Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 16.43 Lei

Cod produs: P26216

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: MEDOCHEMIE Ltd

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Arketis ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? lua?i Arketis
3. Cum s? lua?i Arketis
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Arketis
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE ARKETIS ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?
Arketis face parte dintr-un grup de medicamente numit inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei (ISRS). �n mod normal organismul con?ine o substan?? numit? serotonin?. Este cunoscut faptul c? sc?derea cantit??ii de serotonin? la nivelul creierului poate determina depresie (?i alte boli �nrudite)
Arketis ac?ioneaz? prin refacerea cantit??ii normale de serotonin? �n creier.
Arketis este utilizat pentru tratamentul:
- Episoadelor moderate p�n? la severe ale depresiei
- Comportamentelor obsesionale ?i compulsive
- Atacurilor de panic?, cu sau f?r? agorafobie (team? anormal?, ex.: de a p?r?si casa, de a intra �n magazine sau de locuri publice).
- Pacien?ilor care evit? sau sunt �nsp?im�nta?i de contactele sociale (fobie social?)
- Pacien?ilor care sufer? de anxietate general? (team? f?r? motiv).
- Tulbur?rilor de stress post traumatic (situa?ie �n care pacien?ii retr?iesc experien?a periculoas? ?i terifiant? a evenimentului traumatic)
Medicul dumneavoastr? v? va spune exact pentru ce v? prescrie acest medicament.

2. �NAINTE S? LUA?I ARKETIS

Nu lua?i Arketis
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la clorhidratul de paroxetin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Arketis,
- dac? lua?i sau a?i luat �n ultimele 2 s?pt?m�ni alte medicamente pentru tratamentul depresiei sau a bolii Parkinson numite inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO). Dac? lua?i IMAO reversibili (de ex.: moclobemide) trebuie s? a?tepta?i cel pu?in 24 ore �nainte de a lua paroxetin?. Dac? opri?i utilizarea paroxetinei trebuie s? a?tepta?i cel pu?in o s?pt?m�na �nainte de a �ncepe tratamentul cu inhibitori IMAO
- dac? lua?i un medicament numit tioridazin? (un medicament antipsihotic, vezi�Utilizarea altor medicamente�). Paroxetina poate cre?te nivelul tioridazinei �n s�nge. Utilizarea doar a tioridazinei poate cauza efecte adverse severe ca tulburari de ritm cardiac ( torsad?, prelungirea QT).
- dac? lua?i un medicament numit pimozid? (un medicament antipsihotic vezi�Utilizarea altor medicamente�)

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Arketis

G�nduri de sinucidere ?i agravarea st?rii dumneavoastr? de depresie sau de anxietate Depresia ?i/sau tulbur?rile de anxietate de care suferi?i v? pot provoca uneori idei de auto-v?t?mare sau sinucidere. Acestea se pot accentua la �nceperea tratamentului cu medicamente antidepresive,
deoarece ac?iunea tuturor acestor medicamente se produce �n timp, de obicei �n aproximativ dou? s?pt?m�ni ?i c�teodat? ?i mai mult.
Sunte?i mai �nclinat spre astfel de idei:
- dac? a?i avut anterior g�nduri de sinucidere sau auto-v?t?mare.
- dac? sunte?i t�n?r. Studiile clinice arat? existen?a unui risc crescut de comportament suicidar la adul?ii �n v�rst? de mai pu?in de 25 de ani, care sufer? de o afec?iune psihic? ?i au urmat un tratament cu un antidepresiv.
�n cazul �n care ave?i g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere, indiferent de moment, contacta?i imediat medicul sau merge?i f?r? �nt�rziere la un spital.
Poate fi util s? v? adresa?i unei rude sau unui prieten apropiat, c?ruia s?-i spune?i c? v? sim?i?i deprimat sau c? suferi?i de o tulburare de anxietate ?i pe care s?-l ruga?i s? citeasc? acest prospect. �n acela?i timp, pute?i ruga persoana respectiv? s? v? spun? dac? nu consider? c? starea dvs.
de depresie sau anxietate s-a agravat sau dac? o �ngrijoreaz? vreo modificare ap?rut? �n comportamentul dvs.

Utilizarea la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani

�n mod normal, Arketis nu trebuie utilizat la copiii ?i adolescen?ii sub 18 ani. De asemenea, trebuie s? ?ti?i c? pacien?ii sub 18 ani prezint? un risc crescut de apari?ie a reac?iilor adverse precum �ncercarea de sinucidere, g�ndurile de sinucidere ?i ostilitatea (predominant agresivitate, comportament
opozi?ional ?i m�nie), atunci c�nd utilizeaz? medicamente din aceast? clas?. �n ciuda acestora, medicul curant. poate s? prescrie Arketis unor pacien?i sub 18 ani, dac? decide c? acest lucru este �n interesul lor. Dac? medicul a prescris Arketis unui pacient sub 18 ani ?i dori?i s? discuta?i acest lucru, v? rug?m
s? reveni?i la medicul dumneavoastr?. Trebuie s?-i aduce?i la cuno?tin?? dac? oricare din simptomele mai sus men?ionate apare sau se agraveaz? atunci c�nd pacientul sub 18 ani ia Arketis. �n plus nu a fost �nc? demonstrat? siguran?a pe termen lung a paroxetinei privind cre?terea, maturizarea ?i
dezvoltarea cognitiv? ?i comportamental? la acest grup de v�rst?.
- dac? ave?i simptome de incapacitate de a sta lini?tit, a?ezat sau �n picioare (actazie). Se �ntampl? de obicei in prima s?pt?m�na de la �nceperea tratamentului; este posibil? o ajustare a dozei.
- dac? ave?i simptome cauzate de sindromul de serotonin? (de ex.; agita?ie extrem?, confuzie, iritabilitate, halucina?ii, tremor, transpira?ii, accentuarea reflexelor ?i contrac?ii musculare involuntare, febr? mare, rigiditate )(vezi �Utilizarea altor medicamente�)
- dac? suferi?i sau a?i suferit �n trecut de manie sau hipomanie

Dac? ave?i un episod maniacal contacta?i imediat medicul; e posibil s? v? intrerup? tratamentul.
- dac? suferi?i de boala de rinichi sau de ficat. Este posibil ca medicul s? v? ajusteze doza.
- dac? suferi?i de diabet zaharat. Trebuie s? v? verifica?i nivelul de zah?r din s�nge (glicemia). Este posibil ca doza de insulin? sau medicamentele pentru sc?derea nivelului de zah?r din s�nge s? fie ajustate.
- dac? suferi?i sau a?i suferit de epilepsie sau convulsii. Dac? apar convulsii, contacta?i imediat medicul. Este posibil s? intrerupe?i tratamentul cu paroxetin?.
- dac? sunte?i trata?i cu terapie electro-convulsivant?. P�na acum, nu exist? date suficiente despre folosirea paroxetinei la pacien?ii trata?i cu terapie electro-convulsivant?.
- dac? ave?i probleme cu ochii, cum ar fi unele forme de glaucom (cre?terea presiunii din ochi) (glaucom de unghi �nchis). Se recomand? folosirea paroxetinei cu aten?ie; poate duce la midriaz? (m?rirea pupilei)
- dac? suferi?i de boli ale inimii sau de boli ale vaselor de s�nge
- dac? nivelul s?rii de sodiu din s�nge este prea mic (ca de ex. daca folosi?i alte medicamente sau dac? dac? suferi?i de ciroz?). De obicei, v�rstnicii au nivelul s?rii de sodiu din s�nge sc?zut.
- dac? suferi?i de o tendin?? crescut? de a s�ngera, sau dac? a?i s�ngerat sau ati suferit extravazare (ie?irea for?at? a s�ngelui sau a limfei din vase �n ?esutul �nconjur?tor) f?r? s? cunoa?te?i cauza, sau dac? urma?i un tratament care poate cre?te riscul de s�ngerare (vezi �Utilizarea altor medicamente�)
- dac? opri?i utilizarea paroxetinei, �n special c�nd �ntrerupe?i tratamentul brusc, pute?i avea simptome de sevraj (vezi �Dac? �nceta?i s? lua?i Arketis�).
Dac? v? afla?i sau v-a?i aflat �n oricare dintre situa?iile mai sus men?ionate, discuta?i cu medicul �nainte de a lua acest medicament.

Utilizarea altor medicamente

Aten?ie: urm?toarele informa?ii pot face referire ?i la medicamente pe care le-a?i luat recent sau pe care le ve?i lua in viitor.
Medicamentele men?ionate mai jos le pute?i cunoa?te sub alte denumiri, de obicei dup? denumirea comercial?. �n urmatoarele informa?ii se va men?iona numele substan?ei active, nu denumirea comercial?! Astfel, acorda?i aten?ie ambalajului ?i prospectului substan?ei active a medicamentului pe care �l folosi?i.
Interac?iunea dintre medicamente �nseamn? c? folosind simultan mai multe medicamente, fiecare poate influen?a rec?iile adverse ale celorlalte.

Pot aparea interactiuni, pe l�nga altele, atunci c�nd se ia Arketis �n acela?i timp cu:
- medicamente serotoninergice, ca ?i paroxetina (inclusiv IMAO- medicamente pentru depresie, Ltriptofan- supliment dietetic sau antidepresiv, triptani- pentru tratamentul migrenei, tramadol- pentru tratamentul durerilor puternice, linezolid -un antibiotic, alte medicamente din grupa ISRS �
medicamente pentru depresie, litiu � medicamente folosite pentru tratarea comportamentului ?i a g�ndurilor exagerate ?i preparate pe baz? de sun?toare); administrarea concomitent? poate duce la apari?ia de efecte asociate cu excesul de serotonin? (sindrom serotoninergic) (vezi �Nu lua?i Arketis�)
- pimozid? (medicament antipsihotic). Paroxetina si pimozida nu trebuie luate impreun? (vezi �Nu lua?i Arketis�) pentru c? poate cre?te nivelul pimozidei �n s�nge ?i deasemenea pot ap?rea efecte secundare severe ca tulbur?ri de ritm ale inimii.
- medicamente care stimuleaz? enzimele ficatului (ex.: carbamazepin?, fenobarbital, fenitoin?), medicamente care trateaz? epilepsia, rifampicina (medicament care trateaz? leproza ?i tuberculoza (TB) sau medicamente care inhib? enzimele ficatului. Medicul v? poate ajusta doza.
- prociclidina (medicament pentru boala Parkinson). Efectele secundare pot fi m?rite. Dac? sim?i?i efecte secundare ca uscaciunea gurii, vedere �nce?o?at?, constipa?ie, ?i reten?ie urinar? (imposibilitatea de a satisface necesitatea de golire a vezicii proprii) doza de prociclidin? v? poate fi sc?zut? de c?tre
medic.
- anticonvulsivante (medicamente pentru epilepsie ca de ex.: carbamazepin?, fenitoin?, valproat de sodiu). Cu toate c? nu s-au �nregistrat efecte secundare, pacien?ii care sufer? de epilepsie trebuie s? fie precau?i c�nd iau paroxetin?.
- medicamentele care sunt descompuse de acelea?i enzime ale ficatului ca ?i partoxetina, ca de ex.: anumite medicamente pentru depresie (antidepresive triciclice � nortriptilin?, clomiperamid?, desipramin?), anumite medicamente antipsihotice (medicamente pentru boli mentale severe � perfenazin?, tioridazin? ?i risperidon?), un medicament folosit pentru tratarea tulbur?rii cu deficit de aten?ie ?i hiperactivitate (ADHD) (atomoxetin?), anumite medicamente pentru tulbur?ri ale ritmuluiinimii (ex.: flecainid? ?i propafenon?), metoprolol (pentru tensiune crescut? ?i angin? pectoral? � durere in piept) ?i anumite medicamente pentru grea?? ?i vom? (fenotiazin?). Efectul acestor medicamente poate fi crescut. Paroxetina ?i tioridazina nu trebuie folosite impreun? datorit? probabilita?ii apari?iei unor reac?ii adverse severe ca tulbur?ri de ritm al inimii (vezi : �Nu lua?i Arketis�).
- tamoxifen (folosit pentru prevenirea sau tratarea cancerului de s�n). Efectul tamoxifenului poate fi redus dac? se folose?te impreun? cu paroxetina.
- medicamente care inhib? coagularea (anticoagulante orale). Efectele secundare pot fi marite si poate cre?te riscul de s�ngerare. Medicul sau personalul care are grij? de pacien?ii cu troboz? trebuie s? v? consulte mai des ?i e posibil s? v? modifice doza de anticoagulante orale (vezi �Ave?i grij? c�nd luati
Arketis�).
- medicamente care cresc riscul de s�ngerare, ca ?i clozapina (medicament folosit pentru tratarea schizofreniei), fenotiazine (medicamente folosite pentru boli mintale serioase, grea?? ?i v?rs?turi), antidepresive triciclice (medicamente folosite pentru depresie), acidul acetilsalicilic (medicament
folosit, pe l�ng? altele, pentru febr? ?i durere), medicamente nonsteroide antiinflamatorii (medicamente analgezice ?i antiinflamatorii, ca ibuprofen sau diclofenac), inhibitori COX-2 (medicamente analgezice ?i antiinflamatorii).
�n timpul tratamentului cu Arketis informa?i medicul sau farmacistul �nainte de a �ncepe s? lua?i orice alt medicament nou, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?

Utilizarea Arketis cu alimente ?i b?uturi

Arketis se ia �n timpul mesei de diminea??. Ca ?i �n cazul altor medicamente psihotrope trebuie s? evita?i consumul de b?uturi alcoolice �n timpul tratamentului cu paroxetin?.

Sarcina ?i al?ptarea

Dac? sunte?i �ns?ricnat? ?i vre?i s? lua?i Arketis, �nt�i consulta?i medicul.
Asigura?i-v? c? medicul ?i / sau moa?a dumneavoastr? ?tiu c? lua?i Arketis. C�nd sunt administrate �n timpul sarcinii, �n special �n ultimile 3 luni de sarcin?,medicamentele de tipul Arketis pot cre?te riscul de apari?ie a unei afec?iuni grave la sugari, numit? hipertensiune pulmonar? persistent? a noun?scutului
, care determin? la copil o respira?ie rapid? ?i un aspect alb?strui al pielii. Aceste simptome apar de obicei �n primele 24 de ore dup? na?tere. Dac? se �nt�mpl? acest lucru la copilul dumneavoastr?, trebuie s? contacta?i imediat medicul ?i/sau moa?a dumneavoastr?.
Studii clinice au ar?tat o cre?tere a riscului de defecte ale inimii la copii a c?ror mame au luat paroxetin? �n primele luni de sarcin?. Astfel, 2 din 100 copii ai caror mame au luat paroxetin? in primele luni de sarcin? au defecte ale inimii, �n compara?ie cu 1 din 100 �n popula?ia general?. Atunci
c�nd se raporteaz? toate defectele din na?tere, nu este nici o diferen?? �ntre copii ai c?ror mame au luat paroxetin? �n timp ce erau �ns?rcinate ?i popula?ia general?.

Dac? ram�ne?i �ns?rcinat? �n timp ce urma?i tratament cu paroxetin?, trebuie s? consulta?i medicul. Nu �ntrerupe?i tratamentul brusc, ci consulta?i medicul; el v? va diminua doza treptat (vezi �Ave?i grij? c�nd lua?i Arketis�). �mpreun? cu medicul veti decide dac? veti �nlocui Arketis cu alt medicament sau
veti diminua doza treptat. Totu?i, �n func?ie de circumstan?e, medicul v? poate sugera s? lua?i �n continuare Arketis. Dac? urma?i tratamentul cu paroxetin? c�t sunte?i �ns?rcinat?, trebuie s? face?i mai multe controale copilului. Dupa na?tere (imediat sau la 24 ore dup? na?tere) copilul poate avea
simptome de sevraj, ca: probleme de respira?ie, se poate invine?i, se poate s? nu mai respire, crize, temperatur? fluctuant?, probleme de alimenta?ie, v?rs?turi, sc?derea nivelului zah?rului din s�nge �n timp ce copilul simte foame, transpira?ii, ame?eal?, palpita?ii ale inimii (hipoglicemie), cre?terea sau
sc?derea tensiunii, cre?terea reflexelor, tremur?turi, imposibilitatea de a sta lini?tit, iritare, nu poate asculta, pl�ns �ncontinuu,nu poate dormi sau probleme ale somnului.
Paroxetina se excret? �n cantit??i mici �n laptele mamei.
Dac? al?pta?i, trebuie s? �ntreba?i medicul dumneavoastr? sau farmacistul cu privire la recomand?rile cu privire la al?ptare. Utilizarea Arketis �n cursul al?pt?rii nu este recomandat?.
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Paroxetina nu influen?eaz? sau influen?eaz? foarte pu?in abilitatea de a conduce vehicule ?i a folosi utilaje. Totu?i, acest medicament poate avea efecte secundare ca �nce?o?area vederii, s? v? sim?i?i ame?it, adormit sau confuz. Dac? ave?i aceste simptome, nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i nici un fel
de unelte sau utilaje dac? trebuie s? fi?i alert ?i concentrat.

3. CUM S? LUA?I ARKETIS

Lua?i �ntotdeauna Arketis exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dac? nu sunte?i sigur.
Medicul va stabili num?rul de comprimate pe care trebuie s?-l lua?i �n func?ie de afec?iunea de care suferi?i ?i de modul cum r?spunde?i la tratament. Lua?i comprimatele o singur? dat? pe zi, diminea?a �n timpul mesei.
Pacien?ii cu depresie: doza uzual? este de 20 mg/zi, dar medicul dumneavoastr? poate decide dac? este necesar, o cre?tere p�n? la 50 mg/zi. �n aceast? situa?ie doza trebuie crescut? gradat, a?a cum este indicat �n tabel:

S?ptamana

Doza

Comprimate

Arketis 10 mg

Arketis 20 mg

Arketis 30 mg

Arketis 40 mg

1

20 mg

2 comprimate

1 comprimat

Nu se folose?te

� comprimat

2

30 mg

3 comprimate

1 ?i � comprimat

1 comprimat

Nu se foloseste

3

40 mg

4 comprimate

2 comprimate

1 comprimat ?i 1 comprimat de 10 mg

1 comprimat

4

50 mg

5 comprimate

2 ?i 1/2 comprimate

1 comprimat ?i 1 comprimat de 20 mg.

1 comprimat ?i 1 comprimat de 10 mg


Pacien?i cu tulbur?ri obsesiv compulsive: doza uzuala este de 40 mg, dar medicul dumneavoastr? poate decide dac? este necesar, o cre?tere p�n? la 60 mg/zi. Doza este crescut? gradat a?a cum este indicat in tabel:

S?ptamana

Doza

Comprimate

Arketis 10 mg

Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:PAROXETINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent