Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 33.74 Lei


Prețul afișat este valabil doar pentru comenzile online.

Ce este Ossica 150 mg comprimate filmate ?i pentru ce se utilizeaz?
Ossica 150 mg apar?ine grupului de medicamente denumite bifosfona?i. Acest medicament con?ine acid ibandronic. Nu con?ine hormoni.

La majoritatea femeilor care utilizeaz? acest medicament, chiar dac? nu pot vedea sau sim?i diferen?a, Ossica poate inhiba pierderea de mas? osoas?, �n cea mai mare parte prin oprirea acesteia, precum ?i prin cre?terea masei osoase. Ossica poate ajuta la sc?derea posibilit??ii de rupere a oaselor (fracturi). A fost demonstrat? o reducere a riscului de fractur? verterbral? dar nu ?i a riscului de fractur? de col femural.

Ossica 150 mg comprimate filmate v? este prescris pentru tratamentul osteoporozei, deoarece ave?i un risc crescut de fractur?. Osteoporoza se manifest? prin sub?ierea ?i sl?birea oaselor, care este mai frecvent? la femei dup? menopauz?. La menopauz?, ovarele nu mai produc hormonul feminin, estrogen, care ajut? la p?strarea st?rii de s?n?tate a scheletului.

Cu c�t femeile intr? mai devreme �n perioada de menopauz?, cu at�t riscul de fracturi osteoporotice este mai mare. Al?i factori care pot cre?te riscul de fractur? includ:
- alimenta?ia cu cantit??i insuficiente de calciu ?i vitamina D
- fumatul sau consumul de alcool �n cantit??i mari
- lipsa de mi?care sau de exerci?iu fizic
- antecedentele de osteoporoz? �n familie

Multe paciente cu osteoporoz? nu prezint? simptome. Dac? nu ave?i simptome, pute?i s? nu ?ti?i c? ave?i osteoporoz?. Oricum, osteoporoza v? predispune la fracturarea oaselor la c?z?turi sau la efort fizic. Dup? v�rsta de 50 ani, fractura osului poate fi un semn de osteoporoz?. De asemenea, osteoporoza poate s? determine dureri de spate, sc?dere �n �n?l?ime ?i curbare a coloanei vertebrale.

Ossica 150 mg comprimate filmate previne pierderea de mas? osoas? ?i ajut? la reconstruirea osului. Prin urmare, Ossica scade posibilitatea de fracturi osoase.

De asemenea, un stil de via?? s?n?tos v? ajuta s? ob?ine?i un maxim de beneficiu de la tratamentul dumneavoastr?. Acesta stil de viaz? include o alimenta?ie echilibrat?, bogat? �n calciu ?i �n vitamin? D, mersul pe jos sau exerci?iul fizic, lipsa fumatului ?i a consumului de alcool �n exces.

Nu lua?i Ossica 150 mg comprimate filmate
- Dac? sunte?i alergic? (hipersensibil?) la acid ibandronic sau la oricare dintre celelalte componente ale Ossica.
- Dac? ave?i sau a?i avut �n trecut valori mici ale concentra?iei calciului �n s�nge. V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr?.

Nu da?i Ossica 150 mg comprimate filmate copiilor sau adolescentelor.

Unele paciente trebuie s? aib? grij? deosebit? �n timpul tratamentului cu Ossica. Verifica?i cu medicul dumneavoastr?:
- Dac? ave?i orice tulbur?ri ale metabolismului mineral (cum este deficitul de vitamin? D).
- Dac? nu pute?i sta �n ?ezut sau �n picioare timp de p�n? la o or?.
- Dac? rinichii nu v? func?ioneaz? normal.
- Dac? a?i avut vreodat? probleme la nivelul esofagului (por?iunea tubului digestiv care leag? gura de stomac). Problemele de la nivelul esofagului pot s? determine semne sau simptome care includ: durere sever? �n piept, durere sever? dup? �nghi?irea alimentelor ?i/sau b?uturilor, senza?ie intens? de grea?? sau v?rs?turi. Dac? observa?i apari?ia acestor simptome, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
- Dac? urma?i un tratament stomatologic sau vi se va efectua o interven?ie chirurgical? stomatologic?, informa?i-l pe dentist c? utiliza?i Ossica.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?. �n special:
- Suplimente care con?in calciu, magneziu, fier sau aluminiu, deoarece pot influen?a efectele Ossica
- Acidul acetilsalicilic ?i alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) (incluz�nd ibuprofen, diclofenac sodic ?i naproxen) pot determina irita?ie a stomacului ?i intestinului. Bifosfona?ii (cum este Ossica 150 mg) pot determina ?i ei aceea?i reac?ie. De aceea, �n timp ce lua?i Ossica 150 mg, trebuie s? ave?i grij? deosebit? ,�n special c�nd utiliza?i ?i analgezice sau antiinflamatoare.

