Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 57.36 Lei

Cod produs: W58260

Disponibilitate: Stoc suficient
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: KRKA

Ce este Galsya ?i pentru ce se utilizeaz?
Galsya este utilizat pentru tratarea simptomelor u?oare ?i moderat-severe ale demen?ei Alzheimer, boala care afecteaz? func?ia creierului.
Simptomele includ pierderea progresiv? a memoriei, cre?terea confuziei ?i modific?ri ale comportamentului, av�nd ca rezultat efectuarea din ce �n ce mai dificil? a activit??ilor zilnice.

Se crede c? demen?a Alzheimer se datoreaz? unui deficit de acetilcolin?, substan?a responsabil? de transmisia mesajelor �ntre celulele creierului. Galsya cre?te cantitatea de acetilcolin? din creier, �n acest mod av�nd un efect benefic asupra simptomelor.

Medicamentul se prezint? sub form? de capsule cu eliberare prelungit?, din care substan?a activ? este eliberat? treptat, �ntr-o perioad? prelungit?.

Nu utiliza?i Galsya
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la galantamin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Galsya.
- dac? ave?i boli severe ale ficatului sau rinichilor.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Galsya
Galsya trebuie folosit �n tratamentul bolii Alzheimer ?i nu �n alte forme de afectare ale memoriei sau �n st?ri confuzionale.

Medicamentele trebuie s? fie adecvate pentru fiecare pacient. �nainte de a �ncepe tratamentul cu Galsya, trebuie s? spune?i medicului dumneavoastr? dac? a?i avut �n trecut sau ave?i oricare dintre urm?toarele afec?iuni:
- probleme ale ficatului sau rinichilor
- boal? a inimii (de exemplu, angin? pectoral?, atac de cord, insuficien?? cardiac?, b?t?i rare sau neregulate ale inimii) - tulbur?ri ale electroli?ilor (de exemplu, sc?derea/cre?terea valorii potasiului din s�nge)
- boal? ulceroas? peptic? (ulcer al stomacului)
- durere acut? abdominal?
- afec?iuni ale sistemului nervos (cum sunt epilepsia sau boala Parkinson)
- afec?iune sau infec?ie respiratorie cu tulbur?ri ale respira?iei (ca astm bron?ic, boal? pulmonar? obstructiv? sau pneumonie)
- dac? a?i avut o interven?ie chirurgical? intestinal? sau asupra vezicii urinare
- dac? ave?i dificult??i �n eliminarea urinei.

Dac? este necesar? o interven?ie chirurgical? cu anestezie general?, informa?i medicul despre utilizarea Galsya.
Medicul dumneavoastr? va decide dac? tratamentul cu Galsya este adecvat sau dac? dozele trebuie adaptate.

Utilizarea altor medicamente
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate f?r? prescrip?ie medical?. Galsya nu trebuie utilizat concomitent cu medicamente care au acela?i efect:
- donepezil sau rivastigmin? (pentru tratamentul bolii Alzheimer)
- ambenoniu, neostigmin? sau piridostigmin? (pentru tratamentul sl?biciunii musculare severe)
- pilocarpin? (pentru usc?ciunea gurii sau ochilor) dac? este luat? pe cale oral?.

Unele medicamente pot influen?a efectul Galsya, sau Galsya poate reduce eficacitatea altor medicamente administrate concomitent. Acestea includ:
- paroxetin? sau fluoxetin? (antidepresive)
- chinidin? (utilizat? �n tratamentul tulbur?rilor de ritm cardiac)
- ketoconazol (antifungic)
- erithromicin? (antibiotic)
- ritonavir (antiviral - inhibitor al proteazei HIV).

Dac? utiliza?i concomitent medicamentele descrise anterior, medicul dumneavoastr? poate prescrie o doz? mai sc?zut? de Galsya.

Unele medicamente pot cre?te num?rul reac?iilor adverse ale Galsya; acestea sunt:
- antiinflamatoarele nesteroidale utilizate pentru durere (de exemplu ibuprofen), care pot cre?te riscul ulcerului
- medicamente pentru bolile inimii sau tensiune arterial? crescut? (de exemplu, digoxin?, amiodaron?, atropin?, beta-blocante sau blocante ale canalelor de calciu). Dac? lua?i medicamente pentru tratamentul tulbur?rilor ritmului cardiac, este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? recomande efectuarea electrocardiogramei (ECG).

Dac? este necesar? o interven?ie chirurgical? cu anestezie general?, informa?i medicul despre utilizarea Galsya.

Utilizarea Galsya �mpreun? cu alimente ?i b?uturi
Dac? este posibil, Galsya trebuie luat �mpreun? cu alimente.
Consuma?i multe lichide �n timpul tratamentului cu Galsya, pentru a fi bine hidratat (vezi pct. 3).

