Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 2.22 Lei

Cod produs: S01237

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: ARENA GROUP S.A.

Compozi?ie
INDOMETACIN ARENA 25 mg capsule

O capsul? con?ine indometacin 25 mg ?i excipien?i: pentru con?inutul capsulei - amidon de porumb, talc, lactoz? monohidrat, povidon? ?i pentru compozi?ia capsulei - dioxid de titan (E 171), eritrozin? (E 127), albastru str?lucitor FCF (E 133), p-hidroxibenzoat de metil (E 218),
p-hidroxibenzoat de propil (E 216), gelatin?.

INDOMETACIN ARENA 50 mg capsule
O capsul? con?ine indometacin 50 mg ?i excipien?i: pentru con?inutul capsulei - amidon de porumb, talc, lactoz? monohidrat, povidon? ?i pentru compozi?ia capsulei - dioxid de titan (E 171), albastru str?lucitor FCF (E 133), galben de chinolin? (E 104), p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de propil (E 216), gelatin?.

Grupa farmacoterapeutic?:

antiinflamatoare nesteroidiene.

Indica?ii terapeutice

Tratament de lung? durat? �n:
-boli reumatismale inflamatorii cum sunt spondilita anchilopoietic? (tratament de prim? alegere);
-poliartrita reumatoid?; artrit? psoriazic?, sindrom Reiter;
-unele artroze invalidante �nso?ite de dureri.

Tratament de scurt? durat? �n:

-afec?iuni abarticulare � bursite, tendinite sau tenosinovite (�n special pentru periartrita scapulohumeral?),
unele artroze �n puseu inflamator; lumbalgii, radiculite severe;
-artrit? microcristalin?artrit? gutoas?;
-dismenoree primar? rezistent? la tratamentul cu alte antiinflamatoare nesteroidiene.

Indometacinul este indicat numai dac? nu se ob?in rezultate favorabile cu alte antiinflamatoare nesteroidiene sau analgezice antipiretice mai putin toxice.

Contraindica?ii

Alergie cunoscut? la indometacin sau la oricare dintre excipien?ii produsului, antecedente de reac?ii idiosincrazice severe la alte inflamatoare nesteroidiene.
Ulcer gastric ?i duodenal activ.
Hemoragii gastro-intestinale.
Insuficien?? hepatic? sau renal? grave.
Copii sub 15 ani.
Trimestrul al II-lea ?i al III-lea de sarcin?, al?ptarea.

Precau?ii

�n caz de hipersensibilitate la acidul acetilsalicilic se poate produce bronhospasm la astmatici sau anafilaxie. Este necesar? aprecierea raportului risc/beneficiu terapeutic �n caz de:
- reac?ii alergice cum sunt rinita alergic?, erup?iile cutanate induse de acidul acetilsalicilic, reac?ii alergice la alte medicamente sau alimente (de exemplu conservan?i);
- astm bronsic;
- afec?iuni inflamatorii sau ulcerative ale tractului gastrointestinal, incluz�nd ulcerul gastroduodenal, colita ulceroas?, boala Crohn; sunt necesare supraveghere atent? ?i tratament antiulceros �n cazul administr?rii la pacien?i cu ulcer sau s�ngerari gastrointestinale �n antecedente (se asociaz? cu sucralfat sau
misoprostol);
- afec?iuni cu tendin?? la reten?ie lichidian? (insuficien?? cardiac? congestiv?, edem);
- hipertensiune arterial?;
- hemofilie sau alte coagulopatii (cre?te riscul de s�ngerare);
- infec?ii;
- diabet zaharat;
- lupus eritematos sistemic (perdispozi?ie cunoscut? la reac?ii adverse la nivelul sistemului nervos central);
-epilepsie, st?ri depresive, parkinsonism (pot fi agravate de indometacin).

�n cazul tratamentului prelungit este necesar controlul ureei ?i creatininei serice, potasemiei, hematocritului, hemoglobinei, al prezen?ei hemoragiilor oculte; se vor controla func?ia hepatic? (transaminaze) ?i tractul gastrointestinal, dac? exist? afectare preexistent?.
Este necesar? pruden?a �n caz de interven?ii chirurgicale, din cauza riscului crescut de hemoragii.
Indometacinul inhib? agregarea plachetar?.

Interac?iuni

Este necesar? supravegherea atent? �n cazul asocierii indometacinului cu urm?toarele produse medicamentoase:
- antiinflamatoare nesteroidiene, risc de ulcera?ii ?i hemoragii digestive;
- acid acetilsalicilic - scade concentra?ia plasmatic? a acestuia, risc de ulcera?ii ?i hemoragii digestive;
- diflunisal - cre?te concentra?ia plasmatic? de indometacin; risc de hemoragii digestive severe;
- anticoagulante orale (cumarine) - risc hemoragic (este necesar? monitorizarea timpului de protrombin? ?i adaptarea dozelor);
- heparine - risc hemoragic;
- ticlopidina ?i alte antiagregante plachetare - cre?te riscul hemoragiilor;
- trombolitice (ateplaza, streptokinaza) - risc hemoragic;
- litiu - cre?te concentra?ia plasmatic? a acestuia, risc toxic;
- metotrexat - cre?te toxicitatea hematologic?;
- diuretice ?i inhibitoare de ACE - risc de insuficien?? renal? acut?;
- diuretice - scade efectul diuretic, risc de hiperpotasemie la diureticele antialdosteronice;
- antihipertensive � tendin?? de reten?ie hidric?, fiind necesar? monitorizarea tratamentului;
- beta-blocante � scade efectul antihipertensiv;
- digoxina � cre?te concentra?ia plasmatic? a acesteia �n s�nge ?i riscul toxic; tratamentul trebuie monitorizat;
- desmopresina � este poten?at? activitatea antidiuretic?;
- ciclosporina, compu?ii cu aur, medica?ia nefrotoxic? � cresc concentra?ia plasmatic? ?i efectele nefrotoxice;
- zidovudina � risc crescut de toxicitate hematologic?;
-medica?ie fotosensibilizant? � apar efecte aditive de fotosensibilizare.

Modific?ri ale rezultatelor unor analize de laborator

Indometacinul poate determina rezultate fals negative ale testului la dexametazon? pentru depresia endogen?.

Aten?ion?ri speciale

Este necesar? aprecierea raportului risc/beneficiu terapeutic �n caz de insuficien?? hepatic? ?i renal? (risc de cre?tere a toxicit?tii prin acumulare de produs).
Copii
La copii sub 15 ani se recomand? utilizarea altor forme farmaceutice adecvate v�rstei. Administrarea indometacinului la copii oblig? la pruden?? ?i supraveghere medical?.

V�rstnici
Este necesar? monitorizarea atent? a pacien?ilor din aceast? grup? de v�rst?. Se vor folosi doze mai mici, deoarece epurarea produsului este sc?zut? prin insuficien?? functional? hepatic? ?i renal?. Exist? risc crescut de reac?ii adverse la nivelul sistemului nervos central, �n special stare confuziv?. Este crescut riscul reac?iilor toxice gastrointestinale.
Medicamente precum Indometacin Arena se pot asocia cu un risc u?or crescut de apari?ie a atacului de cord (�infarct miocardic�) sau a accidentului vascular cerebral. Riscurile de orice tip sunt mai probabile la doze mari ?i �n cazul tratamentului de lung? durat?. Nu dep??i?i doza ?i durata recomandate pentru tratament.
Dac? ave?i probleme cardiace, accident vascular cerebral �n antecedente sau considera?i c? a?i putea fi �n situa?ie de risc din cauza acestor afec?iuni (de exemplu, dac? ave?i hipertensiune arterial?, diabet zaharat, valori crescute ale colesterolului sau sunte?i fum?tor) trebuie s? discuta?i despre tratament cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul.

Sarcina ?i al?ptarea

Indometacinul traverseaz? placenta. Studiile la animale au evidentiat modific?ri letale.
Indometacinul ac?ioneaz? toxic asupra f?tului, provoc�nd �nchiderea canalului arterial afectarea func?iilor renale cu oligohidraminos, s�nger?ri sau perfora?ii ale tractului gastrointestinal ?i modific?ri degenerative miocardice.
Indometacinul �nt�rzie ?i prelunge?te travaliul, de asemenea, cre?te riscul s�nger?rilor.
Nu se administreaza? �n trimestrele II ?i III de sarcin?.
Indometacinul este excretat �n laptele matern. Administrarea �n perioada al?pt?rii trebuie evitat?.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Folosirea indometacinului impune pruden??, deoarece prin efectele asupra sistemului nervos central poate modifica capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze ?i mod de administrare

Adul?i ?i copii peste 15 ani
Se recomand? folosirea celor mai mici doze eficace. Obi?nuit se administreaz? 50 mg indometacin de 2 ori pe zi, diminea?a ?i seara.
�n caz de artrit? �nso?it? de dureri persistente noaptea ?i diminea?a se pot administra seara doze de 100 mg indometacin.
Gut? acut?: doza zilnic? poate fi crescut? la 150-200 mg indometacin pe zi. Dozele mai mari de 150- 200 mg indometacin pe zi cresc riscul reac?iilor adverse f?r? s? aduc? beneficii terapeutice suplimentare.
Dac? terapia este continuat? dup? faza acut? a bolii, doza trebuie sc?zuta? p�n? la cea mai mic? valoare la care simptomele pot fi controlate. Dac? apar reac?ii adverse minore, dozele se reduc, iar pacientul trebuie monitorizat. Reac?iile adverse majore impun �ntreruperea tratamentului.

Reac?ii adverse

Tulbur?ri gastrointestinale: grea??, v?rs?turi, diaree, epigastralgii, rareori ulcera?ii gastrointestinale inclusiv activarea sau agravarea ulcerului gastroduodenal, s�nger?ri digestive.
Reac?ii alergice: erup?ii cutanate, prurit, eritem multiform, dermatit? exfoliativ?, sindrom Steven Johnson, necroliz? toxic? dermic? (rareori), astm, edem Quinque, ?oc anafilactic (rareori).
Sistem nervos: cefalee (frecvent), vertij, astenie, rareori somnolen??, insomnie, anxietate, stare confuziv? ?i alte tulbur?ri psihice, convulsii, agravarea epilepsiei ?i parkinsonismului, neuropatie periferic?.
Tulbur?rile sistemului nervos central, apar mai ales la dozele mari; uneori ele impun oprirea tratamentului.
Organe de sim?: tulbur?ri de vedere, dureri orbitale ?i periorbitale, �n cazul tratamentului prelungit sau semnalat opacifieri ale corneei ?i alter?ri retiniene. Tulbur?ri de auz � tinitus, rareori surditate.
Aparat genitourinar: tulbur?ri renale, rareori proteinurie, valori crescute ale creatininei serice,sindrom nefrotic, nefrit? interstitial?, insuficien?? renal?, oligurie, hematurie.
Aparat cardiovascular: edeme, agravarea insuficien?ei cardiace, cre?terea tensiunii arteriale.

Hematologice: leucopenie, rareori agranulocitoz?, trombocitopenie, anemie feripriv? sau hemolitic?, depresie medular?.
Medicamente precum Indometacin Arena se pot asocia cu un risc u?or crescut de apari?ie a atacului de cord (�infarct miocardic�) sau a accidentului vascular cerebral.
Tulbur?ri metabolice: hiperglicemie, glicozurie ?i hiperkalemie.

Supradozaj

Simptomatologie
Grea??, v?rs?turi, epigastralgii, hemoragie gastrointestinal?, hipoprotrombinemie, insuficient?? renal? acut?, convulsii, stare de letargie.

Tratament

Se administreaz? tratament simptomatic ?i de sus?inere.

P?strare

A nu se utiliza dup? data de expirare �nscrisa pe ambalaj.
A se p?stra la temperaturi sub 25?C, �n ambalajul original.
A nu se l?sa la �ndemana copiilor.

Ambalaj

INDOMETACIN ARENA 25 mg capsule
Cutie cu 3 blistere Al/PVC a c�te 10 capsule.
INDOMETACIN ARENA 50 mg capsule
Cutie cu 2 blistere Al/PVC a c�te 10 capsule.

Produc?tor

S.C. Arena Group S.A., Romania
De?in?torul Autoriza?iei de punere pe pia??
S.C. Arena Group S.A.
Str. ?tefan Mih?ileanu nr. 31, Bucure?ti, Rom�nia
Data ultimei verific?ri a prospectului
Decembrie, 2012
Caracteristici
Forma:CAPS.
DCI:INDOMETACINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Anti-inflamatoare

Advil Ultra Forte 400 mg - cps.moi x 10
doar în farmacie

Preț nou 14.50 LEI

În stoc
Paduden Caise Sirop 20mg/ml - susp. x 100 ml -Terapia
doar în farmacie
Aulin 100 mg -cpr x 10
doar în farmacie

Preț nou 6.10 LEI

În stoc
Inflanor Forte 400 mg -cps.moi x 10 - Pharmaceutical Work
doar în farmacie