??.
Comprimatele sunt disponibile �n cutii care con?in 30, 50, 100, 200 ?i 500 comprimate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.
Trileptal comprimate filmate este disponibil �n doua concentra?ii: 300 mg, 600 mg.

De?in?torul Autoriza?iei de punere pe pia??:

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25, D-90429 N�rnberg, Germania
Produc?torul
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25, D-90429 N�rnberg, Germania
Data ultimei verific?ri a prospectului Decembrie 2010
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:OXCARBAZEPINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni neuropsihiatrice

Solian 200 mg -cpr. x 30
doar în farmacie

Preț nou 70.64 LEI

In stoc
Lamotrix 50 mg -cpr. x 30 - Medochemie
doar în farmacie

Preț nou 15.69 LEI

In stoc

Preț nou 24.00 LEI

Stoc limitat
Diazepam 10mg/2.5ml -sol.rect. x 5 - Desitin
doar în farmacie

Preț nou 119.52 LEI

In stoc
Fenobarbital 100mg x 25cpr. - Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 4.81 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent