Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 78.33 Lei

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Eskazole ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Eskazole
3. Cum s? utiliza?i Eskazole
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Eskazole
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE ESKAZOLE ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Eskazole este un medicament antihelmintic ?i antiparazitar ce con?ine albendazol.
Eskazole este utilizat pentru tratamentul infec?iilor cauzate de o varietate de viermi ?i parazi?i. De obicei, ace?ti viermi ?i parazi?i infecteaz? intestinul, dar pot determina probleme ?i �n alte p?r?i ale corpului.

Eskazole este utilizat pentru:

- tratamentul infec?iilor datorate viermilor trichinela spiralis, oxiurilor, limbricilor ?i teniei, tricocefalozei ?i giardiei
- tratamentul manifest?rilor sistemice determinate de parazi?i, incluz�nd boal? hidatic? sau neurocisticercoz?.
Eskazole elimin? viermii sau parazi?ii prin afectarea metabolismului acestora ceea ce determin? moartea lor. Sunt afectate at�t ou?le ?i larvele c�t ?i parazi?ii adul?i.

Cum apar infec?iile cu viermi ?i parazi?i

-Infec?iile apar de obicei prin consumul de alimente sau b?uturi contaminate cu ou? sau larve.
Acestea se dezvolt? �n intestin. Deoarece �n prima faz? a infec?iei pot lipsi simptomele, persoana poate s? nu con?tientizeze infectarea.
-Semnele ?i simptomele depind de tipul infec?iei ?i pot include dureri abdominale, grea??, diaree, anemie ?i oboseal?. Unele infec?ii pot afecta ficatul, pl?m�nii sau creierul.
-Viermii ?i parazi?ii cu localizare intestinal? pot fi trata?i cu u?urin??. Uneori migreaz? spre alte p?r?i ale corpului, fiind nevoie �n acest caz de un tratament rapid. Anumite infec?ii pot provoca leziuni permanente sau v? pot pune via?a �n pericol.

Cum s? v? proteja?i de infec?iile cu viermi ?i parazi?i
Este important s? urma?i aceste recomand?ri pentru a preveni infectarea, reinfectarea ?i r?sp�ndirea infec?iei pe durata tratamentului cu Eskazole:
-Sp?la?i-v? m�inile cu s?pun dup? utilizarea toaletei, dup? contactul cu animale ?i �nainte de mas?
-Asigura?i-v? ca m�ncarea s? fie bine g?tit?, iar fructele ?i legumele s? fie sp?late cu ap? curat?.

2. �NAINTE S? LUA?I ESKAZOLE

Nu utiliza?i ESKAZOLE comprimate
-dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la albendazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Eskazole (vezi pct.6.);
-dac? ?ti?i sau crede?i c? sunte?i gravid? sau dac? inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?.
? Spune?i medicului dumneavoastr? dac? v? afla?i �n oricare dintre aceste situa?ii. Nu lua?i Eskazole.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Eskazole comprimate

-dac? prezenta?i convulsii ?i alte simptome. Persoanele tratate pentru infec?ii parazitare pot avea rar, far? s?-?i dea seama, o infec?ie sever? a creierului, numit? neurocisticercoz?. O reac?ie are loc in creier �n momentul uciderii parazi?ilor, determin�nd convulsii, dureri de cap ?i probleme
de vedere (vezi punctul 4).
-dac? ave?i valori crescute ale enzimelor hepatice. Eskazole poate duce la cre?terea valorilor enzimelor hepatice � acestea revenind la normal dup? �ntreruperea tratamentului. Este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? testeze func?ia hepatic? �naintea �nceperii tratamentului ?i �n
timpul acestuia.
-dac? ave?i valori sc?zute ale celulelor albe din s�nge. Eskazole duce la sc?derea num?rului celulelor albe din s�nge - �n general, reversibil?, dar medicul dumneavoastr? poate, de asemenea, s? monitorizeze aceste valori.

Utilizarea Eskazole cu alte medicamente

V? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? dac? avertiz?rile de mai sus se aplic? �n cazul dumneavoastr?, sau dac? au fost aplicabile �n trecut. Este posibil ca medicul s? v? recomande �ntreruperea tratamentului, s? v? testeze func?ia hepatic? sau s? v? recomande efectuarea unor teste de laborator.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv medicamente fitoterapeutice sau dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Evita?i utilizarea Eskazole cu medicamentele urm?toare deoarece acestea pot sc?dea eficien?a Eskazole sau �i pot cre?te riscul de manifestare a reac?iilor adverse:
-cimetidina (utilizat? pentru tratmentul ulcerului stomacal)
-praziquantel (utilizat pentru infec?ii parazitare)
-dexametazona (utilizat? pentru tratamentul inflama?iilor sau alergiei)
-ritonavir (folosit �n tratamentul infec?iei cu HIV)
-fenitoina, carbamazepina sau fenobarbitalul folosite �n tratamentul convulsiilor ?i epilepsiei.

Utilizarea Eskazole �mpreun? cu alimente ?i b?uturi
�n cazul infec?iilor parazitare sistemice administra?i medicamentul �n timpul mesei.
�n cazul infec?iilor intestinale ?i larva migrans cutanat? medicamentul poate fi administrat �n timpul mesei, dup? mas? sau pe stomacul gol.

Sarcina ?i al?ptarea
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a utiliza orice medicament.
Sarcina
Dac? sunte?i gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid? sau al?pta?i spune?i-i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Evita?i utilizarea Eskazole la �nceputul perioadei de sarcin?, tratamentul trebuie �nceput doar �n prima s?pt?m�n? a ciclului dumneavoastr? menstrual sau dup? ce ob?ine?i un rezultat negativ al testului de sarcin?. Spune?i medicului dumneavoastr? dac? r?m�ne?i gravid? �n timp ce lua?i Eskazole.
Dac? nu sunte?i sigur? c? sunte?i gravid?, medicul dumneavoastr? v? poate recomanda s? efectua?i un test de sarcin?.
Nu trebuie s? r?m�ne?i gravid? �n timp ce lua?i acest medicament ?i timp de o lun? dup? ce a?i �ncetat s?-l mai lua?i (trebuie s? utiliza?i m?suri contraceptive eficace).
Al?ptarea
Medicul dumneavoastr? va decide dac? pute?i lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Eskazole nu are influen?? sau are o influen?? neglijabil? asupra capacit??ii de a conduce vehicule ?i folosi utilaje. Cu toate acestea, nu trebuie s? conduce?i vehicule sau s? manipula?i utilaje p�n? c�nd nu ?ti?i cum reac?iona?i la Eskazole.

Informa?ii importante privind unele componente ale Eskazole

Eskazole con?ine lactoz?; de aceea, pacien?ii cu afec?iuni ereditare rare de intoleran?? la galactoz?, deficit de lactaz? (Lapp) sau sindrom de malabsorb?ie la glucoz?-galactoz? nu trebuie s? utilizeze acest medicament.
Eskazole con?ine 1,9 mg de sodiu. Acest lucru trebuie avut �n vedere la pacien?ii care urmeaz? o diet? cu restric?ie de sodiu.
Eskazole con?ine un colorant numit sunset yellow (E 110) care, la unele persoane, poate determina apari?ia unor reac?ii alergice.

3. CUM S? UTILIZA?I ESKAZOLE

Utiliza?i �ntotdeauna Eskazole exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Medicul dumneavoastr? v? va recomanda c�te comprimate Eskazole sunt necesare zilnic ?i c�t timp trebuie s? lua?i Eskazole. Doza depinde de greutatea sau v�rsta dumneavoastr? ?i de tipul ?i severitatea infec?iei.

Doze ?i mod de administrare

Comprimatul se administreaz? cu un pahar cu ap?.
Doze uzuale
Tratament de scurt? durat? cu doze mici

Pentru tratamentul infec?iilor intestinale

- cu oxiuri (Oxiuraz?), limbrici (ascaridioz?), ankilostomiaz? ?i necatoriaz?, tricocefaloz?, doza recomandat? la adul?i ?i copii cu v�rsta peste 2 ani este de 1 comprimat de Eskazole administrat o singur? dat?.
- strongiloidoz? suspectat? sau diagnosticat?, teniaz?, himenolepidoz?, doza recomandat? la adul?i ?i copii cu v�rsta peste 2 ani,este de 1 comprimat de Eskazole pe zi administrat timp de 3 zile consecutiv.
- Clonorcoz?, opistorcoz?, doza recomandat? la adul?i ?i copii cu v�rsta peste 2 ani este de 2 comprimate de Eskazole pe zi administrate �n dou? prize timp de 3 zile consecutiv.
- Larva migrans cutanat?, doza recomandat? la adul?i ?i copii cu v�rsta peste 2 ani este de 1 comprimat de Eskazole pe zi administrat timp de 1 p�n? la 3 zile.
- Giardioz? la copii cu v�rsta �ntre 2-12 ani, doza recomandat? este de 1 comprimat de Eskazole pe zi administrat timp de 5 zile consecutiv.
Medicamentul dumneavoastr? poate fi luat �n timpul mesei, dup? mas? sau pe stomacul gol.
? Pentru tratamentul copiilor cu v�rsta cuprins? �ntre 1 ?i 2 ani, se recomand? utilizarea albendazol 0,4 g/10 ml suspensie oral?.
Tratament de lung? durat? cu doze crescute

Pentru tratamentul infec?iilor sistemice cu

-Echinococoz? chistic? (chist hidatic), Echinococoz? alveolar? doza recomandat? este de 800 mg albendazol pe zi, adic? 2 comprimate de Eskazole pe zi administrate timp de 28 de zile.
-Neurocisticercoz? doza recomandat? este de 800 mg albendazol pe zi, adic? 2 comprimate de Eskazole pe zi administrate timp de 7-30 de zile �n func?ie de r?spunsul la tratament.
- Capilariaz?, Gnatostomiaz? doza recomandat? este de 400 mg albendazol pe zi, adic? 1 comprimat de Eskazole pe zi, administrat timp de 10-20 de zile.
- Trichinoz?, Toxocaroz? doza recomandat? este de 800 mg albendazol pe zi, adic? 2 comprimate de Eskazole pe zi, administrate timp de 5-10 zile �n func?ie de r?spunsul la tratament.
Medicul dumneavoastr? poate considera necesar s? v? examineze la 2-3 s?pt?m�ni dup? ce a?i utilizat doza unic? prescris? sau dup? ce a?i terminat ciclul de tratament, pentru a se asigura c? ESKAZOLE ?i-a f?cut efectul. Uneori poate fi necesar? administrarea unei a doua doze unice sau efectuarea unei a
doua cure de tratament.

Copii cu v�rsta sub 6 ani

La copii cu v�rsta sub 6 ani nu se recomand? administrarea albendzolului �n tratament de lung? durat? cu doze crescute.
Unii pacien?i, �n special copii mici pot s? prezinte dificult??i la �nghi?irea comprimatelor �ntregi ?i, ca urmare, pot fi �ncuraja?i s? mestece comprimatele cu pu?in? ap? sau s? le sf?r�me.
Pentru alte infec?ii, medicul v? poate prescrie o doz? diferit? de medicament. De asemenea, vi se poate spune s? lua?i medicamentul �n timpul mesei.
Trebuie s? efectua?i tratamentul �n �ntregime ?i nu trebuie s?-l �ntrerupe?i dac? v? sim?i?i mai bine.
Trebuie s? urma?i instruc?iunile medicului dumneavoastr? despre cum ?i c�nd s? utiliza?i medicamentul dumneavoastr?, altfel nu ve?i beneficia de pe urma acestuia. Cel mai bine este s? utiliza?i doza de medicament �n acela?i moment �n fiecare zi.
Dac? ave?i impresia c? efectul Eskazole comprimate este prea puternic sau prea slab, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Nu trebuie s? o utiliza?i o doz? mai mare dec�t v-a recomandat medicul dumneavoastr?.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Eskazole comprimate

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Eskazole sau dac? altcineva a luat medicamentul dumneavoastr? adresa?i-v? imediat medicului sau farmacistului. Ar?ta?i-le cutia sau flaconul medicamentului. Face?i aceasta chiar dac? nu ave?i simptome de disconfort sau intoxica?ie. Este pu?in probabil s? apar? unele
manifest?ri grave de s?n?tate dup? o supradoz? cu Eskazole.

Dac? uita?i s? lua?i Eskazole

Lua?i imediat ce v? aminti?i. Lua?i doza urm?toare la momentul obi?nuit, dar nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? lua?i Eskazole comprimate

Lua?i Eskazole at�t c�t v-a prescris ?i �n doza indicat? de medic. Nu �ntrerupe?i administrarea medicamentului dec�t la indica?ia medicului.
Este foarte important s? urma?i tratamentul complet cu Eskazole.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Eskazole poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Majoritatea reac?iilor adverse determinate de Eskazole sunt u?oare ?i dispar, de obicei, far? s? �nceta?i s? lua?i Eskazole. Cu toate acestea, unele reac?ii adverse pot necesita tratament medical. Dac? observa?i apari?ia unor simptome care v? deranjeaz?, adresa?i-v? imediat medicului dumenavoastr?.

Condi?ii �n care trebuie s? ave?i grij? deosebit?:

Persoanele tratate pentru infec?ii parazitare pot avea rar, o infec?ie grav? a creierului, numit? neurocisticercoz?. Prin administrarea de Eskazole are loc �n creier o reac?ie �n momentul uciderii parazi?ilor. Aten?ie deosebit? trebuie acordat? urm?toarelor simptome:
-durere de cap, uneori sever?
-grea?? ?i v?rs?turi
-convulsii
-probleme de vedere
! Contacta?i de urgen?? medicul dac? observa?i oricare din aceste simptome

Tratament de scurt? durat? cu doze mici
Reac?ii adverse mai pu?in frecvente
Acestea pot s? apar? la mai pu?in de 1 din 100 de pacien?i:
-durere de cap sau ame?eli
-v?rs?turi sau grea??, durere de stomac sau diaree

Reac?ii adverse rare
Acestea pot s? apar? la mai pu?in de 1 din 1000 de pacien?i
-senza?ie de m�nc?rime
-erup?ie trec?toare pe piele

O reac?ie advers? rar? care poate fi eviden?iat? prin teste de s�nge este:
-cre?terea valorilor enzimelor hepatice

Reac?ii adverse foarte rare
Acestea pot s? apar? la mai pu?in de 1 din 10000 de pacien?i:
-erup?ii cutanate, care pot forma pustule ?i pot ar?ta ca ni?te ?inte (un punct �ntunecat, central, �ncercuit de o zon? deschis? la culoare, cu un cerc �ntunecat la final) (eritem multiform)
-erup?ie extins? cu pustule ?i descuam?ri ale pielii, �n mod deosebit, �n jurul gurii, nasului, ochilor ?i organelor genitale (sindrom Stevens-Johnson)
! Contacta?i de urgen?? medicul, dac? observa?i oricare dintre aceste simptome.
Tratament de lung? durat? cu doze crescute

Reac?ii adverse foarte frecvente
Acestea pot s? apar? la mai mult de 1 din 10 pacien?i:
-dureri de cap

O reac?ie advers? foarte frecvent? care poate fi eviden?iat? prin teste de s�nge este:
-cre?terea valorilor enzimelor hepatice

Reac?ii adverse frecvente
Acestea pot s? apar? la mai pu?in de 1 din 10 de pacien?i:
-ame?eli
-durere de stomac
-grea??
-v?rs?turi
-temperatur? mare (febr?)
-sub?ierea firului de p?r ?i c?derea moderat? a p?rului (alopecie reversibil?).

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente
Acestea pot s? apar? la mai pu?in de 1 din 100 de pacien?i:
-inflama?ia ficatului (hepatit?). Simptomele pot include: dureri abdominale, colorarea �n galben a pielii ?i ochilor, urin? �nchis? la culoare ?i/sau scaune decolorate.
-senza?ie de m�nc?rime, erup?ie trec?toare pe piele

O reac?ie advers? mai pu?in frecvent? care poate fi eviden?iat? prin teste de s�nge este:
-reducerea num?rului de celule albe �n s�nge (leucopenie)

Reac?ii adverse foarte rare
Acestea pot s? apar? la mai pu?in de 1 din 10000 de pacien?i:
-erup?ii cutanate, care pot forma pustule ?i pot ar?ta ca ni?te ?inte (un punct �ntunecat, central, �ncercuit de o zon? deschis? la culoare, cu un cerc �ntunecat la final) (eritem multiform)
-erup?ie extins? cu pustule ?i descuam?ri ale pielii, �n mod deosebit, �n jurul gurii, nasului, ochilor ?i organelor genitale (sindrom Stevens-Johnson)
! Contacta?i imediat medicul, dac? observa?i oricare dintre aceste simptome.

