Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 26.26 Lei


Prețul afișat este valabil doar pentru comenzile online.


PROSPECT: INFORMA?II PENTRU UTILIZATOR
MIOFILIN 24 mg/ml solu?ie injectabil?
Aminofilin?
Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
�n acest prospect g?si?i:
1. Ce este Miofilin ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Miofilin
3. Cum s? utiliza?i Miofilin
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Miofilin
6. Informa?ii suplimentare
1. Ce este Miofilin ?i pentru ce se utilizeaz?
Miofilin este un medicament pentru tratamentul bolilor obstructive ale c?ilor respiratorii utilizat �n tratamentul st?rii de r?u astmatic, �n caz de control insuficient prin administrarea unui beta-2 mimetic, eventual asociat cu un anticolinergic. Beta-2 mimetic-ul, cu sau f?r? un anticolinergic, r?m�ne tratamentul de prim? inten?ie �n astmul acut agravat (efect bronhodilatator puternic).
Astmul acut agravat necesit? internare �n sec?ia de terapie intensiv?.
Miofilin este indicat la adul?i, v�rstnici, adolescen?i ?i copii.
2. �nainte s? utiliza?i Miofilin
Nu utiliza?i Miofilin
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la aminofilin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Miofilin.
- dac? sunte?i deja �n tratament cu aminofilin?, alt? medica?ie con?in�nd xantine sau a?i consumat alte preparate xantinice (ceai, cafea) sau ave?i intoleran?? la acestea;
- dac? suferi?i de atac de cord (infarct acut de miocard);
- dac? suferi?i de porfirie acut? intermitent? (boal? ereditar? a s�ngelui);
- dac? ave?i hemoragii la nivelul creierului;
- dac? suferi?i de nefrit? acut? (inflama?ie la nivelul rinichiului);
- dac? suferi?i de epilepsie (boal? caracterizat? prin convulsii);
- dac? suferi?i de ulcer gastro-intestinal (contraindica?ie relativ?);
- administrat intramuscular.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Miofilin
Dac? injec?ia intravenoas? se realizeaz? prea repede, ea poate antrena convulsii, hipertermie ?i colaps. Administrarea la pacien?ii cu atac de cord(infarct miocardic) pot fi fatal?, datorit? sc?derii bru?te a presiunii sanguine. Se va administra �ntr-un ritm care s? nu dep??easc? 25 mg/minut.
Miofilin solu?ie injectabil? se va administra cu pruden?? �n urm?toarele situa?ii:
- Afectare sever? a inimii (insuficien?? cardiac? acut?): se recomand? sc?derea dozelor din cauza riscului de supradozare ?i asociere cu morfina, pentru c? stimuleaz? centrul respirator;
- Afectare a vaselor inimii (insuficien?? coronarian?), tensiune arterial? crescut?;
- cre?terea func?iei tiroidei (hipertiroidie);
- V�rste extreme: nou-n?scu?i, b?tr�ni;
- Hipersensibilitate la teofilin?;
- Obezitate: posologia va fi ca la adultul de greutate ideal?;
- Afectare grav? a ficatului (insuficien?? hepatic?): se recomand? sc?derea dozei din cauza riscului de supradozare;
- convulsii (antecedente comi?iale);
- Tratamente cu alte medicamente (vezi ,,Utilizarea altor medicamente�);
- Afec?iune determinat? de cre?terea presiunii la nivelul ochiului (glaucom);
- Diabet zaharat;
- Boli febrile (cre?terea temperaturii corpului).
Utilizarea altor medicamente
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Asocieri contraindicate:
- Nu se administreaz? concomitent cu alte preparate xantinice (ceai, cafea).
- Enoxacina, troleandomicina: risc de supradozaj cu teofilin?.
Asocieri medicamentoase nerecomandate:
- Eritromicina: risc de supradozare de teofilin?, mai periculoas? la copil. Se poate �nlocui cu alt? macrolid?, dar atunci c�nd este indispensabil? (de exemplu, �n legioneloz?) asocierea medicamentoas? se va face sub o supraveghere clinic? atent? ?i sub controlul concentra?iei de teofilin?.
- Viloxazina: cre?te concentra?ia de teofilin?, cu risc de supradozare. Dac? aceast? asociere terapeutic? nu poate fi evitat?, se recomand? o supraveghere clinic? atent?, cu controlul concentra?iei plasmatice de teofilin?.
Asocieri care necesit? m?suri de precau?ie:
- Cimetidina (la doze mai mari sau egale cu 800 mg/zi), fluconazolul, ciprofloxacina, norfloxacina, pefloxacina, fluvoxamina, mexiletina, ticlopidina, tacrine, pentoxifilina: cresc concentra?ia de teofilin?, cu risc de supradozare.
- Blocante de calciu, contraceptive orale, thiabendazol: cresc concentra?ia de teofilin?, cu risc de supradozare
- Allopurinol: cre?te concentra?ia de teofilin? la doze mari de allopurinol (peste 600 mg/zi)
- Carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidona, rifabutina, rifampicina, ritonavir: scad concentra?ia de teofilin?, prin induc?ie enzimatic?. Se recomand? supravegherea clinic? ?i urm?rirea concentra?iei de teofilin?; adaptarea dozei teofilinei �n timpul tratamentului asociat ?i dup? oprirea sa.
- Efedrina sau alte simpatomimetice: cresc riscul reac?iilor toxice.
- Halotan: asocierea poate fi cauza de tulbur?ri de ritm ale inimii (aritmii ventriculare).
- Ketamina: administrarea concomitent? cre?te riscul tulbur?rilor sistemului nervos (convulsiilor).
- Teofilina scade efectul sedativ al benzodiazepinelor ?i se comport? antagonist fa?? de medicamentele care ac?ioneaz? la nivelul sistemului nervos (curarizantele antidepolarizante).
- Troleandomicina, clindamicina: este necesar? sc?derea dozelor de teofilin?.
- Teofilina m?re?te eliminarea preparatelor de litiu ?i antagonizeaz? efectele propranololului.
- La fum?tori se recomand? m?rirea dozelor de miofilin.

Asocieri medicamentoase de care trebuie ?inut cont:
- Claritromicina, josamicina, roxitromicina: risc de cre?tere a concentra?iei de teofilin?, mai ales la copil.
Utilizarea Miofilin �mpreun? cu alimente ?i b?uturi
Exist? restric?ii legate de administrarea �mpreun? cu alimente ?i b?uturi ce contin xantine (ceai, cafea).
Sarcina ?i al?ptarea
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Utilizarea teofilinei nu trebuie �ncurajat? �n timpul sarcinii dec�t atunci c�nd este absolut necesar. �n cazul �n care se administreaz? acest tratament la sf�r?itul sarcinii se impune o supraveghere neonatal? de c�teva zile.
Teofilina trece �n laptele matern; aceasta poate determina o stare de agita?ie (hiperexcitabilitate) la nou-n?scut.
�n consecin?? nu se recomand? al?ptarea �n timpul tratamentului cu teofilin?.
Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Miofilin poate produce amete?i, tensiune arterial? sc?zut?, agita?ie (excita?ie psihomotorie), de aceea trebuie pruden?? �n utilizarea sa la cei care conduc autovehicule sau manevreaz? utilaje.
Informa?ii importante privind unele componente ale Miofilin
Acest medicament con?ine metabisulfit de sodiu. Poate provoca rar reac?ii de sensibilitate crescut? grave ?i tulbur?ri de respira?ie (bronhospasm).
V? rug?m s? �ntreba?i medicul dumneavoastr? dac? v? �ngrijoreaz? vreunul din componentele acestui medicament.
3. Cum s? utiliza?i Miofilin
Utiliza?i �ntotdeauna Miofilin exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Solu?ia injectabil? Miofilin trebuie s? vi se administreze de c?tre medicul dumneavoastr? sau de c?tre personalul medical specializat. Medicul dumneavoastr? v? va injecta Miofilin exclusiv pe cale intravenoas?, �ntr-un ritm foarte lent: 5�10 minute.
Dozele se vor adapta �n func?ie de particularit??ile individului, de efectul terapeutic ?i de efectele secundare.
Adul?i ?i adolescen?i
Doza recomandat? medie este de 0,6 mg/kg/or?, �n perfuzie intravenoas? continu?, administrat? dup? o doz? de �nc?rcare de 5 mg/kg, �n perfuzie intravenoas? lent?, 30 minute (�n absen?a tratamentului prealabil cu teofilin?).
De exemplu, pentru un adult de 50 kg, care nu a fost tratat anterior cu teofilin?, se va administra o fiol? de 240 mg, �n perfuzie intravenoas?, �n 30 minute, urmat? apoi de o perfuzie intravenoas? continu?, cu o fiol?, timp de 8 ore.
Tratamentul se va administra �n spital, �n unit??ile de terapie intensiv?.
V�rstnici (cu v�rsta peste 65 ani)
Doza recomandat? medie este de 0,3 mg/kg/or?, �n perfuzie intravenoas? continu?, administrat? dup? o doz? de �nc?rcare de 5 mg/kg, �n perfuzie intravenoas? lent?, 30 minute (�n absen?a tratamentului prealabil cu teofilin?).
Copii

Doza recomandat? este de 0,7�1,2 mg/kg/or?, �n func?ie de v�rst?, �n perfuzie intravenoas? continu?, administrat? dup? o doz? de �nc?rcare de 7 mg/kg, �n perfuzie lent?, 20�30 minute (�n absen?a unui tratament anterior cu teofilin?).
Pacien?i cu insuficien?? cardiac?, afec?iuni hepatice
Doza recomandat? medie este de 0,1�0,2 mg/kg/or?, �n perfuzie intravenoas? continu?, administrat? dup? o doz? de �nc?rcare de 5 mg/kg, �n perfuzie intravenoas? lent?, 30 minute (�n absen?a tratamentului prealabil cu teofilin?).
Dup? realizarea amelior?rii clinice se va trece la forma oral? de administrare.
Dac? a?i utilizat mai mult Miofilin dec�t trebuie
Dac? dumneavoastr?, sau altcineva, utiliza?i din gre?eal? mai mult Miofilin dec�t a fost prescris, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
Simptomele ce pot ap?rea �n cazul administr?rii unei supradoze sunt:
- la copil pot ap?rea agita?ie, flux abundent de cuvinte (logoree), st?ri confuzionale, v?rs?turi repetate, temperatur? crescut? (hipertermie), cre?terea num?rului de b?t?i ale inimii (tahicardie), tulburare a ritmului inimii (fibrila?ie ventricular?), tensiune arterial? sc?zut?, tulbur?ri respiratorii, (inclusiv hiperventila?ie urmat? de depresie respiratorie), tulbur?ri neurologice �nso?ite de convulsii.
- la adult pot ap?rea gre?uri, v?rs?turi, dureri �n regiunea superioar? a abdomenului (epigastrice), cre?terea num?rului de b?t?i ale inimii (tahicardie), dureri de cap (cefalee), insomnie, excita?ie, dezorientare, delir, confuzie, temperatur? crescut? (hipertermie), oprirea activit??ii inimii (stop cardiac).
Dac? a?i uitat s? utiliza?i Miofilin
Nu vi se va administra o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.
Dac? �nceta?i s? utiliza?i Miofilin
Miofilin se administreaz? a?a cum a stabilit medicul dumneavoastr?.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
4. Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Miofilin poate determina reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Reac?iile adverse sunt prezentate conform frecven?ei de apari?ie folosind urm?toarea conven?ie:
Foarte frecvente care afecteaz? mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente care afecteaz? mai pu?in de 1 din 10 pacien?i
Mai pu?in frecvente care afecteaz? mai pu?in de 1 din 100 pacien?i
Rare care afecteaz? mai pu?in de 1 din 1000 pacien?i
Foarte rare care afecteaz? mai pu?in de 1 din 10000 pacien?i
Cu frecven?? necunoscut? care nu poate fi estimat? din datele disponibile.
V? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? dac? ave?i oricare dintre urm?toarele simptome:
- ame?eli, tensiune arterial? sc?zut?, dureri la nivelul inimii (precordiale) mai ales dup? o injec?ie intravenoas? rapid?;
- grea??, v?rs?turi, dureri epigastrice, lipsa poftei de m�ncare (anorexie);
- dureri de cap (cefalee), excita?ie, insomnie;
- cre?terea frecven?ei ?i intensit??ii b?t?ilor inimii (tahicardie ?i palpita?ii), tulbur?ri de ritm ale inimii (aritmii).
Injectarea intravenoas? rapid? poate fi urmat? de: �nro?irea pielii (congestia pielii), tensiune arterial? sc?zut?, tulbur?ri de ritm ale inimii (aritmii severe), dureri la nivelul inimii (precordiale), grea??,

v?rs?turi, nelini?te marcat?, contrac?ii involuntare ale mu?chilor (convulsii). Au fost semnalate cazuri de moarte subit?.
Aceste efecte secundare pot constitui primele semne ale unei supradoz?ri.
Apari?ia convulsiilor confirm? intoxica?ia, mai ales la copil.
Rareori pot ap?rea ulcera?iile digestive cu hemoragie ?i dureri abdominale (sindrom subocluziv).
Au fost descrise, cu totul excep?ional, manifest?ri alergice.
Excipientul metabisulfit de sodiu poate provoca rar reac?ii de sensibilitate crescut? grave ?i
bronhospasm.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
5. Cum se p?streaz? Miofilin
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
A se p?stra la temperaturi sub 25�C, �n ambalajul original.
Nu utiliza?i Miofilin dup? data de expirare �nscris? pe cutie. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.
6. Informa?ii suplimentare
Ce con?ine Miofilin
- Substan?a activ? este aminofilin?.
Fiecare mililitru solu?ie injectabil? con?ine aminofilin? 24 mg.
Fiecare fiol? de 10 ml con?ine 240 mg aminofilin?
- Celelalte componente sunt: hidrat de piperazin?, metabisulfit de sodiu, ap? pentru preparate injectabile.
Cum arat? Miofilin ?i con?inutul ambalajului
Miofilin se prezint? sub form? de solu?ie limpede, incolor?.
Miofilin este disponibil �n cutie cu 5 sau 10 fiole din sticl? incolor?, a c�te 10 ml solu?ie injectabil?, prev?zute cu inel de rupere sau cu punct de rupere.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.
De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul
S.C. ZENTIVA S.A.
B-dul Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, Bucure?ti, Rom�nia
Pentru orice informa?ii despre acest medicament, v? rug?m s? contacta?i reprezentan?ii locali ai de?in?torului autoriza?iei de punere pe pia??:
Tel.: + 40 21 30 47 200
Fax: + 40 21 34 54 004
Acest prospect a fost aprobat �n Septembrie 2011
6
Urm?toarele informa?ii sunt destinate numai medicilor ?i profesioni?tilor din domeniul s?n?t??ii:
Incompatibilit??i
Solu?ia injectabil? nu se va amesteca cu alte medicamente �n momentul administr?rii.
Solu?ia de teofilin?-etilendiamin? este alcalin?. Ad?ugarea aminofilinei �n solu?ia de glucoz? cre?te pH-ul de la 7,7 la 10,45. Cu acest pH sunt incompatibile: insulina, eritromicina, amiodarona, benzil-penicilina potasic?, cisatracurium, dobutamina, clorhidratul de tetraciclin?, clorhidratul de verapamil, warfarin? sodic?, vitaminele B ?i C ?i altele.
Caracteristici
Forma:SOL. INJ.
DCI:AMINOPHYLLINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni respiratorii

Ventolin CFC-FREE 100mcg/doza-aerosol-GSK
doar în farmacie

Preț nou 10.86 LEI

Stoc suficient

Preț nou 29.50 LEI

Stoc suficient
Vibrocil Actilong 1 mg/ml - spray nazal x 10 ml
doar în farmacie
Bromhexin 0,2% -sol.orala x 50 ml - Rompharm
doar în farmacie
Urgo Humagrip -cpr + cps x 16
doar în farmacie

Preț nou 25.50 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Categorii vizitate recent

Produse vizitate recent