Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 33.17 Lei


Prețul afișat este valabil doar pentru comenzile online.
Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-1 reciti?i.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-1 da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Fleraday comprimate filmate ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Fleraday comprimate filmate
3. Cum s? utiliza?i Fleraday comprimate filmate
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Fleraday comprimate filmate
6. Informa?ii suplimentare

1. Ce este Fleraday ?i pentru ce se utilizeaz?

Levofloxacina este un antibiotic utilizat pentru tratarea infec?iilor cauzate de bacterii. Aceasta apar?ine unui grup de medicamente denumite fluorochinolone. Levofloxacina este utilizat? pentru tratarea infec?iilor variate, care includ infec?ii ale:
-pielii ?i ?esutului subcatanat (?esut moale) cum ar fi ulcere ale picioarelor.
-pieptului ?i pl?m�nilor (sistemul respirator) cum ar fi sinuzita, pneumonia ?i bron?ita
-prostatei
-vezica urinar? ?i rinichi (sistemul urinar)

2. �nainte s? lua?i Fleraday

Nu utiliza?i Fleraday dac?:
- Sunte?i alergic (hipersensibil) la levofloxacin?, sau la orice alt ingredient al comprimatelor filmate (vezi punctul 6 pentru informa?ii asupra ingredientelor).
- A?i avut vreodat? o reac?ie alergic? la alt antibiotic cum ar fi ciprofloxacina sau norfloxacina
- A?i avut vreodat? convulsii( crize de epilepsie)
- A?i avut vreodat? probleme cu inflama?ia tendoanele (tendinita)
- Sunte?i �ns?rcinat? sau este posibil s? r?m�ne?i �ns?rcinat?
- Al?pta?i
- Ave?i v�rsta sub 18 ani.
Nu utiliza?i acest medicament dac? v? regasi?i �n vreuna dintre situa?iile men?ionate mai sus. Dac? nu sunte?i sigur, adresa?i-v? medicului sau farmacistului �nainte de a utiliza Fleraday.

Utiliza?i Fleraday cu precau?ie dac?:

Informa?i medicul dac? v? reg?si?i �n vreuna din situa?iile urm?toare:
-A?i avut o leziune a creierului, o criz? de epilepsie sau convulsie.
-Ave?i afec?iuni ale rinichiului sau ale ficatului.
-Sunte?i diabetic
-Dac? dumneavoastr? sau un membru al familiei are o problem? de metabolism denumit? �deficit de glucoz?�6�fosfat dehidrogenaz?� (G6PD).
-Ave?i probleme de s?natate mental?
-Ave?i probleme cardiace
-Sunte?i v�rstnic.
-Evita?i expunerea inutil? la lumin? puternic? a soarelui sau lumina artificial? UV (cum ar fi lampa cu ultraviolete sau solarul).
-Dac? ave?i probleme cardiace
Utilizarea acestui tip de medicamente trebuie facut? cu grij? dac? v-a?i n?scut cu sau ave?i antecedente in familie de prelungiri ale intevalului QT(v?zut la electrocardiogram?), dezechilibru al s?rurilor din s�nge(�n special niveluri sc?zute de potasiu sau magneziu �n s�nge), ave?i un ritm cardiac lent(denumit
�bradicardie�), ave?i o inima slab?(insuficien?? cardiac?), ave?i istoric de atacuri cardiace(infarct miocardic), sunte?i femeie sau b?tr�n sau lua?i alte medicamente care determin? modificari ale electrocardiogramei(vezi punctul Utilizarea altor medicamente)

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicament, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?, �n mod special dac? utiliza?i unul dintre urm?toarele medicamentele:
Tablete de fier sau antacide (pentru indigestie) care con?in magneziu sau aluminiu. Aceste medicamente vor reduce cantitatea de levofloxacin? din s�nge.
Sucralfat (pentru ulcer). Fleraday nu va ac?iona corespunz?tor dac? este utilizat cu sucralfat.
Teofilin? (pentru astm) sau analgezice denumite medicamente antiinflamatorii nesteroidiene (AINS) cum ar fi fenbufen. Sunte?i mai expu?i la o criz? de epilepsie (convulsie) �n timpul tratamentului cu Fleraday comprimate.
Steroizi (utiliza?i pentru tratarea inflama?iilor) cum ar fi prednisolon. Este posibil s? fi?i expu?i la rupturi de tendoane dac? lua?i aceste medicamente �mpreun? cu Fleraday.
Probenecid (utilizat pentru a trata guta) ?i cimetidina (pentru ulcer). Acestea pot provoca o cantitate prea mare de levofloxacin? �n s�nge.
Ciclosporin? (medicament care scade rezisten?a natural? a corpului). Nivelul sanguin al acestui medicament poate fi mai mare dac? utiliza?i ?i Fleraday.
Medicamente care sub?iaz? s�ngele, cum ar fi warfarina. Utilizarea acestora cu Fleraday poate prelungi timpul necesar s�ngelui pentru a se coagula.
Insulin? sau comprimate care scad nivelul zah?rului din s�nge, de ex. Glibenclamid?, deoarece Fleraday poate sc?dea ?i mai mult nivelul zah?rului.
Medicamente care trateaz? depresia (cum ar fi amitriptilina, doxepina ?i imipramina)
Medicamente care trateaz? infec?iile bacteriene cum ar fi azitromicina, claritromicina, diritromicina ?i eritromicina.
Analgezice puternice cum ar fi codeina, morfina ?i diamorfina.
Medicamente care corecteaz? ritmul caridac anormal cum ar fi procainamida ?i bretilium.
Medicamente care pot afecta ritmul cardiac : medicamente din grupul antiaritmicelor(precum quinidina,
hidroquinidina, disopiramida, amiodarona, sotalolul, dofetilida, ibutilida), antidepresive triciclice, unele antibiotice(care apar?in grupului macrolidelor), unele antipsihotice

Utilizarea Fleraday cu alimente ?i b?uturi

Comprimatele filmate pot fi administrate cu sau far? alimente..

Sarcina ?i al?ptarea

Nu utiliza?i Fleraday dac? sunte?i �ns?rcinat?, �ncerca?i s? r?m�ne?i �ns?rcinat?, al?pta?i sau urmeaz? s? al?pta?i.
Dac? r?m�ne?i �ns?rcinat? �n timp ce utiliza?i Fleraday opri?i tratamentul ?i contacta?i medicul imediat.
Adresa?i-v? medicului sau farmacistului �nainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii ale efectelor asupra capacit??ii de a conduce vehicule saud e a folosi utilaje. Fleraday poate provoca somnolen??, ame?eal? sau tulbur?ri de vedere). Nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje �nainte de vedea cum v? afecteaz? acest medicament.

3. Cum s? lua?i Fleraday

Lua?i Fleraday exact cum v-a spus medicul dumneavoastr?. �ntreba?i medicul sau farmacistul dac? nu sunte?i siguri.
Adul?i:
Doza depinde de tipul infec?iei. Doza uzual? este de 250 mg sau 500 mg o dat? pe zi. Medicul va poate m?ri uneori doza la 500 mg de dou? ori pe zi.
Medicul v? va prescrie durata tratamentului. De obicei, trebuie sa lua?i Fleraday timp de 7 p�n? la 14 zile, dar, pentru unele infec?ii, este posibil s? continua?i tratamentul p�n? la 28 de zile. Trebuie s? lua?i toate comprimatele care vi s-au prescris.

Metode ?i c?i de administrare:

�nghi?i?i tabletele �ntregi cu un pahar cu ap?. Comprimatele filmate pot fi luate cu sau f?r? alimente. Dac? lua?i tablete de fier, antacizi sau sucralfat este important s? nu le utiliza?i cu dou? ore �nainte s? lua?i levofloxacin? Adul?i cu probleme renale:
Medicul v? poate prescrie o doz? mai mic? dac? ave?i probleme renale.

Copii ?i adolescen?i:

Acest medicament nu trebuie administrat pacien?ilor cu v�rsta sub 18 ani.

Dac? lua?i mai mult Fleraday dec�t trebuie

Pute?i deveni dezorientat sau ame?it, pute?i avea crize convulsive, b?t?i neregulate ale inimii sau pierderi ale st?rii de con?tien??. Dac? din gre?eal? lua?i mai multe comprimate filmate dec�t trebuie, spune?i medicului sau spitalului. Lua?i cu dumneavoastr? cutia cu acest prospect ?i comprimatele filmate ramase.

Dac? uita?i s? lua?i Fleraday

Dac? a?i uitat s? lua?i o doz?, lua?i-o imediat ce v? aminti?i, dac? nu este momentul pentru doza urm?toare. Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? lua?i Fleraday

Medicul dumneavoastr? v? va spune c�t timp trebuie s? lua?i comprimatele filmate. Nu �nceta?i tratamentul f?r? s? discuta?i mai �nt�i medicul.
Pentru �ntreb?ri suplimentare despre utilizarea acestui medicament, adresa?i-v? medicului sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Fleraday poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? acestea nu apar la toate persoanele.
�n timpul tratamentului cu Fleraday pot ap?rea urm?toarele reac?ii adverse.
Reac?iile alergice severe se pot produce foarte rar. Acestea pot surveni dupa prima doz? sau chiar dup? �ncetarea tratamentului. Dac? observa?i una din urm?toarele reac?ii adverse �n timpul tratamentului cu acest medicament, opri?i imediat tratamentul cu Fleraday ?i merge?i imediat la medic sau la cea mai apropiat? unitate de primiri urgen?e din spital.
Semnele unei reac?ii alergice sunt:
-Ritm cardiac crescut, hipotensiune arterial?, febr?, problele respiratorii, ?oc.
-Umflarea fe?ei, a limbii ?i a g�tului, reac?ii pe piele cum ar fi inflamarea ?i �nro?irea, probleme sanguine, ulcere ale gurii, ochilor, intestinului ?i ale organelor genitale.
-La unele persoane pot debuta afec?iuni grave ale ficatului. Semne ale afec?rii ficatului includ piele de culoare galben?, urin? �nchis? la culoare, sensibilitatea abdominal? ?i pierderea poftei de m�ncare.
Reac?ii adverse frecvente (apar la mai pu?in de 1 din 10 persoane)
Cele mai frecvente reac?ii adverse sunt grea?a ?i diareea. Dac? diareea este sever? ?i nu trece rapid, sau dac? ave?i scaun cu s�nge, opri?i tratamentul ?i merge?i imediat la medic.
Mai pu?in frecvente (apar la mai pu?in la 1 din 100 persoane)
- senza?ia de ame?eal?, de �nv�rtire , oboseal? sau somnolen??, durere de cap, dificulta?i la adormire, sc?derea poftei de m�ncare sau nervozitate.
- v?rs?turi, durere �n zona stomacului, flatulen??, indigestie sau constipa?ie.
- sl?biciune general?
- m�nc?rime ?i erup?ii cutanate, cre?teri ale infec?iilor provocate de ciuperci
- num?r sc?zut al celulelor sanguine ?i modific?ri hepatice ce pot duce la �ngalbenirea pielii.
Rare (apar la mai pu?in de 1 din 1000 persoane):
- B?t?i rapide neobi?nuite ale inimii sau hipotensiune arterial?.
- V�n?t?i sau s�nger?ri produse cu u?urin?? datorit? sc?derii num?rului unor celule din s�nge.
- Senza?ia de furnic?turi �n m�ini ?i picioare
- Tremur?turi, anxietate, depresie, iluzii, modific?ri ale dispozi?iei, agita?ie sau confuzie
- Convulsii
- Dificult??i la respira?ie
- Diaree cu s�nge.
- Durere la nivelul mu?chilor sau articula?iilor, senz?ie de disconfort sau inflama?ii ale tendoanelor.
- Erup?ie cutanat? sever?.
Foarte rare (apar la mai pu?in de 1 din 10000 persoane):
- Lipsa celulelor albe din s�nge care poate produce febr?, frisoane ?i ulcera?ii ale gurii ?i g�tului
- Probleme de auz sau modific?ri ale gustului ?i mirosului.
- Tulbur?ri senzitive, furnic?turi, amor?irea m�inilor ?i picioarelor.
- Halucina?ii ?i g�nduri de sinucidere
- Insuficien?? renal?, afec?iuni hepatice cum ar fi hepatita.
- Ruptur? de tendon (de exemplu tendonul lui Ahile), sl?biciune muscular?.
- Sc?derea concentra?iei de zah?r din s�nge, mai ales la diabetici.
- Sensibilitate crescut? la expunerea la soare, vedere �nce?o?at?, dubl? sau colorat?.
- Umflamarea buzelor, limbii si ochilor.
- Inflamarea plam�nilor care provoac? tuse ?i dificult??i de respira?ie.
- Reac?ii alergice severe care presupun ritm cardiac crescut, hipotensiune arterial?, dificult??i de respira?ie ?i ?oc.

Cu frecven?? necunoscut? :

Fleraday poate, de asemenea, provoca: ritm cardiac crescut anormal, ritm cardiac neregulat care poate amenin?a via?a, alterarea ritmului cariac(denumit? �prelungirea intervalului QT�, v?zut? pe electrocardiogram?), anemie sau scaderea celulelor ro?ii, reac?ii cutanate severe, probleme musculare, probleme de mi?care, durere, inclusiv durere de spate, piept, m�ini ?i picioare, ?iuituri �n urechi. Poate, de asemenea, declan?a un atac de porfirie la persoanele care sunt predispuse la aceast? boal?.
V? rug?m s? spune?i medicul sau farmacistul dac? una din reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i o reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect.

5. Cum se p?streaz? Fleraday

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Fleraday dup? data de expirare �nscris? pe cutie sau folie dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informa?ii suplimentare

Ce con?ine Fleraday
Substan?a activ? este levofloxacina.
Un comprimat filmat Fleraday 250 mg con?ine levofloxacin? 250 mg (sub form? de levofloxacin? hemihidrat).
Un comprimat filmat Fleraday 500 mg con?ine levofloxacin? 500 mg (sub form? de levofloxacin? hemihidrat).

Celelalte componente sunt:

Nucleu: Celuloz? microcristalin?; amidon de porumb; dioxid de siliciu coloidal anhidru; crospovidon?; hipromeloz?; stearil fumarat de sodium.
Film: Hipromeloz?; dioxid de titan [E 171]; Macrogol 400; oxid ro?u de fer [E 172]; oxid galben de fer [E 172]; talc.

Cum arat? comprimatele Fleraday ?i con?inutul ambalajului

Fleraday sunt comprimate filmate de forma unei capsule de culoarea piersicii, marcate pe o fa?? cu �250� si o linie median? care separa �2 � si �50� si pe cealalt? fa?? marcat cu �L � si linie median?.
Fleraday sunt comprimate filmate de forma unei capsule de culoarea piersicii, marcate/ ?tan?ate pe o fa?? cu 6
�500� si o linie median? care separa �5 � si �00� si pe cealalt? fa?? marcat/?tan?at cu �L� si linie median?.
Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Comprimatele filmate de 250 mg sunt furnizate �n cutii a c�te 3, 5, 7 ?i 10 comprimate.
Comprimatele filmate de 500 mg sunt furnizate �n cutii a c�te 5, 7 ?i 10 comprimate.
Este posibil ca nu toate m?rimile s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??

Dr. Reddy�s Laboratories Romania S.R.L.
Str. Nicolae Caramfil, Nr. 71-73, Etaj 5, Spa?iul 10,
Sector 1, Bucure?ti, Rom�nia
Fabricantul
Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd
6 Riverview Road, Beverley, Beverley , East Yorkshire, HU17 OLD, Marea Britanie.

Urm?toarele medicamente sunt autorizate �n Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri:
Germania Levofloxacin beta 250 mg Filmtabletten
Levofloxacin beta 500 mg Filmtabletten
Spania Levofloxacino Aphar 250 mg Comprimidos recubiertos con pel�cula EFG
Levofloxacino Aphar 500 mg Comprimidos recubiertos con pel�cula EFG
Italia Levofloxacina Dr. Reddy's 250 mg compresse rivestite con film
Levofloxacina Dr. Reddy's 500 mg compresse rivestite con film
Rom�nia Fleraday 250 mg, comprimate filmate
Fleraday 500 mg, comprimate filmate
Marea Britanie Levofloxacin 250 mg film-coated Tablets
Levofloxacin 500 mg film-coated Tablets
Acest prospect a fost aprobat �n Mai 2014
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:LEVOFLOXACINUM
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Antibiotice, antiinfectioase, antimicotice

Gentamicin 40mg/1ml-s.inj x 10-Krka D.D.
doar în farmacie
Cipro Quin 500mg-cmp.film. x 10-Antibio*
doar în farmacie

Preț nou 14.68 LEI

In stoc
Cefuroxima 1,5mg-sol.inj x 10fl -Antibiotice
doar în farmacie

Preț nou 154.18 LEI

Stoc suficient
Ospen 1500-cpr.film. x 12-Sandoz
doar în farmacie

Preț nou 8.97 LEI

In stoc
Sumamed 250mg-cps x 6-Pliva
doar în farmacie

Preț nou 29.14 LEI

Stoc suficient

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!