Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 947.44 Lei

Cod produs: P438799029

Disponibilitate: Stoc suficient
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: BAYER

Prospect:
Informa?ii pentru utilizator Xarelto 15 mg comprimate filmate Xarelto 20 mg comprimate filmate rivaroxaban ? Acest medicament face obiectul unei monitoriz?ri suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapid? de noi informa?ii referitoare la siguran??. Pute?i s? fi?i de ajutor raport�nd orice reac?ii adverse pe care le pute?i avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reac?iilor adverse. Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?. - P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i. - Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. - Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca ale dumneavoastr?. - Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. Vezi pct. 4. Ce g?si?i �n acest prospect: 1. Ce este Xarelto ?i pentru ce se utilizeaz? 2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Xarelto 3. Cum s? lua?i Xarelto 4. Reac?ii adverse posibile 5. Cum se p?streaz? Xarelto 6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii 1.

Ce este Xarelto
?i pentru ce se utilizeaz? Xarelto con?ine rivaroxaban ca ?i substan?? activ? ?i este utilizat la adul?i pentru: - a preveni formarea cheagurilor de s�nge �n creier (accident vascular cerebral) ?i pe alte vase de s�nge din organismul dumneavoastr? dac? ave?i un ritm neregulat al inimii numit fibrila?ie atrial? non-valvular?. - a trata cheagurile de s�nge formate pe venele de la picioare (tromboz? venoas? profund?) ?i �n vasele de s�nge din pl?m�ni (embolie pulmonar?) ?i pentru a preveni reapari?ia cheagurilor de s�nge �n vasele de s�nge de la picioare ?i/sau din pl?m�ni. Xarelto apar?ine unui grup de medicamente numite medicamente antitrombotice. Acesta ac?ioneaz? prin blocarea unui factor de coagulare (factorul Xa), reduc�nd astfel tendin?a s�ngelui de a forma cheaguri.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Xarelto
Nu lua?i Xarelto - dac? sunte?i alergic la rivaroxaban sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6) - dac? prezenta?i s�nger?ri �n exces - dac? ave?i o boal? sau afec?iune la nivelul unui organ al corpului care cre?te riscul de s�ngerare sever? (de exemplu ulcer gastric, leziuni sau s�nger?ri la nivelul creierului, interven?ie recent? la nivelul creierului sau la nivelul ochiului) - dac? lua?i medicamente pentru prevenirea coagul?rii s�ngelui (de exemplu warfarina, dabigatran, apixaban sau heparina), cu excep?ia cazurilor �n care este schimbat tratamentul anticoagulant sau ave?i o linie venoas? sau arterial? ?i primi?i heparin? prin aceast? linie pentru a o men?ine deschis? - dac? ave?i o boal? de ficat care poate duce la risc crescut de s�ngerare, inclusiv boal? de ficat moderat? sau sever? - dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i Dac? sunte?i �n oricare dintre aceste situa?ii, nu lua?i Xarelto ?i spune?i medicului dumneavoastr?. Aten?ion?ri ?i precau?ii �nainte s? lua?i Xarelto, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Xarelto - dac? ave?i risc crescut de s�ngerare, de exemplu atunci c�nd ave?i: ? boal? de rinichi sever?, deoarece func?ia rinichilor dumneavoastr? poate fi afectat? de cantitatea de medicament care ac?ioneaz? �n corp ? dac? lua?i alte medicamente pentru prevenirea coagul?rii s�ngelui (de exemplu warfarina, dabigatran, apixaban sau heparina), c�nd este schimbat tratamentul anticoagulant sau c�nd ave?i o linie venoas? sau arterial? ?i primi?i heparin? prin aceast? linie pentru a o men?ine deschis? (vezi pct. �Xarelto �mpreun? cu alte medicamente�) ? tulbur?ri de s�ngerare ? presiune arterial? foarte crescut?, necontrolat? prin tratament medical ? afec?iuni ale stomacului sau intestinului, care ar putea duce la s�ngerare, de exemplu, inflama?ie a intestinelor sau stomacului, sau inflama?ie a esofagului, de exemplu din cauza bolii de reflux gastroesofagian (boala �n care acidul din stomac trece �n sus, �n esofag) ? probleme ale vaselor sanguine situate �n partea posterioar? a ochilor dumneavoastr? (retinopatie) ? o boal? de pl?m�ni �n cazul c?reia bronhiile sunt dilatate ?i pline cu puroi (bron?ectazie) sau dac? a?i avut anterior s�ngerare la nivelul pl?m�nului - dac? ave?i valv? protetic? la nivelul inimii - dac? medicul dumneavoastr? constat? c? ave?i presiunea s�ngelui instabil? sau dac? este planificat un alt tratament sau o interven?ie chirurgical? pentru �nl?turarea unui cheag de s�nge din pl?m�ni. Dac? sunte?i �n oricare dintre aceste situa?ii, spune?i medicului dumneavoastr? �nainte s? lua?i Xarelto. Medicul dumneavoastr? va decide dac? trebuie s? fi?i tratat cu acest medicament ?i dac? trebuie s? r?m�ne?i sub supraveghere strict?. Dac? trebuie s? fi?i supus unei opera?ii: - este foarte important s? lua?i Xarelto �nainte ?i dup? opera?ie exact �n momentul �n care vi s-a spus de c?tre medicul dumneavoastr?. - �n cazul �n care opera?ia implic? un cateter sau injectare �n coloana vertebral? (de exemplu, pentru anestezie epidural? sau spinal? sau pentru reducerea durerii): � este foarte important s? lua?i Xarelto �nainte ?i dup? injectarea sau �ndep?rtarea cateterului, exact la momentul comunicat de c?tre medicul dumneavoastr? � spune?i medicului dumneavoastr? imediat dac? ave?i senza?ie de amor?eal? sau sl?biciune a picioarelor sau probleme ale intestinului sau vezicii urinare la sf�r?itul anesteziei, deoarece este necesar? �ngrijirea medical? de urgen??. Copii ?i adolescen?i Xarelto nu este recomandat la pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani. Informa?iile privind utilizarea acestui medicament la copii ?i adolescen?i sunt insuficiente. Xarelto �mpreun? cu alte medicamente V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?. - Dac? lua?i: ? unele medicamente pentru infec?ii fungice (de exemplu ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posiconazol), cu excep?ia cazului �n care acestea se aplic? numai pe piele ? unele medicamente antivirale pentru HIV /SIDA (de exemplu ritonavir) ? alte medicamente pentru reducerea coagul?rii s�ngelui (de exemplu enoxaparin?, clopidogrel sau antagoni?ti ai vitaminei K, cum sunt warfarina sau acenocumarol) ? medicamente antiinflamatoare ?i calmante ale durerii (de exemplu naproxen sau acid acetilsalicilic) ? dronedaron?, un medicament pentru tratamentul b?t?ilor anormale ale inimii Dac? sunte?i �n oricare dintre aceste situa?ii, spune?i medicului dumneavoastr? �nainte s? lua?i Xarelto, deoarece efectul Xarelto poate fi crescut. Medicul dumneavoastr? va decide dac? trebuie s? fi?i tratat cu acest medicament ?i dac? trebuie s? r?m�ne?i sub supraveghere strict?. Dac? medicul dumneavoastr? consider? c? prezenta?i un risc crescut de apari?ie a unor ulcere la stomac sau la nivel intestinal, poate utiliza un tratament de prevenire a ulcerului. - Dac? lua?i: ? unele medicamente pentru tratamentul epilepsiei (fenitoin?, carbamazepin?, fenobarbital) ? medicamente din plante medicinale con?in�nd sun?toare (Hypericum perforatum), pentru tratamentul depresiei, ? rifampicin?, un antibiotic Dac? sunte?i �n oricare dintre aceste situa?ii, spune?i medicului dumneavoastr? �nainte s? folosi?i Xarelto, deoarece efectul Xarelto poate fi redus. Medicul dumneavoastr? va decide dac? trebuie s? vi se administreze Xarelto ?i dac? trebuie s? fi?i ?inut sub supraveghere strict?. Sarcina ?i al?ptarea Nu lua?i Xarelto dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i. Dac? exist? posibilitatea s? r?m�ne?i gravid?, utiliza?i o metod? de contracep?ie eficace �n timp ce lua?i Xarelto. Dac? r?m�ne?i gravid? �n timpul utiliz?rii acestui medicament, spune?i imediat medicului dumneavoastr?, care va decide care este modalitatea corect? de tratament. Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor Xarelto poate determina ame?eal? (reac?ie advers? frecvent?) sau le?in (reac?ie advers? mai pu?in frecvent?) (vezi pct. 4 �Reac?ii adverse posibile�). Nu trebuie s? conduce?i vehicule sau s? folosi?i utilaje dac? ave?i aceste simptome. Xarelto con?ine lactoz? Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

3. Cum s? lua?i Xarelto
Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur. C�t Xarelto trebuie s? utiliza?i - Pentru a preveni formarea cheagurilor de s�nge �n creier (accident vascular cerebral) ?i pe alte vase de s�nge din organismul dumneavoastr? Doza recomandat? este de un comprimat de 20 mg o dat? pe zi. Dac? ave?i probleme la rinichi, doza poate fi redus? la un comprimat de 15 mg o dat? pe zi. - Pentru a trata cheagurile de s�nge formate pe venele de la picioare ?i cheagurile de s�nge din vasele de s�nge din pl?m�ni, ?i pentru a preveni reapari?ia cheagurilor de s�nge Doza recomandat? este de un comprimat de 15 mg de dou? ori pe zi �n primele 3 s?pt?m�ni. Pentru tratamentul dup? cele 3 s?pt?m�ni, doza recomandat? este de un comprimat de 20 mg o dat? pe zi. Dac? ave?i probleme la rinichi, medicul dumneavoastr? poate decide s? reduc? doza de tratament dup? 3 s?pt?m�ni la un comprimat de 15 mg o dat? pe zi dac? riscul de s�ngerare este mai mare dec�t riscul de a avea un alt cheag de s�nge. �nghi?i?i comprimatul(ele), de preferin?? cu ap?. Lua?i Xarelto �n timpul mesei. Dac? v? este greu s? �nghi?i?i comprimatul �ntreg, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? cu privire la alte moduri �n care pute?i lua Xarelto. Comprimatul poate fi zdrobit ?i amestecat cu ap? sau cu alimente moi, cum este piureul de mere, imediat �nainte de a-l lua. Acest amestec trebuie urmat imediat de alimente. Dac? este necesar, medicul dumneavoastr? v? poate administra comprimatul Xarelto zdrobit, prin intermediul unui tub care ajunge �n stomac. C�nd trebuie s? lua?i Xarelto Lua?i comprimatul(ele) �n fiecare zi, p�n? c�nd medicul dumneavoastr? v? spune s? v? opri?i. �ncerca?i s? lua?i comprimatul(ele) la aceea?i or? �n fiecare zi, pentru a v? aduce aminte mai u?or. Medicul dumneavoastr? va decide c�t timp trebuie s? continua?i tratamentul. Pentru a preveni formarea cheagurilor de s�nge la nivelul creierului (accident vascular cerebral) ?i al altor vase de s�nge din corpul dumneavoastr?: �n cazul �n care b?t?ile inimii dumneavoastr? trebuie s? fie aduse la normal prin procedura numit? cardioversie, lua?i Xarelto la momentul la care v? spune medicul dumneavoastr?. Dac? lua?i mai mult Xarelto dec�t trebuie Lua?i imediat leg?tura cu medicul dumneavoastr? dac? a?i luat prea multe comprimate de Xarelto. Utilizarea mai multor comprimate de Xarelto cre?te riscul de s�ngerare. Dac? uita?i s? lua?i Xarelto - Dac? lua?i un comprimat de 20 mg sau un comprimat de 15 mg o dat? pe zi ?i a?i omis o doz?, lua?i comprimatul imediat ce v? aminti?i. Nu lua?i mai mult de un comprimat �ntr-o singur? zi pentru a compensa doza uitat?. Lua?i urm?torul comprimat �n ziua urm?toare ?i apoi continua?i s? lua?i un comprimat pe zi �n mod obi?nuit. - Dac? lua?i un comprimat de 15 mg de dou? ori pe zi ?i a?i omis o doz?, lua?i-o imediat ce v? aminti?i. Nu lua?i mai mult de dou? comprimate de 15 mg �ntr-o singur? zi. Dac? uita?i s? lua?i o doz?, pute?i lua dou? comprimate de 15 mg �n acela?i timp pentru a administra un total de dou? comprimate (30 mg) �ntr-o singur? zi. �n ziua urm?toare trebuie s? continua?i s? lua?i un comprimat de 15 mg de dou? ori pe zi �n mod obi?nuit. Dac? �nceta?i s? lua?i Xarelto Nu �nceta?i s? lua?i Xarelto f?r? s? discuta?i mai �nt�i cu medicul dumneavoastr?, deoarece Xarelto trateaz? ?i previne tulbur?ri grave. Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Xarelto poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele. Similar altor medicamente (medicamente antitrombotice), Xarelto poate determina s�ngerare care poate pune via?a �n pericol. S�ngerarea excesiv? poate duce la o sc?dere brusc? a tensiunii arteriale (?oc). �n unele cazuri s�ngerarea poate s? nu fie evident?. Reac?ii adverse posibile care pot fi semne de s�ngerare: Spune?i imediat medicului dumneavoastr? dac? observa?i oricare dintre urm?toarele reac?ii adverse: - s�ngerare prelungit? sau abundent? - sl?biciune foarte pronun?at?, oboseal?, paloare, ame?eal?, durere de cap, umfl?turi inexplicabile, senza?ie de lips? de aer, durere �n piept sau angin? pectoral?, care pot fi semne de s�ngerare. Medicul dumneavoastr? poate decide s? v? ?in? sub supraveghere strict? sau s? v? modifice tratamentul. Lista general? a reac?iilor adverse posibile: Frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 10 persoane): - s�ngerare la nivelul stomacului sau intestinului, s�ngerare urogenital? (inclusiv prezen?a s�ngelui �n urin? ?i s�ngerare menstrual? abundent?), s�ngerare nazal?, s�ngerare la nivelul gingiilor - s�ngerare la nivelul ochiului (inclusiv s�ngerare la nivelul albului ochilor) - s�nger?ri la nivelul ?esuturilor sau a unei cavit??i a corpului (hematoame, echimoze (v�n?t?i)) - tuse cu s�nge - s�ngerare la nivelul pielii sau sub piele - s�ngerare dup? opera?ie - scurgeri de s�nge sau lichid de la nivelul pl?gii chirurgicale - umfl?turi (edeme) la nivelul membrelor - durere la nivelul membrelor - febr? - sc?derea num?rului de celule ro?ii din s�nge, care poate duce la paloarea pielii ?i poate determina sl?biciune sau senza?ia de lips? de aer - durere de stomac, indigestie, senza?ie sau stare de r?u, constipa?ie, diaree - tensiune arterial? mic? (simptomele pot fi senza?ia de ame?eal? sau le?in la ridicarea �n picioare) - sc?derea tonusului ?i a energiei �n general (sl?biciune, oboseal?), durere de cap, ame?eli, le?in - erup?ii trec?toare pe piele, m�nc?rimi ale pielii - afectarea func?ion?rii rinichilor (poate fi observat? �n testele realizate de c?tre medicul dumneavoastr?) - analizele de s�nge pot ar?ta cre?teri ale unor enzime din ficat Mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane): - s�ngerare la nivelul creierului sau �n interiorul craniului - s�ngerarea la nivelul unei articula?ii, care cauzeaz? durere ?i umflare - le?in - stare general? de r?u - senza?ie de gur? uscat? - b?t?i rapide ale inimii - reac?ii alergice, inclusiv reac?ii alergice la nivelul pielii - urticarie - tulbur?ri ale func?iilor ficatului (pot fi observate prin analize efectuate de medicul dumneavoastr?) - analizele de s�nge pot ar?ta cre?teri ale bilirubinei, ale unor enzime pancreatice sau ale num?rului de trombocite Rare (pot afecta p�n? la 1 din 1000 persoane): - s�ngerare la nivelul unui mu?chi - umfl?turi localizate - �ng?lbenirea pielii sau a albului ochilor (icter) - acumulare de s�nge (hematom) in zona inghinal? ca o complica?ie a unei proceduri cardiace, prin care un cateter se introduce �n artera piciorului dumneavoastr? (pseudoanevrism) Cu frecven?? necunoscut? (frecven?a nu poate fi estimat? din datele disponibile): - presiune crescut? �n interiorul mu?chilor de la picioare sau bra?e dup? o s�ngerare, care poate duce la durere, umflare, senza?ii modificate, amor?eal? sau paralizie (sindrom de compartiment dup? o s�ngerare) - insuficien?? renal? dup? o s�ngerare sever? S-au raportat urm?toarele reac?ii adverse dup? autorizare: Angioedem sau edem alergic (umflare a fe?ei, a buzelor, a gurii, a limbii sau a g�tului). Raportarea reac?iilor adverse Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. De asemenea, pute?i raporta reac?iile adverse direct prin intermediul sistemului na?ional de raportare, a?a cum este men?ionat �n Anexa V. Raport�nd reac?iile adverse, pute?i contribui la furnizarea de informa?ii suplimentare privind siguran?a acestui medicament.

5. Cum se p?streaz? Xarelto
Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor. Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe cutie ?i pe fiecare blister dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective. Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare. Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii
Ce con?ine Xarelto - Substan?a activ? este rivaroxaban. Fiecare comprimat con?ine rivaroxaban 15 mg sau 20 mg. - Celelalte componente sunt: Nucleul comprimatului: celuloz? microcristalin?, croscarmeloz? sodic?, lactoz? monohidrat, hipromeloz?, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu. Filmul comprimatului: macrogol 3350, hipromeloz?, dioxid de titan (E 171), oxid ro?u de fier (E 172). Cum arat? Xarelto ?i con?inutul ambalajului Comprimatele filmate de Xarelto 15 mg sunt de culoare ro?ie, rotunde, biconvexe ?i imprimate transversal cu BAYER pe una din fe?e ?i cu �15� ?i un triunghi pe cealalt? fa??. Ele sunt disponibile �n cutii cu blistere con?in�nd 14, 28, 42 sau 98 comprimate sau blistere perforate pentru eliberarea unei unit??i dozate �n cutii a 10 x1 sau 100 x 1 sau �n ambalaje multiple con?in�nd 10 cutii, fiecare av�nd 10 x 1 comprimate filmate. Comprimatele filmate de Xarelto 20 mg sunt de culoare maro-ro?u, rotunde, biconvexe ?i imprimate transversal cu BAYER pe una din fe?e ?i cu �20� ?i un triunghi pe cealalt? fa??. Ele sunt disponibile �n cutii cu blistere con?in�nd 14, 28, sau 98 comprimate sau blistere perforate pentru eliberarea unei unit??i dozate �n cutii a 10 x1 sau 100 x 1 sau �n ambalaje multiple con?in�nd 10 cutii, fiecare av�nd 10 x 1 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate. De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? Bayer Pharma AG 13342 Berlin Germania Fabricantul Bayer Pharma AG 51368 Leverkusen Germania

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

7 + 6 =
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Afectiuni si boli specifice

Amiodarona 200mg-cpr. x 30-Labormed
doar în farmacie

Preț nou 9.14 LEI

În stoc
Nitropector 20mg-cpr. x 30-Terapia Ranbaxy
doar în farmacie
Coreflux 250 ULS -cps.moi x 50 - Sanience
doar în farmacie

Preț nou 82.25 LEI

În stoc
Ecansya 150 mg -cpr.film x 60 - Krka
doar în farmacie

Preț nou 68.70 LEI

În stoc
Sotalol Al 80mg-cpr. x 50-Aliud Pharm
doar în farmacie

Preț nou 16.35 LEI

În stoc
Zemplar 1 mcg -cps x 28 - Abvie
doar în farmacie

Preț nou 248.78 LEI

Stoc limitat

Categorii vizitate recent