Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.
La Minifarm, cumparaturile sunt norocoase!

Preț 14.85 Lei

Cod produs: W46880

Disponibilitate: Lipsă stoc

Producător: KRKA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
-P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
-Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
-Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
-Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:
1. Ce este Mirzaten Q-Tab ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Mirzaten Q-Tab
3. Cum s? utiliza?i Mirzaten Q-Tab
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Mirzaten Q-Tab
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE MIRZATEN Q-TAB ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Mirzaten Q-Tab apar?ine unui grup de medicamente numite antidepresive.
Mirzaten Q-Tab este utilizat pentru tratamentul depresiei.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I MIRZATEN Q-TAB

Nu utiliza?i Mirzaten Q-Tab
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la mirtazapin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Mirzaten Q-Tab. �n acest caz, trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? c�t de repede posibil, �nainte de a lua Mirzaten Q-Tab.
- dac? lua?i sau a?i luat de cur�nd (�n ultimele dou? s?pt?m�ni) medicamente numite inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO).

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Q-Tab

Utilizarea la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani
Mirzaten Q-Tab nu trebuie utilizat �n mod normal la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani, deoarece nu a fost demonstrat? eficacitatea. De asemenea trebuie s? ?ti?i c? pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani au un risccrescut de a prezenta reac?ii adverse precum tendin?e de sinucidere, g�nduri de sinucidere ?i ostilitate (predominant agresiune, comportament opozi?ional ?i furie), atunci c�nd folosesc aceast? clas? de medicamente. �n ciuda acestor lucruri, medicul dumneavoastr? poate prescrie Mirzaten Q-Tab ?i pacien?ilor cu v�rsta sub 18 ani, pentru c? decide c? aceasta este cea mai bun? op?iune pentru ace?tia. Dac? medicul dumneavoastr? a prescris Mirzaten Q-Tab pentru un pacient cu v�rsta sub 18 ani ?i dori?i s? discuta?i acest lucru, v? rug?m s? v? �ntoarce?i la medicul dumneavoastr?. Trebuie s? v? informa?i medicul dac? oricare din simptomele enumerate mai sus au ap?rut sau s-au agravat atunci c�nd pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani iau Mirzaten Q-Tab. De asemenea, siguran?a pe termen lung �n ceea ce prive?te cre?terea, maturizarea ?i dezvoltarea cognitiv? ?i comportamental? la aceast? grup? de v�rst? nu a fost �nc? demonstrat? �n cazul Mirzaten Q-Tab. �n plus, la aceast? categorie de v�rst? a fost observat? cre?terea semnificativ? �n greutate �n cazul tratamentului cu mirtazapin?, comparativ cu adul?ii.

G�nduri de sinucidere ?i agravarea st?rii dvs. de depresie

Depresia de care suferi?i v? poate provoca uneori idei de auto-v?t?mare sau sinucidere. Acestea se pot accentua la �nceperea tratamentului cu medicamente antidepresive, deoarece ac?iunea tuturor acestor medicamente se produce �n timp, de obicei �n aproximativ dou? s?pt?m�ni ?i c�teodat? ?i mai mult.
Sunte?i mai �nclinat spre astfel de idei:
-Dac? a?i avut anterior g�nduri de sinucidere sau auto-v?t?mare.
-Dac? sunte?i de v�rst? adult? t�n?r?. Informa?ia rezultat? din studiile clinice arat? existen?a unui risc crescut de comportament suicidar la adul?ii �n v�rst? de mai pu?in de 25 de ani, care sufer? de o afec?iune psihic? ?i au urmat un tratament cu un antidepresiv.
-�n cazul �n care ave?i g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere, indiferent de moment, contacta?i-v? imediat medicul sau adresa?i-v? f?r? �nt�rziere unui spital.
Poate fi util s? v? adresa?i unei rude sau unui prieten apropiat, c?ruia s?-i spune?i c? v? sim?i?i deprimat ?i pe care s?-l ruga?i s? citeasc? acest prospect. �n acela?i timp, pute?i ruga persoana respectiv? s? v? spun? dac? nu consider? c? starea dvs. de depresie sau anxietate s-a agravat sau dac? o �ngrijoreaz?
vreo modificare ap?rut? �n comportamentul dvs.

