Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 42.80 Lei

Cod produs: P438797709

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: ROMPHARM COMPANY SRL

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
? P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
? Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
? Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane.
Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?.
? Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce g?si?i �n acest prospect:

1. Ce este BIMAGAN 0,3 mg/ml ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie sa ?ti?i �nainte s? utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml
3. Cum s? utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? BIMAGAN 0,3 mg/ml
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este BIMAGAN 0,3 mg/ml ?i pentru ce se utilizeaz?

BIMAGAN este un medicament antiglaucomatos. Acesta face parte dintr-o grup? de medicamente numite prostamide.
BIMAGAN este utilizat pentru a reduce presiunea mare din interiorul ochiului. Acest medicament poate fi utilizat singur sau �mpreun? cu alte pic?turi numite beta-blocante care, de asemenea, reduc presiunea.
Ochiul dumneavoastr? con?ine un lichid apos ?i limpede care hr?ne?te interiorul ochiului. Lichidul se elimin? constant din ochi ?i un nou lichid se formeaz? pentru a-l �nlocui. Dac? lichidul nu se poate elimina suficient de repede, presiunea din interiorul ochiului cre?te. Acest medicament ac?ioneaz? prin
cre?terea cantit??ii de lichid eliminat. Acest lucru reduce presiunea din interiorul ochiului. Dac? nu este redus?, aceast? presiune mare poate duce la o boal? numit? glaucom ?i poate �n cele din urm? s? v? deterioreze vederea.

2. Ce trebuie sa ?ti?i �nainte s? utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml

Nu utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml:
? dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la bimatoprost sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
? dac? a?i fost nevoit s? �ntrerupe?i utilizarea pic?turilor de ochi �n trecut din cauza unei reac?ii adverse la conservantul clorur? de benzalconiu.

Aten?ion?ri ?i precau?ii

�nainte s? utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Discuta?i cu medicul dumneavoastr?, dac?:
? Ave?i orice probleme respiratorii.
? Ave?i probleme cu ficatul sau rinichii.
? A?i avut o interven?ie chirurgical? pentru cataract? �n trecut.
? Ave?i ochii usca?i.
? Ave?i sau a?i avut orice probleme la nivelul corneei (partea din fa?? transparent? a ochiului).
? Purta?i lentile de contact (vezi �Informa?ii importante privind unele componente ale BIMAGAN 0,3 mg/ml�).
? Prezenta?i sau a?i prezentat b?t?i lente ale inimii sau tensiune arterial? sc?zut?.
? A?i avut o infec?ie viral? sau inflama?ie a ochiului.
BIMAGAN poate determina �nchiderea la culoare ?i cre?terea genelor dumneavoastr? ?i de asemenea �nchiderea la culoare a pielii din jurul pleoapei. ?i culoarea irisului dumneavoastr? se poate �nchide �n timp. Aceste modific?ri pot fi permanente. Modificarea poate fi mai vizibil? dac? trata?i doar un singur
ochi.

Copii ?i adolescen?i

BIMAGAN nu a fost testat la copiii ?i adolescen?ii cu v�rsta sub 18 ani ?i, prin urmare, BIMAGAN nu trebuie utilizat de c?tre pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani.

BIMAGAN 0,3 mg/ml �mpreun? cu alte medicamente

Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente.

Sarcina, al?ptarea ?i fertilitatea

Dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, adresa?i-v? medicului sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
BIMAGAN poate ajunge �n laptele matern, de aceea nu trebuie s? al?pta?i �n timp ce utiliza?i BIMAGAN.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Vederea dumneavoastr? poate deveni �nce?o?at? pe o perioad? scurt? de timp imediat dup? utilizarea BIMAGAN. Nu trebuie s? conduce?i vehicule sau s? folosi?i utilaje p�n? c�nd vederea nu redevine clar?.

Informa?ii importante privind unele componente ale BIMAGAN 0,3 mg/ml

BIMAGAN 0,3 mg/ml con?ine clorur? de benzalconiu, un conservant care poate provoca irita?ie la nivelul ochiului ?i poate decolora lentilele de contact moi. Evita?i contactul cu lentilele de contact moi.
Nu utiliza?i pic?turile atunci c�nd purta?i lentile de contact. A?tepta?i 15 minute dup? utilizarea pic?turilor �nainte de a v? pune din nou lentilele de contact.

3. Cum s? utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml

Utiliza?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
BIMAGAN trebuie administrat numai �n ochi. Doza recomandat? este de o pic?tur? de BIMAGAN seara, o dat? pe zi, �n fiecare ochi care necesit? tratament.
Dac? utiliza?i BIMAGAN �mpreun? cu un alt medicament pentru ochi, a?tepta?i cel pu?in 5 minute �ntre administrarea BIMAGAN ?i a celuilalt medicament.
Nu utiliza?i mai mult de o dat? pe zi, deoarece poate fi redus? eficacitatea tratamentului.

Dac? utiliza?i mai mult BIMAGAN 0,3 mg/ml dec�t trebuie
Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din BIMAGAN, este improbabil s? v? provoace v?t?m?ri grave.
Aplica?i urm?toarea doz? la ora obi?nuit?. Dac? sunte?i �ngrijorat, discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul.

Dac? uita?i s? utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml

Dac? uita?i s? utiliza?i BIMAGAN, administra?i o singur? pic?tur? imediat ce v? aduce?i aminte ?i apoi urma?i tratamentul obi?nuit. Nu utiliza?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i BIMAGAN 0,3 mg/ml

BIMAGAN trebuie utilizat �n fiecare zi pentru a avea o ac?iune adecvat?. Dac? �nceta?i s? utiliza?i BIMAGAN, presiunea din interiorul ochiului poate cre?te, astfel �nc�t este necesar s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? �nainte de a �ntrerupe tratamentul.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.

Reac?ii adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)

Afectarea ochiului
� Gene mai lungi (la p�n? la 45% din persoane)
� �nro?ire u?oar? (p�n? la 44% din persoane)
� M�nc?rime (la p�n? la 14% din persoane)

Reac?ii adverse frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 10 persoane)
Afectarea ochiului
� Reac?ie alergic? la nivelul ochiului
� Ochi obosi?i
� Sensibilitate la lumin?
� Culoare mai �nchis? a pielii din jurul ochiului
� Gene mai �nchise la culoare
� Durere
� Senza?ia c? ave?i ceva �n ochi
� Ochi lipicio?i
� Culoare mai �nchis? a irisului
� Dificultate de a vedea clar
� Irita?ie
� Senza?ie de arsur?
� Pleoape inflamate, �nro?ite ?i cu senza?ie de m�nc?rime
� L?crimare
� Usc?ciune
� �nr?ut??ire a vederii
� Vedere �nce?o?at?
� Umflare a stratului transparent care acoper? suprafa?a ochiului
� Mici rupturi pe suprafa?a ochiului, cu sau f?r? inflamare

Afectarea corpului:

� Dureri de cap
� Cre?tere a valorilor testelor de s�nge care verific? func?ia ficatului
� Tensiune arterial? mare

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane)

Afectarea ochiului
� Edem macular chistoid (umflare a retinei �n interiorul ochiului duc�nd la �nr?ut??irea vederii)
� Inflamare �n interiorul ochiului
� S�ngerare retinian?
� Pleoape umflate
� Spasm al pleoapei
� �ndep?rtare a pleoapei de suprafa?a ochiului
� �nro?ire a pielii din jurul ochiului

Afectarea corpului:

� Grea??
� Ame?eli
� Sl?biciune
� Cre?tere a p?rului �n jurul ochiului

Reac?ii adverse foarte rare (pot afecta p�n? la 1 din 10000 persoane)

�n cazuri foarte rare, unii pacien?i cu afectare sever? a stratului transparent din fa?a ochiului (cornea) au dezvoltat pete opace la nivelul corneei din cauza depozitelor de calciu din timpul tratamentului.

Reac?ii adverse cu frecven?? necunoscut?

Afectarea ochiului
� Ochii par �nfunda?i

Raportarea reac?iilor adverse
Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. De asemenea, pute?i raporta reac?iile adverse direct prin intermediul sistemului na?ional de raportare, ale c?rui detalii sunt publicate
pe web-site-ul Agen?iei Na?ionale a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale www.anm.ro/.
Raport�nd reac?iile adverse, pute?i contribui la furnizarea de informa?ii suplimentare privind siguran?a acestui medicament.

5. Cum se p?streaz? BIMAGAN 0,3 mg/ml

Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale pentru p?strare.
Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe eticheta flaconului ?i pe cutie dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Trebuie s? arunca?i flaconul cel t�rziu la patru s?pt?m�ni dup? ce l-a?i deschis prima oar?, chiar dac? au mai r?mas c�teva pic?turi. Acest lucru va preveni infec?iile. Pentru a v? ajuta s? v? aminti?i, nota?i data la care l-a?i deschis, �n spa?iul de pe cutie.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine BIMAGAN 0,3 mg/ml
? Substan?a activ? este bimatoprost. Un ml solu?ie con?ine bimatoprost 0,3 mg. O pic?tur? con?ine bimatoprost aproximativ 7,5 micrograme.
? Celelalte componente sunt: clorur? de benzalconiu (conservant), acid citric monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorur? de sodiu ?i ap? purificat?, hidroxid de sodiu sau acid clorhidric.

Cum arat? BIMAGAN 0,3 mg/ml ?i con?inutul ambalajului

BIMAGAN este o solu?ie limpede, incolor?, practic lipsit? de particule �ntr-un ambalaj care con?ine fie 1 flacon din plastic, fie 3 flacoane din plastic, fiecare cu capac cu filet. Fiecare flacon este umplut aproximativ pe jum?tate ?i con?ine fie 2,5 mililitri sau 3 mililitri de solu?ie. Aceast? cantitate este
suficient? pentru 4 s?pt?m�ni de utilizare.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul

S.C. Rompharm Company S.R.L.
Str. Eroilor 1A, Otopeni 075100, jud. Ilfov, Rom�nia
Acest medicament este autorizat �n Statele Membre ale EEA sub urm?toarele denumiri:
Netherlands (RMS) BIMAGAN 0,3 mg/ml oogdruppels, oplossing
Rom�nia BIMAGAN 0,3 mg/ml pic?turi oftalmice, solu?ie
Acest prospect a fost revizuit �n Aprilie 2014.
Caracteristici
Forma:PIC. OFT.
SOL
DCI:BIMATOPROSTUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

2 + 7 =
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie

Preț nou 22.22 LEI

În stoc
Miacalcic 50 ui/ml-1ml-sol.inj. x 5-Novartis
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

În stoc
Dexamethasone Na Ph 8 mg -sol.inj. 2 ml x 5 - EIPICO
doar în farmacie
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Salbutamol 2mg/5ml 125ml-sirop-E.I.P.I.Co.
doar în farmacie

Categorii vizitate recent

    Produse vizitate recent