Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 14.90 Lei

Cod produs: P32517

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: MEDOCHEMIE Ltd

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce g?si?i �n acest prospect:

1. Ce este Lamotrix ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Lamotrix
3. Cum s? lua?i Lamotrix
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Lamotrix
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii
1. Ce este Lamotrix ?i pentru ce se utilizeaz?
Lamotrix apar?ine unei grupe de medicamente denumit? antiepileptice.
Este utilizat pentru a trata dou? afec?iuni � epilepsia ?i tulburare bipolar?.
Lamotrix trateaz? epilepsia prin blocarea semnalelor din creier care declan?eaz? crizele epileptice (convulsiile).
� Pentru adul?i ?i copii cu v�rsta de 13 ani ?i peste, Lamotrix poate fi utilizat singur sau cu alte medicamente, pentru tratamentul epilepsiei. Lamotrix poate fi de asemenea folosit cu alte medicamente pentru tratarea convulsiilor care apar �n cadrul unei afec?iuni denumit? sindrom Lennox-Gastaut.
� Pentru copii cu v�rsta cuprins? �ntre 2 ?i 12 ani, Lamotrix poate fi utilizat �mpreun? cu alte medicamente, pentru a trata aceste afec?iuni. Poate fi utilizat singur pentru tratamentul unui tip de epilepsie cunoscut sub numele de absen?e tipice.
Lamotrix este utilizat de asemenea pentru tratamentul tulbur?rii bipolare.
Persoanele cu tulburare bipolar? (denumit? uneori depresie maniacal?) prezint? schimb?ri extreme ale dispozi?iei, cu perioade de manie (stare de excita?ie sau euforie) altern�nd cu perioade de depresie (stare de triste?e ad�nc? sau disperare). Pentru adul?ii cu v�rsta peste 18 ani, Lamotrix poate fi utilizat singur sau �mpreun? cu alte medicamente, pentru prevenirea perioadelor de depresie care apar �n boala bipolar?.
Nu se ?tie �nc? cum ac?ioneaz? Lamotrix la nivelul creierului pentru a produce acest efect.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Lamotrix

Nu lua?i Lamotrix:
� dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la lamotrigin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Lamotrix (enumerate la pct. 6).

Spune?i-i medicului dumneavoastr?, �nainte s? lua?i Lamotrix:

� dac? ave?i orice fel de probleme cu rinichii
� dac? v-a ap?rut vreodat? o erup?ie pe piele dup? ce a?i luat lamotrigin? sau alte
� medicamente pentru tulburarea bipolar? sau epilepsie
� dac? a?i f?cut vreodat? meningit? dup? ce a?i luat lamotrigin? (citi?i descrierea acestor
� simptome la punctul 4 al acestui prospect: Alte reac?ii adverse)
-dac? lua?i deja medicamente care con?in lamotrigin?.
Lamotrigina poate determina ocazional unele reac?ii alergice grave care pot pune �n pericol via?a (inclusiv erup?ia cutanat? medicamentoas? cu eozinofilie ?i simptome sistemice, sindrom DRESS).
Pentru mai multe informa?ii cu privire la aceste reac?ii, v? rug?m s? citi?i sec?iunea 4 (Reac?ii adverse posibile).
Dac? �n timpul tratamentului cu Lamotrix prezenta?i o cre?tere a temperaturii (febr?), simptome asem?n?toare gripei sau somnolen??, umflare �n jurul fe?ei spune?i-i imediat medicului dumneavoastr? (vezi sec?iunea 4),

Sindromul Stevens-Johnson, necroliz? epidermic? toxic?

Au existat raport?ri de erup?ii cutanate grave (sindrom Stevens-Johnson, necroliz? epidermic? toxic?) care pot pune via?a �n pericol la utilizarea de lamotrigin?. Acestea apar ini?ial ca pete-?int? ro?iatice sau patch-uri circulare adesea cu vezicule centrale pe trunchi. Alte semne includ ulcere la nivelul gurii,
g�tului, nasului, organelelor genitale ?i conjunctivit? (ochii umflati ?i ro?ii).
Aceste eruptii cutanate care pot pune via?a �n pericol sunt adesea �nso?ite de simptome asemanatoare gripei. Eruptia poate progresa la apari?ia de b??ici pe scar? larg? sau descuamarea pielii.
�n cazul �n care s-au dezvoltat sindromul Stevens-Johnson sau necroliz? epidermic? toxic? la utilizarea lamotriginei, tratamentul cu lamotrigin? nu trebuie reluat, la acest pacient �n niciun moment.

Sindrom DRESS

Sindromul DRESS apare ini?ial sub forma unor simptome asem?n?toare gripei ?i sub forma erup?ii pe fa?a, apoi cu o erup?ie extins?, cu temperatur? ridicat?, cu nivelurile crescute ale enzimelor hepatice observate la analizele de s�nge ?i o cre?tere a unui tip de celule albe din s�nge (eozinofilie) ?i o extindere
a ganglioniilor limfatici.
Cel mai mare risc de apari?ie a reac?iilor cutanate grave este �n primele s?pt?m�ni de tratament.
Dac? v? apare o erup?ie cutanat? sau dac? prezenta?i oricare dintre aceste simptome dup? �nceperea administr?rii de Lamotrix, cere?i imediat ajutorul medicului.
Un final brusc al tratamentului pentru epilepsie poate agrava crizele de risc. Consulta?i-v? medicul �nainte de a schimba dozajul sau daca tratamentul este terminat.
Lamotrix nu trebuie administrat persoanelor cu v�rsta sub 18 ani pentru tratamentul tulbur?rii bipolare. Medicamentele pentru tratamentul depresiei ?i altor probleme de s?n?tate mintal? determin?cre?terea riscului de g�nduri ?i comportamente suicidare la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18
ani.

Lamotrix �mpreuna cu alte medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, sau dac? �ncepe?i s? lua?i unele noi, inclusiv medicamente din plante ?i medicamente eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Dac? lua?i anumite medicamente, medicul dumneavoastr? poate fi nevoit s? verifice doza de Lamotrix.

Acestea includ:

� oxcarbazepin?, felbamat, gabapentin?, levetiracetam, pregabalin, topiramat sau zonisamid?, utilizate pentru tratamentul epilepsiei
� litiu, utilizat pentru tratamentul problemelor de s?n?tate mintal?
� bupropion, utilizat pentru tratamentul problemelor de s?n?tate mintal? sau pentru oprirea fumatului
Spune?i-i medicului dumneavoastr? dac? lua?i oricare dintre acestea.
Anumite medicamente interac?ioneaz? cu Lamotrix sau fac mai probabil? apari?ia reac?iilor adverse.

Acestea includ:

� valproat, utilizat pentru tratamentul epilepsiei ?i problemelor de s?n?tate mintal?
� carbamazepin?, utilizat? pentru tratamentul epilepsiei ?i problemelor de s?n?tate mintal?
� fenitoin?, primidon? sau fenobarbital, utilizate pentru tratamentul epilepsiei
� olanzapin?, utilizat? pentru tratamentul problemelor de s?n?tate mintal?
� risperidon?, utilizat? pentru tratamentul problemelor de s?n?tate mintal?
� rifampicin?, care este un antibiotic
� o combina?ie de lopinavir ?i ritonavir, utilizat? pentru tratamentul infec?iei cu virusul imunodeficien?ei umane (HIV)
� contraceptive hormonale, precum contraceptive orale combinate (a se vedea mai jos).
Spune?i-i medicului dumneavoastr? dac? lua?i, a?i �nceput s? lua?i sau a?i �ntrerupt administrarea oric?ruia dintre acestea.
Contraceptivele hormonale (cum ar fi contraceptive orale combinate) pot influen?a modul �n care ac?ioneaz? Lamotrix
Medicul dumneavoastr? v? poate recomanda s? utiliza?i un anume tip de contraceptiv hormonal, sau alt? metod? de contracep?ie, precum prezervative, diafragm? sau sterilet. Dac? utiliza?i un contraceptiv
hormonal precum contraceptive orale combinate, medicul dumneavoastr? poate s? v? recolteze probe de s�nge pentru a verifica concentra?ia de Lamotrix.

Dac? pl?nui?i s? �ncepe?i utilizarea unui contraceptiv hormonal:
� Discuta?i cu medicul dumneavoastr?, care v? va prezenta metode contraceptive adecvate pentru dumneavoastr?.
Lamotrix poate influen?a de asemenea modul �n care ac?ioneaz? contraceptivele hormonale, de?i este improbabil ca acest lucru s? le fac? mai pu?in eficace. Dac? utiliza?i un contraceptiv hormonal ?i remarca?i modific?ri ale ciclului menstrual, cum ar fi s�nger?ri neregulate sau p?tare �ntre cicluri:
� Spune?i-i medicului dumneavoastr?. Acestea pot fi semne c? Lamotrix afecteaz? modul �n care ac?ioneaz? contraceptivul dumneavoastr?.

Sarcina, al?ptarea ?i fertilitatea

� Spune?i-i medicului dumneavoastr? dac? sunte?i gravid?, dac? a?i putea fi gravid? sau dac? pl?nui?i s? r?m�ne?i gravid?.
Lamotrigina nu trebuie folosit? �n timpul sarcinii, cu excep?ia cazului �n care beneficiile poten?iale ale tratamentului pentru mam? dep??esc orice riscuri posibile fetale.
� Substan?a activ? din Lamotrix trece �n lapte ?i v? poate afecta copilul. Medicul dumneavoastr? va discuta cu dumneavoastr? riscurile ?i beneficiile al?pt?rii �n timp ce lua?i Lamotrix ?i v? va verifica periodic copilul dac? decide?i s? al?pta?i.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Lamotrix poate provoca ame?eli ?i vedere dubl?.
� Nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje dec�t dac? sunte?i sigur c? nu sunte?i afectat.
Dac? ave?i epilepsie, discuta?i cu medicul dumneavoastr? �n leg?tur? cu conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor.

Informa?ii importante privind unele componente ale Lamotrix

Comprimatele de Lamotrix con?in cantit??i mici dintr-un glucid denumit lactoz?. Dac? ave?i o intoleran?? la lactoz? sau la alte categorii de glucide:
� Spune?i-i medicului dumneavoastr?, ?i nu lua?i Lamotrix.

3. Cum s? lua?i Lamotrix

Lua?i �ntotdeauna Lamotrix exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.

C�t Lamotrix s? lua?i

Poate s? dureze un timp p�n? la g?sirea celei mai bune doze de Lamotrix pentru dumneavoastr?. Doza pe care o lua?i va depinde de:
� v�rsta dumneavoastr?
� dac? lua?i Lamotrix �mpreun? cu alte medicamente
� dac? ave?i probleme cu rinichii sau ficatul.
Medicul dumneavoastr? v? va recomanda �nceperea tratamentului cu o doz? mic? ?i va cre?te treptat doza �n urm?toarele s?pt?m�ni p�n? c�nd atinge?i o doz? care are efect la dumneavoastr? (denumit? doza eficace).
Niciodat? nu lua?i mai mult Lamotrix dec�t v-a spus medicul.
Doza uzual? eficace de Lamotrix pentru adul?i ?i copii cu v�rsta de 13 ani si peste este �ntre 100 mg ?i 400 mg pe zi.
Pentru copii cu v�rsta �ntre 2 ?i 12 ani, doza eficace depinde de greutatea lor corporal?-de obicei, este �ntre 1 mg ?i 15 mg pentru fiecare kg de greutate corporal? a copilului, p�n? la maxim 400 mg pe zi.
Lamotrix nu este recomandat copiilor cu v�rsta sub 2 ani.

Cum s? lua?i doza dumneavoastr? de Lamotrix

Comprimate:
Lua?i doza dumneavoastr? de Lamotrix o dat? sau de dou? ori pe zi, dup? cum v? recomand? medicul.
Pute?i s? o lua?i cu sau f?r? alimente.
De asemenea medicul dumneavoastr? poate s? v? recomande �nceperea sau �ntreruperea administr?rii altor medicamente, �n func?ie de afec?iunea pentru care sunte?i tratat ?i de modul �n care r?spunde?i la tratament.
� �nghi?i?i comprimatele �ntregi. Nu le rupe?i, nu le mesteca?i ?i nu le zdrobi?i.
� Lua?i �ntotdeauna doza complet? pe care v-a prescris-o medicul. Niciodat? nu lua?i doar o parte dintr-un comprimat.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Lamotrix

Dac? oricine ia mai mult Lamotrix dec�t trebuie:
� Contacta?i imediat un medic sau un farmacist. Dac? este posibil ar?ta?i-le cutia de Lamotrix.
O persoan? care a luat mai mult dec�t trebuie din Lamotrix poate avea oricare dintre aceste simptome:
� Mi?c?ri oculare rapide, necontrolabile (nistagmus)
� Ne�ndem�nare ?i lips? de coordonare, afectarea echilibrului (ataxie)
� Pierderea con?tien?ei ?i com?.

Dac? uita?i s? lua?i Lamotrix

Nu lua?i comprimate �n plus sau o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? a?i uitat s? lua?i o doz? de Lamotrix:

Cere?i sfatul medicului dumneavoastr? �n leg?tur? cu modul �n care se �ncepe din nou administrarea. Este important s? face?i acest lucru.
Nu �ntrerupe?i administrarea de Lamotrix f?r? recomandare
Lua?i Lamotrix c�t timp v? recomand? medicul dumneavoastr?. Nu �ntrerupe?i tratamentul dec�t dac? medicul dumneavoastr? v? recomand? acest lucru.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Lamotrix poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Reac?ii alergice sau reac?ii cutanate poten?ial grave: cere?i imediat ajutorul medicului
Un num?r mic de persoane care iau Lamotrix fac o reac?ie alergic? sau reac?ii la nivelul pielii poten?ial grave, care pot duce la probleme mai grave ?i care chiar pot pune �n pericol via?a dac? nu sunt tratate.

Simptomele acestor reac?ii includ:

� erup?ii sau ro?ea?? la nivelul pielii, care se pot transforma �n reac?ii grave la nivelul pielii care pun via?a �n pericol, cum ar fi erup?ii cutanate extinse cu pustule ?i descuam?ri ale pielii, care apar �n special �n jurul gurii, nasului, ochilor ?i organelor genitale (Sindrom StevensJohnson) ?i exfoliere extins? a pielii (pe mai mult de 30 % din suprafa?a corpului � necroliz? toxic? epidermic?)
� ulcere la nivelul gurii, g�tului, nasului sau organelor genitale
� dureri la nivelul gurii sau �nro?irea sau umflarea ochilor (conjunctivit?)
� cre?terea temperaturii (febr?), simptome asem?n?toare gripei sau somnolen??
� umflare �n jurul fe?ei sau umflarea ganglionilor de la nivelul g�tului, axilei sau zonei inghinale
� s�ngerare sau �nvine?ire nea?teptat?, sau degetele dumneavoastr? devin albastre
� durere �n g�t sau mai multe infec?ii (cum ar fi r?celile) dec�t de obicei.

�n multe cazuri, aceste simptome vor fi semne de reac?ii adverse mai pu?in grave. Dar trebuie s? fi?i con?tient de faptul c? sunt poten?ial grave � astfel �nc�t dac? remarca?i oricare dintre aceste simptome:
� Merge?i la un medic c�t mai cur�nd posibil. Medicul dumneavoastr? poate decide s? v? efectueze analize pentru a v? verifica ficatul, rinichii sau s�ngele ?i v? poate spune s? �ntrerupe?i administrarea de Lamotrix.

Reac?ii adverse foarte frecvente

Acestea pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane:
� durere de cap
� senza?ie de ame?eal?

Reac?ii adverse frecvente

Acestea pot afecta p�n? la 1 din 10 persoane:
� agresivitate sau iritabilitate
� senza?ie de somnolen?? sau mole?eal?
� senza?ie de ame?eal?
� frisoane sau tremur?turi
� dificult??i de somn (insomnie)
� senza?ie de agita?ie
� diaree
� usc?ciunea gurii
� senza?ie de r?u (grea??) sau stare de r?u (v?rs?turi)senza?ie de oboseal?
� durere de spate, de articula?ii, sau �n alt? parte.

Reac?ii adverse rare

Acestea pot afecta p�n? la 1 din 1000 de persoane:
� o afec?iune a pielii care poate pune via?a �n pericol (sindrom Stevens�Johnson): vezi de
� asemenea informa?iile incluse la �nceputul punctului 4.
� un grup de simptome care include:
� febr?, grea??, v?rs?turi, dureri de cap, rigiditate la nivelul g�tului ?i sensibilitate crescut? la lumin? str?lucitoare.

Aceste simptome pot fi provocate de o inflama?ie a membranelor care acoper? creierul m?duva spin?rii (meningit?). Aceste simptome dispar �n general la oprirea tratamentului; totu?i dac? aceste simptome persist? sau se �nr?ut??esc, contacta?i-v? medicul.
� mi?c?ri rapide, necontrolabile ale ochilor (nistagmus) m�nc?rime la nivelul ochilor cu secre?ii ?i cruste la nivelul pleoapelor (conjunctivit?)