Sarcina ?i al?ptarea
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
�nainte de a utiliza Galsya, �n cazul �n care sunte?i sau crede?i c? sunte?i gravid?, sau planifica?i o sarcin?, trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr?.
�n timpul tratamentului cu Galsya, nu trebuie s? al?pta?i.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Galsya poate determina ame?eli sau confuzie, �n special �n primele s?pt?m�ni de tratament. Dac? ave?i astfel de simptome, nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje

Cum s? utiliza?i Galsya
Utiliza?i �ntotdeauna Galsya exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Dac? utiliza?i galantamin? comprimate sau solu?ie oral? ?i medicul dumneavoastr? v-a spus s? trece?i pe galantamin? capsule cu eliberare prelungit?, citi?i cu aten?ie instruc?iunile prezentate la sf�r?itul acestei sec?iuni.

Cum s? lua?i Galsya
Galsya capsule trebuie �nghi?ite �ntregi, F?R? a fi mestecate sau sf?r�mate. Dac? nu pute?i �nghi?i capsula, o pute?i deschide ?i �nghi?i?i con?inutul �ntreg, F?R? a-l mesteca sau sf?r�ma.

Galsya trebuie administrat diminea?a, cu ap? sau alte lichide ?i de preferat �n timpul mesei.

Galsya capsule cu eliberare prelungit? este disponibil �n trei concentra?ii: 8 mg, 16 mg ?i 24 mg.

Tratamentul cu Galsya trebuie �nceput cu o doz? sc?zut?. Medicul dumneavoastr? v? va indica la ce intervale trebuie s? cre?te?i u?or doza (concentra?ia) de Galsya, p�n? la doza optim? pentru dumneavoastr?.
1. Tratamentul se ini?iaz? cu o capsul? de 8 mg, o dat? pe zi. Dup? 4 s?pt?m�ni de tratament, doza este crescut?.
2. Noua doz? administrat? este de o capsul? de 16 mg, o dat? pe zi. Dup? alte 4 s?pt?m�ni de tratament, cel mai devreme, medicul dumneavoastr? poate decide din nou cre?terea dozei.
3. Doza administrat? este acum de 1 capsul? de 24 mg, o dat? pe zi.

Medicul dumneavoastr? v? va explica cu ce doz? trebuie s? �ncepe?i tratamentul ?i c�nd este necesar? cre?terea dozei. Dac? considera?i c? efectul Galsya este prea puternic sau prea slab, spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Medicul dumneavoastr? va dori s? v? consulte periodic, pentru a verifica efectul medicamentului ?i cum v? sim?i?i. �n timpul tratamentului cu Galsya, medicul dumneavoastr? va verifica greutatea dumneavoastr? corporal?.

Boal? de ficat sau rinichi
Dac? ave?i o afectare u?oar? a ficatului sau de rinichi, tratamentul trebuie �nceput cu 1 capsul? de 8 mg, o dat? pe zi, diminea?a.

Dac? ave?i o afectare moderat? a ficatului sau de rinichi, tratamentul trebuie �nceput cu 1 capsul? de 8 mg, la dou? zile, administrat? diminea?a. Dup? o s?pt?m�n?, �ncepe?i s? lua?i 1 capsul? de 8 mg o dat? pe zi, diminea?a. Nu trebuie s? lua?i mai mult de 16 mg o dat? pe zi.

Dac? ave?i o boal? grav? de ficat sau de rinichi, nu lua?i Galsya.

Copii ?i adolescen?i
Galsya nu este recomandat? la copii ?i adolescen?ii cu v�rsta sub 18 ani.

Dac? a?i utilizat mai mult Galsya dec�t trebuie
Dac? a?i luat mai mult dec�t trebuie din Galsya, adresa?i-v? imediat medicului sau unui spital de urgen??. Lua?i cu dumneavoastr? ?i restul de medicament ?i ambalajul. Semnele sau simptomele supradozajului pot include, printre altele: grea?? sever?, v?rs?turi, sl?biciune muscular?, b?t?i rare ale inimii, convulsii ?i pierderea con?tien?ei.

Dac? a?i uitat utiliza?i Galsya
Dac? uita?i s? lua?i o doz?, aceasta trebuie omis? ?i tratamentul trebuie continuat �n modul obi?nuit. Dac? au fost omise mai multe doze, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?.
Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Galsya
�naintea �ntreruperii tratamentului cu Galsya, �ntreba?i medicul. Pentru tratamentul bolii dumneavoastr?, este important s? continua?i administrarea acestui medicament.
Cum trec de la tratamentul cu galantamin? comprimate sau solu?ie oral? la Galsya capsule cu eliberare prelungit??
Dac? lua?i �n mod obi?nuit galantamin? comprimate sau solu?ie oral?, medicul dumneavoastr? poate decide s? trece?i la galantamin? capsule cu eliberare prelungit?.
Lua?i ultima doza de galantamin? comprimate sau solu?ie oral? seara.
�n urm?toarea diminea??, lua?i prima doz? de galantamin? capsule cu eliberare prelungit?.
NU lua?i mai mult de 1 capsul? pe zi. �n timpul tratamentului cu galantamin? capsule cu administrare o dat? pe zi, NU lua?i galantamin? comprimate sau solu?ie oral?.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Galsya poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele. Unele dintre aceste efecte apar?in bolii propriu-zise.

�ntrerupe?i tratamentul ?i adresa?i-v? imediat medicului dac? apar:
- probleme cardiace, inclusiv tulbur?ri ale frecven?ei cardiace (ritm sc?zut sau neregulat)
- palpita?ii (b?t?i puternice ale inimii)
- st?ri de pierdere ale con?tien?ei.

Foarte frecvente
Grea?? ?i/sau v?rs?turi.
Apar, �n special, la �nceputul tratamentului sau la cre?terea dozei, apoi tind s? dispar? treptat, pe m?sur? ce organismul se adapteaz? la tratament ?i, �n general, nu dureaz? mai mult de c�teva zile. Dac? ave?i astfel de reac?ii, medicul dumneavoastr? v? poate recomanda s? consuma?i mai multe lichide ?i, dac? este necesar, v? poate prescrie un medicament pentru tratamentul acestor st?ri.

Frecvente
- Sc?dere �n greutate, pierderea apetitului alimentar, sc?derea apetitului alimentar, dureri sau disconfort stomacal, diaree, indigestie
- B?t?i cardiace rare
- Senza?ie de le?in, ame?eli, tremur?turi, durere de cap, somnolen??, oboseal? anormal?
- Cre?terea transpira?iei
- Spasme musculare
- C?dere
- Tensiune arterial? crescut?
- Sl?biciune, disconfort general
- Vederea, auzul ?i sim?ul unor lucruri care nu sunt reale (halucina?ii)
- Triste?e (depresie).

Mai pu?in frecvente
- Cre?terea valorii dun s�nge a enzimelor ficatului (rezultatul testelor de laborator care arat? starea func?iei ficatului)
- B?t?i ale inimii cu �ntrerupere, tulbur?ri �n mecanismul transmiterii impulsului �n inim?, b?t?i cardiace anormale (palpita?ii)
- Furnic?turi, �n?ep?turi sau amor?eal? a pielii
- Modific?ri ale gustului
- Somnolen?? excesiv?
- Vedere �nce?o?at?
- Sunete sau zumzete �n urechi (tinitus)
- Senza?ie de v?rs?tur?
- Sl?biciune muscular?
- Pierderi excesive de ap? din organism
- Tensiune arterial? sc?zut?
- �mbujorare.

Reac?ii adverse rare
- Inflama?ia ficatului (hepatit?).
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Cum se p?streaz? Galsya
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Galsya dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj dupa EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra la temperaturi sub 30�C. A se p?stra �n ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

Ce con?ine Galsya
- Substan?a activ? este galantamina.

Galsya 8 mg: fiecare capsul? cu eliberare prelungit? con?ine galantamin? 8 mg (sub form? de bromhidrat).
Galsya 16 mg: fiecare capsul? cu eliberare prelungit? con?ine galantamin? 16 mg (sub form? de bromhidrat).
Galsya 24 mg: fiecare capsul? cu eliberare prelungit? con?ine galantamin? 24 mg (sub form? de bromhidrat).

- Celelalte componente sunt: laurilsulfat de sodiu, copolimer metacrilat de amoniu (tip B), hipromeloz?, carbomeri, hidroxipropilceluloz?, stearat de magneziu ?i talc.
- Celelalte componente din Galsya 8 mg capsule sunt: gelatin?, dioxid de titan (E171) ?i cerneal? neagr? (shelac, propilenglicol, solu?ie concentrat? de amoniu, oxid negru de fer (E172), hidroxid de potasiu).
- Celelalte componente din Galsya 16 mg ?i Galsya 24 mg capsule sunt: gelatin?, dioxid de titan (E171), oxid ro?u de fer (E172), oxid galben de fer (E172) ?i cerneal? neagr? (shelac, propilenglicol, solu?ie concentrat? de amoniu, oxid negru de fer (E172), hidroxid de potasiu).

Cum arat? Galsya ?i con?inutul ambalajului
Galsya 8 mg: capsul? alb?, inscrip?ionat? cu G8 pe capac. Con?ine nucleul unui comprimat cu eliberare prelungit?, oval, de culoare alb?.
Galsya 16 mg: capsul? roz, inscrip?ionat? cu G16 pe capac. Con?ine dou? nuclee ale unui comprimat cu eliberare prelungit?, ovale, de culoare alb?.
Galsya 24 mg: capsul? de culoare roz-portocaliu, inscrip?ionat? cu G24 pe capac. Con?ine trei nuclee ale unui comprimat cu eliberare prelungit?, ovale, de culoare alb?
Sunt disponibile cutii cu blistere cu 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 ?i 100 capsule cu eliberare prelungit?. Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.


Caracteristici
Forma:CAPS. ELIB. PREL.
DCI:GALANTAMINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent