Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 113.02 Lei

Cod produs: P438799790

Disponibilitate: Lipsă stoc

Producător: TORRENT PHARMA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?
P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
Dac? ave?i �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor personae. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
Dac? ave?i orice reac?ii adverse, discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul. Aceasta include orice posibile reac?ii adverse care nu sunt men?ionate �n acest prospect.

�n acest prospect g?si?i

1. Ce este Memantina Torrent ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Memantina Torrent
3. Cum s? lua?i Memantina Torrent
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Memantina Torrent
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este Memantina Torrent ?i pentru ce se utilizeaz?

Cum ac?ioneaz? Memantina Torrent
Memantina Torrent apar?ine grupului de medicamente cunoscute ca medicamente pentru tratamentul demen?ei.
Pierderea memoriei �n boala Alzheimer este determinat? de tulburarea transmisiei semnalelor �n creier.
Creierul con?ine a?a-numi?ii receptori N-metil-D-aspartat (NMDA) care sunt implica?i �n transmiterea semnalelor nervoase importante �n procesele de �nv??are ?i memorie. Memantina Torrent apar?ine unui grup de medicamente numite antagoni?ti ai receptorilor NMDA. Memantina Torrent ac?ioneaz? asupra
acestor receptori NMDA, amelior�nd transmisia semnalelor nervoase ?i memoria.

Pentru ce se utilizeaz? Memantina Torrent

Memantina Torrent se utilizeaz? pentru tratamentul pacien?ilor cu boal? Alzheimer moderat? p�n? la sever?.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? lua?i Memantina Torrent

Nu lua?i Memantina Torrent
-dac? sunte?i alergic la clorhidratul de memantin? sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (vezi pct. 6).

Aten?ion?ri ?i precau?ii
Discuta?i cu medicul dumneavoastr? �nainte de a lua Memantina Torrent
-dac? ave?i antecedente de convulsii epileptice
-dac? a?i avut recent un infarct miocardic sau dac? ave?i insuficien?? cardiac? congestiv? sau hipertensiune arterial? (tensiune arterial? mare) necontrolat? prin tratament.
�n aceste situa?ii, tratamentul trebuie supravegheat cu aten?ie, iar beneficiul clinic al tratamentului cu Memantina Torrent trebuie reevaluat de c?tre medicul dumneavoastr? la intervale regulate.
Dac? ave?i insuficien?? renal? (probleme cu rinichii), medicul dumneavoastr? trebuie s? v? monitorizeze cu aten?ie func?ia renal? ?i, dac? este necesar, s? modifice corespunz?tor dozele de memantin?.
Trebuie evitat? utilizarea �n acela?i timp a medicamentelor numite amantadin? (pentru tratamentul bolii Parkinson), ketamin? (o substan?? folosit?, �n general, ca anestezic), dextrometorfan (folosit, �n general, pentru tratamentul tusei); de asemenea, utilizarea �n acela?i timp cu al?i antagoni?ti ai NMDA
trebuie evitat?.
Trebuie s? spune?i medicului dumneavoastr? dac? v-a?i modificat recent sau inten?iona?i s? v? modifica?i radical dieta (de exemplu s? trece?i de la o diet? normal? la o diet? strict vegetarian?), dac? ave?i acidoz? tubular? renal? (ATR - acumularea �n s�nge a unor cantit??i mari de substan?e care formeaz? acizi, din cauza disfunc?iei renale (func?ia a rinichilor redus?)) sau infec?ii severe ale tractului urinar (structura anatomic? care transport? urina), deoarece poate fi necesar ca medicul dumneavoastr? s? v? modifice doza de medicament.

Copii ?i adolescen?i

Memantina Torrent nu este recomandat? pentru utilizarea la copii ?i adolescen?ii cu v�rsta sub 18 ani.

Memantina Torrent �mpreun? cu alte medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau a?i putea s? lua?i orice alte medicamente.
�n special, efectele urm?toarelor medicamente pot fi modificate de Memantina Torrent ?i poate fi necesar? modificarea dozelor de c?tre medicul dumneavoastr?:
-amantadin?, ketamin?, dextrometorfan
-dantrolen, baclofen
-cimetidin?, ranitidin?, procainamid?, chinidin?, chinin?, nicotin?
-hidroclorotiazid? (sau orice medicament care con?ine hidroclorotiazid? �n asociere cu alt? substan??)
-anticolinergice (substan?e utilizate, �n general, pentru tratamentul tulbur?rilor de mi?care sau crampelor intestinale)
-anticonvulsivante (substan?e utilizate, �n general, pentru prevenirea ?i tratamentul convulsiilor)
-barbiturice (substan?e utilizate, �n general, pentru inducerea somnului)
-agoni?ti dopaminergici (substan?e cum sunt L-dopa, bromocriptin?)
-neuroleptice (substan?e utilizate �n tratamentul tulbur?rilor psihice)
-anticoagulante orale
Dac? v? interna?i �n spital, informa?i-v? medicul c? urma?i tratament cu Memantina Torrent.

Folosirea Memantina Torrent cu alimente ?i b?uturi
Memantina Torrent poate fi administrat? cu sau f?r? alimente (vezi punctul 3 �Cum s? lua?i Memantina Torrent�).

Sarcina ?i al?ptarea

Dac? sunte?i gravid?, al?pta?i, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, adresa?i-v? medicului dumneavostr? pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Utilizarea memantinei nu este recomandat? la femeile gravide.
Femeile care iau Memantina Torrent nu trebuie s? al?pteze.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Medicul dumneavoastr? v? va spune dac? boala dumneavoastr? v? permite s? conduce?i vehicule sau s? folosi?i utilaje �n condi?ii de siguran??.
De asemenea, Memantina Torrent v? poate modifica reactivitatea, afect�nd capacitatea de conducere a vehiculelor ?i de folosire a utilajelor.

3. Cum s? lua?i Memantina Torrent

Lua?i �ntotdeauna Memantina Torrent exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doze
Doza de Memantina Torrent recomandat? pentru adul?i ?i pacien?i v�rstnici este de 20 mg o dat? pe zi.
Pentru a reduce riscul de apari?ie a reac?iilor adverse, aceast? doz? se atinge treptat, conform urm?toarei scheme zilnice de tratament:

s?pt?m�na 1

5 mg o dat? pe zi

s?pt?m�na 2

10 mg o dat? pe zi

s?pt?m�na 3

15 mg o dat? pe zi

s?pt?m�na 4 ?i ulterior

20 mg o dat? pe zi


Doza ini?ial? uzual? este de 5 mg, administrat? o dat? pe zi �n prima s?pt?m�n?. Aceast? doz? va fi crescut? la 10 mg o dat? pe zi �n a doua s?pt?m�n? ?i la 15 mg o dat? pe zi �n a treia s?pt?m�n?.
�ncep�nd din a patra s?pt?m�n?, doza uzual? este de 20 mg, administrat? o dat? pe zi .

Ambalaj pentru ini?ierea tratamentului:

Doz? de tratament recomandat? este de 20 mg pe zi ?i se ob?ine printr-o cre?tere treptat? a dozei, �n primele 3 s?pt?m�ni de tratament. Schema de tratament este indicat? ?i pe ambalajul pentru ini?ierea tratamentului. Lua?i un comprimat o dat? pe zi.
S?pt?m�na 1 (ziua 1 � 7)
Lua?i c�te un comprimat de 5 mg o dat? pe zi (comprimat filmat oval, biconvex, cu margini te?ite, de culoare brun str?lucitor), timp de 7 zile.
S?pt?m�na 2 (ziua 8 � 14)
Lua?i c�te un comprimat de 10 mg o dat? pe zi (comprimat filmat oval, biconvex, cu margini te?ite, de culoare alb? p�n? la aproape alb?), timp de 7 zile.
S?pt?m�na 3 (ziua 15 � 21)
Lua?i c�te un comprimat filmat de 15 mg o dat? pe zi (comprimat filmat oval, biconvex, cu margini te?ite, de culoare portocaliu str?lucitor p�n? la brun deschis) timp de 7 zile.
S?pt?m�na 4 (ziua 22 � 28)
Lua?i c�te un comprimat de 20 mg pe zi (comprimat filmat oval, biconvex, cu margini te?ite, de culoare ro?u deschis p�n? la ro?u gri), timp de 7 zile.

s?pt?m�na 1

Un comprimat de 5 mg

s?pt?m�na 2

Un comprimat de 10 mg

s?pt?m�na 3

Un comprimat de 15 mg

s?pt?m�na 4 ?i ulterior

Un comprimat de 20 mg o dat? pe zi


Doza de �ntre?inere
Doza zilnic? recomandat? este de 20 mg o dat? pe zi.
Pentru continuarea tratamentului, v? rug?m s? v? adresa?i medicului dumneavoastr?.
Doze la pacien?ii cu insuficien?? renal?
Dac? ave?i insuficien?? renal?, medicul dumneavoastr? va decide doza adecvat? afec?iunii dumneavoastr?.
�n acest caz, medicul dumneavoastr? trebuie s? v? monitorizeze func?ia rinichilor, la intervale stabilite.

Mod de administrare

Memantina Torrent trebuie administrat pe cale oral?, o dat? pe zi. Pentru ca medicamentul s? fie benefic trebuie s? �l lua?i cu regularitate zi de zi, �n acela?i moment al zilei. Comprimatele trebuie �nghi?ite cu o cantitate suficient? de ap?.
Comprimatele pot fi luate cu sau f?r? alimente.

Durata tratamentului

Continua?i s? lua?i Memantina Torrent at�t timp c�t aceasta v? face bine. Nu �nceta?i s? lua?i medicamentul, medicul dumneavoastr? va decide dac? este bine sau nu s? �ntrerupe?i tratamentul.
Dac? �ntrerupe?i administrarea medicamentului, beneficiile tratamentului vor sc?dea treptat. Medicul dumneavoastr? trebuie s? v? evalueze tratamentul �n mod regulat.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Memantina Torrent

�n general, dac? lua?i o doz? prea mare de Memantina Torrent, aceasta nu v? face niciun r?u.
Pute?i prezenta mai accentuat simptomele descrise la pct. 4 ,,Reac?ii adverse posibile�.
Dac? se produce un supradozaj cu Memantina Torrent, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?
sau solicita?i ajutor medical, deoarece pute?i s? ave?i nevoie de asisten?? medical?.

Dac? uita?i s? lua?i Memantina Torrent

Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?. Dac? observa?i c? a?i uitat s? lua?i doza dumneavoastr? de Memantina Torrent, a?tepta?i ?i lua?i doza urm?toare la ora obi?nuit?.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele ?i acest medicament poate avea reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
�n general, reac?iile adverse observate sunt u?oare p�n? la moderate.
Boala Alzheimer a fost asociat? cu depresie, idei suicidare ?i suicid. Aceste evenimente au fost raportate �n perioada care a urmat punerii pe pia?? a medicamenului la pacien?ii trata?i cu memantin?.
Trebuie s? v? adresa?i imediat medicului dumneavoastr? dac? v? sim?i?i deprimat sau ave?i g�nduri de auto-v?t?mare.

Reac?ii adverse frecvente (pot afecta 1 p�n? la 10 persoane):
� dureri de cap, somnolen??, constipa?ie, valori crescute ale analizelor de s�nge care arat? func?ia ficatului, ame?eli, tulbur?ri de echilibru, respira?ie dificil?, tensiune arterial? mare ?i hipersensibilitate la medicament

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 de persoane):
� oboseal?, infec?ii fungice, confuzie, halucina?ii, v?rs?turi, tulbur?ri de mers, insuficien?? cardiac? ?i cheaguri de s�nge la nivelul venelor (tromboz? venoas?/tromboembolism ).

Reac?ii adverse foarte rare (pot afecta p�n? la 1 din 10000 de persoane):
� convulsii

Cu frecven?? necunoscut? (frecven?a nu poate fi estimat? din datele disponibile):
� Inflama?ii ale pancreasului, inflama?ie la nivelul ficatului (hepatit?) ?i reac?ii psihotice
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. Cum se p?streaz? Memantina Torrent

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Memantina Torrent dup? data de expirare �nscris? pe cutie ?i pe blister dup? EXP. Data expir?rii se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra �n ambalaj original pentru a fi protejat de lumin?.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a rezidurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine Memantina Torrent
Substan?a activ? este clorhidratul de memantin?.
Fiecare comprimat filmat con?ine clorhidrat de memantin? 10 mg, echivalent cu memantin? 8,31 mg.
Fiecare comprimat filmat con?ine clorhidrat de memantin? 20 mg, echivalent cu memantin? 16,62 mg.
- Celelalte componente sunt celuloz? microcristalin? PH 200, crospovidon? (tip B), dioxid de siliciu coloidal anhidru, talc, stearat de magneziu, hipromeloz? 2910 6cPs, macrogol 400, dioxid de titan (E 171).
- �n plus, filmul comprimatului de 20 mg con?ine coloran?ii oxid galben de fer (E 172) ?i oxid ro?u de fer (E 172)

Cum arat? Memantina Torrent ?i con?inutul ambalajului
Memantina Torrent 10 mg comprimate filmate sunt comprimate ovale, biconvexe, cu margini te?ite, cu dimensiuni de aproximativ 13,0 x 5,5 mm, de culoare alb? p�n? la aproape alb?, marcate cu �10� pe o fa?? ?i cu o linie median? pe cealalt? fa??. Comprimatul poate fi divizat �n doze egale.
Memantina Torrent 20 mg comprimate filmate sunt comprimate ovale, biconvexe, cu margini te?ite, cu dimensiuni de aproximativ 15,3 x 6,2 mm, de culoare ro?u deschis p�n? la ro?u gri, marcate cu �20� pe o fa?? ?i netede pe cealalt? fa??.
Memantina Torrent comprimate filmate sunt disponibile �n cutii care con?in 28, 30, 42, 50, 56, 98 sau 100 comprimate filmate.

Ambalaj pentru ini?ierea tratamentului

Memantina Torrent 5 mg comprimate filmate sunt comprimate ovale, biconvexe, cu margini te?ite, cu dimensiuni de aproximativ 13,0 x 5,5 mm, de culoare brun str?lucitor, marcate cu �5� pe o fa?? ?i netede pe cealalt? fa??.
Memantina Torrent 10 mg comprimate filmate sunt comprimate ovale, biconvexe, cu margini te?ite, cu dimensiuni de aproximativ 13,0 x 5,5 mm, de culoare alb? p�n? la aproape alb?, marcate cu �10� pe o fa?? ?i cu o linie median? pe cealalt? fa??. Comprimatul poate fi divizat �n doze egale.
Memantina Torrent 15 mg comprimate filmate sunt comprimate ovale, biconvexe, cu margini te?ite, cu dimensiuni de aproximativ 15,3 x 6,2 mm, de culoare portocaliu str?lucitor p�n? la brun deschis, marcate cu �15� pe o fa?? ?i netede pe cealalt? fa??.
Memantina Torrent 20 mg comprimate filmate sunt comprimate ovale, biconvexe, cu margini te?ite, cu dimensiuni de aproximativ 15,3 x 6,2 mm, de culoare ro?u deschis p�n? la ro?u gri, marcate cu �20� pe o fa?? ?i netede pe cealalt? fa??.
O cutie pentru ini?ierea tratamentului con?ine 28 comprimate �n 4 blistere, un blister cu 7 comprimate filmate de Memantina Torrent 5 mg, un blister cu 7 comprimate filmate de Memantina Torrent 10 mg, un blister cu 7 comprimate filmate de Memantina Torrent 15 mg ?i un blister cu 7 comprimate filmate
de Memantina Torrent 20 mg .

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??

Torrent Pharma SRL
Str. ?tirbei Vod?, nr. 36, sector 1, Bucure?ti, Rom�nia
Fabrican?i
Torrent Pharma GmbH
S�dwestpark 50, 90449 N�rnberg, Germania
Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG
S�dwestpark 50, 90449 N�rnberg, Germania

Acest medicament este autorizat �n Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri comerciale:

DE

Memantin Heumann 10 mg Filmtabletten Memantin Heumann 20 mg Filmtabletten Memantin Heumann 5mg/10mg/15mg/20mg Filmtabletten

EL

Memantin Torrent 10 mg ???????????? ?? ????? ?????? ?????? Memantin Torrent 20 mg ???????????? ?? ????? ?????? ?????? Memantin Torrent 5mg/10mg/15mg/20mg ???????????? ?? ????? ?????? ??????

LT

Memantinas Torrent 10 mg pl?vele dengtos tablet?s Memantinas Torrent 20 mg pl?vele dengtos tablet?s Memantinas Torrent 5mg/10mg/15mg/20mg pl?vele dengtos tablet?s

RO

Memantina Torrent 10 mg comprimate filmate Memantina Torrent 20 mg comprimate filmate Memantina Torrent 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimate filmate

UK

Memantine Torrent 10 mg Film-coated Tablets Memantine Torrent 20 mg Film-coated Tablets Memantine Torrent 5mg/10mg/15mg/20mg Film-coated TabletsAcest prospect a fost aprobat �n Martie 2013.

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

1 + 6 =
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie

Preț nou 22.22 LEI

În stoc
Miacalcic 50 ui/ml-1ml-sol.inj. x 5-Novartis
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

În stoc
Dexamethasone Na Ph 8 mg -sol.inj. 2 ml x 5 - EIPICO
doar în farmacie
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Salbutamol 2mg/5ml 125ml-sirop-E.I.P.I.Co.
doar în farmacie

Categorii vizitate recent