Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 57.65 Lei

Cod produs: W58758

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: ALCON#

1. DENUMIREA COMERCIAL� A MEDICAMENTULUI
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml pic�turi oftalmice, suspensie

2. COMPOZITIA CALITATIV� SI CANTITATIV�
Un ml suspensie contine brinzolamid� 10 mg si timolol (sub form� de maleat de timolol) 5 mg.

3. FORMA FARMACEUTIC�
Pic�turi oftalmice, suspensie (pic�turi oftalmice)
Suspensie omogen� de culoare alb� sau aproape alb�, pH 7,2 (aproximativ).

4. DATE CLINICE
4.1 Indicatii terapeutice

Sc�derea presiunii intraoculare (PIO) la pacienti adulti cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune intraocular� la care monoterapia determin� reducerea insuficient� a PIO (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze si mod de administrare
Utilizare la adulti, inclusiv v�rstnici
Doza este de o pic�tur� AZARGA �n sacul conjunctival al ochiului(ochilor) afectat(afectati), de dou� ori pe zi.

Dup� administrare, se recomand� ocluzia nazolacrimal� sau �nchiderea usoar� a pleoapelor. Aceasta poate reduce absorbtia sistemic� a medicamentelor administrate oftalmic, av�nd ca rezultat sc�derea reactiilor adverse sistemice.

Dac� se utilizeaz� mai mult de un medicament cu administrare topic� oftalmic�, medicamentele trebuie administrate separat la interval de cel putin 5 minute.

Dac� este omis� o doz�, tratamentul trebuie continuat cu doza urm�toare, dup� cum s-a planificat initial. Doza nu trebuie s� dep�seasc� o pic�tur� �n ochiul(ochii) afectat(afectati), de dou� ori pe zi.

La substituirea unui alt medicament oftalmic antiglaucomatos cu AZARGA, administrarea celuilalt medicament trebuie �ntrerupt�, iar tratamentul cu AZARGA trebuie instituit �ncep�nd din ziua urm�toare.

Copii si adolescenti
AZARGA nu este recomandat pentru utilizare la copii si adolescenti cu v�rsta mai mic� de 18 ani datorit� lipsei datelor privind siguranta si eficacitatea.

Utilizarea �n insuficienta hepatic� si renal�
Nu au fost efectuate studii cu AZARGA sau cu timolol 5 mg/ml pic�turi oftalmice la pacienti cu insuficient� hepatic� sau renal�. La pacientii cu insuficient� hepatic� sau la pacientii cu insuficient� renal� usoar� p�n� la moderat� nu este necesar� ajustarea dozei.

AZARGA nu a fost studiat la pacienti cu insuficient� renal� sever� (clearance-ul creatininei <30 ml/min) sau la pacienti cu acidoz� hipercloremic�. Deoarece brinzolamida si metabolitul s�u principal sunt excretate predominant prin rinichi, AZARGA este asadar contraindicat la pacientii cu insuficient� renal� sever� (vezi pct. 4.3).

Mod de administrare Pentru uz oftalmic.
Pacientilor li se va recomanda s� agite bine flaconul �nainte de utilizare.

Pentru a preveni contaminarea picur�torului si a solutiei, se va evita atingerea picur�torului de pleoape, zone �nvecinate sau alte suprafete. Pacientilor li se va recomanda s� p�streze flaconul bine �nchis c�nd nu �l utilizeaz�.

4.3 Contraindicatii
� Hipersensibilitate la substanta activ�, sau la oricare dintre excipienti.
� Astm bronsic, antecedente de astm bronsic, sau bronhopneumopatie obstructiv� cronic� sever�.
� Bradicardie sinusal�, bloc atrioventricular de gradul II sau III, insuficient� cardiac� manifest� sau soc cardiogen.
� Rinit� alergic� sever� si hiper-reactivitate bronsic�; hipersensibilitate la alte beta-blocante.
� Acidoz� hipercloremic� (vezi pct. 4.2).
� Insuficient� renal� sever�.
� Hipersensibilitate la sulfonamide (vezi pct. 4.4).

4.4 Atention�ri si precautii speciale pentru utilizare

Efecte sistemice
Similar altor medicamente oftalmice cu administrare topic�, brinzolamida si timolol sunt absorbite sistemic. Datorit� componentei beta-adrenergice, timolol, se pot produce aceleasi tipuri de reactii adverse cardiovasculare si pulmonare care se observ� la blocantele beta-adrenergice administrate sistemic. Insuficienta cardiac� trebuie controlat� adecvat �nainte de initierea tratamentului cu timolol. Pacientii care prezint� cardiopatii severe �n antecedente trebuie supravegheati pentru semne de insuficient� cardiac� si trebuie s� li se verifice regulat pulsul. Reactii la nivel respirator si cardiac, inclusiv deces cauzat de bronhospasm la pacientii astmatici si, rareori, deces asociat insuficientei cardiace, au fost raportate �n urma administr�rii de maleat de timolol. Blocantele beta-adrenergicetrebuie administrate cu prudent� la pacientii care prezint� episoade hipoglicemice spontane sau la pacientii cu diabet insulino-dependent instabil deoarece blocantele beta-adrenergice pot masca semnele si simptomele de hipoglicemie acut�. Acestea pot de asemenea s� mascheze semnele de hipertiroidism si pot determina agravarea anginei Prinzmetal, tulbur�ri circulatorii periferice si centrale severe si hipotensiune arterial�.

AZARGA contine brinzolamida, o sulfonamid�. La administrarea topic� pot ap�rea aceleasi tipuri de reactii adverse care sunt atribuite sulfonamidelor. �n cazul administr�rii orale a inhibitorilor anhidrazei carbonice, au fost raportate tulbur�ri ale echilibrului acido-bazic. Utilizarea acestui medicament trebuie �ntrerupt� dac� apar semne de reactii grave sau de hipersensibilitate.

Exist� posibilitatea cumul�rii efectelor sistemice cunoscute ale inhib�rii anhidrazei carbonice la pacientii la care se administreaz� oral un inhibitor al anhidrazei carbonice si AZARGA. Administrarea concomitent� de AZARGA si de inhibitori ai anhidrazei carbonice pe cale oral� nu a fost studiat� si nu este recomandat� (vezi pct. 4.5).

Reactii anafilactice
�n timpul tratamentului cu blocante beta-adrenergice, pacientii care prezint� antecedente de teren atopic sau reactie anafilactic� sever� la o varietate de alergeni pot s� nu obtin� r�spuns la dozele uzuale de adrenalin� utilizate pentru tratarea reactiilor anafilactice.

Tratament concomitent
Timolol poate interactiona cu alte medicamente (vezi pct. 4.5).
Efectul asupra presiunii intraoculare sau efectele cunoscute ale beta-blocadei sistemice pot fi intensificate c�nd AZARGA este administrat pacientilor aflati deja �n tratament cu un blocant beta-adrenergic administrat oral. Nu este recomandat� utilizarea a dou� blocante beta-adrenergice locale sau a doi inhibitori ai anhidrazei carbonice cu aplicare local�.

Efecte oculare
Exist� o experient� limitat� privind utilizarea AZARGA �n tratamentul pacientilor cu glaucom pseudo-exfoliativ sau glaucom pigmentar. Se recomand� prudent� �n cazul tratamentului acestor pacienti si monitorizare strict� a PIO.

AZARGA nu a fost studiat la pacientii cu glaucom cu unghi �ngust si utilizarea nu este recomandat� la acesti pacienti.

Inhibitorii anhidrazei carbonice cu administrare oral� pot afecta capacitatea de a efectua sarcini care necesit� vigilent� si/sau coordonare fizic� la pacientii v�rstnici. Deoarece AZARGA este absorbit sistemic� aceste efecte se pot produce si �n cazul administr�rii topice.

Rolul posibil al brinzolamidei asupra functiei endoteliului cornean nu a fost investigat la pacientii cu cornee compromis� (�n particular la pacientii cu un num�r sc�zut de celule endoteliale). �n mod specific, nu au fost studiati pacientii care poart� lentile de contact, asadar se recomand� urm�rirea atent� a acestor pacienti pe durata tratamentului cu brinzolamid�, deoarece inhibitorii anhidrazei carbonice pot afecta hidratarea cornean�, iar purtarea lentilelor de contact ar putea creste riscul pentru cornee. Se recomand� monitorizarea atent� a pacientilor cu cornee compromis�, precum pacienti cu diabet zaharat sau distrofii corneene.

Despre clorura de benzalconiu, frecvent utilizat� cu rol de conservant �n medicamentele oftalmice, s-a raportat c� produce cheratopatie punctiform� si/sau cheratopatie ulceroas� toxic�. Deoarece AZARGA contine clorur� de benzalconiu, este necesar� monitorizarea atent� �n cazul utiliz�rii frecvente sau prelungite.

AZARGA contine clorur� de benzalconiu, care poate provoca iritatia ochilor si se cunoaste faptul c� duce la modificarea culorii lentilelor de contact moi. Contactul cu lentilele de contact moi trebuie evitat. Pacientii trebuie instruiti s� �si scoat� lentilele de contact �nainte de aplicarea AZARGA si s� astepte timp de 15 minute dup� instilarea dozei �nainte de reinserarea acestora.

4.5 Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune
Nu s-au realizat studii privind interactiunea AZARGA cu alte medicamente.

AZARGA contine brinzolamid�, un inhibitor al anhidrazei carbonice si, desi se administreaz� topic, este absorbit la nivel sistemic. �n cazul inhibitorilor anhidrazei carbonice cu administrare oral� au fost raportate tulbur�ri ale echilibrului acido-bazic. Trebuie luat �n considerare la pacientii tratati cu AZARGA potentialul unor interactiuni.

Izoenzimele citocromului P-450 responsabile pentru metabolizarea brinzolamidei includ CYP3A4 (�n principal), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 si CYP2C9. Este de asteptat ca inhibitorii CYP3A4 precum ketoconazol, itraconazol, clotrimazol, ritonavir si troleandomicin� s� inhibe metabolizarea brinzolamidei de c�tre CYP3A4. Se recomand� prudent� �n cazul �n care inhibitorii CYP3A4 sunt administrati concomitent. Cu toate acestea, acumularea brinzolamidei este putin probabil� dat fiind faptul c� eliminarea se realizeaz� �n principal pe cale renal�. Brinzolamida nu este un inhibitor al izoenzimelor citocromului P-450.

Exist� posibilitatea aparitiei decumulare a efectelor care conduc la hipotensiune arterial� si/sau bradicardie marcat� atunci c�nd pic�turile oftalmice cu timolol sunt administrate concomitent cu blocante ale canalelor de calciu, guanetidin� sau beta-blocante, antiaritmice, glicozide digitalice sau parasimpatomimetice, administrate oral.

Reactia hipertensiv� la �ntreruperea brusc� a tratamentului cu clonidin� poate fi potentat� la administrarea de beta-blocante.

Potentarea beta-blocadei sistemice (de exemplu sc�derea frecventei cardiace) a fost raportat� �n cursul tratamentului asociat cu inhibitori CYP2D6 (de exemplu chinidin�, cimetidin�) si timolol.

Beta-blocantele pot m�ri efectul de reducere aglicemiei al antidiabeticelor. Beta-blocantele pot masca semnele si simptomele hipoglicemiei (vezi pct. 4.4).

Sarcina
Nu exist� date adecvate privind utilizarea brinzolamidei la femeile gravide. Studiile la animale au evidentiat efecte toxice asupra functiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potential pentru om nu este cunoscut.

Studiile epidemiologice bine controlate referitoare la utilizarea sistemic� a beta-blocantelor nu au indicat producerea de malformatii, dar unele efecte farmacologice cum este bradicardia au fost observate la f�t sau nou-n�scut. Datele obtinute de la un num�r limitat de sarcini �n care s-a utilizat timololnu a indicat efecte nocive ale timolol administrat ca pic�turi oftalmice asupra sarcinii sau asupra s�n�t�tii f�tului/nou-n�scutului, dar au fost semnalate bradicardie si aritmie �n cazul f�tului unei femei tratate cu timolol pic�turi oftalmice. P�n� �n prezent, nu sunt disponibile alte date epidemiologice relevante.

