Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 73.13 Lei

Cod produs: P438798473

Disponibilitate: Stoc limitat
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: KRKA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane.
Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?.
- Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ oriceposibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect.

Ce g?si?i �n acest prospect:

1. Ce este Lortanda ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Lortanda
3. Cum s? utiliza?i Lortanda
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Lortanda
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este Lortanda ?i pentru ce se utilizeaz?

Ce este Lortanda ?i cum ac?ioneaz?
Lortanda con?ine substan?a activ? numit? letrozol. Aceasta apar?ine unui grup de medicamente numit inhibitori de aromataz?. Este un tratament hormonal (sau �endocrin�) folosit �n tratarea cancerului de s�n.
Dezvoltarea cancerului de s�n este �n mod frecvent stimulat? de estrogeni, care sunt hormoni sexuali feminini. Lortanda scade cantitatea de estrogeni prin blocarea unei enzime (�aromataz?�) implicat? �n producerea estrogenilor ?i astfel poate bloca dezvoltarea cancerului de s�n care necesit? estrogeni pentru a
se extinde. Ca o consecin??, celulele tumorale �?i �ncetinesc sau �?i opresc cre?terea ?i/sau r?sp�ndirea �n alte p?r?i ale organismului.

Pentru ce se utilizeaz? Lortanda

Lortanda este utilizat? �n tratamentul cancerului de s�n la femeile care sunt la menopauz?, adic? menstrua?ia s-a oprit.
Medicamentul este utilizat penntru preven?ia reapari?iei cancerului. Poate fi utilizat ca prim tratament �nainte de interven?ia chirurgical? atunci c�nd aceasta nu este necesar? imediat, sau poate fi utilizat ca prim tratament dup? interven?ia chirurgical? de �ndep?rtare a cancerului de s�n sau dup? o perioad? de
tratament de 5 ani cu tamixofen. Lortanda este de asemenea utilizat �n preven?ia r?sp�ndirii cancerului de s�n �n alte p?r?i ale organismului la pacientele cu cancer de s�n �n faz? avansat? a bolii.
Dac? ave?i �ntreb?ri despre cum ac?ioneaz? Lortanda sau de ce v-a fost prescris acest medicament, �ntreba?i medicul dumneavoastr?.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Lortanda
Urma?i cu aten?ie toate recomand?rile medicului. Acestea pot fi diferite de informa?iile generale prezentate �n acest prospect.
Nu lua?i Lortanda
� dac? sunte?i alergic la letrozol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6),
� dac? ave?i �nc? menstrua?ie, adic? dac? �nc? nu a?i trecut la menopauz?,
� dac? sunte?i gravid?,
� dac? al?pta?i.
Dac? v? �ncadra?i �n oricare dintre aceste situa?ii, nu lua?i acest medicament ?i discuta?i cu medicul dumneavoastr?.

Aten?ion?ri ?i precau?ii

�nainte s? lua?i Lortanda, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului
- dac? ave?i o boal? sever? a rinichilor
- dac? ave?i o boal? sever? a ficatului
- dac? ave?i antecedente de osteoporoz? sau fracturi osoase (vezi de asemenea �Monitorizarea periodic? pe durata tratamentului cu Lortanda� de la punctul 3).
Dac? oricare din aceste situa?ii este valabil? �n cazul dumneavoastr?, spune?i medicului dumneavoastr?.
Medicul dumneavoastr? va lua toate acestea �n considerare �n timpul tratamentului cu Lortanda.

Copii ?i adolescen?i (cu v�rsta sub 18 ani)

Copiii ?i adolescen?ii nu trebuie s? utilizeze acest medicament.

V�rstnici (cu v�rsta de 65 ani ?i peste)

Persoanele cu v�rsta de 65 ani ?i peste pot utiliza acest medicament �n acelea?i doze ca �n cazul adul?ilor.

Lortanda �mpreun? cu alte medicamente

Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate f?r? prescrip?ie medical?.

Sarcina, al?ptarea ?i fertilitatea

- Trebuie s? lua?i Lortanda numai dup? ce a?i trecut la menopauz?. Totu?i, medicul dumneavoastr? trebuie s? discute cu dumneavoastr? despre utilizarea metodelor contraceptive eficiente, deoarece pute?i fi �n situa?ia de a r?m�ne gravid? �n timpul tratamentului cu Lortanda.
- Nu trebuie s? lua?i Lortanda dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, deoarece tratamentul poate afecta copilul.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Dac? ave?i ame?eli, oboseal?, soomnolen?? sau stare general? de r?u, nu conduce?i ?i nu folosi?i utilaje p�n? c�nd nu v? sim?i?i bine din nou.
Lortanda con?ine lactoz? monohidrat
Lortanda con?ine lactoz? (zah?r din lapte). Dac? medicul dumneavoastr? v-a spus c? ave?i intoleran?? la unele glucide, �ntreba?i medicul �nainte de a utiliza acest medicament.

3. Cum s? utiliza?i Lortanda

Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza recomandat? este de un comprimat de Lortanda administrat o dat? pe zi. Administrarea Lortanda �n aceea?i perioad? a zilei v? ajut? s? v? aminti?i c�nd s? v? lua?i comprimatul.
Comprimatul poate fi administrat cu sau f?r? alimente ?i trebuie �nghi?it �ntreg, cu un pahar cu ap? sau alt lichid.

C�t timp trebuie s? lua?i Lortanda

Continua?i s? lua?i Lortanda �n fiecare zi, at�t timp c�t v? spune medicul dumneavoastr?. S-ar putea s? fie nevoie s? lua?i medicamentul luni sau chiar ani. Dac? ave?i �ntreb?ri cu privire la c�t timp trebuie s? lua?i Lortanda, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?.

Monitorizarea tratamentului cu Lortanda

Acest medicament trebuie utilizat numai sub supraveghere medical? atent?. Medicul dumneavoastr? v? va monitoriza periodic starea de s?n?tate pentru a verifica dac? tratamentul are efectul corect.
Lortanda poate cauza sub?ierea sau degradarea oaselor dumneavoastr? (osteoporoz?), datorit? sc?derii cantit??ii de estrogeni din organismul dumneavoastr?. Medicul dumneavoastr? poate decide s? v? m?soare densitatea ososas? (o modalitate de monitorizare a osteoporozei) �nainte, �n timpul ?i dup? �ncheierea tratamentului.

Dac? lua?i mai mult Lortanda dec�t trebuie

Dac? a?i luat mai mult Lortanda dec�t trebuie, sau dac? altceineva a luat �n mode accidental comprimatele dumneavoastr?, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? sau unui spital. Lua?i cu dumneavoastr? ?i ambalajul medicamentului. �n acest caz, poate fi nevoie de tratament medical.

Dac? uita?i s? lua?i Lortanda

- dac? se apropie momentul pentru administrarea dozei urm?toare (de exemplu mai sunt �nc? 2 sau 3 ore), nu mai lua?i doza uitat?, ci administra?i numai doza programat?.
- altfel, lua?i doza uitat? atunci c�nd v? aminti?i, dup? care lua?i urm?toarea doz? la timpul potrivit.
- nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? lua?i Lortanda

Nu �ntrerupe?i administrarea Lortanda dec�t dac? v? recomand? medicul dumneavoastr?. Vezi de asemenea punctul de mai sus �C�t timp trebuie s? lua?i Lortanda.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Majoritatea reac?iilor adverse sunt u?oare p�n? la moderate ?i, �n general, dispar dup? c�teva zile, p�n? la c�teva s?pt?m�ni de tratament.
Unele dintre aceste reac?ii adverse, cum sunt bufeurile, c?derea �n exces a p?rului sau s�nger?rile vaginale pot fi cauzate de sc?derea cantit??ii de estrogeni din organismul dumneavoastr?.
Nu v? alarma?i �n leg?tur? cu aceast? list? de posibile reac?ii adverse. Este posibil s? nu prezenta?i niciuna dintre ele.

Unele dintre reac?iile adverse pot fi grave
Reac?ii adverse rare sau mai pu?in frecvente (care pot afecta de la 1 p�n? la 100 din 10.000 pacien?i):
- Sl?biciune, paralizie sau pierderea sensibilit??ii unei p?r?i a corpului (�n mod caracteristic un bra? sau picior), pierderea coordon?rii mi?c?rilor, grea?? sau dificultate �n vorbire sau respira?ie (semne ale tulbur?rilor cerebrale, de exemplu accident vascular cerebral).
- Durere brusc?, cu caracter compresiv �n piept (semn al unei boli de inim?).
- Dificultate �n respira?ie, durere de piept, le?in, b?t?i accelerate ale inimii, colora?ie alb?struie a pielii, sau durere brusc? la nivelul bra?ului, piciorului sau labei piciorului (semne c? s-ar fi putut forma un cheag de s�nge).
- Umfl?tur? ?i ro?ea?? de-a lungul unei vene, care devine sensibil? ?i chiar dureroas? la atingere.
- Febra mare, tremur?turi sau ulcera?ii la nivelul gurii datorit? unei infec?ii (lipsa globulelor albe din s�nge).
- Vedere �nce?o?at? sever ?i persistent.

Dac? apare oricare dintre reac?iile adverse men?ionate mai sus, spune?i imediat medicului dumneavoastr?.
De asemenea, informa?i imediat medicul dumneavoastr? dac? apare oricare dintre urm?toarele simptome �n timpul tratamentului cu Lortanda:
- Umflarea fe?ei ?i g�tului (semne de reac?ie alergic?).
- �ng?lbenirea pielii ?i ochilor, grea??, pierderea apetiului alimentar, urin? �nchis? la culoare (semne de hepatit?).
- Erup?ie trec?toare pe piele, �nro?irea pielii, apari?ia de vezicule la nivelul buzelor, ochilor sau gurii, exfolierea pielii, febr? (semne de boal? a pielii).

Unele reac?ii adverse sunt foarte frecvente. Aceste reac?ii adverse pot afecta mai mult de 1 pacient din 10.
- Bufeuri
- Cre?terea valorilor colesterolului �n s�nge (hipercolesterolemie)
- Oboseal?
- Transpira?ie �n exces
- Durere �n oase ?i articula?ii (artralgie)

Dac? oricare dintre aceste reac?ii adverse v? afecteaz? sever, spune?i medicului dumneavoastr?.
Unele reac?ii adverse sunt frecvente. Aceste reac?ii adverse pot afecta p�n? la 1 din 10 pacien?i.
- Erup?ie trec?toare pe piele
- Durere de cap
- Ame?eli
- Stare general? de r?u
- Tulbur?ri gastrointestinale, cum sunt grea??, v?rs?turi, indigestie, constipa?ie, diaree
- Cre?terea sau pierderea apetitului pentru alimente
- Dureri la nivelul mu?chilor
- Sub?ierea sau degradarea oaselor (osteoporoz?), care, �n unele cazuri, poate duce la fracturi ale oaselor (vezi de asemenea �F Monitorizarea tratamentului cu Lortanda� din sec?iunea 3)
- Umflarea m�inilor, palmelor, picioarelor, labelor piciorului, gleznelor (edeme)
- Depresie
- Cre?terea greut??ii corporale
- C?derea p?rului
- Cre?terea tensiunii arteriale (hipertensiune arterial?)
- Durere abdominal?
- Usc?ciunea pielii
- S�ngerarea vaginal?
Dac? oricare dintre aceste reac?ii adverse v? afecteaz? sever, spune?i medicului dumneavoastr?.

Unele reac?ii adverse sunt mai pu?in frecvente. Aceste reac?ii adverse pot afecta p�n? la 1 din 100 pacien?i.
- Tulbur?ri ale sistemului nervos, cum sunt anxietate, nervozitate, iritabilitate, somnolen??, probleme de memorie, insomnie
- Sc?derea sensibilit??ii, mai ales la atingere
- Tulbur?ri ale ochilor, cum sunt vedere �nce?o?at?, irita?ie ocular?
- Palpita?ii, ritm rapid al b?t?ilor inimii
- Tulbur?ri ale pielii, cum este m?nc?rimea (urticarie)
- Secre?ii vaginale sau usc?ciunea mucoasei vaginale
- Articula?ii �n?epenite (artrit?)
- Durere la nivelul s�nilor
- Febr?
- Sete, tulburare a gustului, usc?ciunea gurii
- Usc?ciunea mucoaselor
- Sc?derea greut??ii corporale
- Infec?ii ale tractului urinar, cre?terea num?rului de urin?ri
- Tuse
- Cre?terea valorilor unor enzime �n s�nge.
Dac? oricare dintre acestea reac?ii adverse v? afecteaz? sever, spune?i medicului dumneavoastr?.
Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect.

5. Cum se p?streaz? Lortanda

Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesit? precau?ii speciale de p?strare.
Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine Lortanda
- Substan?a activ? este letrozolul. Fiecare comprimat filmat con?ine letrozol 2,5 mg.
- Celelalte componente sunt lactoz? monohidrat, celuloz? microcristalin?, amidon de porumb,
hipromeloz? tip 2910, amidonglicolat de sodiu tip A, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu �n nucleu ?i hipromeloz? 6 cp, dioxid de titan (E 171), oxid galben de fer (E172), macrogol 400 ?i talc �n film (vezi punctul 2).

Cum arat? Lortanda ?i con?inutul ambalajului

Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare galben?, cu diametrul de 6 mm, netede pe ambele fe?e.
Comprimatele sunt disponibile �n cutii cu 10, 14, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 sau 100 comprimate filmate �n blistere.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul
De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??
KRKA, d.d., Novo mesto,
�marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia
Fabrican?ii
Krka, d.d., Novo mesto
�marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia
TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 5, D-27472 Cuxhaven
Germania
Acest medicament este autorizat �n Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri comerciale:
Numele statului membru Denumirea comercial? a produsului
UK Letrozole
BG, DE, EE, HU, PL, RO, SK, SI Lortanda
CZ, LT, LV Likarda
Acest prospect a fost revizuit �n Februarie 2013.
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:LETROZOLUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

3 + 1 =
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie

Preț nou 22.22 LEI

În stoc
Miacalcic 50 ui/ml-1ml-sol.inj. x 5-Novartis
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

În stoc
Dexamethasone Na Ph 8 mg -sol.inj. 2 ml x 5 - EIPICO
doar în farmacie
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Salbutamol 2mg/5ml 125ml-sirop-E.I.P.I.Co.
doar în farmacie

Categorii vizitate recent