De asemenea ave?i grij? deosebit? cu Mirzaten Q-Tab

-dac? ave?i sau a?i avut vreodat? una din urm?toarele afec?iuni.
-Spune?i medicului dumneavoastr? despre aceste afec?iuni �nainte de a lua Mirzaten Q-Tab, dac? nu a?i spus p�n? acum
-convulsii (epilepsie). Dac? apar convulsii sau convulsiile dumneavoastr? apar mai frecvent, opri?i administrarea de Mirzaten Q-Tab ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?; boli hepatice, inclusiv icter. Dac? apare icterul, opri?i administrarea de Mirzaten Q-Tab ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?;
-boli renale;
-boli cardiace sau tensiune arterial? sc?zut?;
-schizofrenie. Dac? simptomele psihotice, precum idei paranoice, devin mai frecvente sau mai severe, contacta?i-v? medicul imediat;
-psihoz? maniaco-depresiv? (perioade alternative de exaltare/hiperactivitate ?i comportament depresiv). Dac? �ncepe?i s? v? sim?i?i euforic sau surescitat, opri?i administrarea de Mirzaten Q-Tab ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? ;
-diabet zaharat (poate fi necesar? ajustarea dozei de insulin? sau altor medicamente antidiabetice);
-boli oculare, precum cre?terea presiunii intraoculare (glaucom);
-dificult??i de urinare, ce pot fi provocate de o m?rire a prostatei.
-dac? apar semne de infec?ie, precum febr? ridicat? inexplicabil?, dureri �n g�t, ulcera?ii la nivel bucal.
-Opri?i administrarea de Mirzaten Q-Tab ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? pentru o analiz? a s�ngelui. �n cazuri rare aceste simptome pot fi semnul unor tulbur?ri ale produc?iei de celule sanguine �n m?duva osoas?. De?i sunt rare, aceste simptome apar �n general dup? 4-6
s?pt?m�ni de tratament.
-dac? sunte?i o persoan? �n v�rst?. Pute?i fi mai sensibil la reac?iile adverse ale antidepresivelor.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i (sau inten?iona?i s? lua?i) orice alte medicamente din lista urm?toare.
De asemenea v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.

Nu lua?i Mirzaten Q-Tab �n asociere cu:

-inhibitori de monoaminooxidaz? (inhibitori MAO). De asemenea nu lua?i Mirzaten Q-Tab timp de dou? s?pt?m�ni de la �ncetarea tratamentului cu inhibitori MAO. La fel, dac? opri?i utilizarea Mirzaten Q-Tab, nu lua?i inhibitori MAO �n timpul urm?toarelor dou? s?pt?m�ni. Exemple de
inhibitori MAO sunt moclobemid?, tranilcipromin? (ambele sunt antidepresive) ?i selegilin? (utilizat? pentru boala Parkinson)

Ave?i grij? c�nd utiliza?i Mirzaten Q-Tab �mpreun? cu:

-antidepresive precum ISRS, venlafaxin? ?i L-triptofan sau triptani, (utiliza?i �n tratamentul migrenei), tramadol (un analgezic), linezolid (un antibiotic), litiu (utilizat �n tratamentul unor tulbur?ri psihice) ?i preparate care con?in sun?toare � Hypericum perforatum (un remediu din plante pentru depresie). �n cazuri foarte rare, Mirzaten Q-Tab singur sau Mirzaten Q-Tab administrat concomitent cu aceste medicamente poate conduce la a?a numitul sindrom serotoninergic. Unele simptome ale acestui sindrom sunt: febr? inexplicabil?, transpira?ie, cre?terea frecven?ei cardiace, diaree, contrac?ii musculare (necontrolabile), tremor, reflexe vii, nelini?te, schimb?ri ale dispozi?iei ?i stare de incon?tien??. Dac? apare o asociere a acestor simptome, vorbi?i imediat cu medicul dumneavoastr?
-antidepresivul nefazodon?. Acesta poate cre?te concentra?ia Mirzaten Q-Tab �n s�nge. Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i acest medicament. Poate fi necesar? reducerea dozei de Mirzaten Q-Tab sau, la �ncetarea utiliz?rii nefazodonei, cre?terea din nou a dozei de Mirzaten Q-Tab.
-medicamente pentru tratarea anxiet??ii sau insomniei precum benzodiazepine;
-medicamente pentru tratarea schizofreniei precum olanzapin?;
-medicamente tratarea alergiilor precum cetirizin?;
-medicamente tratarea durerilor severe precum morfin?.
Administrat concomitent cu aceste medicamente Mirzaten Q-Tab poate accentua somnolen?a provocat? de acestea.
-medicamente pentru tratarea infec?iilor: medicamente pentru infec?ii bacteriene (precum eritromicina), medicamente pentru infec?ii fungice (cum ar fi ketoconazolul) ?i medicamente pentru HIV-SIDA (precum inhibitori de proteaze HIV) ?i medicamente pentru tratamentul ulcerelor
stomacului (cum este cimetidina).
Aceste medicamente �n asociere cu Mirzaten Q-Tab pot cre?te concentra?ia Mirzaten Q-Tab �n s�nge. Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i aceste medicamente. Poate fi necesar? reducerea dozei de Mirzaten Q-Tab, sau c�nd tratamentul cu aceste medicamente este oprit, cre?terea din nou a dozei de
Mirzaten Q-Tab.
-medicamente pentru tratarea epilepsiei precum carbamazepina ?i fenitoina;
-medicamente pentru tratarea tuberculozei precum rifampicina.
Aceste medicamente �n asociere cu Mirzaten Q-Tab pot sc?dea concentra?ia Mirzaten Q-Tab �n s�nge. Informa?i-v? medicul dac? utiliza?i aceste medicamente. Poate fi necesar? cre?terea dozei de Mirzaten Q-Tab, sau c�nd tratamentul cu aceste medicamente este oprit, reducerea din nou a dozei
de Mirzaten Q-Tab.
-medicamente pentru prevenirea form?rii cheagurilor de s�nge precum warfarina.
Mirzaten Q-Tab poate cre?te efectul warfarinei asupra s�ngelui. �n cazul administr?rii concomitente este recomandat ca medicul dumneavoastr? s? v? monitorizeze s�ngele cu aten?ie.

Utilizarea Mirzaten Q-Tab cu alimente ?i b?uturi

Este posibil s? deveni?i somnolent dac? consuma?i b?uturi alcoolice �n timpul tratamentului cu Mirzaten Q-Tab.
Sunte?i sf?tuit s? nu consuma?i nici un fel de b?utur? alcoolic?.
Pute?i lua Mirzaten Q-Tab cu sau f?r? m�ncare.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Experien?a limitat? cu administrarea de Mirzaten Q-Tab �n timpul sarcinii nu indic? risc crescut. Totu?i, este necesar? precau?ie c�nd se utilizeaz? �n timpul sarcinii.
Dac? utiliza?i Mirzaten Q-Tab ?i r?m�ne?i gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, cere?i sfatul medicului dumneavoastr? dac? pute?i continua tratamentul cu Mirzaten Q-Tab. Dac? utiliza?i Mirzaten QTab p�n? �n momentul sau cu scurt timp �naintea na?terii, copilul dumneavoastr? trebuie monitorizat
pentru posibile reac?ii adverse.
Asigura?i-v? c? medicul ?i/sau moa?a dumneavoastr? ?tiu c? lua?i Mirzaten Q-Tab. C�nd sunt administrate �n timpul sarcinii, medicamente similare (inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei = ISRS) pot cre?te riscul de apari?ie la copii a unei afec?iuni grave, numit? hipertensiune pulmonar?
persistent? a nou-n?scutului, care determin? la copil o respira?ie rapid? ?i un aspect alb?strui al pielii.
Aceste simptome apar de obicei �n primele 24 ore dup? na?tere. Dac? observa?i acest lucru la copilul dumneavoastr?, trebuie s? contacta?i imediat medicul ?i/sau moa?a dumneavoastr?.
�ntreba?i medicul dumneavoastr? dac? pute?i al?pta �n timpul tratamentului cu Mirzaten Q-Tab.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Mirzaten Q-Tab poate afecta aten?ia sau concentrarea. Fi?i sigur c? abilit??ile dumneavoastr? nu sunt afectate �nainte de a conduce vehicule ?i de a folosi utilaje.
Informa?ii importante privind unele componente ale Mirzaten Q-Tab
Mirzaten Q-Tab con?ine lactoz? ?i sorbitol. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.
Mirzaten Q-Tab con?ine aspartam, care reprezint? o surs? de fenilalanin?. Poate fi d?un?tor pentru persoanele cu fenilcetonurie.

3. CUM S? UTILIZA?I MIRZATEN Q-TAB

Lua?i �ntotdeauna Mirzaten Q-Tab exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
C�t s? lua?i
Doza uzual? de �nceput este de 15 sau 30 mg zilnic. Medicul v? poate sf?tui s? cre?te?i treptat doza dup? c�teva zile p�n? la valoarea cea mai potrivit? pentru dumneavoastr? (�ntre 15 ?i 45 mg zilnic). Aceast? doz? este de obicei aceea?i pentru toate v�rstele. Totu?i, dac? sunte?i v�rstnic sau ave?i o afec?iune renal? sau hepatic?, medicul dumneavoastr? poate adapta doza.

C�nd s? lua?i Mirzaten Q-Tab

-Lua?i Mirzaten Q-Tab zilnic la aceea?i or? �n fiecare zi. Cel mai bine este s? lua?i Mirzaten Q-Tab
�ntr-o singur? doz? �nainte de a merge la culcare. Totu?i medicul dumneavoastr? v? poate sugera s?
�mp?r?i?i doza de Mirzaten Q-Tab, de exemplu o parte din doza zilnic? diminea?a ?i cealalt? parte �nainte
de a merge la culcare. Doza cea mai mare trebuie luat? �nainte de culcare.

C�nd v? pute?i a?tepta s? �ncepe?i s? v? sim?i?i mai bine
De obicei Mirzaten Q-Tab va �ncepe s? ac?ioneze dup? una p�n? la dou? s?pt?m�ni iar dup? dou?-patru s?pt?m�ni poate ve?i �ncepe s? v? sim?i?i mai bine. De aceea este important ca �n timpul primelor s?pt?m�ni de tratament s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? despre efectele Mirzaten Q-Tab:
-dup? 2-4 s?pt?m�ni de la �nceperea administr?rii Mirzaten Q-Tab, discuta?i cu medicul dumneavoastr? despre efectele pe care le-a avut tratamentului.
Dac? �nc? nu v? sim?i?i mai bine, medicul dumneavoastr? v? poate prescrie o doz? mai mare. �n acest caz, dup? �nc? 2-4 s?pt?m�ni discuta?i din nou cu medicul dumneavoastr?.
De obicei va fi nevoie s? lua?i Mirzaten Q-Tab timp de 4-6 luni dup? ce simptomele de depresie au disp?rut.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Mirzaten Q-Tab

-Dac? dumneavoastr? sau altcineva a luat prea mult Mirzaten Q-Tab, chema?i un medic imediat.
Cele mai probabile semne ale unei doze prea mari de Mirzaten Q-Tab (f?r? alte medicamente sau alcool etilic) sunt somnolen??, dezorientare ?i cre?terea frecven?ei cardiace.

Dac? uita?i s? lua?i Mirzaten Q-Tab

Dac? lua?i doza �ntr-o singur? priz? pe zi:
-Dac? a?i uitat s? lua?i doza de Mirzaten Q-Tab, nu lua?i doza uitat?. S?ri?i peste ea. Lua?i doza urm?toare la ora obi?nuit? .
Dac? lua?i doza �n dou? prize pe zi:
-dac? a?i uitat doza de diminea??, lua?i-o �mpreun? cu doza de sear?.
-dac? a?i uitat doza de sear?, nu o lua?i cu doza din diminea?a urm?toare, s?ri?i peste ea ?i continua?i cu dozele obi?nuite de diminea?? ?i sear?.
-dac? a?i uitat ambele doze, nu trebuie s? lua?i dozele uitate. S?ri?i peste ambele doze ?i continua?i �n ziua urm?toare cu dozele obi?nuite de diminea?? ?i seara.

Dac? �nceta?i s? lua?i Mirzaten Q-Tab

-Opri?i administrarea de Mirzaten Q-Tab doar dup? ce v-ati sf?tuit cu medicul dumneavoastr?.
Dac? v? opri?i prea devreme, starea depresiv? poate reveni. Odat? ce v? sim?i?i mai bine, vorbi?i cu medicul dumneavoastr?. Medicul dumneavoastr? va decide c�nd poate fi oprit tratamentul.
Nu opri?i brusc administrarea de Mirzaten Q-Tab, chiar dac? depresia dumneavoastr? a trecut. Dac? opri?i brusc administrarea de Mirzaten Q-Tab pute?i s? v? sim?i?i r?u, ame?it, agitat sau anxios ?i pute?i avea dureri de cap. Aceste simptome pot fi evitate printr-o oprire treptat? a tratamentului. Medicul
dumneavoastr? v? va spune cum s? reduce?i doza treptat.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Dac? apare oricare dintre urm?toarele reac?ii adverse, �ntrerupe?i administrarea mirtazapinei ?i adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
Mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane):
-v? sim?i?i euforic sau surescitat (manie).

Rare (pot afecta p�n? la 1 din 1000 persoane):
-colorare �n galben a ochilor sau pielii; aceasta poate sugera o tulburare a func?iei hepatice (icter).

Frecven?? necunoscut? (nu poate fi estimat? din datele disponibile):
-semne de infec?ie precum febr? brusc? ridicat? inexplicabil?, dureri �n g�t, ulcera?ii la nivel bucal (agranulocitoz?). �n cazuri rare mirtazapina poate determina tulbur?ri �n producerea de celule ale s�ngelui (depresia m?duvei osoase). Unele persoane devin mai pu?in rezistente la infec?ie deoarece
mirtazapina poate determina o reducere temporar? a num?rului de celule albe din s�nge (granulocitopenie). �n cazuri rare mirtazapina poate determina de asemenea o reducere a num?rului de celule ro?ii ?i albe, precum ?i de plachete sanguine (anemie aplastic?), o reducere a num?rului de
plachete sanguine (trombocitopenie) sau o cre?tere a num?rului celulelor albe sanguine (eozinofilie).
-criz? de epilepsie (convulsii)
-asociere de simptome cum ar fi febra inexplicabil?, transpira?ii, cre?terea frecven?ei cardiace, diaree, contrac?ii musculare (necontrolabile), tremor, reflexe vii, nelini?te, schimb?ri ale dispozi?iei, pierderea con?tien?ei ?i saliva?ie crescut?. �n cazuri foarte rare acestea pot fi semne ale sindromului
serotoninic.
-g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere
-reac?ii alergice severe ale pielii (sindrom Stevens-Johnson, necroliz? epidermic? toxic?).

Alte reac?ii adverse posibile la mirtazapin? sunt:
Foarte frecvente (pot afecta mau mult de 1 din 10 persoane):
-cre?terea poftei de m�ncare ?i cre?tere �n greutate
-somnolen?? sau mole?eal?
-durere de cap
-gur? uscat?

Frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 10 persoane):
-letargie
-ame?eli
-frison sau tremor
-grea??
-diaree
-v?rs?turi
-eritem sau erup?ii cutanate (exantem)
-durere �n articula?ii (artralgii) sau mu?chi (mialgii)
-durere de spate
-senza?ie de ame?eal? sau sl?biciune la ridicare rapid? �n picioare (hipotensiune arterial? ortostatic?)
-umfl?turi (tipic la glezne sau picioare) determinate de reten?ia de lichid (edem)
-oboseal?
-vise agitate
-confuzie
-anxietate
-tulbur?ri ale somnului.

Mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane):
-senza?ii anormale la nivelul pielii, de exemplu arsur?, �n?ep?tur?, g�dilat sau furnic?turi (parestezie)
-picioare nelini?tite
-le?in (sincop?)
-senza?ie de amor?eal? �n gur? (hipoestezie oral?)
-tensiune arterial? mic?
-co?maruri
-agita?ie
-halucina?ii
-nevoia de mi?care

Rare (pot afecta p�n? la 1 din 1,000 persoane):
-spasme sau contrac?ii musculare (mioclonie).
-comportament agresiv

Frecven?? necunoscut? (nu poate fi estimat? din datele disponibile):
-senza?ii anormale �n gur? (parestezie oral?)
-tumefac?ie �n gur? (edem oral)
-umflarea corpului (edem generalizat)
-umfl?turi locale
-hiponatremie
-secre?ie inadecvat? a hormonului antidiuretic
-reac?ii alergice severe ale pielii (dermatit? buloas?, eritem polimorf)
-umblat �n timpul somnului (somnambulism)
-tulbur?ri ale vorbirii.

Reac?ii adverse suplimentare la copii ?i adolescen?i
�n studiile clinice la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani au fost obsercate frecvent urm?toarele reac?ii adverse: cre?tere semnificativ? �n greutate, apari?ia de bl�nde pe piele ?i cre?terea concentra?iilor trigliceidelor din s�nge.
Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect.

5. CUM SE P?STREAZ? MIRZATEN Q-TAB

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Mirzaten Q-Tab dup? data de expirare �nscris? pe cutie ?i blister. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra �n ambalajul original, pentru a fi protejat de lumin? ?i umiditate.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Mirzaten Q-Tab
- Substan?a activ? este mirtazapina. Fiecare comprimat orodispersabil con?ine mirtazapin? 15 mg, 30 mg sau 45 mg.
- Celelalte componente sunt: lactoz? monohidrat, etilceluloz?, manitol (E 421), sorbitol (E 420), crospovidon?, dioxid de siliciu coloidal hidratat, arom? de portocale (ce con?ine maltodextrine, amidon de porumb modificat), aspartam (E 951), stearat de magneziu.

Cum arat? Mirzaten Q-Tab ?i con?inutul ambalajului

Comprimate orodispersabile albe, rotunde ?i biconvexe.
Cutie cu blistere cu sec?iuni perforate de 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1 sau 180 comprimate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i produc?torul

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, Novo mesto, Slovenia
Acest medicament este autorizat �n Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri comerciale:
Bulgaria Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Comprimate orodispersabile
Republica Ceh? Mirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg Comprimate orodispersabile
Danemarca Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Estonia Mirzaten Q-Tab
Finlanda Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Germania Mirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Comprimate orodispersabile
Irlanda Mirzaten 15 mg/30 mg/45 mg Comprimate orodispersabile
Norvegia Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Polonia Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Comprimate orodispersabile
Rom�nia Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Comprimate orodispersabile
Republuediaweden Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Olanda Mirzasna 15 mg/30 mg/45 mg
Marea Britanie Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Comprimate orodispersabile
Acest prospect a fost aprobat �n Martie 2013

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie

Preț nou 22.22 LEI

În stoc
Miacalcic 50 ui/ml-1ml-sol.inj. x 5-Novartis
doar în farmacie

Preț nou 29.66 LEI

Stoc suficient
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

În stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie
Adrenalina 0,1% 1 ml -sol.inj x 100 - Terapia
doar în farmacie

Preț nou 191.58 LEI

Stoc suficient

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Produse noi

Scutece Pampers nr 2 New Baby 3-6 kg x 100
cadou

Preț nou 57.00 LEI

Preț vechi: 69.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Active Baby 7-14 kg x 76
cadou

Preț nou 63.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 64
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 110
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Premium Care 11-18 kg x 88
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 3 Active Baby Dry 5-9 kg x 90
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Active Baby Junior 5-9 kg x 152
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 2 Premium Care 3-6 kg x 148
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Premium Care 5-9 kg x 120
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 4 Active Baby 8-14 kg x 132
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Premium Care 8-14 kg x 104
cadou

Preț nou 127.00 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc

Categorii vizitate recent

Produse vizitate recent