Reac?ii adverse foarte rare

Acestea pot afecta p�n? la 1 din 10.000 de persoane:
� o reac?ie la nivelul pielii care poate pune via?a �n pericol (necroliz? epidermic? toxic?): vezi de asemenea informa?iile incluse la �nceputul punctului 4
� cre?terea temperaturii (febr?): vezi de asemenea informa?iile incluse la �nceputul punctului 4
� umflarea �n jurul fe?ei (edem) sau umflarea ganglionilor la nivelul g�tului, axilei sau zonei inghinale (limfadenopatie): vezi de asemenea informa?iile incluse la �nceputul punctului 4
� modific?ri ale func?iei hepatice, care se va vedea �n analizele de s�nge, sau insuficien?? hepatic?: vezi de asemenea informa?iile incluse la �nceputul punctului 4
� o tulburare grav? a coagul?rii s�ngelui, care poate provoca s�nger?ri sau �nvine?iri nea?teptate (coagulare intravascular? diseminat?): vezi de asemenea informa?iile incluse la �nceputul punctului 4
� modific?ri care se pot vedea �n analizele de s�nge � inclusiv sc?derea num?rului de globule ro?ii (anemie), sc?derea num?rului de globule albe (leucopenie, neutropenie, agranulocitoz?),
� sc?derea num?rului de trombocite (trombocitopenie), sc?derea num?rului tuturor acestor tipuri de celule din s�nge (pancitopenie) ?i o tulburare a m?duvei osoase hematogene denumit? anemie aplastic?
� halucina?ii (�vederea� sau �auzirea� de lucruri care nu exist? �n realitate)
� confuzie
� senza?ie de �cl?tinare� sau de dezechilibru c�nd v? deplasa?i
� mi?c?ri necontrolate ale corpului (ticuri), spasme musculare necontrolabile care afecteaz? ochii, capul ?i toracele (coreoatetoz?) sau alte mi?c?ri neobi?nuite ale corpului ca spasme, tremor sau rigiditate
� la persoanele care au deja epilepsie, crizele pot s? apar? mai frecvent
� la persoanele care au deja boal? Parkinson, agravarea simptomelor
� reac?ii asem?n?toare lupusului (simptomele pot include dureri de articula?ii sau de spate care pot fi uneori �nso?ite de febr? ?i/sau stare general? de r?u)..

Alte reac?ii adverse

Alte reac?ii adverse au afectat un num?r mic de persoane, �ns? frecven?a exact? de apari?ie a acestora este necunoscut?:
Au fost raportate cazuri de tulbur?ri la nivelul oaselor, incluz�nd osteopenie ?i osteoporoz? (sub?ierea osului) ?i fracturi. Verifica?i �mpreun? cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? lua?i tratament antiepileptic pe termen lung, dac? ave?i antecedente de osteoporoz? sau 7
dac? lua?i steroizi.

Dac? ave?i reac?ii adverse

Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Raportarea reac?iilor adverse

Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. De asemenea, pute?i raporta reac?iile adverse direct prin intermediul sistemului na?ional de raportare, ale c?rui detalii sunt publicate pe web-site-ul
Agen?iei Na?ionale a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale www.anm.ro/. Raport�nd reac?iile adverse, pute?i contribui la furnizarea de informa?ii suplimentare privind siguran?a acestui medicament.

5. Cum se p?streaz? Lamotrix

A nu se l?sa la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Nu utiliza?i Lamotrix dup? data de expirare �nscris? pe blister, cutie sau flacon. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Lamotrix nu necesit? condi?ii speciale pentru p?strare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine Lamotrix comprimate
Substan?a activ? este lamotrigin?. Fiecare comprimat con?ine lamotrigin? 25 mg, 50 mg, 100 mg sau 200 mg.
Celelalte componente sunt: lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, amidonglicolat de sodiu tip A, oxid galben de fier (E 172), povidon?, stearat de magneziu.

Cum arat? Lamotrix comprimate ?i con?inutul ambalajului

Comprimatele de Lamotrix sunt
Lamotrix 25 mg: comprimate rotunde, plate, de culoare crem deschis, inscrip?ionate cu logo �MC� pe o fa??
Lamotrix 50 mg: comprimate rotunde, plate, de culoare crem deschis, prev?zute cu un ?an? median
Lamotrix 100 mg: comprimate rotunde, plate, de culoare crem deschis, prev?zute cu un ?an? median
Lamotrix 200 mg: comprimate rotunde, plate, de culoare crem deschis, prev?zute cu un ?an? median
Lamotrix comprimate este disponibil �n blistere, ambalate �n cutii ce con?in c�te 20, 30, 50 sau 100 comprimate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i produc?torul:

MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupoleos st., 3011 Limassol, Cipru
Data revizuirii textului:
Martie 2015
Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:LAMOTRIGINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!