Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 20.17 Lei

Cod produs: P09852

Disponibilitate: Stoc limitat
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: KRKA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Kamiren ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Kamiren
3. Cum s? utiliza?i Kamiren
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Kamiren
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE KAMIREN ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Medicamentul dumneavoastr? se nume?te Kamiren ?i se prezint? sub form? de comprimate ce con?in ca substan?? activ? doxazosin? sub form? de mesilat de doxazosin?.
� Apar?ine unui grup de medicamente cunoscut ca blocante ale receptorilor alfa-adrenergici, medicamente pentru tratamentul hiperplaziei benigne de prostat?.
� Vi s-a prescris Kamiren deoarece ave?i o afec?iune cauzat? de m?rirea �n volum a prostatei, numit? adenom de prostat?. Administrarea de Kamiren la pacien?ii cu adenom de prostat? determin? o �mbun?t??ire semnificativ? a urodinamicii (u?ureaz? urinarea) ?i a simptomelor.
Acest efect se presupune c? rezult? din blocarea selectiv? a receptorilor alfa situa?i �n musculatura prostatei ?i �n g�tul vezicii urinare.
� Medicamentul este utilizat ?i pentru tratarea tensiunii arteriale m?rite �n forma u?oar? sau moderat? (ac?ioneaz? prin dilatarea vaselor de s�nge). Medicul poate prescrie Kamiren �n monoterapie sau �n asociere cu alte antihipertensive.
� Medicamentul scade concentra?iile plasmatice ale gr?similor din s�nge (trigliceridelor, colesterolului total, LDL-colesterolului), av�nd astfel un efect benefic aditiv pe inim? ?i vasele de s�nge.
� Pacien?ii cu tensiune arterial? normal? sau crescut?, care sufer? �n acela?i timp ?i de adenom de prostat?, pot utiliza acest medicament.
� La pacien?ii normotensivi, efectul asupra presiunii sanguine este clinic nesemnificativ.
� Medicamentul este eficace pentru o zi ?i efectul maxim de sc?dere a tensiunii arteriale apare dup? 2 p�n? la 6 ore de la administrarea sa.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I KAMIREN

Nu utiliza?i Kamiren
- dac? sunte?i hipersensibil la doxazosin, la alte quinazoline (prazosin, terazosin) sau la oricare dintre excipien?ii produsului.
- al?pta?i

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Kamiren

� deoarece la ini?ierea tratamentului, presiunea sanguin? poate sc?dea semnificativ. Pot apare ame?eli ?i vertij ?i v? pute?i pierde cuno?tin?a. Se recomand? aten?ie la ridicarea �n picioare, �n special dac? sunte?i v�rstnic sau lua?i ?i alte medicamente care scad tensiunea arterial?.
� dac? ave?i insuficien?? hepatic?, lua?i medicamentul cu precau?ie, deoarece metabolizarea acestuia este �ncetinit?.
� �n cazul utiliz?rii Kamiren pentru adenom de prostat?, este obligatorie consultarea unui specialist urolog �nainte de ini?ierea tratamentului.
Acest medicament nu este recomandat copiilor, deoarece nu a fost stabilit? siguran?a ?i eficacitatea acestui tratament la aceast? grup? de v�rst?.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
� Nu s-au semnalat reac?ii adverse �n asociere cu alte medicamente : diuretice tiazidice, furosemid?, beta blocante, antiinflamatorii nesteroidiene, antibiotice, medicamente hipoglicemice orale, agen?i uricozurici sau anticoagulante.
� Totu?i, �n special la ini?ierea tratamentului, sunt necesare precau?ii la pacien?ii cu hipotensiune arterial? sau la cei cunoscu?i cu tulbur?ri ortostatice �n antecedente.
� Se impun precau?ii �n cazul administr?rii concomitente de medicamente ce accelereaz? sau inhib? metabolizarea hepatic? a Kamiren , acest lucru duc�nd la cre?terea sau sc?derea efectului Kamiren asupra tensiunii arteriale.
� Utilizarea �mpreun? cu inhibitori selectivi ai fosfodiesterazei 5(PDE-5), cum sunt: sildenafil, vardenafil, tadalafil - se recomand? precau?ie la administrare, datorit? apari?iei hipotensiunii simptomatice la unii pacien?i.
� De asemenea, este necesar? pruden?? �n cazul asocierii doxazosinei cu alte medicamente care scad tensiunea arterial?, cum sunt nitra?ii, anestezicele generale ?i antidepresivele triciclice, precum ?i cu alcoolul etilic.
Doxazosina nu are efecte asupra concentra?iei PSA (antigenul prostatic specific).

Utilizarea Kamiren cu alimente ?i b?uturi
Medicamentul se poate administra independent de orarul meselor.
Se recomand? pruden?? �n cazul ingestiei concomitente de alcool, acest lucru put�nd duce la sc?derea tensiunii arteriale.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Nu este recomandat? utilizarea �n timpul sarcinii ?i al?pt?rii, deoarece nu a fost stabilit? siguran?a tratamentului �n aceste situa?ii.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
La �nceputul tratamentului cu doxazosin ?i la schimbarea dozei pot s? apar? ame?eli, vertij ?i, rareori, sincop?, care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informa?ii importante privind unele componente ale Kamiren

Medicamentul con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

3. CUM S? UTILIZA?I KAMIREN

Utiliza?i �ntotdeauna Kamiren exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Prin administrarea corect? a medicamentului pute?i reduce frecven?a ?i severitatea reac?iilor adverse, iar medicul va putea s? stabileasc? mai u?or doza adecvat?.
� Hipertensiune arterial?
� Doza ini?ial? este de 1 mg doxazosin pe zi. Prima doz? se va administra seara, la culcare. �n func?ie de r?spunsul terapeutic, doza zilnic? se poate cre?te la intervale de 1 � 2 s?pt?m�ni p�n? la 2 mg, 4 mg sau 8 mg, administrate �n priz? unic?. De obicei, sunt suficiente 2 � 8 mg doxazosin pe zi. Doza zilnic? maxim? este de 16 mg doxazosin.
� Adenom de prostat? la pacien?i normotensivi
� Doza ini?ial? este de 1 mg doxazosin pe zi. Prima doz? se va administra seara, la culcare. �n func?ie de r?spunsul terapeutic, doza zilnic? se poate cre?te la intervale de 1 � 2 s?pt?m�ni p�n? la 2 mg, 4 mg sau 8 mg, administrate �n priz? unic?. De obicei, sunt suficiente 2 � 4 mg doxazosin pe zi. Doza zilnic? maxim? este de 8 mg doxazosin.
� Adenom de prostat? la pacien?i hipertensivi
� Doza este aceea?i ca la pacien?ii cu hipertensiune arterial? f?r? hiperplazie benign? de prostat? (vezi recomand?rile de mai sus).
� Pacien?i cu afectare hepatic? sever?
� La pacien?ii cu insuficien?? hepatic? sunt necesare doze mai mici, datorit? metaboliz?rii mai lente a medicamentului.
Dac? efectul medicamentului nu este cel a?teptat, nu ezita?i s? cere?i sfatul medicului sau farmacistului.

Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din Kamiren

O doz? mai mare decat cea recomandata de doxazosin? poate determina sc?derea marcat? a tensiunii arteriale, ame?eli, vertij ?i uneori stare de le?in ?i c?dere. Dac? apar astfel de manifest?ri, a?eza?i-v? �n pozi?ie culcat, cu capul mai jos ?i picioarele mai sus dec�t nivelul corpului. Solicita?i imediat un
medic. Nu v? provoca?i singuri reflexul de vom?; a?tepta?i medicul �n pozi?ia descris? mai sus.
Discuta?i cu medicul �n leg?tur? cu continuarea tratamentului; ar putea fi necesare reducerea dozelor sau chiar �ntreruperea tratamentului cu Kamiren.

Dac? uita?i s? utiliza?i Kamiren

Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa comprimatul uitat.
�n cazul �n care a?i omis o doz?, doza respectiv? se va lua c�t mai cur�nd posibil. Dac? este momentul pentru doza urm?toare, se va lua numai acea doz?, conform prescrip?iei medicale.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Kamiren

Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului
dumneavoastr? sau farmacistului

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, Kamiren poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
C�nd ini?ia?i tratamentul cu Kamiren sau cre?te?i doza, tensiunea arterial? poate sc?dea excesiv la ridicarea �n picioare din pozi?ia culcat, cauz�nd ame?eli, vertij ?i chiar le?in. De obicei aceste reac?ii adverse dispar spontan; dac? persist? pentru o perioad? lung? de timp sau sunt severe, consulta?i
imediat medicul dumneavoastr? (vezi Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din Kamiren).
Alte reac?ii adverse ce pot ap?rea sunt: oboseal? ?i somnolen??, durere de cap, sl?biciune muscular?, umflamarea gleznelor ?i gambelor, durere abdominal?, constipa?ie, diaree, digestie dificil?, flatulen?? ?i v?rs?turi, grea??, gur? uscat?, lipsa poftei de m�ncare, cre?tere �n greutate, senza?ie de nas �nfundat,
b?t?i rapide sau puternice ale cordului, palpita?ii, durere de piept, angin? pectoral?, infarct miocardic, accident vascular cerebral ?i incontinen?? urinar?.
Mai pot apare: reac?ii alergice la nivelul pielii (purpur?, m�nc?rime, �nro?irea pielii), c?derea p?rului, tuse, respira?ie dificil?, s�nger?ri nazale, agravarea bronhospasmului, agita?ie, nelini?te, depresie, insomnie, nervozitate, furnic?turi, amor?eli, tremur?turi, bufeuri, hepatit?, icter cu cre?terea
transaminazelor, erec?ie dureroas?, ginecomastie, impoten??, tulbur?ri de urinare , dureri articulare, dureri de spate, crampe musculare, sc?derea num?rului globulelor albe, a trombocitelor, zgomote �n urechi, vedere �nce?o?at?.

5. CUM SE P?STREAZ? Kamiren

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Kamiren dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj.
A se p?stra la temperaturi sub 30�C, �n ambalajul original
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Kamiren
- Substan?a activ? este doxazosina, sub form? de mesilat de doxazosin?
- Celelalte componente sunt: celuloz? microcristalin?, lactoz? monohidrat, amidonglicolat de
sodiu, stearat de magneziu, laurilsulfat de sodiu

Cum arat? Kamiren ?i con?inutul ambalajului

KAMIREN 1 mg se prezint? sub form? de comprimate rotunde, u?or biconvexe, cu margini conturate, de culoare alb?.
KAMIREN 2 mg se prezint? sub form? de comprimate rotunde, plate, cu margini conturate, de culoare alb?, av�nd pe una din fe?e un ?an? median.
KAMIREN 4 mg se prezint? sub form? de comprimate rotunde, plate, cu margini conturate, de culoare alb?, av�nd pe una din fe?e un ?an? median

Ambalajul:
KAMIREN 1 mg, KAMIREN 2 mg, KAMIREN 4 mg
� Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDE / Al a 10 comprimate
� Cutie cu 3 blistere din PVC-PVDE / Al a 10 comprimate

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i produc?torul

De?in?tor al autoriza?iei de punere pe pia??
� KRKA d.d. NOVO MESTO
� �marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Pentru orice informa?ii despre acest medicament, v? rug?m s? contacta?i reprezentan?ii locali ai de?in?torului autoriza?iei de punere pe pia??:
Acest prospect a fost aprobat �n decembrie, 2006
Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:DOXAZOSINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Antihipertensive

Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie
Enap 1.25mg/ml 1 ml -sol.inj. x 5 - Krka D.D.
doar în farmacie

Preț nou 16.87 LEI

Stoc suficient
Trimetazidina 35 mg -cpr.film x 60 - Labormed
doar în farmacie
Tolura 40mg-cpr. x 28-Krka
doar în farmacie

Preț nou 16.95 LEI

In stoc
Nebivolol 5 mg -cpr x 30 - Actavis
doar în farmacie

Preț nou 11.48 LEI

In stoc
Vivace 10mg-cpr x 28 -Actavis
doar în farmacie

Preț nou 7.03 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent