Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 10.97 Lei

Cod produs: W57719

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: Actavis

Ce este Olanzapin? Actavis ?i pentru ce se utilizeaz?
Olanzapin? Actavis apar?ine unui grup de medicamente denumit antipsihotice.

Olanzapin? Actavis este utilizat pentru tratamentul unei boli cu simptome ,cum ar fi: auzirea, vederea sau sim?irea unor lucruri care nu sunt prezente, convingeri eronate, suspiciunea neobi?nuit? ?i tendin?a la izolare. Persoanele cu aceast? boal? pot, de asemenea, s? se simt? deprima?i, anxio?i sau tensiona?i.

Olanzapin? Actavis este utilizat pentru tratamentul unei afec?iuni cu simptome cum ar fi starea de bun? dispozi?ie exagerat?, faptul de a avea excesiv de mult? energie, de a avea nevoie de mult mai pu?in somn dec�t de obicei, de a vorbi foarte repede cu fug? de idei ?i, uneori, cu iritabilitate sever?. Este, de asemenea, un stabilizator de dispozi?ie care previne apari?ia ulterioar? a varia?iilor extreme ale dispozi?iei, �n sens pozitiv ?i negativ (deprimare) asociate cu aceast? afec?iune.

Nu lua?i Olanzapin? Actavis
dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la olanzapin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Olanzapin? Actavis. O reac?ie alergic? este caracterizat? prin erup?ie trec?toare pe piele, m�nc?rime, umflare a fe?ei, umflare a buzelor sau scurtare a respira?iei. Dac? vi s-a �nt�mplat a?a ceva, spune?i-i medicului dumneavoastr?.
dac? a?i fost diagnosticat anterior cu probleme oculare cum sunt anumite tipuri de glaucom (tensiune crescut? �n interiorul ochiului).

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Olanzapin? Actavis
Medicamentele de acest tip pot provoca mi?c?ri neobi?nuite, �n special la nivelul fe?ei sau limbii. Dac? vi se �nt�mpl? acest lucru dup? ce a?i luat Olanzapin? Actavis, spune?i-i medicului dumneavoastr?.
Foarte rar, medicamente de acest tip determin? o combina?ie de febr?, respira?ie mai rapid?, transpira?ii, rigiditate muscular? ?i mole?eal? sau somnolen??. Dac? se �nt�mpl? acest lucru, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
Dac? dumneavoastr? ave?i sau cineva din familia dumneavoastr? are antecedente de cheaguri de s�nge, deoarece medicamente similare acestuia au fost asociate cu formarea de cheaguri de s�nge.
Luarea �n greutatea a fost observat? la pacien?ii care iau Olanzapin? Actavis. Dumneavoastr? sau medicul dumneavoastr? trebuie s? v? verifica?i greutatea periodic.
Nivele crescute de glucoz? �n s�nge ?i de lipide (trigliceride ?i colesterol) au fost observate la pacien?ii care iau Olanzapin? Actavis. Medicul dumneavoastr? ar trebui s? v? fac? teste de verificare a nivelului de glucoz? din s�nge ?i nivelul anumitor lipide, �nainte de a �ncepe tratamentul cu Olanzapin? Actavis ?i periodic pe parcursul tratamentului.
Utilizarea Olanzapin? Actavis la pacien?ii v�rstnici cu demen?? nu este recomandat? deoarece ar putea produce reac?ii adverse grave.

Dac? suferi?i de oricare dintre bolile urm?toare, spune?i-i medicului dumneavoastr? c�t mai repede posibil:
diabet zaharat;
boal? de inim?;
boal? de ficat sau rinichi;
boal? Parkinson;
epilepsie;
afec?iuni ale prostatei;
intestin blocat (ileus paralitic);
afec?iuni ale s�ngelui;
accident vascular cerebral sau accident vascular cerebral minor (simptome temporare de accident vascular cerebral).

Dac? suferi?i de demen??, dumneavoastr?, rudele sau apar?in?torul dumneavoastr?, trebuie s? spun? medicului dac? a?i avut vreodat? accident vascular cerebral sau accident vascular cerebral minor.

Ca m?sur? de precau?ie uzual?, dac? ave?i v�rsta peste 65 ani, poate fi necesar ca medicul dumneavoastr? s? v? monitorizeze tensiunea arterial?.

Olanzapin? Actavis nu se utilizeaz? la pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente
In timp ce lua?i Olanzapin? Actavis, nu lua?i alte medicamente numai dac? medicul dumneavoastr? v? spune este permis. Dac? lua?i Olanzapin? Actavis �n asociere cu antidepresive sau cu medicamente care se iau pentru anxietate sau care v? ajut? s? dormi?i (tranchilizante), s-ar putea s? v? sim?i?i somnolent.

Trebuie s?-i spune?i medicului dumneavoastr? dac? lua?i fluvoxamin? (un antidepresiv) sau ciprofloxacin? (un antibiotic), deoarece s-ar putea s? fie necesar s? v? modifice doza de Olanzapin? Actavis.

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?. In special, spune?i medicului dumneavoastr? dac? lua?i medicamente pentru boala Parkinson.

Utilizarea Olanzapin? Actavis cu alimente ?i b?uturi
Nu consuma?i alcool etilic dac? utiliza?i Olanzapin? Actavis deoarece Olanzapin? Actavis ?i alcoolul etilic �mpreun? v? pot face s? v? sim?i?i somnolent.

Sarcina ?i al?ptarea
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.

Spune?i medicului dumneavoastr? c�t mai repede posibil dac? sunte?i sau crede?i c? a?i putea fi gravid?. Nu trebuie s? lua?i acest medicament dac? sunte?i gravid?, dec�t dup? ce discuta?i cu medicul dumneavoastr?.

Urm?toarele simptome pot s? apar? la sugari n?scu?i din mame care au utilizat Olanzapin? Actavis �n cursul celui de-al treilea trimestru de sarcin? (ultimele trei luni de sarcin?): tremur?turi, rigiditate muscular? ?i/sau sl?biciune muscular?, somnolen??, agita?ie, tulbur?ri respiratorii ?i dificult??i de alimenta?ie. �n cazul �n care copilul dumneavoastr? prezint? oricare dintre aceste simptome, trebuie s? v? adresa?i medicului.

Nu trebuie s? lua?i acest medicament �n timp ce al?pta?i pentru c? mici cantit??i de Olanzapin? Actavis pot trece �n lapte.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
�n timpul tratamentului cu Olanzapin? Actavis exist? riscul s? v? sim?i?i somnolent. Dac? se �nt�mpl? acest lucru, nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i niciun fel de utilaje. Adresa?i-v? medicului dumneavoastr?.

Informa?ii importante privind unele componente ale Olanzapin? Actavis

Pacien?ii care nu pot utiliza fenilalanin? trebuie s? aib? �n vedere c? Olanzapin? Actavis con?ine aspartam, care este o surs? de fenilalanin?. Poate fi d?un?tor persoanelor cu fenilcetonurie.

Cum s? lua?i Olanzapin? Actavis
Lua?i �ntotdeauna Olanzapin? Actavis exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.

Medicul dumneavoastr? v? va spune c�te comprimate de Olanzapin? Actavis s? lua?i ?i c�t timp trebuie s? continua?i s? le lua?i. Doza zilnic? de Olanzapin? Actavis este �ntre 5 ?i 20 mg. Spune?i medicului dumneavoastr? dac? simptomele reapar, dar nu �ntrerupe?i tratamentul cu Olanzapin? Actavis dec�t dac? medicul dumneavoastr? v? spune acest lucru.

Trebuie s? lua?i comprimatele de Olanzapin? Actavis o dat? pe zi, conform indica?iei medicului dumneavoastr?.

Olanzapin? Actavis comprimate orodispersabile sunt pentru administrare oral?. �ncerca?i s? lua?i comprimatele �n fiecare zi la aceea?i or?. Nu are importan?? dac? le lua?i cu sau f?r? alimente.

Pune?i comprimatul �n gur?. Acesta se va dizolva direct �n gur?, astfel �nc�t poate fi u?or de �nghi?it. Pute?i, de asemenea, s? introduce?i comprimatul �ntr-un pahar sau o can? plin? cu ap? ?i amesteca?i. Be?i amestecul imediat. Nu manipula?i comprimatele cu m�inile ude deoarece acestea se pot rupe.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Olanzapin? Actavis
Pacien?ii care au luat mai mult dec�t trebuie din Olanzapin? Actavis au prezentat urm?toarele simptome: b?t?i rapide ale inimii, agita?ie/agresivitate, tulbur?ri de vorbire, mi?c?ri neobi?nuite (�n special la nivelul fe?ei sau limbii) ?i un nivel de con?tien?? redus. Alte simptome pot fi: confuzie acut?, convulsii (epilepsie), com?, o combina?ie de febr?, respira?ie mai rapid?, transpira?ie, rigiditate muscular? ?i mole?eal? sau somnolen??, sc?derea frecven?ei respiratorii, aspira?ie traheo-bron?ic?, tensiune arterial? mare sau tensiune arterial? mic?, b?t?i anormale ale inimii. Adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? sau merge?i la spital. Ar?ta?i medicului cutia dumneavoastr? cu comprimate.

Dac? uita?i s? lua?i Olanzapin? Actavis
Lua?i comprimatele imediat ce v? aminti?i. Nu lua?i dou? doze �n aceea?i zi. Dac? �nceta?i s? lua?i Olanzapin? Actavis

Nu �ntrerupe?i administrarea comprimatelor doar pentru c? v? sim?i?i mai bine. Este important s? continua?i s? lua?i Olanzapin? Actavis at�ta timp c�t v? recomand? medicul dumneavoastr?.

Dac? �nceta?i brusc s? lua?i Olanzapin? Actavis, pot apare simptome cum sunt transpira?ii, incapacitatea de a dormi, tremur?turi, anxietate sau grea?? ?i v?rs?turi. �nainte de �ntreruperea tratamentului, medicul dumneavoastr? v? poate recomanda s? reduce?i doza treptat.

Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Olanzapin? Actavis poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.

Reac?ii adverse foarte frecvente: afecteaz? 1 utilizator din 10

Cre?tere �n greutate.
Somnolen??.
Cre?teri ale concentra?iilor de prolactin? din s�nge.

Reac?ii adverse frecvente: afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 100

Modific?ri ale num?rului unor celule din s�nge ?i ale concentra?iilor gr?similor din circula?ie.
Cre?teri ale concentra?iilor zah?rului din s�nge ?i urin?.
Senza?ie mai accentuat? de foame.
Ame?eli.
Nelini?te.
Tremor.
Rigiditate sau spasme musculare (incluz�nd mi?c?ri ale ochilor).
Tulbur?ri de vorbire.
Mi?c?ri neobi?nuite (�n special la nivelul fe?ei sau limbii).
Constipa?ie.
Usc?ciunea gurii.
Erup?ie trec?toare pe piele.
Pierdere a for?ei.
Oboseal? extrem?.
Reten?ie de ap? determin�nd umflarea m�inilor, picioarelor sau gleznelor.
La �nceputul tratamentului, unele persoane pot sim?i ame?eli sau senza?ie de le?in (cu r?rirea b?t?ilor inimii), �n special atunci c�nd se ridic? �n picioare din pozi?ia ?ez�nd? sau culcat?. Acest lucru trece, de obicei, de la sine, dar dac? nu dispare, spune?i-i medicului dumneavoastr?.
Disfunc?ii sexuale, cum este sc?derea libidoului la b?rba?i ?i la femei sau disfunc?ie erectil? la b?rba?i.

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente: afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 1000

B?t?i rare ale inimii.
Cre?tere a sensibilit??ii la expunerea la soare.
Incontinen?? urinar?
C?dere a p?rului.
Absen?a menstrua?iei sau sc?derea num?rului perioadelor menstruale
Modific?ri ale glandelor mamare la femei ?i la b?rba?i, cum este secre?ia anormal? de lapte sau m?rirea anormal? a volumului s�nilor
Cheaguri de s�nge �n vene, �n special la nivelul picioarelor (simptomele includ umflare, durere ?i �nro?ire la nivelul piciorului) care pot circula prin vasele de s�nge p�n? la pl?m�ni determin�nd dureri �n piept ?i dificultate �n respira?ie. Dac? observa?i oricare dintre aceste simptome adresa?i- v? imediat unui medic.

Alte reac?ii adverse posibile: frecven?a nu poate fi estimat? din datele existente.

Reac?ie alergic? (de exemplu, umflare la nivelul gurii ?i g�tului, m�nc?rime, erup?ie trec?toare pe piele).
Declan?are sau agravarea diabetului zaharat, asociat? ocazional cu cetoacidoz? (corpi cetonici �n s�nge ?i urin?) sau com?.
Sc?dere a temperaturii normale a corpului.
Convulsii, de obicei asociate cu un istoric de convulsii (epilepsie).
Combina?ie de febr?, respira?ie mai rapid?, transpira?ii, rigiditate muscular? ?i mole?eal? sau somnolen??.
Spasme ale mu?chilor oculari care determin? mi?c?ri rotative ale ochilor.
B?t?i anormale ale inimii.
Moarte subit? inexplicabil?.
Inflama?ia pancreasului, care determin? durere sever? la nivelul abdominale, febr? ?i grea??.
Boal? de ficat manifestat? prin �ng?lbenire a pielii ?i a albului ochilor.
Boal? muscular? ce se prezint? ca disconfort ?i dureri inexplicabile.
Dificultate la urinare.
Erec?ie prelungit? ?i/sau dureroas?.

�n timpul tratamentului cu olanzapin?, pacien?ii v�rstnici cu demen?? pot suferi de accident vascular cerebral, pneumonie, pierderi necontrolate de urin?, le?in, oboseal? extrem?, halucina?ii vizuale, o cre?tere a temperaturii corporale, �nro?ire a pielii sau dificult??i la mers. La acest grup de pacien?i s-au raportat ?i unele decese.

La pacien?ii cu boal? Parkinson, Olanzapin? Actavis poate s? agraveze simptomele.
Rar, femeile care iau medicamente de acest tip, pentru o perioad? lung? de timp, pot s? �nceap? s? secrete lapte sau s? prezinte �ntreruperi sau neregularit??i ale ciclului menstrual. Dac? acestea persist?, spune?i medicului dumneavoastr?. Foarte rar, copiii n?scu?i din mame care au luat olanzapin? �n ultimul trimestru de sarcin? (al 3-lea trimestru) pot prezenta tremur?turi, pot fi somnolen?i sau mole?i?i.

Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr?

Cum se p?streaz? Olanzapin? Actavis
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Olanzapin? Actavis dup? data de expirare �nscris? pe cutie. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra �n ambalajul original pentru a fi protejat de lumin? ?i umiditate.

V? rug?m s? returna?i farmacistului dumneavoastr? orice cantitate de medicament r?mas? neutilizat?. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

Ce con?ine Olanzapin? Actavis
- Substan?a activ? este olanzapina Fiecare comprimat orodispersabil con?ine 5 mg, 10 mg, 15mg sau 20 mg din substan?a activ?. Cantitatea exact? este specificat? pe ambalaj.
- Celelalte componente sunt: stearat de magneziu, L-metionin?,dioxid de siliciu coloidal anhidru, hidroxipropilceluloz? (de joas? substitu?ie), crospovidon? (tip B), aspartam, celuloz? microcristalin?, gum? guar, carbonat greu de magneziu ?i arom? de portocal?.
Cum arat? Olanzapin? Actavis ?i con?inutul ambalajului
Olanzapin? Actavis 5 mg comprimat orodispersabil: este rotund, biconvex, de culoare galben?, cu diametrul de 6 mm ?i marcat cu �O� pe o fa??.
Olanzapin? Actavis 10 mg comprimat orodispersabil: este rotund, biconvex, de culoare galben?, cu diametrul de 8 mm ?i marcat cu �O1� pe o fa??.
Olanzapin? Actavis 15 mg comprimat orodispersabil: este rotund, biconvex, de culoare galben?, cu diametrul de 9 mm ?i marcat cu �O2� pe o fa??.
Olanzapin? Actavis 20 mg comprimat orodispersabil: este rotund, biconvex, de culoare galben?, cu diametrul de 10 mm ?i marcat cu �O3� pe o fa??.

M?rimi de ambalaj:
Cutii cu blistere perforabile :28, 35, 56 ?i 70 comprimate orodispersabile. Cutii cu blistere cu folie care se desface:28, 35, 56 ?i 70 comprimate orodispersabile. Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.
Caracteristici
Forma:COMPR. ORODISPERSABILE
DCI:OLANZAPINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent