Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 68.70 Lei

Cod produs: P438800090

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: KRKA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?.
- Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce g?si?i �n acest prospect

1. Ce este Ecansya ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Ecansya
3. Cum s? lua?i Ecansya
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Ecansya
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este Ecansya ?i pentru ce se utilizeaz?

Ecansya apar?ine unui grup de medicamente numite �citostatice�, care opresc cre?terea celulelor canceroase. Ecansya con?ine capecitabin?, care nu este ea �ns??i un citostatic. Numai dup? ce este absorbit? este transformat? �ntr-un medicament anticanceros activ (mai mult �n ?esuturile tumorale
dec�t �n cele normale).
Ecansya este utilizat �n cancerelor de colon, rectale, gastrice sau cancerelor de s�n. �n plus, Ecansya este utilizat pentru prevenirea apari?iei cancerului de colon dup? �ndep?rtarea complet? a tumorii prin interven?ie chirurgical?.
Ecansya poate fi utilizat singur sau �n asociere cu alte medicamente.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Ecansya

Nu lua?i Ecansya:
- dac? sunte?i alergic la capecitabin? sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). Trebuie s? v? informa?i medicul dac? ?ti?i c? ave?i alergie sau o reac?ie deosebit? la acest medicament,
- dac? a?i avut anterior reac?ii severe la tratamentul cu fluopirimidine (un grup de medicamente anticanceroase, precum fluorouracil),
- dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i,
- dac? ave?i valori extrem de sc?zute ale globulelor albe sau trombocitelor �n s�nge (leucopenie, neutropenie sau trombocitopenie),
- dac? ave?i boli hepatice sau renale severe,
- dac? ave?i un deficit cunoscut de dihidropirimidin dehidrogenaz? (DPD), enzim? implicat? �n metabolismul uracilului ?i timinei, sau
- dac? sunte?i tratat �n prezent sau a?i fost tratat �n ultimele 4 s?pt?m�ni cu brivudin?, sorivudin? sau clase similare de substan?e ca parte a terapiei herpesului zoster (varicel? sau zona zoster).

Aten?ion?ri ?i precau?ii

�nainte s? lua?i Ecansya, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului:
- dac? ave?i boli ale ficatului sau rinichilor
- dac? ave?i sau a?i avut afec?iuni ale inimii (de (de exemplu b?t?i neregulate ale inimii sau dureri �n piept ?i dureri de spate rezultate �n urma unui efort fizic ?i din cauza tulbur?rilor fluxului de s�nge de la nivelul inimii)
- dac? ave?i afec?iuni ale creierului de exemplu, cancerul s-a r?sp�ndit la creier, sau afectarea nervilor (neuropatie))
- dac? ave?i dezechilibre ale calciului (observate �n urma testelor de s�nge
- dac? ave?i diabet zaharat
- dac? ave?i diaree
- dac? sunte?i sau deshidratat
- dac? prezenta?i dezechilibre ionice �n s�ngele dumneavoastr? (dezechilibre electrolitice, observate �n urma testelor)
- dac? a?i avut �n trecut afec?iuni ale ochilor, deoarece pute?i avea nevoie de monitorizarea suplimentar? a ochilor dumneavoastr?.
Deficien?? de DPD: Deficien?a de DPD este o afec?iune rar? care apare la na?tere ?i care nu este �n mod obi?nuit asociat? cu afec?iuni ale inimii dec�t dac? primi?i medicamente specifice. Dac? ave?i o deficien?? de DPD care nu a fost �nc? diagnosticat? ?i lua?i Xeloda, pute?i prezenta forme severe ale
reac?iilor adverse enumerate la punctul 4 Reac?ii adverse posibile. Contacta?i-l imediat pe medicul dumneavoastr? dac? sunte?i �ngrijorat din cauza oric?rei reac?ii adverse sau dac? observa?i orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect (vezi punctul 4 Reac?ii adverse posibile).

Copii ?i adolescen?i

Ecansya nu este indicat? pentru administrarea la copii ?i adolescen?i. Nu da?i Ecansya copiilor ?i adolescen?ilor.

Ecansya �mpreun? cu alte medicamente

Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente. Acest lucru este foarte important, pentru c? administrarea mai multor medicamente �n acela?i timp poate accentua sau sl?bi efectul medicamentelor. Trebuie s? fi?i precaut
mai ales dac? utiliza?i oricare dintre urm?toarele:
- medicamente pentru gut? (alopurinol),
- medicamente anticoagulante (cumarin?, warfarin?),
- anumite medicamente antivirale (sorivudin? ?i brivudin?),
- medicamente pentru crize epileptice sau tremor (fenitoin?),
- interferon alfa sau,
- radioterapie ?i anumite medicamente utilizate pentru tratamentul cancerului (acid folinic, oxaliplatin?, bevacizumab).

Ecansya �mpreun? cu alimente, b?uturi ?i alcool

Ecansya nu trebuie luat mai t�rziu de 30 de minute dup? mese.

Sarcina ?i al?ptarea

�nainte de �nceperea tratamentului trebuie s? spune?i medicului dumneavoastr? dac? sunte?i gravid?, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau dac? inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?.
Nu trebuie s? lua?i Ecansya dac? sunte?i sau crede?i c? a?i putea fi gravid?.
Nu trebuie s? al?pta?i dac? lua?i Ecansya.
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Ecansya v? poate produce ame?eli, grea?? sau oboseal?. Este deci posibil ca Ecansya s? afecteze capacitatea dumneavoastr? de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Ecansya con?ine lactoz?
Acest medicament con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? launele categorii de glucide, adresa?i-v? medicului �nainte de a lua acest medicament.

3. Cum s? lua?i Ecansya

Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Capecitabina trebuie prescris? numai de c?tre un medic cu experien?? �n utilizarea medicamentlorlor pentru tratamentul cancerului.
Comprimatele Ecansya trebuie �nghi?ite �ntregi, cu ap?, �ntr-un interval de 30 de minute dup? mas?.
Medicul dumneavoastr? v? va prescrie doza ?i schema de tratament potrivite pentru dumneavoastr?.
Doza de Ecansya se calculeaz? pe baza suprafe?ei corporale. Suprafa?a corporal? este calculat? �n func?ie de greutate ?i �n?l?ime. Doza uzual? de Ecansya este de 1250 mg/m de suprafa?? corporal?, luat? de dou? ori pe zi (diminea?a ?i seara). Se dau dou? exemple: o persoan? cu greutatea corporal? de
64 kg ?i �n?l?imea de 1,64 m are o suprafa?? corporal? de 1,7 m2 ?i trebuie s? ia 4 comprimate de 500 mg ?i 1 comprimat de 150 mg de dou? ori pe zi. O persoan? cu greutatea corporal? de 80 kg ?i �n?l?imea de 1,80 m are o suprafa?? corporal? de 2,00 m ?i trebuie s? ia 5 comprimate de 500 mg de
dou? ori pe zi.
Comprimatele de Ecansya se iau, �n mod obi?nuit, timp de 14 zile, urmate de o perioad? de 7 zile de pauz? (c�nd nu se ia niciun comprimat). Aceast? perioad? de 21 zile este un ciclu de tratament.
�n asociere cu alte medicamente, doza uzual? pentru adul?i poate fi mai mic? de 1250 mg/m de suprafa?? corporal? ?i este posibil s? fie necesar s? lua?i comprimatele la intervale diferite de timp (de exemplu, �n fiecare zi, f?r? perioad? de pauz?).
Medicul dumneavoastr? v? va spune ce doz? trebuie s? lua?i, c�nd ?i pentru c�t timp.
Este posibil ca medicul s? doreasc? ca dumneavoastr? s? lua?i o asociere de comprimate a 150 mg, 300 mg ?i 500 mg pentru fiecare doz?.
- Lua?i comprimatele diminea?a ?i seara, conform prescrip?iei medicului.
- Lua?i comprimatele �ntr-un interval de 30 de minute dup? sf�r?itul mesei (mic dejun sau cin?).
- Este foarte important s? lua?i �ntreaga cantitate de medicament, conform prescrip?iei medicului.

Dac? lua?i mai mult Ecansya dec�t trebuie

Dac? luati mai mult Ecansza dec�t trebuie, contacta?i medicul c�t mai cur�nd posibil �nainte de a lua doza urm?toare.
Pute?i s? manifesta?i urm?toarele efecte adverse dac? lua?i mai mult? capecitabin? dec�t trebuie:
senza?ie sau stare de r?u, diaree, inflama?ie sau ulcera?ie la nivelul intestinului sau gurii, durere sau s�ngerare la nivelul intestinului sau stomacului sau depresia m?duvei osoase (reducerea anumitor tipuri de celule ale s�ngelui). Spune?i medicului dumneavoastr? imediat dac? prezenta?i oricare din
aceste simptome.

Dac? uita?i s? lua?i Ecansya

Nu lua?i doza omis? ?i nici nu dubla?i doza urm?toare. Continua?i tratamentul obi?nuit ?i informa?i medicul.

Dac? �nceta?i s? lua?i Ecansya

Nu exist? reac?ii adverse provocate de �ntreruperea tratamentului cu capecitabin?. �n cazul �n care utiliza?i anticoagulante cumarinice (care con?in, de exemplu fenprocumon?), la oprirea tratamentului cu capecitabin? poate fi necesar ca medicul s? ajusteze doza de anticoagulant.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? mediculuidumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
�NTRERUPE?I imediat tratamentul cu Ecansya ?i informa?i-l pe medicul dumneavoastr? dac? apare unul dintre urm?toarele simptome:
- Diaree: dac? ave?i mai mult de 4 scaune pe zi, mai multe scaune pe zi dec�t �n mod obi?nuit sau diaree �n timpul nop?ii.
- V?rs?turi: dac? ave?i v?rs?turi mai mult dec�t o dat? pe zi
- Grea??: dac? v? pierde?i pofta de m�ncare ?i cantitatea de alimente m�ncate �n fiecare zi este cu mult mai mic? dec�t �n mod obi?nuit.
- Stomatit?: dac? ave?i dureri, ro?ea??, umfl?turi sau ulcera?ie la nivelul gurii ?i/sau g�tului.
- Reac?ii ale pielii de tip m�n?-picior: dac? prezenta?i dureri, umfl?turi, �nro?ire sau furnic?turi la nivelul palmelor ?i/sau t?lpilor.
- Febr?: dac? ave?i temperatura de 38�C sau mai mare.
- Infec?ii: dac? v? apar semne ale unei infec?ii cauzate de o bacterie sau un virus, sau alte organisme,
- Dureri �n piept: dac? prezenta?i durere localizat? �n mijlocul pieptului, �n special dac? apare la efort.
Dac? sunt abordate din timp, aceste reac?ii adverse se pot ameliora �n intensitate �n decurs de 2-3 zile de la �ntreruperea tratamentului. Dac? aceste reac?ii adverse se manifest? �n continuare, informa?i-l imediat pe medicul dumneavoastr?. Acesta v? poate recomanda s? re�ncepe?i tratamentul cu o doz?
mai mic?.
�n plus fa?? de efectele men?ioante mai sus, atunci c�nd capecitabina este utilizat? singur, reac?iile adverse, foarte freevente, care pot afecta mai mult de 1 persoan? din 10, sunt:
- durere abdominal?
- erup?ie trec?toare pe piele, usc?ciunea pielii sau m�nc?rime
- oboseal?
- pierderea apetitului (anorexie)
Aceste reac?ii adverse pot deveni severe; de aceea, este important ca �ntotdeauna s?-l informa?i imediat pe medicul dumneavoastr? la apari?ia oric?rei reac?ii adverse. Medicul v? poate indica s? reduce?i doza ?i/sau s? �ntrerupe?i temporar tratamentul cu Ecansya. Aceasta v? va ajuta s? reduce?i
riscul ca aceste reac?ii s? continue sau s? devin? severe.

Alte reac?ii adverse sunt:

Reac?iile adverse frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 10 prsoane) includ:
- sc?deri ala num?rului de globule albe sau ro?ii ale s�ngelui (observate in urma testelor),
- deshidratare, sc?dere �n greutate,
- lipsa somnului (insomnie), depresie,
- durere de cap, somnolen??, ame?eali, senza?ii anormale pe piele (senza?ie de amor?eal? sau furnic?turi), modific?ri ale gustului,
- irita?ii la nivelul ochilor, l?crimare excesiv?, �nro?irea a ochilor (conjunctivit?)
- inflama?ia venelor (tromboflebit?),
- scurtarea respira?iei, s�nger?ri la nivelul nasului, tuse, curgerea nasului,,
- herpes bucal sau alte infec?ii herpetice,
- infec?ii ale pl?m�nilor sau ale sistemului respirator (de exemplu, pneumonie sau bron?it?),
- s�ngerare la nivelul intestinului constipa?ie, durere �n partea superioar? a abdomenului, indigestie, flatulen??, uscarea a gurii,
- erup?ie trec?toare pe piele, c?derea p?rului (alopecie), �nro?irea pielii, uscarea pielii, m�nc?rime(prurit), decolorarea pielii, descuamarea pielii, inflamarea pielii, afec?iuni ale unghiilor
- dureri la nivelul articula?iilor sau membrelor (extremit??ilor), pieptulul sau dureri de spate,
- febr?, inflama?ia membrelor, senza?ie general? de r?u,
- afectare a func?iei ficatului (observate �n urma testelor de s�nge) ?i cre?terea nivelului de bilirubin? din s�nge (excretat? de c?tre ficat).

Reac?iile adverse mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 presoane) includ:
- infec?ii ale s�ngelui, infec?ii ale tractului urinar, infec?ii ale pielii, infec?ii la nivelul nasului ?i g�tului, infec?ii fungice (inclusiv la nivelul gurii), grip?, gastroenterit?, abces dentar,
- noduli sub piele (lipoame),
- sc?derea num?rului de celule sanguinee, inclusiv trombocite, sub?ierea s�ngelui (observat? in urma testelor de s�nge)
- alergie
- diabet zaharat, niveluri sc?zute de potasiu din s�nge, malnutri?ie, niveluri crescute de trigliceride in s�nge
- stare de confuzie, atacuri de panic?, stare depresiv?, libido sc?zut
- dificult??i de vorbire, tulbur?ri de memorie, pierderea coordon?rii la mers, tulbur?ri de echilibru, le?in, afectarea nervilor (neuropatie ?i senza?ii neobi?nuite,
- vedere dubl? sau �nce?o?at?
- vertij, durere la nivelul urechilor
- b?t?i neregulate ale inimii ?i palpita?ii (aritmii), durere in piept ?i atac de cord (infarct miocardic)
- cheaguri de s�nge la nivelul venelor profunde, tensiune arterial? ridicat? sau sc?zut?, bufeuri, r?cirea membrelor (extremit??ilor), apari?ia de pete ro?iatice pe piele
- cheaguri de s�nge la nivelul venelor pulmonare (embolism pulmonar), pl?m�ni colba?i, tuse cu s�nge, astm bron?ic, dificult??i de respira?ie la efort
- obstruc?ie intestinal?, acumularea de lichid �n abdomen, inflamarea inflama?ie la nivelul intestinului sub?ire sau gros, stomacului sau esofagului, durere la nivelul abdomenului inferior, disconfort abdominal, arsuri �n capui pieptului (refluxul alimentelor din stomac), scaun cu s�nge,
- icter (�ng?lbenirea pielii ?i a ochilor)
- ulcera?ii ?i b??ici pe piele, reac?ii ale pielii la urma expunerii la soare, �nro?irea palmelor, umflare sau durere la nivelul fe?ei
- inflama?ie sau rigiditate articular?, dureri osoase, sl?biciune sau rigiditate muscular?,
- acumularea de lichid �n rinichi, cre?terea frecven?ei de urinare �n timpul nop?ii, incontinen?? urinara, s�nge �n urin?, cre?terea nivelului de creatinin? �n s�nge (semn al disfunc?iei renale)
- s�nger?ri vaginale neobi?nuite
- umflaturae (edem), frisoane ?i tremur?turi.

Unele dintre aceste reac?ii adverse sunt mai frecvent atunci c�nd capecitabina este administrat? �n asociere cu cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul cancerului. Alte reac?ii adverse observate �n acest caz sunt:
Reac?iile adverse frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 10 presoane) includ:
- sc?derea nivelul de sodiu, magneziu sau calciu in s�nge, cre?terea nivelului de zah?r �n s�nge
- durere la nivelul nervilor,
- sunete sau zgomote �n urechi (tinitus), pierderea auzului,
- inflama?ie a venelor,
- sughi?, modific?re ale vocii,
- durere sau senza?ie modificat?/anormal? la nivelul gurii, dureri la nivelul maxilarului,
- transpira?i, transpira?i �n timpul nop?ii,
- spasme musculare,
- dificulta?e la urinare, prezen?a de proteinee sau s�nge �n urin?,
- v�n?t?i sau reac?ii la nivelul locul injec?iei (provocate de medicamentele administrate �n acela?i timp prin injectare).

Reac?iile adverse foarte rare (pot afecta p�n? la 1 din 10000 persoane), includ:
- �ngustarea sau blocarea canalului lacrimal (stenoza canalului lacrimal),
- insuficien?a hepatic?,
- inflama?ie care duce la disfunc?ie sau obstruc?ie secre?iei biliare (hepatit? colestatic?),
- modific?ri specifice ale electrocardiogramei (prelungirea intervalului QT),
- anumite tipuri de aritmii (inclusiv fibrila?ie ventricular?, torsada v�rfurilor ?i bradicardie),
- inflama?ie a ochiului care determin? durere �n ochi ?i posibile tulbur?ri de vedere,
- inflama?ie a pielii care determin? apari?ia de pete ro?ii acoperite de cruste, din cauza unei afec?iuni a sistemului imunitar.

Raportarea reac?iilor adverse

Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. De asemenea, pute?i raporta reac?iile adverse direct prin intermediul sistemului na?ional de raportare, a?a cum este
men?ionat �n Anexa V. Raport�nd reac?iile adverse, pute?i contribui la furnizarea de informa?ii suplimentare privind siguran?a acestui medicament.

5. Cum se p?streaz? Ecansya

Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe cutie ?i blister dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Pentru blisterele din aluminiu-aluminiu
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Blistere din PVC/PVdC/aluminiu
A nu se p?stra la temperaturi peste 30�C.
Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine Ecansya
- Substan?a activ? este capecitabina.
Fiecare comprimat filmat con?ine capecitabin? 150 mg, 300 mg sau 500 mg.
- Celelalte componente sunt
:Nucleul comprimatului: lactoz? anhidr?, croscarmeloz? sodic?, hipromeloz?, celuloz? microcristalin?, stearat de magneziu.
Filmul comprimatului de 150 mg: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), oxid galben de fer, oxid ro?u de fer (E172), talc.
Filmul comprimatului de 300 mg: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), talc.
Filmul comprimatului de 500 mg: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), oxid galben de fer, oxid ro?u de fer (E172), talc.

Cum arat? Ecansya ?i con?inutul ambalajului

Ecansya 150 mg comprimate filmate (comprimate) sunt de culoarea piersicii, nuan?? deschis?, de form? alungit?, biconvex?, cu lungimea de 11,4 mm ?i l??imea de 5,3 mm, marcate cu �150� pe o fa?? ?i plane pe cealalt? fa??.
Ecansya 300 mg comprimate filmate sunt de culoare alb? p�n? la aproape alb?, de form? alungit?, biconvex?, cu lungimea de 14,6 mm ?i l??imea de 6,7 mm, marcate cu �300� pe o fa?? ?i plane pe cealalt? fa??.
Ecansya 500 mg comprimate filmate sunt de culoarea piersicii, de form? alungit?, biconvex?, culungimea de 15,9 mm ?i l??imea de 8,4 mm, marcate cu �500� pe o fa?? ?i plane pe cealalt? fa??.
Ecansya este disponibil �n blistere din aluminiu/aluminiu sau PVC/PVDC/aluminiu, ambalate �n cutii a c�te 30, 60 sau 120 comprimate filmate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??

KRKA, d. d., Novo mesto, �marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Fabrican?ii
Accord Healthcare Limited, Sage house, 319 Pinner Road, Harrow HA1 4HF, Marea Britanie
Pharmacare Premium Limited, HHF 003, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia, BBG 3000, Malta
KRKA, d. d., Novo mesto, �marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:CAPECITABINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

6 x 4 =
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie

Preț nou 22.22 LEI

În stoc
Miacalcic 50 ui/ml-1ml-sol.inj. x 5-Novartis
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

În stoc
Dexamethasone Na Ph 8 mg -sol.inj. 2 ml x 5 - EIPICO
doar în farmacie
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Salbutamol 2mg/5ml 125ml-sirop-E.I.P.I.Co.
doar în farmacie

Categorii vizitate recent