Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 5.27 Lei

Cod produs: S00088

Disponibilitate: Stoc suficient
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: LABORMED PHARMA

Compozitie
Alprazolam LPH�
0,25 mg
Un comprimat con?ine alprazolam 0,25 mg ?i excipien?i: lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, amidon de porumb, stearat de magneziu.
Alprazolam LPH�
0,5 mg
Un comprimat con?ine alprazolam 0,5 mg ?i excipien?i: lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, amidon de porumb, stearat de magneziu.
Alprazolam LPH�
1 mg
Un comprimat con?ine alprazolam 1 mg ?i excipien?i: lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, amidon de porumb, stearat de magneziu.

Grupa farmacoterapeutic?:

anxiolitice, deriva?i de benzodiazepine.

Indicatii terapeutice

- anxietate de diverse tipuri: tulbur?ri de adaptare; posttraumatic; tulbur?ri de tip nevrotic ?i psihotic (�ndeosebi isterie, ipohondrie, fobie); asociat? unei afec?iuni somatice severe sau dureroase; anxietate generalizat?; crize de anxietate;
- tulbur?ri de panic?;
- profilaxie ?i tratament �n delirium tremens;
- sindrom de abstinen?? la alcoolici.

Contraindicatii

- hipersensibilitate la alprazolam, la alte benzodiazepine sau la oricare dintre excipien?ii produsului;
- insuficien?? respiratorie sever?;
- sindromul de apnee �n timpul somnului;
- insuficien?? hepatic? sever? (risc de encefalopatie);
- glaucom cu unghi �nchis.

Precautii

Anumite efecte ale benzodiazepinelor se pot modifica �n timpul administr?rii de lung? durat?, datorit? dezvolt?rii toleran?ei.
Tratamentul cu benzodiazepine, �ndeosebi de lung? durat?, poate s? determine dezvoltarea dependen?ei fizice ?i psihice. Factorii favorizan?i sunt: durata lung? a tratamentului, dozele mari, existen?a unei dependen?e medicamentoase sau non-medicamentoase �n antecedente. Asocierea
mai multor benzodiazepine poate s? creasc? riscul dependen?ei.
Dup? c�teva zile de la �ntreruperea brusc? a tratamentului poate s? apar? un sindrom de abstinen??. Anumite manifest?ri ale acestuia sunt frecvente: insomnie, cefalee, anxietate, mialgii, tensiune muscular?, nervozitate. Alte manifest?ri sunt mai rare: agita?ie, sensibilitate exagerat? la
diver?i stimuli (zgomot, lumin?), manifest?ri psihotice, halucina?ii, convulsii.
Dup? �ntreruperea tratamentului cu alprazolam, pot s? apar? fenomene de rebound, tranzitorii, manifestate prin exacerbarea anxiet??ii. �n cazul �ntreruperii tratamentului, dozele trebuie reduse progresiv (pe durat? de la c�teva zile la c�teva s?pt?m�ni).
Un fenomen caracteristic este apari?ia amneziei anterograde, �n primele ore de la administrare.

Interactiuni

Asocieri contraindicate
Alcoolul etilic cre?te efectul sedativ al benzodiazepinelor; de aceea, trebuie evitate b?uturile alcoolice ?i medicamentele care con?in alcool etilic.
Asocieri care necesit? pruden??
- Alte deprimante ale sistemului nervos central (SNC): antidepresive triciclice, analgezice opioide, antihistaminice H1, anxiolitice, neuroleptice, clonidin?, thalidomid?: cre?te riscul deprim?rii centrale.
- Contraceptivele orale cresc concentra?ia plasmatic? maxim? ?i scad clearance-ul alprazolamului.
- Cisaprida: cre?tere reversibil? a efectului sedativ al benzodiazepinelor datorit? unei absorb?ii mai rapide a acestora.
- Clozapina: asocierea cu benzodiazepine cre?te riscul de colaps cu stop respirator ?i/sau cardiac.
- Analgezice opioide ?i barbiturice: asocierea cu benzodiazepinele cre?te riscul deprim?rii respiratorii.

Atention?ri speciale

Benzodiazepinele nu trebuie utilizate pentru tratamentul depresiilor ?i al psihozelor, deoarece pot s? mascheze simptomele acestor afec?iuni, dac? sunt administrate �n monoterapie.
La anumi?i pacien?i, �ndeosebi la v�rstnici, administrarea benzodiazepinelor poate s? provoace reac?ii paradoxale: agita?ie, agresivitate marcat?, co?maruri etc., care impun �ntreruperea tratamentului.
La v�rstnici, pacien?i cu insuficien?? renal? sau hepatic? este necesar? reducerea dozelor.
In caz de insuficien?? respiratorie, trebuie luat �n considerare efectul deprimant central al benzodiazepinelor.
Deoarece, la pacien?ii cu miastenia gravis, administrarea benzodiazepinelor agraveaz? simptomatologia, alprazolamul se utilizeaz? numai dac? este absolut necesar ?i sub supraveghere medical? atent?.
Nu este recomandat consumul de alcool etilic �n cursul tratamentului cu benzodiazepine.

Copii

Nu au fost stabilite siguran?a ?i eficacitatea administr?rii produsului la copii sub 18 ani.

Sarcina si al?ptarea

Studiile efectuate la animale au eviden?iat efecte teratogene ale benzodiazepinelor.
�n studiile la om s-a men?ionat un risc malformativ, dar neconfirmat prin studii epidemiologice.
Doze mari administrate �n ultimul trimestru de sarcin? pot determina hipotonie ?i detres? respiratorie la nou-n?scut. Dup? c�teva zile sau s?pt?m�ni de la na?tere, poate s? apar? sindrom de abstinen?? la nou-n?scut. Ca urmare, se va evita prescrierea de doze mari �n ultimul trimestru de sarcin?.
Prescrierea benzodiazepinelor �n primul trimestru de sarcin? se va face doar dac? este absolut necesar, dup? evaluarea raportului beneficiu matern/risc poten?ial fetal.
Deoarece exist? riscul efectelor sedative (letargie, hipotonie) la sugar, se recomand? evitarea al?pt?rii �n cursul tratamentului cu benzodiazepine.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Trebuie s? se atrag? aten?ia conduc?torilor de vehicule ?i celor care folosesc utilaje asupra riscului de apari?ie a reac?iilor nervos centrale (somnolen?? ?i ame?eli) �n timpul tratamentului cu alprazolam.

Doze si mod de administrare
Tratamentul trebuie individualizat �n func?ie de afec?iune ?i de r?spunsul terapeutic.
Tratamentul trebuie �nceput cu cea mai mic? doz? eficace, iar doza maxim? recomandat? nu trebuie dep??it?. La pacien?ii care necesit? doze mari, acestea trebuie crescute cu aten?ie, pentru a evita apari?ia reac?iilor adverse. C�nd sunt necesare doze mai mari, trebuie crescut? mai �nt�i
doza administrat? seara.
Se recomand? �nceperea tratamentului cu doze de 0,25 mg alprazolam, administrate oral de 3 ori pe zi. Doza se cre?te progresiv �n func?ie de r?spunsul terapeutic, f?r? a dep??i 4 mg alprazolam pe zi.

Adul?i

St?ri de anxietate reactiv? ?i simptome tranzitorii de anxietate
Tratamentul se �ncepe cu doze �ntre 0,25-0,5 mg alprazolam, administrate oral de 3 ori pe zi. Doza poate fi crescut? la intervale de 3-4 zile, p�n? la atingerea efectului maxim, f?r? a dep??i doza de 4 mg alprazolam pe zi, divizat? �n mai multe prize. Riscul de dependen?? cre?te odat? cu
doza ?i cu durata tratamentului.

Tulbur?ri de panic?

Pentru ob?inerea unui r?spuns terapeutic favorabil, pot fi necesare doze mai mari de 4 mg alprazolam pe zi. La ace?ti pacien?i se recomand? control periodic, datorit? riscului crescut de reac?ii adverse. Se �ncepe cu doze de 0,5 mg alprazolam de 3 ori pe zi. Doza se ajusteaz? �n
func?ie de r?spunsul pacientului, iar cre?terile nu trebuie s? dep??easc? 1 mg la 3-4 zile.

V�rstnici, pacien?i cu insuficien?? renal? sau hepatic?

Se recomand? doze mai mici dec�t cele uzuale. Doza de �nceput este de 0,25 mg alprazolam, administrat? oral de 2-3 ori pe zi. La nevoie, doza poate fi crescut? treptat, dac? nu apar reac?ii adverse. Pacien?ii v�rstnici sunt mult mai sensibili la efectele benzodiazepinelor.

Copii

Nu au fost stabilite siguran?a ?i eficacitatea administr?rii produsului la copii sub 18 ani.

Modalitatea de �ntrerupere a tratamentului

Tratamentul se �ntrerupe treptat, cu reducerea progresiv? a dozelor pe durata mai multor s?pt?m�ni. Se recomand? ca doza zilnic? s? nu fie sc?zut? cu mai mult de 0,5 mg la fiecare 3 zile. Unii pacien?i necesit? chiar o reducere mai lent?.

Durata tratamentului

�n general tratamentul trebuie s? fie c�t mai scurt posibil; necesitatea tratamentului trebuie reevaluat? periodic, �ndeosebi �n momentul dispari?iei simptomelor. Durata total? a tratamentului nu trebuie s? dep??easc? 8�12 s?pt?m�ni (pentru majoritatea pacien?ilor), incluz�nd ?i perioada
de sc?dere a dozei. �n anumite cazuri, poate fi necesar? prelungirea tratamentului; aceasta presupune reevaluarea periodic? a st?rii clinice a pacientului.
St?ri de anxietate reac?ional?, anxietate nevrotic?, anxietate asociat? unei afec?iuni somatice severe sau dureroase: durata tratamentului este de 4-12 s?pt?m�ni, incluz�nd ?i perioada de sc?dere a dozei.
Anxietate generalizat?: tratamentul este de lung? durat?, necesit�nd supraveghere medical? atent?.
Crize de anxietate: tratamentul este de scurt? durat?.
Profilaxia ?i tratamentul delirium tremens: durata tratamentului este de c�teva zile.
Sindrom de abstinen?? la alcoolici: durata tratamentului este cuprins? �ntre 3-6 s?pt?m�ni.

Reactii adverse

Reac?iile adverse depind de doz? ?i de reactivitatea pacientului. Reac?iile adverse la alprazolam se manifest?, �n general, la �nceputul tratamentului ?i, de obicei, sunt tranzitorii. Cele mai frecvente reac?ii adverse sunt, la majoritatea pacien?ilor, somnolen?? (�n special la v�rstnici)
?i lips? de concentrare.
SNC: somnolen??, astenie, ame?eli, depresie, cefalee, insomnie, nervozitate, reducerea performan?elor psihomotorii, ataxie, tulbur?ri de coordonare.
Gastro-intestinale: grea??, v?rss?turi, diaree, hipersaliva?ie, disconfort epigastric.
Cardiovasculare: tahicardie, palpita?ii, hipotensiune arterial?.
Organe de simt: tulbur?ri de vedere.
Sistem osteoarticular: hipotonie muscular?, crampe musculare.
Tegumente si mucoase: erup?ii cutanate, congestie nazal?.
Mai pot s? apar?: modific?ri ale libidoului, tulbur?ri ale ciclului menstrual, incontinen?? sau reten?ie urinar?, icter, modific?ri ale greut??ii corporale.
De asemenea, au fost raportate: amnezie anterograd?; reac?ii paradoxale la anumiti pacien?i, �ndeosebi la v�rstnici: iritabilitate, agresivitate, agita?ie, tulbur?ri de comportament, afectarea st?rii de con?tien??.
Poate s? apar? rebound, cu exacerbarea anxiet??ii la �ntreruperea tratamentului.
Utilizarea prelungit? ?i �n doze mari a benzodiazepinelor poate determina dezvoltarea toleran?ei ?i dependen?ei. �ntreruperea brusc? a tratamentului poate provoca sindrom de abstinen?? (vezi Precau?ii).

Supradozaj

�n cazul administr?rii unor doze mari de benzodiazepine, principalul semn de supradozaj este somnul profund, merg�nd rareori p�n? la com?, �n func?ie de doz?. De asemenea, pot s? apar? confuzie ?i letargie.
In cazuri mai severe pot s? apar? ataxie, hipotonie muscular?, hipotensiune arterial?, deprimare respiratorie, excep?ional deces. Decesul a fost semnalat at�t �n cazul supradozajului cu alprazolam, c�t ?i la asocierea sa cu alte benzodiazepine. Au fost semnalate cazuri letale la
asocierea alprazolamului cu alcoolul etilic.
Prognosticul este favorabil, mai ales �n absen?a asocierii cu alte psihotrope ?i cu condi?ia ca pacientul s? fie tratat adecvat, prin sus?inerea func?iilor vitale (respiratorie ?i cardiovascular?), �ntr-o unitate de terapie intensiv?.
�n caz de supradozaj pe cale oral?, �n prima or? se provoac? v?rs?turi, iar �n caz de pierdere a cuno?tin?ei se realizeaz? lavaj gastric, cu protec?ia c?ilor aeriene. �n continuare, se administreaz? c?rbune activat pentru a reduce absorb?ia medicamentului. Dac? apare
hipotensiunea arterial?, se administreaza substan?e vasoconstrictoare.
Administrarea flumazenilului este util? pentru diagnosticul ?i/sau tratamentul supradozajului accidental sau voluntar cu benzodiazepine. Flumazenilul ac?ioneaz? ca antagonist competitiv la nivelul receptorilor benzodiazepinici, put�nd favoriza apari?ia tulbur?rilor neurologice (de ex. convulsii).

P?strare

A nu se utiliza dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj.
A se p?stra la temperaturi �ntre 15-25�C, �n ambalajul original.
A nu se l?sa la �ndem�na copiilor.

Ambalaj

Alprazolam LPH�
0,25 mg
Cutie cu 2 blistere a c�te 10 comprimate.
Cutie cu 100 blistere a c�te 10 comprimate(ambalaj clinic).
Cutie cu 3 blistere a c�te 10 comprimate.
Alprazolam LPH�
0,5 mg
Cutie cu 2 blistere a c�te 10 comprimate.
Cutie cu 100 blistere a c�te 10 comprimate (ambalaj clinic).
Cutie cu 2 blistere a c�te 10 comprimate.
Alprazolam LPH�
1 mg
Cutie cu 2 blistere a c�te 10 comprimate.
Cutie cu 100 blistere a c�te 10 comprimate (ambalaj clinic).
Cutie cu 2 blistere a c�te 10 comprimate.

Produc?tor
S.C. LABORMED PHARMA S.A.
Bd. Theodor Pallady nr. 44B
Sector 3, Bucure?ti, Rom�nia
Detin?torul Autorizatiei de punere de piat?
LABORMED PHARMA S.A.
Bd.Theodor Pallady nr. 44B, sector 3, Bucure?ti, Rom�nia
Data ultimei verific?ri a prospectului
Iunie, 2010
Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:ALPRAZOLAMUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Antistres, anxiolitice

Preț nou 5.00 LEI

Stoc limitat

Preț nou 22.00 LEI

In stoc

Preț nou 21.00 LEI

In stoc
Stimuloton 100mg-cpr.film. x 28 -Egis
doar în farmacie

Preț nou 37.80 LEI

In stoc
Extraveral 80mg/20mg -cpr x 20 (blister) - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!