AZARGA nu trebuie utilizat �n timpul sarcinii, cu exceptia cazurilor �n care este absolut necesar.

Al�ptarea
Nu se cunoaste dac� brinzolamida administrat� la om este excretat� �n laptele matern. Studiile la animale au evidentiat excretarea brinzolamidei �n laptele matern. Timolol administrat la om trece �n laptele matern. Cu toate acestea, nu se anticipeaz� efecte asupra nou-n�scutilor/sugarilor al�ptati la s�n, la utilizarea AZARGA �n doze terapeutice. AZARGA poate fi utilizat de c�tre femeile care al�pteaz�.

4.7 Efecte asupra capacit�tii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje
Similar altor pic�turi oftalmice, �ncetosarea temporar� a vederii sau alte forme de tulburare a vederii pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dac� la instilare survine �ncetosarea vederii, pacientul trebuie s� astepte p�n� ce vederea redevine clar� �nainte de a conduce un vehicul sau de a folosi utilaje.

Inhibitorii orali ai anhidrazei carbonice pot afecta capacitatea pacientilor v�rstnici de a efectua sarcini care necesit� vigilent� si/sau coordonare fizic� (vezi pct. 4.4).

4.8 Reactii adverse

a. Rezumatul profilului de sigurant�
�n dou� studii clinice cu durata de 6 si de 12 luni, efectuate la 394 pacienti tratati cu AZARGA, cea mai frecvent raportat� reactie advers� a fost �ncetosarea temporar� a vederii dup� instilare (3,6%), dur�nd de la c�teva secunde la c�teva minute.

b. Rezumatul reactiilor adverse, prezentate sub form� de tabel
Tulbur�ri psihice
Mai putin frecvente: insomnie

Tulbur�ri ale sistemului nervos
Frecvente: disgeuzie

Tulbur�ri oculare
Frecvente: �ncetosarea vederii, durere ocular�, iritatia ochiului, senzatie de corp str�in �n ochi Mai putin frecvente: eroziune cornean�, cheratit� punctiform�, ochi uscat, secretii oculare, prurit ocular, hiperemie ocular�, blefarit�, conjunctivit� alergic�, tulburare cornean�, inflamarea camerei anterioare, hiperemie conjunctival�, cruste pe marginea pleoapelor, astenopie, senzatie anormal� �n ochi, prurit palpebral, blefarit� alergic�, eritem palpebral

Tulbur�ri vasculare
Mai putin frecvente: sc�derea tensiunii arteriale

Tulbur�ri respiratorii, toracice si mediastinale
Mai putin frecvente: boal� pulmonar� obstructiv� cronic�, durere faringo-laringian�, rinoree, tuse

Afectiuni cutanate si ale tesutului subcutanat
Mai putin frecvente: afectiuni ale p�rului, lichen plan

c. a reactiilor adverse selectate
Disgeuzia (gust amar sau neobisnuit �n gur� dup� instilare) a fost o reactie advers� sistemic� frecvent raportat�, asociat� utiliz�rii AZARGA �n studiile clinice. Este posibil s� fie determinat� de trecerea pic�turilor oftalmice �n rinofaringe prin canalul nazolacrimal si poate fi atribuit� administr�rii brinzolamidei. Ocluzia nazolacrimal� sau �nchiderea usoar� a pleoapei dup� instilare pot ajuta la reducerea aparitiei acestei reactii (vezi pct. 4.2).

AZARGA contine brinzolamid�, un inhibitor sulfonamidic al anhidrazei carbonice cu absorbtie sistemic�. Efectele la nivel gastrointestinal si la nivelul sistemului nervos, sanguin, renal si metabolic se asociaz� �n general cu administrarea sistemic� a inhibitorilor anhidrazei carbonice. Acelasi tip de reactii adverse atribuit inhibitorilor orali ai anhidrazei carbonice, poate fi posibil si la administrarea topic�.

