Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 13.81 Lei

Cod produs: P438798490

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: ANTIBIOTICE S.A.

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Nobixal 12,5 mg ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Nobixal 12,5 mg
3. Cum s? utiliza?i Nobixal 12,5 mg
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Nobixal 12,5 mg
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE NOBIXAL 12,5 MG ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Tianeptina este un antidepresiv ?i se utilizeaz? pentru tratamentul depresiei de intensitate u?oar?, medie sau sever?.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I NOBIXAL 12,5 MG

Nu utiliza?i Nobixal 12,5 mg
� dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la tianeptin? sau la oricare dintre celelalte componente.
� dac? lua?i concomitent inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO), adic? medicamente care con?in urm?toarele componente active: fenelzin?, tranilcipromin? sau izocarboxazid.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Nobixal 12,5 mg

Dac? sunte?i deprimat ?i/sau ave?i episoade de anxietate, uneori pute?i avea g�nduri de autov?t?mare sau chiar de a v? sinucide. Aceste g�nduri pot fi mai numeroase la �nceputul tratamentului cu antidepresive, deoarece este nevoie de timp pentru ca aceste medicamente s? ac?ioneze. De obicei sunt necesare
aproximativ dou? s?pt?m�ni, uneori chiar mai mult, pentru ca efectele terapeutice ale acestora s? fie resim?ite.

Pute?i fi mai predispus s? ave?i astfel de g�nduri �n urm?toarele situa?ii: dac? dumneavoastr?:

� ave?i �n antecedente, g�nduri de autov?t?mare sau de a v? sinucide.
� sunte?i un adult t�n?r. Studiile clinice au ar?tat c? riscul de comportament suicidar este mai mare la
adul?ii cu v�rsta sub 25 ani, cu probleme psihice pentru care au primit tratament cu antidepresive.

Dac? vreodat? ave?i g�nduri de autov?t?mare sau de a v? sinucide, trebuie s? v? adresa?i imediat medicului dumneavoastr? sau s? merge?i la spital.
Poate fi util s? spune?i unui membru al familiei sau unei persoane apropiate c? sunte?i deprimat sau c? ave?i episoade de anxietate. Da?i-le s? citeasc? acest prospect. De asemenea, a?i putea s? le cere?i s? v? spun? dac? observ? c? starea dumneavoastr? de depresie sau anxietate se �nr?ut??e?te, sau dac? sunt �ngrijora?i de modific?rile observate �n comportamentul dumneavoastr?.
Dac? este necesar s? vi se efectueze o procedur? medical? care necesit? administrarea unui anestezic general, spune?i �n prealabil medicului ?i/sau anestezistului c? urma?i tratament cu Nobixal 12,5 mg comprimate, deoarece tratamentul trebuie suspendat cu 24 p�n? la 48 ore �naintea efectu?rii procedurii.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
A nu se administra dac? �n prezent urma?i tratament cu un inhibitor de monoaminooxidaz? (IMAO), adic? un medicament care con?ine urm?toarele componente active: fenelzin?, tranilcipromin? sau izocarboxazid.
Dac? utiliza?i canabis sau lua?i medicamente pe baz? de canabis, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, deoarece au fost raportate mai multe cazuri de cre?tere a frecven?ei cardiace ?i de apari?ie a unei st?ri de confuzie c�nd canabis-ul a fost asociat cu antidepresive triciclice.

Utilizarea Nobixal 12,5 mg �mpreun? cu alimente ?i b?uturi

Nobixal 12,5 mg comprimate trebuie administrat �naintea sau �n timpul meselor principale.
Nu trebuie s? consuma?i alcool etilic �n timpul tratamentului cu tianeptin?.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Tratamentul cu tianeptin? nu este recomandat �n timpul sarcinii sau al?pt?rii.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Unii pacien?i pot prezenta sc?derea st?rii de vigilen?? �n timpul tratamentului cu tianeptin?. �nainte s? conduce?i vehicule, s? utiliza?i unelte, s? folosi?i utilaje sau s? efectua?i alte activit??i care necesit? concentrare, asigura?i-v? c? ?ti?i �n ce m?sur? v? afecteaz? tianeptina.

3. CUM S? UTILIZA?I NOBIXAL 12,5 MG

Lua?i �ntotdeauna Nobixal 12,5 mg exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza recomandat? este de 1 (un) comprimat (12,5 mg) de trei ori pe zi (unul diminea?a, unul la pr�nz ?i unul seara), administrat �naintea sau �n timpul meselor principale.
Dac? ave?i v�rsta peste 70 ani sau dac? suferi?i de insuficien?? renal?, medicul dumneavoastr? va sc?dea doza la 2 comprimate pe zi.

Utilizarea la copii ?i adolescen?i

Tianeptina nu este recomandat? pentru utilizare la copii sau adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani, deoarece nu sau evaluat siguran?a ?i eficacitatea acesteia.

Dac? a?i utilizat mai mult Nobixal 12,5 mg dec�t trebuie
Dac? lua?i din gre?eal? prea multe comprimate, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau celui mai apropiat spital.

Dac? a?i uitat s? utiliza?i Nobixal 12,5 mg

Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa comprimatul uitat. Dac? a?i uitat s? lua?i o doz?, lua?i-o imediat ce v? aduce?i aminte. Cu toate acestea, dac? se apropie momentul pentru doza urm?toare, nu mai lua?i doza omis?.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Nobixal 12,5 mg

Nu �nceta?i s? lua?i medicamentul dec�t dac? medicul dumneavoastr? v? spune s? face?i acest lucru.
Tratamentul cu tianeptin? nu trebuie �ntrerupt brusc. Ca ?i �n cazul altor antidepresive, doza trebuie redus? treptat pe o perioad? cuprins? �ntre 7 ?i 14 zile.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Nobixal 12,5 mg poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.

Aceste reac?ii adverse pot ap?rea cu anumite frecven?e, definite dup? cum urmeaz?:
foarte frecvente: afecteaz? mai mult de 1 utilizator din 10
frecvente: afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 100
mai pu?in frecvente: afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 1000
rare: afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 10000
foarte rare: afecteaz? mai pu?in de 1 utilizator din 10000
cu frecven?? necunoscut?: care nu poate fi estimat? din datele disponibile

Reac?ii adverse frecvente (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 100):
� Frecven?? cardiac? crescut?
� B?t?i neregulate ale inimii
� Durere �n piept
� Dificult??i de somn
� Somnolen??
� Ame?eli
� Durere de cap
� Frisoane
� Sl?biciune
� Tremur?turi
� Scurtarea respira?iei
� Usc?ciunea gurii
� Constipa?ie
� Durere abdominal?
� Grea??
� V?rs?turi
� Indigestie
� Diaree
� Flatulen??
� Senza?ie de arsuri la stomac
� Durere de spate
� Durere muscular?
� Apetit sc?zut fa?? de alimente
� Bufeuri
� Sc?derea for?ei
� Senza?ie de nod �n g�t
� Co?maruri
� Probleme cu vederea

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 1000):
� Erup?ii trec?toare pe piele
� Senza?ie de m�nc?rime a pielii

Reac?ii adverse rare (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 10000):

� Abuz ?i dependen?? de medicamente, �n special la pacien?i cu v�rsta sub 50 ani ale c?ror antecedente medicale includ dependen?a de alcool ?i medicamente.
Cu frecven?? necunoscut? (care nu poate fi estimat? din datele disponibile)
� G�nduri de sinucidere ?i comportament suicidar �n timpul sau imediat dup? �ntreruperea tratamentului.
� Acnee
Dac? ave?i g�nduri de autov?t?mare sau de sinucidere �n timpul tratamentului cu tianeptin? sau imediat dup? oprirea tratamentului, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau merge?i imediat la un spital.
Intensitatea ?i frecven?a celor mai multe reac?ii adverse scade pe m?sura continu?rii tratamentului ?i �n general nu duce la suspendarea tratamentului.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i <medicului dumneavoastr?> <sau> <farmacistului>.

5. CUM SE P?STREAZ? NOBIXAL 12,5 MG

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor
Nu utiliza?i Nobixal 12,5 mg comprimate dup? data de expirare �nscris? pe cutie. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra la temperaturi sub 25�C.
Nu utiliza?i Nobixal 12,5 mg comprimate dac? observa?i c? ambalajul este deteriorat sau prezint? semne de modificare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Nobixal 12,5 mg
Substan?a activ? este tianeptin? sodic? 12,5 mg.
Celelalte componente sunt:
Nucleul comprimatului:
Manitol (E421)
Amidon de porumb
Carmeloz? sodic?
Povidon?
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Talc (E553b)
Stearat de magneziu (E470b)

Film:
Opadry AMB 80W68912 care con?ine:
Alcool polivinilic
Dioxid de titan (E171)
Talc (E553b)
Lecitin? (E322)
Gum? de xantan (E415)

Cum arat? Nobixal 12,5 mg ?i con?inutul ambalajului

Nobixal 12,5 mg comprimate se prezint? sub form? de comprimate filmat de form? oval?, de culoare alb? p�n? la aproape alb?, de 9 mm, plate pe ambele fe?e.
Comprimatele sunt disponibile �n ambalaje de 1, 15, 30, 60 ?i 90 comprimate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??

Antibiotice S.A.
Str. Valea Lupului nr.1, 707410, Ia?i, Romania
Fabricantul
Lupin (Europe) Limited
Victoria Court
Bexton Road
Knutsford
Cheshire
WA4 6PJ
Marea Britanie

Acest medicament este comercializat in statele SEE sub urm?toarele denumiri comerciale:

Polonia Neluptin
Portugalia Neluptin 12.5mg Comprimido revestido por pelicula
Republica Ceh? Tianeptine-Lupin 12.5mg Potahovana tableta
Republica Slovac? Neluptin 12.5mg Filmom obalena tableta
Rom�nia Nobixal 12.5 mg comprimate filmate
Acest prospect a fost aprobat �n Februarie 2014
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:TIANEPTINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Antistres, anxiolitice

Preț nou 10.50 LEI

Stoc limitat

Preț nou 5.00 LEI

În stoc
Alprazolam 0.5 mg -cpr x 30 - Labormed
doar în farmacie

Preț nou 5.96 LEI

În stoc

Preț nou 24.50 LEI

În stoc
Stimuloton 100mg-cpr.film. x 28 -Egis
doar în farmacie

Preț nou 35.91 LEI

În stoc

Categorii vizitate recent