Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 16.47 Lei

Cod produs: P17155

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: LABORMED PHARMA

Compozi?ie
Un comprimat filmat cu eliberare prelungit? con?ine indapamid? 2,5 mg ?i excipien?i: nucleu - lactoz? monohidrat, povidon?, hipromeloz?, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; film - Opadry II 85F18378 White (alcool polivinilic par?ial hidrolizat, Macrogol/PEG 3350, talc, dioxid de titan
(E171))

Grupa farmacoterapeutic?:

diuretice cu ac?iune de intensitate medie, exclusiv tiazide; sulfonamide.

Indica?ii terapeutice

Hipertensiune arterial? esen?ial?.

Contraindica?ii

Hipersensibilitate la indapamid?, alte sulfonamide sau la oricare dintre excipien?ii produsului.
Insuficien?? renal? sever?.
Encefalopatie hepatic? sau insuficien?? hepatic? sever?.
Hipopotasemie.

Precau?ii

Deoarece produsul con?ine lactoz?, nu se recomand? la pacien?i cu deficit de lactaz?, galactozemie congenital? sau sindrom de malabsorb?ie a glucozei/galactozei.
Concentra?ia plasmatic? a sodiului trebuie m?surat? �naintea �nceperii tratamentului, apoi la intervale de timp regulate. Orice tratament diuretic poate determina hiponatremie, uneori cu consecin?e grave. Sc?derea concentra?iei plasmatice a sodiului poate fi ini?ial asimptomatic?, de aceea monitorizarea periodic?, chiar mai frecvent? �n cazul pacien?ilor v�rstnici sau cu ciroz? hepatic? este obligatorie.
Deple?ia de potasiu cu hipopotasemie este unul din riscurile majore ale tratamentului cu diuretice tiazidice ?i �nrudite cu acestea. Riscul de instalare a hipopotasemiei (<3,4 mmol/l) trebuie prevenit la anumite grupe de pacien?i cu risc crescut, cum ar fi pacien?ii v�rstnici ?i/sau subnutri?i ?i/sau trata?i polimedicamentos, pacien?ii cu ciroz? hepatic? cu edeme ?i ascit?, pacien?ii coronarieni ?i cei cu insuficien?? cardiac?. Hipopotasemia cre?te toxicitatea cardiac? a digitalicelor, precum ?i riscul de tulbur?ri de ritm cardiac.
Diureticele tiazidice ?i �nrudite pot s? scad? excre?ia urinar? de calciu ?i pot determina o cre?tere u?oar? ?i tranzitorie a calcemiei. Hipercalcemia persistent? ?i marcat? se poate datora unui hiperparatiroidism nediagnosticat. Tratamentul cu diuretice tiazidice trebuie �ntrerupt
�nainte de investigarea func?iei paratiroidiene.

Interactiuni

Asocierea indapamidei cu litiul este nerecomandat? deoarece determin? cre?terea litemiei cu risc de efecte toxice, ca ?i �n cazul unui regim desodat (scade excre?ia urinar? de litiu). Dac? totu?i este necesar? administrarea diureticelor la pacien?i trata?i cu litiu, se impune monitorizarea
litemiei ?i ajustarea dozelor.
Tratamentul concomitent cu medicamente care pot determina torsada v�rfurilor - altele dec�t antiaritmicele - (astemizol, bepridil, eritromicin? iv, halofantrin?, pentamidin?, sultoprid?,terfenadin?, vincamin?) - poate determina torsada v�rfurilor; hipopotasemia, bradicardia ?i preexisten?a intervalului QT alungit sunt factori favorizan?i.
Asocierea cu antiinflamatoare nesteroidiene AINS (sistemice) sau salicila?i �n doze mari impune pruden?? deoarece acestea pot s? scad? eficacitatea antihipertensiv? a indapamidei.
De asemenea, la pacien?ii deshidrata?i, asocierea indapamidei cu AINS poate determina insuficien?? renal? acut? (prin sc?derea filtr?rii glomerulare). Se recomand? hidratarea pacientului ?i monitorizarea func?iei renale �naintea �nceperii tratamentului.

Asocierea cu alte hipokaliemiante: amfotericin? B (i.v.), gluco- ?i mineralocorticoizi (sistemici), tetracosactid?, laxative stimulante - cre?te riscul hipokaliemiei prin efect aditiv.
Se recomand? monitorizarea potasemiei ?i corectarea acesteia. Aceste m?suri se iau �n considerare mai ales �n cazul tratamentului digitalic concomitent.
Se recomand? administrarea altor tipuri de laxative.
Tratamentul concomitent cu baclofen necesit? aten?ie deoarece poten?eaz? efectul antihipertensiv. La ini?ierea tratamentului se recomand? hidratarea pacientului ?i monitorizarea func?iei renale.

Asocierea cu digitalice impune pruden?? deoarece hipopotasemia favorizeaz? efectele toxice ale digitalicelor. La ace?ti pacien?i se recomand? monitorizarea kaliemiei, EKG-ului ?i dac? este necesar, reevaluarea atitudinii terapeutice.
Asocierea cu diuretice care economisesc potasiu (amilorid, spironolacton?, triamteren), de?i indicat? �n anumite cazuri, necesit? pruden?? deoarece, chiar la dozele recomandate nu exclude apari?ia hipopotasemiei sau, �n cazul pacien?ilor diabetici sau cu insuficien?? renal?, a hiperpotasemiei. Se recomand? monitorizarea potasemiei, EKG-ului, eventual reevaluarea tratamentului.
Tratamentul concomitent cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) prezint? risc de hipotensiune arterial? la prima doz? ?i/sau insuficien?? renal? acut?, dac? se �ncepe tratamentul cu un IECA �n prezen?a deple?iei de natriu (�n special la pacien?ii cu stenoz? de arter? renal?).

Asocierea cu medicamente antiaritmice care determin? torsada v�rfurilor - antiaritmice din grupa I a (chinidin?, hidrochinidin?, disopiramid?), amiodaron?, bretilium, sotalol - cre?te riscul torsadei v�rfurilor (hipopotasemia, bradicardia ?i preexisten?a un interval QT lung sunt factori predispozan?i). Se recomand? prevenirea hipopotasemiei ?i, dac? este necesar, corectarea ei, precum ?i monitorizarea intervalului QT. In cazul apari?iei torsadei v�rfurilor, nu se recomand? administrarea de medicamente antiaritmice (control prin pace-maker).
Metformina poate favoriza apari?ia acidozei lactice �n prezen?a insuficien?ei renale func?ionale determinat? de administrarea de diuretice, �n special de diuretice de ans?.
Nu se recomand? administrarea metforminei c�nd creatininemia dep??e?te 1,5 mg% (135 �moli/l) la barba?i ?i 1,2 mg% (110 �moli/l) la femei.
Administrarea substan?elor de contrast iodate impune pruden?? la pacien?ii trata?i cu diuretice datorit? riscului de insuficien?? renal? acut?, �n special c�nd sunt administrate doze mari de substan?e de contrast iodate. Inaintea administr?rii acestora se recomand? rehidratarea pacientului.
Tratamentul concomitent cu antidepresive triciclice, neuroleptice, necesit? aten?ie deoarece acestea poten?eaz? efectul antihipertensiv al indapamidei ?i cre?te riscul hipotensiunii arteriale ortostatice (prin efect aditiv).
Administrarea de calciu sau s?ruri de calciu la pacien?ii trata?i cu diuretice cre?te riscul de hipercalcemie.

Asocierea cu ciclosporin? poate determina cre?terea creatininemiei f?r? modificarea concentra?iei plasmatice a ciclosporinei, chiar �n absen?a deple?iei de ap? ?i sodiu.
Administrarea sistemic? a corticosteroizilor scade efectul antihipertensiv al indapamidei (prin favorizarea reten?iei hidrosaline).
Aten?ion?ri speciale
La pacien?ii cu insuficien?? hepatic?, diureticele tiazidice ?i substan?ele �nrudite cu acestea, pot favoriza apari?ia encefalopatiei hepatice. In acest caz, administrarea diureticului trebuie �ntrerupt? imediat.
Pacien?ii care prezint? pe electrocardiogram? (EKG) un interval QT lung, congenital sau iatrogen, au acela?i risc ca ?i �n cazul hipopotasemiei.
In toate cazurile de mai sus este necesar? monitorizarea frecvent? a potasemiei. Primul control al concentra?iei plasmatice a potasiului trebuie efectuat �n prima s?pt?m�n? dup? �nceperea tratamentului. In caz de hipopotasemie, se recomand? corectarea acesteia.

La diabetici, se recomand? monitorizarea glicemiei, �n special �n prezen?a hipopotasemiei.
La pacien?ii cu hiperuricemie, poate cre?te frecven?a crizelor de gut?.
Diureticele tiazidice ?i �nrudite au eficacitate maxim? doar c�nd func?ia renal? este normal? sau doar u?or alterat? (creatininemie ? 2,5 mg%, respectiv 220 �mol/l pentru un adult). La v�rstnici, valorile creatininemiei trebuie corectate �n fun?ie de v�rst?, greutate ?i sex.
Hipovolemia, secundar? pierderii de ap? ?i sodiu indus? de ini?ierea tratamentului cu un diuretic, determin? sc?derea filtr?rii glomerulare ?i cre?terea concentra?iilor plasmatice ale ureei ?i creatininei. Aceast? insuficien?? renal? func?ional? tranzitorie nu are nici o consecin?? la
pacien?ii cu func?ie renal? normal?, dar poate agrava o insuficien?? renal? preexistent?.
Sportivii trebuie aten?iona?i c? indapamida, ca ?i alte diuretice, sunt incluse �n lista substan?elor dopante.

Sarcina si al?ptarea

Administrarea diureticelor tiazidice ?i �nrudite trebuie evitat? la gravide ?i nu trebuie niciodat? administrate ca tratament al edemelor fiziologice din sarcin?. Diureticele pot produce ischemie feto-placentar?, cu risc de hipotrofie fetal?.
Deoarece indapamida se excret? �n laptele matern, se va lua �n considerare fie �ntreruprea al?pt?rii, fie �ntreruperea tratamentului.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

INDAPAMID LPH 1,5 mg nu influen?eaz? capacitatea de reac?ie, dar sc?derea tensiunii arteriale, �n special la �nceputul tratamentului sau dac? este asociat cu un alt medicament antihipertensiv poate influen?a negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Este recomandat? evitarea acestui gen de activit??i p�n? la observarea reactivit??ii individuale la tratament.

Doze ?i mod de administrare

Doza zilnic? recomandat? este de 2,5 mg indapamid? (1 comprimat filmat cu eliberare prelungit? INDAPAMID LPH 2,5 mg), de preferat diminea?a.
Doze mai mari nu cresc eficacitatea antihipertensiv? a indapamidei, dar pot cre?te efectul saluretic.
�n cazuri severe, indapamida poate fi asociat? cu alte medicamente antihipertensive cu efecte aditive. Dozele fiec?rui medicament antihipertensiv trebuie stabilite cu precau?ie, mai ales la �nceputul tratamentului.
Comprimatele filmate cu eliberare prelungit? se administreaz? pe cale oral?; acestea trebuie �nghi?ite �ntregi cu un pahar de ap?. Nu este recomandat? spargerea sau ruperea acestora �n gur?.

Reac?ii adverse

Majoritatea reac?iilor adverse raportate sunt dependente de doz?.
Diureticele tiazidice ?i �nrudite, inclusiv indapamida, pot determina:
- �n caz de insuficien?? hepatic?, exist? posibilitatea instal?rii encefalopatiei hepatice;
- reac?ii de hipersensibilitate, �n special cutanate, la pacien?ii cu teren atopic;
- erup?ii maculopapuloase, purpur?, posibilitatea agrav?rii lupusului eritematos sistemic preexistent;
- rar, au fost semnalate grea??, constipa?ie, usc?ciunea gurii, vertij, stare de oboseal?, parestezii ?i cefalee. In general, acestea se remit la reducerea dozei.
- foarte rar au fost semnalate cazuri de pancreatit?.

Modific?ri ale testelor de laborator
-deple?ie de potasiu cu hipopotasemie, care poate fi grav? �n special la anumite grupe de pacien?i.
-hiponatremie cu hipovolemie, responsabile de deshidratare ?i hipotensiune arterial? ortostatic?. Pierderea concomitent? de ioni de clor poate determina alcaloz? metabolic? secundar? compensatorie: inciden?a ?i intensitatea acestui efect sunt mici.
- �n cursul tratamentului cu indapamid? pot s? apar? cre?teri ale concentra?iei plasmatice a acidului uric ?i ale glicemiei; de aceea indica?iile acestor diuretice trebuie atent evaluate la pacien?ii cu gut? sau diabet zaharat.
- foarte rar au fost raportate modific?ri hematologice: trombocitopenie, leucopenie, agranulocitoz?, anemie aplastic?, anemie hemolitic?.
- foarte rar au fost semnalate cazuri de hipercalcemie.

Supradozaj

Indapamida nu a demonstrat toxicitate la doze de p�n? la 40 mg, adic? de 27 ori doza terapeutic?.
Semnele supradozajului se datoreaz? afect?rii metabolismului apei ?i electroli?ilor (hiponatremie ?i hipopotasemie). Clinic, pot s? apar? gre?uri, v?rs?turi, hipotensiune arterial?, dureri musculare, vertij, somnolen??, stare confuzional?, poliurie sau oligurie p�n? la anurie (datorit? hipovolemiei).
M?surile terapeutice �n caz de supradozaj constau �n eliminarea rapid? a produsului prin lavaj gastric ?i/sau administrarea de c?rbune activat, urmate de reechilibrare hidro-electrolitic? �ntr-o unitate spitaliceasc? specializat?.

P?strare

A nu se utiliza dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj.
A se p?stra la temperaturi sub 25�C, �n ambalajul original.
A nu se l?sa la �ndem�na copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 3 blistere PVC/Al a c�te 10 comprimate filmate cu eliberare prelungit?.
Cutie cu 100 blistere PVC/Al a c�te 10 comprimate filmate cu eliberare prelungit?.

Produc?tor

S.C. LABORMED PHARMA S.A.
Bd. Theodor Pallady nr. 44B
Sector 3, Bucure?ti, Rom�nia
Detin?torul Autorizatiei de punere de piat?
LABORMED PHARMA S.A.
Bd.Theodor Pallady nr.44B, sector 3, Bucure?ti, Rom�nia
Data ultimei verific?ri a prospectului
Iunie, 2010
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:INDAPAMIDUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent