Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 147.09 Lei

Cod produs: W55877

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

1. DENUMIREA COMERCIAL? A MEDICAMENTULUI MINOZ MR 100 mg capsule cu eliberare modificat?

2. COMPOZI?IA CALITATIV? ?I CANTITATIV?
Fiecare capsul? cu eliberare modificat? con?ine minociclin? 100 mg sub form? de clorhidrat de minociclin?. Excipien?i: azorubin?, ulei de ricin 0,29 mg Pentru lista tuturor excipien?ilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTIC?
Capsul? cu eliberare modificat? Capsule cu capac brun-ciocolatiu, corp brun-deschis, inscrip?ionate cu cerneala alb? cu �R/MCNMR� pe capac ?i �100� pe corp. Capsulele con?in un amestec de granule aproape albe p�n? la galben deschis sau galben ?i granule cenu?ii-g?lbui p�n? la brune.

4. DATE CLINICE
4.1 Indica?ii terapeutice Minociclina este indicat? pentru tratamentul infec?iilor bacteriene sistemice determinate de urm?toarele microorganisme sensibile: - Infec?ii stafilococice necomplicate ale pielii ?i ?esutului subcutanat, determinate de tulpini de Staphylococcus aureus rezistente la penicilin? ?i meticilin? - Acnee (determinat? de Propionibacterium acnes) - Lepra (determinat? de Mycobacterium leprae); minociclina este o component? a schemelor standard plurimedicamentoase recomandate de c?tre OMS. 4.2 Doze ?i mod de administrare MINOZ MR se administreaz? oral. Adul?i Infec?ii stafilococice necomplicate ale pielii ?i ?esutului subcutanat Doza uzual? recomandat? este de 100 mg minociclin? o dat? pe zi. Dac? este necesar, se poate administra o doz? ini?ial? de atac de 200 mg minociclin?. Acnee Doza uzual? recomandat? este de 100 mg minociclin? o dat? pe zi. Tratamentul acneei se face pe o perioad? de minim 6 s?pt?m�ni. Dac? dup? 6 luni de tratament nu se ob?ine r?spuns terapeutic, tratamentul cu Minoz MR trebuie �ntrerupt ?i trebuie luat? �n considerare 2 instituirea unui alt tratament. Dac? se administreaz? Minoz MR timp de peste 6 luni, pacien?ii trebuie monitoriza?i la cel pu?in 3 luni pentru eviden?ierea semnelor ?i simptomelor de hepatit? sau lupus eritematos sistemic (LES) (vezi pct. 4.4). Lepra Minociclina este o component? a schemelor standard plurimedicamentoase. Doza recomandat? de c?tre OMS este de 100 mg minociclin? zilnic sau intermitent. Copii Minoz MR nu se administreaz? la copii cu v�rsta sub 12 ani. La copii cu v�rsta peste 12 ani, doza recomandat? este 100 mg minociclin? o dat? pe zi. V�rstnici Minociclina se administreaz? la pacien?ii v�rstnici �n dozele recomandate la adult, dar se recomand? pruden?? la pacien?ii cu insuficien?? renal?, hepatic? sau cardiac? (vezi pct.4.4). Insuficien?? renal? La pacien?ii cu insuficien?? renal?, dozele ?i/sau frecven?a administr?rii minociclinei se stabilesc �n func?ie de gradul afect?rii renale. Insuficien?? hepatic? Minoz MR trebuie utilizat cu pruden?? la pacien?ii cu insuficien?? hepatic?. Pentru a reduce riscul irita?iei ?i ulcera?iei esofagiene, capsulele trebuie �nghi?ite �ntregi cu mult lichid, �n ortostatism sau �n pozi?ie ?ez�nd?. Spre deosebire de tetraciclinele de genera?ie mai veche, absorb?ia minociclinei nu este afectata? semnificativ de administrarea de alimente sau de cantit??i moderate de lapte. 4.3 Contraindica?ii - Hipersensibilitate la tetracicline sau la oricare dintre excipien?ii Minoz MR. - Insuficien?? renal? �n stadiu terminal. - Copii cu v�rsta sub 12 ani datorit? riscului de colorare permanent? la nivelul din?ilor (galben-gri-maro) ?i hipoplazie de smal? dentar. - Sarcin? ?i al?ptare. 4.4 Aten?ion?ri ?i precau?ii speciale pentru utilizare Minociclina trebuie administrat? cu pruden?? la pacien?ii cu insuficien?? hepatic? precum ?i �n asociere cu alte medicamente hepatotoxice ?i cu alcool etilic. Au fost raportate cazuri rare de hepatotoxicitate cu fenomene autoimune ?i cazuri izolate de lupus eritematos sistemic (LES) ?i, de asemenea, exacerb?ri ale LES pre-existent. Dac? pacien?ii prezint? semne ?i simptome ale LES sau hepatotoxicitate sau prezint? exacerb?ri ale LES pre-existent, administrarea minociclinei trebuie �ntrerupt?. Studiile clinice au ar?tat c? la pacien?ii cu insuficien?? renal? nu exist? o acumulare semnificativ? a medicamentului �n cazul administr?rii minociclinei �n dozele recomandate. Se impune totu?i reducerea dozelor ?i monitorizarea func?iei renale �n cazul insuficien?ei renale severe. Ac?iunea anti-anabolic? a tetraciclinelor poate determina cre?teri ale ureei serice. La pacien?i cu insuficien?? renal? semnificativ?, concentra?iile plasmatice crescute de tetracicline pot evolua cu uremie, hiperfosfatemie ?i acidoz?. Dac? insuficien?a renal? exist?, chiar dozele uzuale orale sau parenterale pot evolua cu acumulare sistemic? excesiv? a medicamentului ?i posibil toxicitate hepatic?. Se impune pruden?? la pacien?ii cu miastenie gravis �ntruc�t tetraciclinele pot determina bloc neuromuscular. 3 Microorganismele pot prezenta rezisten?a �ncruci?at? la tetracicline. Minociclina trebuie �ntrerupt? dac? exist? semne/simptome de multiplicare exagerat? a microorganismelor rezistente, care poate determina enterite, glosite, stomatite, vaginite, prurit anal sau enterite stafilococice. Tetraciclinele pot sc?dea eficacitatea contraceptivelor orale. Pacientele care utilizeaz? contraceptive orale trebuie aten?ionate de posibilitatea pierderii eficacit??ii contraceptive �n cazul apari?iei diareei sau s�nger?rii de �ntrerupere. Minociclina poate determina hiperpigmenta?ie cu diferite localiz?ri (vezi pct. 4.8). Hiperpigmentarea poate fi prezent? independent de doz? sau de durata tratamentului, dar se dezvolt? mult mai frecvent �n timpul unui tratament de lung? durat?. Pacien?ii trebuie s? fie sf?tui?i s? raporteze imediat orice pigmenta?ie neobi?nuit? ?i s? �ntrerup? tratamentul cu minociclin?. Dac? apar reac?ii de fotosensibilitate pacien?ii trebuie s? fie precau?i la expunerea la lumina natural? sau artificial? ?i s? �ntrerup? tratamentul cu minociclin? la primul semn de disconfort cutanat. Administrarea tetraciclinelor pe perioada dezvolt?rii din?ilor (dup? luna a patra de sarcin?, nou-n?scut sau copil cu v�rsta sub 8 ani) poate determina o colorare permanent? a din?ilor (galben-gri-maro). Acest efect este mult mai frecvent dac? medicamentul este utilizat pe o perioad? lung? de timp, dar, de asemenea, a fost observat dup? utiliz?ri repetate ale medicamentului. Au fost observate ?i cazuri de hipoplazie de smal? dentar. Similar altor tetracicline, au fost raportate bombarea fontanelei la copil ?i hipertensiune intracranian? benign? la copii ?i adul?i. Principalele simptome au fost cefalee ?i tulbur?ri vizuale