AZARGA contine brinzolamid� si timolol (sub form� de maleat de timolol). Reactiile adverse suplimentare asociate cu utilizarea componentelor individuale, observate �n studiile clinice si �n experienta ulterioar� punerii pe piat�, si care s-ar putea produce la administrarea AZARGA, includ:
Brinzolamid� 10 mg/ml
Timolol 5 mg/ml

Clasificare pe aparate, sisteme si organe
Terminologia consacrat� MedDRA

Infectii si infest�ri
rinofaringit�, faringit�, sinuzit�, rinit�

Tulbur�ri hematologice si limfatice
reducerea num�rului de hematii, cresterea cantit�tii de clor din s�nge

Tulbur�ri ale sistemului imunitar
hipersensibilitate

Tulbur�ri metabolice si de nutritie
hipoglicemie

Tulbur�ri psihice
apatie, depresie, stare depresiv�, sc�derea libidoului, cosmar, nervozitate depresie

Tulbur�ri ale sistemului nervos
somnolent�, disfunctii motorii, amnezie, afectarea memoriei, ameteli, parestezii, tremor, cefalee, hipoestezie, ageuzie ischemie cerebral�, accident vascular cerebral, sincop�, miastenia gravis, parestezie, cefalee, ameteli

Tulbur�ri oculare
cheratit�, cheratopatie, cresterea raportului cup�/disc la nivelul nervului optic, defect epitelial cornean, tulburare epitelial� cornean�, presiune intraocular� crescut�, depozite oculare, colorare cornean�, edem cornean, conjunctivit�, meibomiit�, diplopie, senzatie de str�lucire, fotofobie, fotopsie, reducerea acuit�tii vizuale, pterigion, disconfort ocular, cheratoconjunctivit� sicca, hipoestezie ocular�, pigmentarea sclerei, chist subconjunctival, l�crimare excesiv�, tulbur�ri de vedere, edem ocular, alergie ocular�, madaroz�, afectiuni ale pleoapei, edem palpebral, conjunctivit�, diplopie, ptoz� palpebral�, cheratit�, tulbur�ri de vedere

Tulbur�ri acustice si vestibulare
tinitus, vertij

Tulbur�ri cardiace
afectare cardio-respiratorie, angin� pectoral�, bradicardie, frecvent� cardiac� neregulat�, aritmie, palpitatii, tahicardie, cresterea frecventei cardiace stop cardiac, insuficient� cardiac�, aritmie, bloc atrioventricular, bradicardie, palpitatii

Tulbur�ri vasculare
cresterea tensiunii arteriale , hipertensiune arterial�, hipotensiune arterial�

Tulbur�ri respiratorii, toracice si mediastinale
dispnee, astm bronsic, hiperactivitate bronsic�, epistaxis, iritatie faringian�, congestie nazal�, congestie a c�ilor respiratorii superioare, secretii retronazale, str�nut, usc�ciune nazala, insuficient� respiratorie, bronhospasm, dispnee, congestie nazal�

Tulbur�ri gastrointestinale
xerostomie, esofagit�, v�rs�turi, diaree, great�, dispepsie, durere �n etajul abdominal superior, disconfort abdominal, disconfort gastric, hipermotilitate intestinal�, afectiuni gastrointestinale, hipoestezie oral�, parestezie oral�, flatulent�,diaree, great�

Tulbur�ri hepatobiliare
rezultate anormale ale testelor functionale hepatice

Afectiuni cutanate si ale sistemului subcutanat
urticarie, eruptie maculo-papuloas�, eruptie cutanat�, prurit generalizat, alopecie, rigiditate a pielii, dermatit�, eritem, alopecie, eruptie cutanat�

Tulbur�ri musculo-scheletice si ale tesutului conjunctiv
dorsalgii, spasme musculare, mialgie, artralgie, durere �n extremit�ti

Tulbur�ri renale si ale c�ilor urinare
durere renal�, polachiurie

Tulbur�ri ale aparatului genital si s�nului
disfunctie erectil�

Tulbur�ri generale si la nivelul locului de administrare
durere, astenie, disconfort toracic, oboseal�, senzatie anormal�, senzatie de nervozitate, iritabilitate, durere toracic�, edem periferic, stare general� de r�u, reziduuri ale medicatiei, astenie, durere toracic�

Copii si adolescenti
AZARGA nu este recomandat pentru utilizare la copii si adolescenti cu v�rsta mai mic� de 18 ani datorit� lipsei datelor privind siguranta si eficacitatea.

4.9 Supradozaj
Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.
�n cazul �n care se produce un supradozaj cu AZARGA pic�turi oftalmice, tratamentul trebuie s� fie simptomatic si de sustinere a functiilor vitale. Se pot produce afectarea echilibrului electrolitic, dezvoltarea unei st�ri de acidoz� si posibil efecte asupra sistemului nervos central. Valorile electrolitilor serici (�n mod special ale potasiului) si valorile pH-ului sanguin trebuie monitorizate. Studiile au demonstrat c� timolol nu dializeaz� rapid.

5. PROPRIET�TI FARMACOLOGICE
5.1 Propriet�ti farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutic�: Antiglaucomatoase si miotice Codul ATC: S01ED51

Mecanismul de actiune
AZARGA contine dou� substante active: brinzolamid� si maleat de timolol. Aceste dou� componente scad presiunea intraocular� crescut�, �n principal prin reducerea secretiei umorii apoase, �ns� realizeaz� acest lucru prin mecanisme diferite de actiune. Efectul combinat al acestor dou� substante active are ca rezultat o reducere suplimentar� a PIO, �n comparatie cu oricare dintre compusi administrat separat.

Brinzolamida este un inhibitor puternic al anhidrazei carbonice umane II (AC-II), izoenzim� predominant� la nivel ocular. Inhibarea anhidrazei carbonice �n procesele ciliare de la nivel ocular scade secretia umorii apoase, probabil prin �ncetinirea form�rii de ioni de bicarbonat, urmat� de reducerea transportului de sodiu si fluide.

Timolol este un blocant adrenergic neselectiv f�r� actiune simpatomimetic� intrinsec�, de deprimare miocardic� direct� sau de stabilizare a membranei celulare. Studiile de tonografie si fluorofotometrie la om sugereaz� c� actiunea sa predominant� este legat� de reducerea form�rii umorii apoase si de o usoar� crestere a facilit�rii fluxului.

Efecte farmacodinamice Efecte clinice:

�ntr-un studiu clinic controlat, cu durata de 12 luni la pacienti cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune ocular� care, �n opinia investigatorului ar putea beneficia �n urma unui tratament combinat, si o valoare medie a PIO la momentul initial �ntre 25 si 27 mmHg, reducerea medie a PIO la pacientii �n tratament cu AZARGA administrat de dou� ori pe zi a fost de 7 p�n� la 9 mmHg. Non-inferioritatea AZARGA comparat cu dorzolamid� 20 mg/ml + timolol 5 mg/ml �n reducerea medie a PIO a fost demonstrat� �n toate momentele evaluate la toate vizitele.

�ntr-un studiu clinic controlat, cu durata de sase luni, la pacienti cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune ocular�, si o valoare medie a PIO la momentul initial �ntre 25 si 27 mmHg, valoarea medie a efectului de reducere a PIO la pacientii �n tratament cu AZARGA administrat de dou� ori pe zi a fost de 7 p�n� la 9 mmHg, respectiv cu p�n� la 3 mmHg mai mare dec�t la brinzolamid� 10 mg/ml administrat� de dou� ori pe zi, si cu p�n� la 2 mmHg mai mare dec�t la timolol 5 mg/ml administrat de dou� ori pe zi. O reducere statistic superioar� a valorii medii a PIO a fost observat� �n comparatie at�t cu brinzolamid� c�t si cu timolol la toate momentele de evaluare si vizitele efectuate pe durata studiului.

