Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 51.80 Lei

Cod produs: W59904

Disponibilitate: Lipsă stoc

Producător: TORRENT PHARMA

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament, deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Pioglitazon? Torrent ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? lua?i Pioglitazon? Torrent
3. Cum s? lua?i Pioglitazon? Torrent
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Pioglitazon? Torrent
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE PIOGLITAZON? TORRENT ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Pioglitazon? Torrent con?ine pioglitazon?. Este un medicament antidiabetic utilizat pentru tratamentul diabetului zaharat tip 2 (insulino-independent) atunci c�nd metformin nu este potrivit sau nu a reu?it s? ac?ioneze corespunz?tor. Acesta este diabetul care apare, de obicei, la v�rsta adult?.
Pioglitazon? Torrent v? ajut? la men?inerea sub control a valorilor concentra?iei zah?rului din s�nge, atunci c�nd ave?i diabet zaharat tip 2, ajut�ndu-v? organismul s? utilizeze mai bine insulina pe care o produce. Medicul dumneavoastr? va verifica dac? Pioglitazon? Torrent ac?ioneaz? corespunz?tor la 3
p�n? la 6 luni dup? ce a?i �nceput s? �l utiliza?i.
Pioglitazon? Torrent poate fi administrat singur la pacien?ii care nu au posibilitatea de a lua metformin ?i unde tratamentul cu regimul alimentar specific ?i exerci?ii nu a reu?it s? controleze nivelul zah?rului din s�nge sau poate fi ad?ugat la alte terapii cu antidiabetice orale (cum ar fi metformin,
sulfoniluree sau insulina) care nu au reu?it s? ofere un control suficient al zah?rului din sange.

2. �NAINTE S? LUA?I PIOGLITAZON? TORRENT

Nu lua?i Pioglitazon? Torrent
- Dac? sunte?i hipersensibil (alergic) la pioglitazon? sau la oricare dintre celelalte componente ale Pioglitazon? Torrent.
- Dac? ave?i insuficien?? cardiac? sau a?i avut insuficien?? cardiac?.
- Dac? ave?i o boal? de ficat.
- Dac? a?i avut cetoacidoz? diabetic? (o complica?ie a diabetului zaharat care determin? pierdere rapid? �n greutate, grea?? sau v?rs?turi)
- Dac? ave?i sau a?i avut cancer al vezicii urinare
- Dac? ave?i s�nge �n urin? ?i acest lucru nu a fost investigat de c?tre medicul dumneavoastr?

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Pioglitazon? Torrent

Spune?i medicului dumneavoastr? �nainte de a lua acest medicament:
- dac? re?ine?i ap? (reten?ie de lichide) sau ave?i insuficien?? cardiac?, mai ales dac? ave?i v�rsta peste 75 de ani
- dac? ave?i un tip special de boal? diabetic? a ochiului, denumit? edem macular (umflare la nivelul fundului de ochi).
- dac? ave?i chisturi la nivelul ovarelor (sindromul ovarelor polichistice). Exist? o posibilitate crescut? de a r?m�ne gravid?, deoarece ovula?ia poate re�ncepe �n timp ce lua?i Pioglitazon? Torrent. Dac? acest lucru este valabil �n cazul dumneavoastr?, utiliza?i metode de contracep?ie adecvate, pentru a evita posibilitatea unei sarcini neplanificate.
- dac? ave?i o problem? cu ficatul sau cu inima. �nainte de a �ncepe s? lua?i Pioglitazon? Torrent vi se vor efectua analize de s�nge, pentru a verifica func?iile ficatului. Este posibil ca aceste analize s? fie repetate la intervale de timp periodice. Unii pacien?i care au diabet zaharat tip 2 de mult timp ?i au ?i insuficien?? cardiac? sau au avut un accident vascular cerebral, trata?i cu Pioglitazon? Torrent ?i insulin?, au dezvoltat insuficien?? cardiac?. Informa?i-l pe medicul dumneavoastr? c�t mai cur�nd posibil dac? prezenta?i semne de insuficien?? cardiac?, cum sunt o scurtare neobi?nuit? a respira?iei, cre?tere rapid? �n greutate sau umflare localizat? (edem).
Dac? lua?i Pioglitazon? Torrent �mpreun? cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat, este posibil ca valorile concentra?iei zah?rului din s�ngele dumneavoastr? s? scad? sub limita valorilor normale (hipoglicemie).
De asemenea, pute?i s? ave?i un num?r redus de celule �n s�nge (anemie).

Fracturi ale oaselor

�n timpul tratamentului cu pioglitazon?, s-a observat un num?r mai mare de fracturi osoase la femei (dar nu ?i la b?rba?i). Medicul dumneavoastr? va avea �n vedere acest lucru, atunci c�nd v? prescrie tratamentul pentru diabet zaharat.

Copii ?i adolescen?i

Utilizarea la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani nu este recomandat?.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
De obicei, puteti continua s? lua?i alte medicamente �n timpul tratamentului cu Pioglitazon? Torrent.
Totu?i, anumite medicamente influen?eaz? �n mod special concentra?ia de zah?r din s�ngele dumneavoastr?
- gemfibrozil (utilizat pentru reducerea concentra?iei de colesterol din s�nge)
- rifampicin? (utilizat? pentru tratamentul tuberculozei ?i al altor infec?ii)
Spune?i medicului dumneavoastr? dac? lua?i oricare dintre aceste medicamente. Vi se va verifica valoarea concentra?iei de zah?r din s�nge ?i, dac? este necesar, vi se va modifica doza de Pioglitazon? Torrent.

Utilizarea Pioglitazon? Torrent �mpreun? cu alimente ?i b?uturi

Puteti s? v? lua?i comprimatele cu sau f?r? alimente. Trebuie s? �nghi?i?i comprimatele cu un pahar cu ap?.

Sarcin?, al?ptare ?i fertilitate
Spune?i medicului dumneavoastr?
- dac? sunte?i, crede?i c? sunte?i sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?.
- dac? al?pta?i sau inten?iona?i s? v? al?pta?i copilul
Medicul v? va recomanda s? �ntrerupe?i tratamentul cu acest medicament.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor:

Pioglitazona nu v? afecteaz? capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, dar ave?i grij? dac? prezenta?i tulbur?ri de vedere.

Informa?ii importante privind unele componente ale Pioglitazon? Torrent

Acest medicament con?ine lactoz? monohidrat. Dac? vi s-a spus de c?tre medicul dumneavoastr? c? ave?i intoleran?? la unele glucide, v? rug?m s? �l �ntreba?i �nainte de a lua Pioglitazon? Torrent.

3. CUM S? LUA?I PIOGLITAZON? TORRENT

Trebuie s? lua?i un comprimat care con?ine pioglitazon? 15 mg, 30 mg, o dat? pe zi. Dac? este nevoie, medicul dumneavoastr? v? va spune s? lua?i o alt? doz?. Dac? ave?i impresia c? efectul Pioglitazon? Torrent este prea slab, discuta?i cu medicul dumneavoastr?.
C�nd Pioglitazon? Torrent se ia �n asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat (cum sunt insulina, clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, tolbutamida), medicul dumneavoastr? v? va spune dac? este necesar s? lua?i o doz? mai mic? din aceste medicamente.
�n cursul tratamentului cu Pioglitazon? Torrent, medicul dumneavoastr? v? va cere s? face?i periodic analize ale s�ngelui. Acestea sunt necesare pentru a verifica dac? ficatul v? func?ioneaz? normal.
Dac? ?ine?i regim alimentar specific pentru diabet zaharat, trebuie s? continua?i acest regim c�nd lua?i Pioglitazon? Torrent.
Trebuie s? v? controla?i greutatea la intervale regulate; informa?i-l pe medicul dumneavoastr? dac? cre?te?i �n greutate.
Lua?i acest medicament exact a?a cum este descris �n acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastr?, farmacistul sau asistenta medical?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr?, asistenta medical? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.

Dac? lua?i mai mult dec�t trebuie din Pioglitazon? Torrent

Dac? lua?i accidental prea multe comprimate sau dac? altcineva sau un copil ia medicamentul dumneavoastr?, anun?a?i imediat medicul sau farmacistul.
Cantitatea de zah?r din s�ngele dumneavoastr? poate sc?dea sub valorile normale ?i poate fi crescut? prin administrarea de zah?r. Este recomandat s? ave?i la �ndem�n? bomboane, dulciuri, biscui?i sau sucuri dulci din fructe.

Dac? a?i uitat s? lua?i Pioglitazon? Torrent

Lua?i Pioglitazon? Torrent �n fiecare zi, a?a cum vi s-a recomandat. Totu?i, dac? a?i uitat s? lua?i o doz?, continua?i cu doza urm?toare, a?a cum o lua?i �n mod normal. Nu lua?i o doz? dubl?, pentru a compensa doza pe care a?i uitat-o.

Dac? �nceta?i s? lua?i Pioglitazon? Torrent

Pioglitazon? Torrent trebuie luat �n fiecare zi pentru a ac?iona corespunz?tor. Dac? �nceta?i s? lua?i Pioglitazon? Torrent, valorile concentra?iei de zah?r din s�ngele dumneavoastr? pot cre?te. Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? �nainte de a �ntrerupe tratamentul.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, Pioglitazon? Torrent poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
�n mod special, pacien?ii au prezentat urm?toarele reac?ii adverse grave:
Insuficien?a cardiac? a fost prezent? frecvent (1 p�n? la 10 utilizatori din 100) la pacien?ii trata?i cu pioglitazon? �n asociere cu insulin?. Simptomele sunt scurtarea neobi?nuit? a respira?iei, cre?terea rapid? �n greutate sau umflarea localizat? (edem). Dac? prezenta?i oricare dintre aceste manifest?ri, �n
mod special dac? ave?i v�rsta peste 65 de ani, cere?i imediat sfatul unui medic.
Cancerul de vezic? urinar? a fost prezent mai pu?in frecvent (1 p�n? la 10 utilizatori din 1000) la pacien?ii trata?i cu pioglitazon?. Semnele ?i simptomele acestuia includ prezen?a de s�nge �n urin?, durere la urinare sau o nevoie brusc? de a urina. Dac? prezenta?i oricare dintre aceste manifest?ri,
adresa?i-v? medicului dumneavoastr? c�t mai cur�nd posibil.
De asemenea, umflarea localizat? (edemul) a fost prezent? foarte frecvent la pacien?ii trata?i cu pioglitazon? �n asociere cu insulin?. Dac? prezenta?i aceast? reac?ie advers?, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? c�t mai cur�nd posibil.
Fracturile osoase au fost raportate frecvent (1 p�n? la 10 utilizatori din 100) la pacientele tratate cu pioglitazon?. Dac? prezenta?i aceast? reac?ie advers?, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? c�t mai cur�nd posibil.
Vederea �nce?o?at? determinat? de umflarea sau prezen?a de lichid la nivelul p?r?ii din spate a ochiului (frecven?? necunoscut?) a fost raportat?, de asemenea, la pacien?ii trata?i cu pioglitazon?. Dac? prezenta?i acest simptom pentru prima dat?, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? c�t mai cur�nd
posibil. De asemenea, dac? ave?i deja vedere �nce?o?at? ?i acest simptom se agraveaz?, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? c�t mai cur�nd posibil.

Alte reac?ii adverse care au fost prezente la unii pacien?i trata?i cu Pioglitazon? Torrent sunt:
Frecvente (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 100)
� infec?ii respiratorii
� vedere anormal?
� cre?tere �n greutate
� amor?eli

Mai pu?in frecvente (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 1000)
� inflama?ie a sinusurilor (sinuzit?)
� dificult??i la adormire (insomnie)

Cu frecven?? necunoscut? (frecven?a nu poate fi estimat? din datele disponibile)
� cre?tere a valorilor serice ale enzimelor ficatului.

Alte reac?ii adverse care au fost prezente la unii pacien?i trata?i cu Pioglitazon? Torrent �n acela?i timp cu alte medicamente antidiabetice sunt:
Foarte frecvente (afcteaz? mai mult de 1 utilizator din 10)
� cantitate mic? de zah?r �n s�nge (hipoglicemie)

Frecvente (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 100)
� durere de cap
� ame?eli
� durere la nivelul articula?iilor
� impoten??
� s�nge �n urin?
� durere la nivelul spatelui
� scurtare a respira?iei
� u?oar? reducere a num?rului de celule ro?ii din s�nge
� flatulen??

Mai pu?in frecvente (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 1000)
� prezen?? de zah?r �n urin?, prezen?? de proteine �n urin?
� cre?tere a concentra?iilor enzimelor
� senza?ie de �nv�rtire (vertij)
� transpira?ii crescute
� oboseal?
� cre?tere a poftei de m�ncare

Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr?, farmacistului sau asistentei medicale.

5. CUM SE P?STREAZ? PIOGLITAZON? TORRENT

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe cutie sau blister, dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Pioglitazon? Torrent
Substan?a activ? este pioglitazona. Fiecare comprimat con?ine pioglitazon? 15 mg, 30 mg sau 45 mg (sub form? de clorhidrat).
Celelalte componente sunt: lactoz? monohidrat, carmeloz? calcic?, hidroxipropilceluloz? ?i stearat de magneziu.

Cum arat? Pioglitazon? Torrent ?i con?inutul ambalajului

Pioglitazon? Torrent 15 mg: comprimate rotunde, cu margini te?ite, de culoare alb? p�n? la aproape alb?, cu diametrul de 5,20 � 0,25 mm (4,95 mm p�n? la 5,45 mm), gravate cu �15� pe una dintre fe?e ?i plane pe cealalt? fa??.
Pioglitazon? Torrent 30 mg: comprimate rotunde, cu margini te?ite, de culoare alb? p�n? la aproape alb?, cu diametrul de 7,00 � 0,25 mm (6,75 mm p�n? la 7,25 mm), cu o linie de rupere pe ambele fe?e.
Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Pioglitazon? Torrent 45 mg: comprimate rotunde, cu margini te?ite, de culoare alb? p�n? la aproape alb?, cu diametrul de 8,60 � 0,25mm (8,35 mm p�n? la 8,85 mm), gravate cu o linie de rupere �n forma literei �T� pe ambele fe?e. Comprimatul poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Blistere din PVC-PE-PVdC/Al sau blistere din OPA-Al-PVC/Al
Cutii cu 28, 30, 50, 98, 120 ?i 200 de comprimate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??

Torrent Pharma SRL
Bucure?ti, Sector 1, Str. ?tirbei Voda, Nr. 36, Etajul 2, Biroul A, Rom�nia
Fabricantul
Torrent Pharma GmbH,
S�dwestpark 50, 90449 N�rnberg, Germania
Acest medicament este autorizat �n Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri comerciale:

Olanda:

Pioglitazon Torrent 15/30/45 mg tabletten

Marea Britanie:

Pioglitazone Torrent15/30/45 mg tablets

Germania:

Pioglitazon Heumann 15/30/45 mg Tabletten

Lituania:

Pioglitazono Torrent 15/30/45 mg tablet?s

Romania:

Pioglitazona Torrent 15/30/45 mg comprimate

Italia:

Pioglitazone TorrentAcest prospect a fost aprobat �n Octombrie 2013.
Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:PIOGLITAZONUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie

Preț nou 22.22 LEI

În stoc
Miacalcic 50 ui/ml-1ml-sol.inj. x 5-Novartis
doar în farmacie

Preț nou 29.66 LEI

Stoc suficient
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

În stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie
Adrenalina 0,1% 1 ml -sol.inj x 100 - Terapia
doar în farmacie

Preț nou 191.58 LEI

Stoc limitat

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Produse noi

Scutece Pampers nr 2 New Baby 3-6 kg x 100
cadou

Preț nou 57.00 LEI

Preț vechi: 69.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Active Baby 7-14 kg x 76
cadou

Preț nou 63.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 64
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Active Baby 11-18 kg x 110
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 5 Premium Care 11-18 kg x 88
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 3 Active Baby Dry 5-9 kg x 90
cadou

Preț nou 62.00 LEI

Preț vechi: 68.50

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Active Baby Junior 5-9 kg x 152
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 2 Premium Care 3-6 kg x 148
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Scutece Pampers nr 3 Premium Care 5-9 kg x 120
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc
Pampers nr 4 Active Baby 8-14 kg x 132
cadou

Preț nou 123.00 LEI

Preț vechi: 137.00

În stoc
Scutece Pampers nr 4 Premium Care 8-14 kg x 104
cadou

Preț nou 127.99 LEI

Preț vechi: 140.00

În stoc