Dup? ce a?i �nghi?it comprimatul Ossica cu administrare o dat? pe lun?, a?tepta?i 1 or? �nainte de a lua orice alt medicament, incluz�nd comprimatele pentru indigestie, suplimentele care con?in calciu sau vitaminele.

Utilizarea Ossica cu alimente ?i b?uturi
Nu lua?i Ossica cu alimente. Ossica este mai pu?in eficace dac? este luat cu alimente.
Pute?i bea ap? plat?, dar nu ?i alte b?uturi (vezi pct. 3. CUM S? LUA?I OSSICA 150 MG COMPRIMATE FILMATE).

Sarcina ?i al?ptarea
Nu lua?i Ossica 150 mg dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i. Dac? al?pta?i, ar putea fi necesar s? �ntrerupe?i al?ptatul, pentru a lua Ossica.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Pute?i conduce vehicule ?i s? folosi?i utilaje, deoarece este foarte pu?in probabil ca Ossica 150 mg s? v? afecteze capacitatea de a conduce vehicule ?i de a folosi utilaje.

Informa?ii importante privind unele componente ale Ossica 150 mg comprimate filmate
Ossica con?ine o component? numit lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat ca ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

Cum s? lua?i Ossica 150 mg comprimate filmate
Lua?i �ntotdeauna Ossica exact a?a cum v-a recomandat medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza uzual? de Ossica 150 mg este de un comprimat o dat? pe lun?.

Cum s? lua?i doza lunar?
Este important s? urma?i cu aten?ie aceste instruc?iuni. Acestea sunt concepute pentru a favoriza ajungerea rapid? a comprimatului Ossica �n stomac, f?c�nd astfel, mai pu?in probabil? iritarea esofagului.
- Lua?i un comprimat Ossica 150 mg o dat? pe lun?.
- Alege?i o zi a lunii de care v? este u?or s? v? aminti?i. Pute?i alege fie aceea?i dat? (cum ar fi ziua 1 a fiec?rei luni) sau aceea?i zi (cum ar fi prima duminic? a fiec?rei luni) pentru a lua comprimatul Ossica 150 mg. Alege?i data care se potrive?te cel mai bine programului dumneavoastr?.
- Lua?i comprimatul Ossica 150 mg la cel pu?in 6 ore dup? ce a?i m�ncat sau b?ut ceva, cu excep?ia apei plate.

Lua?i comprimatul Ossica 150 mg
- dup? ce v? trezi?i diminea?a ?i
- �nainte de a m�nca sau bea orice (pe stomacul gol)
- �nghi?i?i comprimatul cu un pahar plin cu ap? plat? (cel pu?in 180 ml).

Nu lua?i comprimatul cu ap? mineral?, suc de fructe sau orice alte b?uturi.
- �nghi?i?i comprimatul �ntreg � nu-l mesteca?i, nu-l zdrobi?i ?i nu-l l?sa?i s? se dizolve �n gur?.

�n urm?toarea or? (60 de minute) dup? ce a?i luat comprimatul
- nu sta?i culcat?; dac? nu sta?i �n pozi?ie vertical? (�n ?ezut sau �n picioare), o cantitate de medicament v? poate ajunge �napoi �n esofag
- nu m�nca?i nimic
- nu be?i nimic (cu excep?ia apei plate, dac? v? este sete)
- nu lua?i alte medicamente

- Dup? ce a?i a?teptat o or?, pute?i m�nca ?i bea. Dup? ce a?i m�ncat, pute?i s? sta?i culcat?, dac? dori?i, ?i pute?i lua celelalte medicamente de care ave?i nevoie.

Nu lua?i comprimatul �nainte de culcare sau �nainte de a v? ridica din pat diminea?a.

Continuarea tratamentului cu Ossica 150 mg
Este important s? continua?i s? lua?i Ossica �n fiecare lun?, at�t timp c�t v? recomand? medicul dumneavoastr?. Ossica poate trata osteoporoza at�t timp c�t continua?i s? �l lua?i.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Ossica 150 mg comprimate filmate
Dac? a?i luat din gre?eal? mai mult dec�t un comprimat, be?i un pahar plin cu lapte ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.

Nu v? provoca?i v?rs?turile ?i nu sta?i culcat? � aceste lucruri pot determina irita?ia esofagului de c?tre Ossica.

Dac? uita?i s? lua?i o doz?
Dac? uita?i s? lua?i comprimatul �n diminea?a zilei stabilite, nu lua?i un comprimat mai t�rziu �n aceea?i zi. Mai degrab?, verifica?i calendarul ?i afla?i c�nd este planificat? urm?toarea doz?:
- Dac? mai sunt doar 1-7 zile p�n? c�nd a?i planificat s? lua?i urm?toarea doz?�

Trebuie s? a?tepta?i p�n? �n momentul �n care a?i planificat s? lua?i urm?toarea doz? ?i lua?i-o ca de obicei; continua?i apoi s? lua?i un comprimat, o dat? pe lun?, �n zilele pe care vi le-a?i marcat pe calendar.
- Dac? mai sunt mai mult de 7 zile p�n? c�nd a?i planificat s? lua?i urm?toarea doz?�

Trebuie s? lua?i un comprimat �n diminea?a zilei urm?toare celei �n care v-a?i amintit; continua?i apoi s? lua?i un comprimat, o dat? pe lun?, �n zilele planificate pe care vi le-a?i marcat pe calendar.

Nu lua?i niciodat? dou? comprimate Ossica 150 mg �n decursul aceleia?i s?pt?m�ni.

Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Ossica poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.

Reac?iile adverse pot s? apar? cu anumite frecven?e, care sunt definite dup? cum urmeaz?:
- foarte frecvente: afecteaz? mai mult de 1 din 10 pacien?i
- frecvente: afecteaz? 1 p�n? la 10 pacien?i din 100
- mai pu?in frecvente: afecteaz? 1 p�n? la 10 pacien?i din 1000
- rare: afecteaz? 1 p�n? la 10 pacien?i din 10000
- foarte rare: afecteaz? mai pu?in de 1 pacient din 10000
- cu frecven?? necunoscut?: frecven?a nu poate fi estimat? din datele disponibile.

Reac?iile adverse frecvente sunt senza?ie de arsur? �n capul pieptului, indigestie, diaree, durere la nivelul stomacului, grea??. Ossica 150 mg comprimat filmat poate s? irite esofagul, de?i, de regul?, acest lucru poate fi evitat, lu�ndu-v? doza a?a cum vi s-a prezentat �n acest prospect. Urm?toarele reac?ii adverse sunt mai pu?in frecvente, dar dac? prezenta?i simptome cum sunt durere puternic? �n piept, durere sever? dup? ce �nghi?i?i alimente sau b?uturi, grea?? puternic? sau v?rs?turi, spune?i imediat medicului dumneavoastr?.

Alte reac?ii adverse frecvente includ erup?ii trec?toare pe piele, crampe musculare, dureri musculare ?i articulare ?i dureri de cap.

De asemenea, includ manifest?ri asem?n?toare simptomelor de grip? (dureri, senza?ie de disconfort, oboseal?) care sunt �n general u?oare ?i dispar cur�nd dup? administrarea primei doze. Ca urmare, pute?i s? continua?i tratamentul cu Ossica 150 mg. Discuta?i cu medicul dumneavoastr?, dac? oricare dintre aceste reac?ii adverse devin sup?r?toare sau dureaz? timp �ndelungat.

Alte reac?ii adverse mai pu?in frecvente sunt ame?elile ?i durerile de spate.

Reac?iile adverse rare includ umflare ?i m�nc?rimi la nivelul fe?ei, buzelor ?i gurii.

Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului

Cum se p?streaz? Ossica 150 mg comprimate filmate
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu sunt necesare condi?ii speciale de p?strare.
Nu utiliza?i Ossica dup? data de expirare �nscris? pe cutie, dup? �EXP�. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

Ce con?ine Ossica 150 mg comprimate filmate

- Fiecare comprimat filmat con?ine acid ibandronic 150 mg (sub form? de ibandronat sodic monohidrat 168,81 mg).
- Celelalte componente sunt:
nucleu: lactoz? monohidrat, povidon?, celuloz? microcristalin?, crospovidon?, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru
film: Opadry II alb 85F18422 care con?ine alcool polivinilic, dioxid de titan, talc, macrogol

Cum arat? Ossica 150 mg comprimate filmate ?i con?inutul ambalajului
Comprimatele Ossica 150 mg sunt ovale, de culoare alb? p�n? la aproape alb?, ?i marcate cu �M24� pe una dintre fe?e. Comprimatele sunt disponibile �n cutii cu blistere care con?in 1 sau 3 comprimate.

Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:ACIDUM IBANDRONICUM
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni osteo-articulare

Ossica 3mg-sol.inj. in seringa preumpluta 3ml x 1-Gedeon
doar în farmacie

Preț nou 90.00 LEI

Stoc limitat

Preț nou 73.50 LEI

Stoc suficient
Beres Calcivid Citrat -cpr.film x 30
doar în farmacie

Preț nou 24.50 LEI

In stoc
Metotrexat Ebewe 10 mg/ml-(20mg) -seringa x 2 ml - Ebewe
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!