�n trei studii clinice controlate, disconfortul ocular la administrarea AZARGA a fost semnificativ mai sc�zut fat� de dorzolamid� 20 mg/ml + timolol 5 mg/ml.

5.2 Propriet�ti farmacocinetice

Absorbtie
Dup� administrarea topic� ocular�, brinzolamida si timolol sunt absorbite prin cornee si �n circulatia sistemic�. �ntr-un studiu farmacocinetic, la subiecti s�n�tosi s-a administrat brinzolamid� (1 mg) pe cale oral� de dou� ori pe zi, timp de 2 s�pt�m�ni, pentru scurtarea timpului p�n� la atingerea st�rii de echilibru �nainte de initierea administr�rii AZARGA. �n urma administr�rii AZARGA de dou� ori pe zi timp de 13 s�pt�m�ni, concentratiile brinzolamidei �n hematii au atins valori medii de 18,8 � 3,29 �M, 18,1 � 2,68 �M si 18,4 � 3,01 �M �n s�pt�m�nile 4, 10 si respectiv 15, indic�nd mentinerea concentratiilor brinzolamidei �n hematii la starea de echilibru.

La starea de echilibru, dup� administrarea AZARGA, valorile medii ale concentratiilor plasmatice Cmax si ASC0-12h ale timolol au fost cu 27% si, respectiv cu 28% mai sc�zute (Cmax: 0,824 � 0,453 ng/ml; ASC0-12h: 4,71 � 4,29 ng h/ml) �n comparatie cu administrarea timolol 5 mg/ml (Cmax: 1,13 � 0,494 ng/ml; ASC0-12h: 6,58 � 3,18 ng h/ml). Expunerea sistemic� mai sc�zut� la timolol dup� administrarea AZARGA, nu este clinic relevant�. Dup� administrarea AZARGA, valoarea medie Cmax a timolol a fost atins� la 0,79 � 0,45 ore.

Distributie
Legarea brinzolamidei de proteinele plasmatice este moderat� (aproximativ 60%). Brinzolamida este sechestrat� �n hematii datorit� afinit�tii mari de legare de AC-II si �ntr-o mai mic� m�sur� de AC-I. Metabolitul s�u activ, N-dezetil se acumuleaz� de asemenea �n hematii unde se leag� �n principal de AC-I. Afinitatea brinzolamidei si a metabolitului s�u fat� de AC din hematii si tesuturi are ca rezultat concentratii plasmatice reduse.

Datele privind distributia �n tesutul ocular la iepuri au evidentiat c� timolol poate fi m�surat �n umoarea apoas� p�n� la 48 de ore dup� administrarea AZARGA. La starea de echilibru, timolol este detectat �n plasma uman� timp de p�n� la 12 ore dup� administrarea AZARGA.

Metabolizare
C�ile metabolice �n metabolizarea brinzolamidei implic� N-dealchilare, O-dealchilare si oxidarea lantului s�u lateral N-propil. N-dezetil brinzolamida este un metabolit principal al brinzolamidei, care se formeaz� la om, si care se leag� de asemenea de AC-I �n prezenta brinzolamidei si se acumuleaz� �n hematii. Studiile in vitro arat� c� metabolizarea brinzolamidei implic� �n principal CYP3A4 precum si cel putin patru alte izoenzime (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 si CYP2C9).

Timolol este metabolizat pe dou� c�i. Una dintre c�i formeaz� o caten� lateral� de etanolamin� la inelul de tiadiazol, iar cealalt� produce o caten� lateral� etanolic� la azotul morfolinic si o a doua caten� lateral� similar� cu un grup carbonil adiacent la azot. Metabolizarea timololului este mediat� �n principal de CYP2D6.

Eliminare
Brinzolamida este eliminat� �n principal pe cale renal� (aproximativ 60%). Aproximativ 20% din doz� a fost identificat� �n urin� sub form� de metaboliti. Brinzolamida si N-dezetil-brinzolamida sunt componentele predominante care se reg�sesc �n urin� �mpreun� cu cantit�ti minime (urme) (<1%) ale metabolitilor N-dezmetoxipropil si O-dezmetil.

Timolol si metabolitii s�i sunt eliminati �n principal pe cale renal�. Aproximativ 20% dintr-o doz� de timolol este excretat� nemodificat� �n urin�, iar restul este eliminat �n urin� sub form� de metaboliti. Timpul de �njum�t�tire plasmatic� pentru timolol este de 4,8 ore dup� administrarea AZARGA.

5.3 Date preclinice de sigurant�

Brinzolamida
Datele non-clinice nu au evidentiat un risc special la om la administrarea de brinzolamid�, pe baza studiilor conventionale farmacologice privind evaluarea sigurantei, toxicitatea la doze repetate, genotoxicitatea si potentialul carcinogen.

Studiile privind efectele toxice asupra dezvolt�rii, efectuate la iepuri cu doze orale de brinzolamid� de p�n� la 6 mg/kg si zi (de 214 ori doza clinic� zilnic� recomandat� de 8 ?g/kg si zi), nu au evidentiat efecte asupra dezvolt�rii f�tului, �n ciuda unei toxicit�ti semnificative constatate la mam�. Studii similare efectuate la sobolan au avut ca rezultat o usoar� reducere a osific�rii craniului si segmentelor de stern la fetusii femelelor tratate cu brinzolamid� �n doze de 18 mg/kg si zi (de 642 de ori doza clinic� zilnic� recomandat�), dar nu si la 6 mg/kg si zi. Aceste date au fost constatate la doze care au determinat acidoz� metabolic� cu reducerea lu�rii �n greutate la femele si sc�derea greut�tii fetale. Reducerea greut�tii fetale, asociat� dozei, a fost observat� la puii femelelor la care s-a administrat brinzolamid� pe cale oral�, variind de la o usoar� sc�dere (cam 5-6%) la o doz� de 2 mg/kg si zi, p�n� la aproape 14% la o doz� de 18 mg/kg si zi. �n timpul al�pt�rii nu s-au �nregistrat efecte nocive la pui p�n� la o doz� de 5 mg/kg si zi.Timolol.

Datele non-clinice nu au evidentiat un risc special la om la administrarea de timolol, pe baza studiilor conventionale farmacologice privind evaluarea sigurantei, toxicitatea dup� doze repetate, genotoxicitatea, si potentialul carcinogen. Studiile privind efectele toxice ale timolol asupra functiei de reproducere au evidentiat �nt�rzierea osific�rii fetale la sobolani f�r� efecte nocive asupra dezvolt�rii postnatale (50 mg/kg si zi sau de 3.500 de ori doza clinic� zilnic� de 14 micrograme/kg si zi) si cresterea re-sorbtiei fetale la iepuri (90 mg/kg si zi sau de 6.400 de ori doza clinic� zilnic�).

6. PROPRIET�TI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor
Clorur� de benzalconiu
Manitol (E421)
Carbopol 974P
Tiloxapol
Edetat disodic
Clorur� de sodiu
Acid clorhidric si/sau hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)
Ap� purificat�

Precautii speciale pentru p�strare
Acest medicament nu necesit� conditii speciale de p�strare.

Natura si continutul ambalajului
Flacon a 5 ml rotund, din polietilen� de joas� densitate, opac, cu dop picur�tor si capac alb filetat din polipropilen� (DROP-TAINER) contin�nd 5 ml suspensie.
Cutii contin�nd 1 sau 3 flacoane. Este posibil ca nu toate m�rimile de ambalaj s� fie comercializate.
Caracteristici
Forma:PIC. OFT. SUSP.
DCI:COMBINATII ( BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni oftalmologice

Preț nou 69.50 LEI

În stoc

Preț nou 122.00 LEI

În stoc

Preț nou 117.00 LEI

Stoc limitat

Preț nou 56.00 LEI

Stoc limitat

Preț nou 78.50 LEI

Stoc limitat

Preț nou 60.50 LEI

Stoc suficient