Reac?ii adverse foarte rare care pot fi eviden?iate printr-un test de s�nge sunt:
-reducere a tuturor tipurilor de celule sanguine (pancitopenie). Simptomele determinate de aceste modific?ri includ: oboseal?, respira?ie superficial?, paloare, infec?ii frecvente, s�nger?ri sau tendin?? la �nvine?ire, mult mai u?or dec�t �n mod obi?nuit.
-incapacitatea m?duvei osoase de a produce celule ro?ii sau albe noi (anemie aplastic?).
-o reducere a num?rului celulelor sanguine numite granulocite (agranulocitoz?). Simptomele determinate de aceste modific?ri includ: infec?ii ale g�tului, gurii, pielii sau foselor nazale.
! Nu mai utiliza?i Eskazole ?i adresa?i-v? imediat unui medic sau merge?i la camera de gard? a celui mai apropiat spital dac? observa?i apari?ia oric?reia dintre urm?toarele manifest?ri:
-umflarea membrelor, fe?ei, gurii sau g�tului;
-respira?ie superficial? sau dificult??i �n respira?ie;
-erup?ie trec?toare pe piele. Aceasta poate fi o reac?ie advers? sever? ?i, se poate extinde pe �ntreg corpul dumneavoastr? ?i pute?i observa formarea unor vezicule la nivelul pielii, gurii ?i ochilor.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr?.

5. CUM SE P?STREAZ? ESKAZOLE

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Eskazole dup? data de expirare �nscris? pe cutie, dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Dac? medicul v? �ntrerupe tratamentul, nu p?stra?i medicamentele neutilizate dec�t dac? medicul dumneavoastr? v? spune acest lucru.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Eskazole
Substan?a activ? este albendazolul. Un comprimat con?ine 400 mg albendazol.
Celelalte componente sunt: lactoz?, celuloz? microcristalin?, amidon de porumb, croscarmeloz? sodic?, povidon?, laurilsulfat de sodiu, Sunset Yellow Lake (E110), zaharin? sodic?, stearat de magneziu, arom? de vanilie, arom? de fructul pasiunii, arom? de portocal?.
Un comprimat Zentel con?ine 1,9 mg sodiu.

Cum arat? Eskazole ?i con?inutul ambalajului

Eskazole se prezint? sub form? de comprimate filmate de culoare portocaliu pal, oval alungite, biconvexe, cu linie de rupere pe o parte ?i inscrip?ionate cu �ALB 400� pe partea opus?, cu miros caracteristic de fructe.
Eskazole este ambalat �n:
Cutie cu 12 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te un comprimat
Cutie cu 56 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te un comprimat
Cutie cu un flacon din PP a 60 comprimate
Nu sunt comercializate toate formele de ambalare.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??

GlaxoSmithKline Export Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS
Marea Britanie
Fabricantul
ASPEN BAD OLDESLOE GmbH
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe, Germania
Acest prospect a fost aprobat �n Martie, 2012
Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:ALBENDAZOLUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Antibiotice, antiinfectioase, antimicotice

Gentamicin 40mg/1ml-s.inj x 10-Krka D.D.
doar în farmacie

Preț nou 6.50 LEI

In stoc
Cipro Quin 500mg-cmp.film. x 10-Antibio*
doar în farmacie

Preț nou 14.44 LEI

In stoc
Cefuroxima 1,5mg-sol.inj x 10fl -Antibiotice
doar în farmacie
Ospen 1500-cpr.film. x 12-Sandoz
doar în farmacie

Preț nou 6.67 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Categorii vizitate recent

Produse vizitate recent