inclusiv vedere �nce?o?at?, scotoame ?i diplopie. A fost raportat? ?i pierderea permanent? a vederii. Se impune �ntreruperea tratamentului �n cazul cre?terii presiunii intracraniene. Utilizarea la v�rstnici Se impune pruden?? la stabilirea dozelor la pacien?ii v�rstnici lu�nd �n considerare frecven?a mai mare a reducerii func?iei hepatice, renale sau cardiace ?i a altor afec?iuni concomitente sau altor tratamente. Utilizarea la copii Utilizarea tetraciclinelor �n timpul dezvolt?rii din?ilor la copii cu v�rsta sub 12 ani poate determina modific?ri permanente ale culorii din?ilor. Au fost observate ?i cazuri de hipoplazie de smal? dentar. Investiga?ii diagnostice Se impune monitorizare periodic? a sistemului hematopoietic, renal ?i hepatic. 4.5 Interac?iuni cu alte medicamente ?i alte forme de interac?iune Tetraciclinele scad activitatea protrombinei plasmatice ?i poate fi necesar? sc?derea dozelor anticoagulantului administrat. Diureticele pot agrava nefrotoxicitatea prin deple?ie volemic?. Medicamentele bacteriostatice pot interfera cu ac?inea bactericid? a penicilinelor. Se recomand? evitarea asocierii tetraciclinelor cu penicilinele. Absorb?ia minociclinei este sc?zut? �n cazul administr?rii concomitente de antiacide ?i preparate con?in�nd fer, calciu, aluminiu, magneziu, bismut sau s?ruri de zinc. Se recomand? ca medicamentele pentru indigestie, vitaminele sau alte suplimente con?in�nd aceste s?ruri s? se administreaz? cu cel pu?in 3 ore �nainte de sau dup? doza de minociclin?. Spre deosebire de tetraciclinele din prima genera?ie, absorb?ia minociclinei nu este sc?zut? semnificativ de alimente sau cantit??i moderate de lapte. Exist? un risc crescut al ergotismului atunci c�nd alcaloizii de ergot sau deriva?ii lor se administreaz? concomitent cu tetraciclinele. 4 Administrarea concomitent? a tetraciclinelor poate s? scad? eficacitatea contraceptivelor orale. Administrarea izotretinoinei sau altor retinoizi sistemici sau retinolului concomitent cu tetraciclinele trebuie evitat? �n timpul ?i dup? tratamentul cu minociclin?. Fiecare dintre ace?tia au fost asocia?i cu pseudotumori cerebrale (hipertensiunie intracranian? benign? (vezi pct. 4.4). Interferen?a cu teste diagnostice ?i alte teste diagnostice Pot ap?rea false cre?teri ale valorilor catecolaminelor urinare datorit? interferen?ei cu testele de fluorescen??. 4.6 Sarcina ?i al?ptarea Sarcin? Minociclina nu trebuie utilizat? �n timpul sarcinii, cu excep?ia cazului c�nd este absolut necesar. Studiile la animale au ar?tat c? tetraciclinele traverseaz? placenta, se distribuie �n ?esuturile fetale ?i pot determina efecte toxice asupra dezvolt?rii fetale, de obicei, �nt�rzierea dezvolt?rii scheletului. Eviden?e privind embriotoxicitatea au fost observate la animale tratate �n prima perioad? a gesta?iei. De aceea, Minoz MR nu trebuie utilizat �n sarcin?, cu excep?ia cazului c�nd este absolut necesar. La om, Minoz MR, similar altor tetracicline, traverseaz? placenta ?i poate determina efecte nocive asupra f?tului c�nd este administrat la gravide. �n plus, au existat raport?ri dup? punerea pe pia?? a anomaliilor congenitale inclusiv anomalii ale bra?ului. Dac? minociclina este utilizat? pe peioada sarcinii sau dac? apare sarcina, pacienta trebuie informat? asupra poten?ialului risc al f?tului. Utilizarea tetraciclinelor pe durata dezvolt?rii dentare (a doua jum?tate a sarcinii) poate determina modificarea permanent? a culorii din?ilor (galben-gri-maro). Aceast? reac?ie advers? a fost observat? cel mai frecvent �n timpul utiliz?rii pe termen lung sau au fost observate dup? administr?ri repetate pe termen scurt. A fost raportat? ?i hipoplazia smal?ului dentar. Tetraciclinele administrate �n timpul ultimului trimestru formeaz? un complex stabil de calciu la nivelul �ntregului schelet. O �nt�rziere a dezvolt?rii fibulei a fost observat? la copii prematuri c?rora li se administreaz? tetracicline �n doze mai mari de 25 mg/kg la fiecare 6 ore. Reversibilitatea procesului a fost observat? �n condi?iile �ntreruperii medicamentului. Al?ptare Tetraciclinele se g?sesc �n lapte la femeile c?rora li se administreaz? aceast? clas? de medicamente. Au fost raportate modific?ri permanente ale culorii din?ilor sau hipoplazia smal?ului dentar. Minoz MR nu trebuie administrat la femeile care al?pteaz?. 4.7 Efecte asupra capacit??ii de a conduce vehicule ?i de a folosi utilaje Minociclina poate fi asociat? cu cefalee, senza?ie de confuzie, ame?eli, tinitus ?i vertij (mai frecvent la femei) ?i, rar, tulbur?ri ale auzului. Pacien?ii trebuie s? fie pruden?i cu privire la posibilele efecte asupra capacit??ii de a conduce vehicule ?i de a folosi utilaje pe durata tratamentului. Aceste simptome se remit �n timpul tratamentului ?i, de regul?, dispar la �ntreruperea tratamentului. 4.8 Reac?ii adverse �n timpul tratamentului cu minociclin? s-au observat urm?toarele reac?ii adverse clasificate �n func?ie de frecven?? folosind urm?toarea conven?ie: foarte frecvente (? 10%); frecvente (? 1%, <10%); mai pu?in frecvente (? 0,1%, <1%); rare (? 0,01%, <0,1%); foarte rare (<0,01%) incluz�nd cazuri izolate. 5 Infec?ii ?i infest?ri Foarte rare: candidoz? bucal? sau anogenital?, vulvovaginite Tulbur?ri hematologice ?i limfatice Rare: eozinofilie, leucopenie, neutropenie, trombocitopenie Foarte rare: anemie hemolitic?, pancitopenie A fost raportat?, de asemenea, agranulocitoz?. Tulbur?ri ale sistemului imunitar Rare: anafilaxie/reac?ie anafilactoid? (inclusiv ?oc) Au mai fost raportate: hipersensibilitate, infiltrate pulmonare, purpur? anafilactoid? Tulbur?ri endocrine Foarte rare: disfunc?ie tiroidian?, colorare brun-neagr? a tiroidei Tulbur?ri metabolice ?i de nutri?ie Rare: anorexie Tulbur?ri ale sistemului nervos Frecvente: ame?eli (confuzie) Rare: cefalee, hipoestezie, parestezii, hipertensiune intracranian?, vertij (�n special la femei) Foarte rare: bombarea fontanelei Au mai fost raportate, de asemenea: convulsii, sedare Tulbur?ri acustice ?i vestibulare Rare: afectarea auzului, tinitus Tulbur?ri cardiace Rare: miocardit?, pericardit? Tulbur?ri respiratorii, toracice ?i mediastinale Rare: tuse, dispnee Foarte rare: bronhospasm, exacerbarea astmului bron?ic, eozinofilie pulmonar? Au mai fost raportate, de asemenea: pneumonii Tulbur?ri gastro-intestinale Rare: grea??, v?rs?turi, diaree, stomatit?, xerostomie, modificarea culorii din?ilor (inclusiv la adul?i). Foarte rare: dispepsie, disfagie, hipoplazia smal?ului, enterocolit?, esofagit?, ulcera?ie esofagian?, glosit?, pancreatit?, colit? pseudomembranoas?. Au mai fost raportate, de asemenea: modificarea culorii cavit??ii bucale (incluz�nd limba, buze) Tulbur?ri hepatobiliare Rare: cre?terea enzimelor hepatice, hepatit?, hepatotoxicitate autoimun? Foarte rare: hepatit? colestatic?, insuficien?? hepatic? (inclusiv deces), hiperbilirubinemie, icter Au mai fost raportate: hepatit? autoimun? Afec?iuni cutanate ?i ale ?esutului subcutanat Rare: alopecie, eritem polimorf, eritem nodos, hiperpigmentare cutanat? (sunt descrise 3 tipuri: macule albastre-negre care apar �n zonele de inflama?ie ?i post-grataj datorit? chel?rii de fier �n macrofage, macule albastre-cenu?ii care afecteaz? pielea s?n?toas? datorat? unei oxigen?ri deficitare ?i colora?ia cenu?ie- brun?, �n special �n zonele expuse luminii solare (aparent datorit? unui depozit de melanin?), fotosensibilitate, erup?ii cutanate tranzitorii, prurit, urticarie, vasculit?. Foarte rare: edem angioneurotic, dermatit? exfoliativ?, sindrom Stevens-Johnson, necroliz? epidermic? toxic?, hiperpigmentarea unghiilor. Tulbur?ri musculo-scheletice, ale ?esutului conjunctiv ?i ale oaselor Rare: artralgii, sindrom asem?n?tor lupusului eritematos, mialgii 6 Foarte rare: artrit?, modificarea culorii oaselor, exacerb?ri ale lupusului eritematos sistemic, rigididitate articular?, tumefierea articula?iilor Tulbur?ri renale ?i ale c?ilor urinare Rare: cre?terea uremiei, insuficien?? renal? acut?, nefrit? intersti?ial? Tulbur?ri ale aparatului genital ?i s�nului Foarte rare: balanit? Tulbur?ri generale Mai pu?in frecvente: febr? Foarte rare: modificarea culorii secre?iilor Tulbur?ri metabolice ?i de nutri?ie Rare: anorexie Au fost raportate urm?toarele sindroame: � Hipersensibilitate const�nd din reac?ii cutanate (cum ar fi erup?ii cutanate tranzitorii sau dermatit? exfoliativ?), eozinofilie ?i una sau mai multe din urm?toarele: hepatite, pneumonii, nefrite, miocardite, pericardite. Pot fi prezente febra ?i limfadenopatia. � Sindrom pseudo-lupic const�nd din anticorpi antinucleari pozitivi, artrit?, rigiditate articular?, tumefierea articula?iilor ?i una sau mai multe din urm?toarele: febr?, mialgie, hepatit?, erup?ii cutanate tranzitorii, vasculite. � Sindrom de tip boala serului const�nd din febr?, urticarie sau erup?ii cutanate tranzitorii ?i artralgii, artrit?, rigiditate articular? sau tumefac?ie articular?. Poate fi prezent? eozinofilie. �n anumite cazuri implic�nd aceste sindroame a fost raportat ?i deces. Similar altor reac?ii adverse, dac? unele din aceste sindroame apar, medicamentul trebuie �ntrerupt imediat. � Au fost raportate hiperpigment?ri cu diferite localiz?ri, inclusiv la nivelul tegumentului, unghilor, din?ilor, mucoasei bucale, oaselor, tiroidei, ochilor (incluz�nd sclera ?i conjunctiva), secre?iei lactate, secre?iei lacrimale ?i transpira?iei. �n general, sunt reversibile dup? �ntreruperea tratamentului dar pot persista c�teva luni sau pot fi ireversibile. Pigmentarea cutanat? generalizat? poate persista �n special la nivelul zonelor expuse la soare. 4.9 Supradozaj �n caz de supradozaj cu minociclin?, simptomele cel mai frecvent observate includ ame?eli, grea?? ?i v?rs?turi. Nu se cunoa?te un antidot specific. �n caz de supradozaj, se �ntrerupe tratamentul ?i se instituie tratament simptomatic ?i tratament adecvat de sus?inere a func?iilor vitale. Minociclina nu este eliminat? �n propor?ie semnificativ? prin dializ? peritoneal? sau hemodializ?.

5. PROPRIET??I FARMACOLOGICE
5.1 Propriet??i farmacodinamice Grupa farmacoterapeutic?: tetracicline, codul ATC: J01AA08 Minoz MR con?ine ca substan?? activ? minociclina, sub form? de clorhidrat de minociclin?, un derivat de semisintez? al tetraciclinei. De?i spectrul ?i mecanismul de ac?iune sunt similare celorlalte tetracicline, minociclina este mai activ? pe unele specii incluz�nd Staphylococcus aureus, Nocardia spp., Propionibacterium acnes, Neisseria meningitides, Neisseria gonorrhoeae, unele specii de streptococ ?i unele enterobacteriacee, Acinetobacter, Bacteroides, Haemophilus ?i unele micobacterii, inclusiv M. leprae. Spectrul de ac?iune Tetraciclinele sunt antibiotice bacteriostatice cu spectru larg, urm?toarele microorganisme patogene fiind, �n mod obi?nuit, sensibile la ac?iunea lor: 7 Specii sensibile - Coci Gram pozitiv: Staphylococcus aureus (unele tulpini); stafilococi coagulazo-negativi; streptococi : Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (gr. A) ?i unii streptococi viridans - Alte bacterii Gram pozitiv: Actinomyces israeli, Bacillus anthracis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes - Anaerobi Gram pozitiv: Clostridium spp. ?i Nocardia spp sunt sensibili la minociclin?. Propionibacterium acnes este de asemenea sensibil la tetracicline, �n special la minociclin?. - Coci Gram negativ: Neisseria meningitides, Neisseria gonorrhoeae (unele tulpini s�nt rezistente), Moraxella catarrhalis. Acinetobacter spp. (cele mai multe tulpini) sunt sensibile la minociclin?. - Al?i aerobi Gram negativ: Bordetella pertussis, Brucella spp., Campylobacter spp., Francisella tularensis, Haemophillus influenzae, Haemophillus ducreyi (unele tulpini), Legionella spp., Pasteurella multocida, Streptobacillus moniliformis, Vibrionacee (tulpini variate). De?i multe enterobacteriacee incluz�nd Salmonella, Shigella ?i Yersinia spp., sunt sensibile, tulpinile rezistente sunt frecvente. - Anaerobi Gram negativ: Bacteroides fragilis spp. sunt sensibile, �ndeosebi la minociclin?. - Alte micro-organisme patogene sensibile la ac?iunea tetraciclinelor: - Helicobacter pylori - Rickettsia spp. - Chlamydia spp. - Coxiella spp. - Mycoplasma spp. (incluz�nd Mycoplasma pneumoniae ?i Ureaplasma urealytica) - Spirochete incluz�nd Borrelia spp., Leptospira spp. ?i Treponema pallidum Specii rezistente: - Aerobi Gram negativ: Acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus Vulgaris, Pseudomonas, Serratia Mecanism de ac?iune Tetraciclinele p?trund �n celulele bacteriilor sensibile printr-un mecanism de transport activ. �n celul? ele se leag? reversibil de subunit??ile ribozomale 30S cu blocarea consecutiv? a leg?rii aminoacil-ARNt de complexul ARNm-ribozom. Ca urmare este inhibat? sinteza lan?ului peptidic, respectiv este �mpiedicat? sinteza proteinelor bacteriene. Tetraciclinele traverseaz? prin difuziune membrana extern? a bacililor Gram negativ ?i s�nt transportate activ prin membrana citoplasmic? a celulelor microbiene acumul�ndu-se intracelular. 5.2 Propriet??i farmacocinetice Absorb?ie Dup? administrare oral?, minociclina este rapid ?i aproape complet absorbit? �n propor?ie de aproximativ 90-100% din tractul gastro-intestinal, absorb?ia nefiind influen?at? semnificativ de prezen?a alimentelor sau laptelui. Distribu?ie Dup? administrare oral?, dozele de 200 mg minociclin? urmate de 100 mg minociclin? la intervale de 12 ore determin? concentra?ii plasmatice de 1 � 4 ?g/ml. Concentra?ia plasmatic? maxim? se ob?ine dup? 1-4 ore de la administrare. Este mult mai solubil? �n lipide comparativ cu doxiciclina ?i alte tetracicline ?i este larg distribuit? �n ?esuturile ?i lichidele organismului cu concentra?ii mari �n tractul hepatobiliar, pl?m�ni, sinusuri, amigdale, precum ?i �n lacrimi, saliv? ?i sput?. P?trunderea �n lichidul cefalorahidian este relativ mic?. 8 Minociclina traverseaz? placenta. Ea este excretat? �n laptele matern realiz�nd concentra?ii ?60% comparativ cu cele plasmatice. Timpul de �njum?t??ire plasmatic? al minociclinei la pacien?ii cu func?ii renal? ?i hepatic? normale este de aproximativ 18 ore. Similar altor tetracicline, minociclina se acumuleaz? �n zone precum formarea de os nou, calcificare recent? ?i din?i �n dezvoltare. Minociclina se leag? �n propor?ie de 75% de albumina plasmatic?. Metabolizare Minociclina este metabolizat?, �n principal la 9-hidroximinociclin?, aproximativ 10% din doza administrat? fiind excretat? nemodificat? �n urin?. Eliminare Minociclina se excret? at�t prin urin?, c�t ?i prin materiile fecale. Clearance-ul renal al minociclinei este mic. La pacien?ii cu func?ie renal? normal?, �n primele 72 ore aproximativ 4-19% din doza oral? de minociclin? se excret? �n urin? ?i 20-34% �n materiile fecale. Dup? administrarea de doze orale repetate, concentra?iile plasmatice ale minociclinei au fost comparabile la subiec?ii normali, c�t ?i la cei cu insuficien?? renal? moderat?. Nu s-au �nregistrat modific?ri ale vitezei de eliminare dup? administrarea de doze repetate de minociclin? la pacien?ii cu func?ia renal? afectat?. Minociclina este �ndep?rtat? doar �n propor?ie mic? prin hemodializ? sau dializ? peritoneal?. 5.3 Date preclinice de siguran?? Studiile experimentale au ar?tat c? tetraciclinele traverseaz? placenta ?i se distribuie �n ?esuturile fetale produc�nd efecte toxice asupra acestuia, obi?nuit �nt�rzierea dezvolt?rii scheletului. A fost raportat? embriotoxicitate �n special la animalele care au fost tratate cu tetracicline la �nceputul sarcinii.

6. PROPRIET??I FARMACEUTICE
6.1 Lista excipien?ilor Granule cu substan?? activ? Celuloz? microcristalin? (PH 101) Povidon? (K 30) Granule cu eliberare imediat? Hipromeloz? Dioxid de titan (E 171) Macrogol Talc Granule cu eliberare modificat? Ftalat de hipromeloz? (HP 50) Ulei de ricin Talc Capsula Gelatin? Oxid ro?u de fer (E 172) Dioxid de titan (E 171) Oxid galben de fer (E 172) 9 Azorubin? E 122 Albastru brevetat (E 131) Galben de chinolin? (E 104) Cerneala de inscrip?ionare Dioxid de titan (E 171) N-butilalcool Lecitin? din soia (E 322) Antispumant DC 1510 6.2 Incompatibilit??i Nu este cazul. 6.3 Perioada de valabilitate 2 ani 6.4 Precau?ii speciale pentru p?strare A se p?stra �n ambalajul original. 6.5 Natura ?i con?inutul ambalajului Cutie cu 5 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te 10 capsule cu eliberare modificat?. 6.6 Precau?ii speciale pentru eliminarea reziduurilor F?r? cerin?e speciale

7. DE?IN?TORUL AUTORIZA?IEI DE PUNERE PE PIA??
Terapia S.A. Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca Rom�nia 8. NUM?RUL(ELE) AUTORIZA?IEI DE PUNERE PE PIA?? 2458/2010/01 9. DATA PRIMEI AUTORIZ?RI SAU A RE�NNOIRII AUTORIZA?IEI Autorizare- Martie 2010 10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI Februarie 2010

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent