Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 15.25 Lei

Cod produs: P01584

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: KRKA

Compozi?ie
Teotard 200 mg
O capsul? cu eliberare prelungit? con?ine teofilin? 200 mg.
Teotard 350 mg
O capsul? cu eliberare prelungit? con?ine teofilin? 350 mg.

Excipien?i:

Con?inutul capsulei � pelete: povidon?, dioxid de siliciu coloidal anhidru, trietilcitrat, copolimer metacrilat de amoniu tip A, copolimer metacrilat de amoniu tip B, talc.

�nveli?ul capsulei:

Cap: gelatin?, dioxid de titan (E 171), indigotin? (E 132), galben de chinolin? (E 104) Corp: gelatin?, indigotin? (E 132), galben de chinolin? (E 104)

Grupa farmacoterapeutic?:

alte medicamente pentru tratamentul bolilor obstructive ale c?ilor respiratorii, sistemice, deriva?i xantinici

Indica?ii terapeutice

Astm bron?ic la copii ?i adul?i, bronhopneumopatie cronic? obstructiv?, emfizem pulmonar, hipertensiune pulmonar? asociat? cordului pulmonar cronic, tulbur?ri respiratorii �n timpul somnului cu origine neurologic? central?.

Contraindica?ii

Administrarea Teotard este contraindicat? la pacien?ii cu hipersensibilitate la oricare dintre componen?ii produsului ?i la produse ce con?in xantine (de exemplu cafein?, teobromin?, pentoxifilin?), infarct miocardic recent, tulbur?ri acute ale ritmului cardiac (tahiaritmii acute).

Precau?ii

Teotard trebuie administrat cu deosebit? aten?ie ?i doar dac? este neap?rat necesar la pacien?ii cu angin? pectoral? instabil?, boli cardiace �n care se pot produce tahiaritmii, tensiune arterial? foarte crescut?, cardiomiopatie hipertrofic? obstructiv?, epilepsie, disfunc?ie hepatic?
sau renal?, porfirie, la pacien?ii cu ulcer gastroduodenal sau cu antecedente patologice de ulcer gastroduodenal ?i la cei peste 60 ani.
La pacien?ii cu insuficien?? cardiac?, insuficien?? hepatic? (mai ales ciroz?), concentra?ie plasmatic? redus? de oxigen (hipoxemie), hipertermie persistent?, pneumonie, infec?ii virale (mai ales grip?), disfunc?ii tiroidiene (mai ales hipertiroidie) ?i la cei care utilizeaz? anumite medicamente (vezi pct.,,Interac?iuni�) doza de teofilin? trebuie redus?.
Dac? unui pacient i se schimb? produsul de teofilin? administrat cu un altul, trebuie monitorizat? cu aten?ie modificarea efectelor clinice ?i apari?ia reac?iilor adverse, ?i, dac? este necesar, trebuie ajustat? doza administrat?.
V? rug?m s? anun?a?i medicul dumneavoastr? dac? a?i �nceput sau a?i �ncetat s? utiliza?i oricare alt medicament, dac? a?i �nceput sau a?i �ncetat s? fuma?i sau v-a?i modificat dieta. �n toate aceste cazuri doza de Teotard trebuie ajustat?.

Interac?iuni

�n timpul tratamentului cu Teotard trebuie s? evita?i s? consuma?i etanol ?i b?uturi ?i alimente ce con?in metilxantine (de exemplu cafea, ceai, cacao, ciocolat?, cola ?i alte b?uturi similare, b?uturi tonice) sau s? utiliza?i medicamente din aceea?i categorie cu teofilina (cafein?, teobromin?, pentoxifilin?), deoarece aceste substan?e pot poten?a efectul stimulator al teofilinei asupra sistemului nervos central.
Efectul teofilinei poate fi poten?at de administrarea concomitent? de alopurinol, cimetidin?, disulfiram, fenilbutazon?, fluvoxamin?, fluoroquinolone, furosemid, imipenem, interferon-?, izoniazid?, blocante ale canalelor de calciu, lincomicin?, macrolide, mexiletin?, paracetamol, pentoxifilin?, contraceptive orale, probenecid, propafenon?, propranolol, ranitidin?, tacrin, tiabendazol, ticlopidin?, viloxazin? sau vaccin gripal. La pacien?ii care sunt trata?i cu teofilin?, concomitent cu unul sau mai multe dintre aceste medicamente, trebuie monitorizat? concentra?ia plasmatic? a teofilinei ?i, dac? este necesar, trebuie redus? doza administrat?.
Dac? este administrat? concomitent cu ciprofloxacina, doza de teofilin? trebuie redus? cu cel pu?in 60% ?i cu 30% dac? este administrat? concomitent cu enoxacina.
Efectul teofilinei poate fi diminuat dac? este administrat? concomitent cu antiepileptice (de exemplu fenitoin?, carbamazepin?, primidon?), barbiturice (mai ales fenobarbital ?i pentobarbital), isoproterenol, hidroxid de magneziu, morizicin?, rifampicin?, ritonavir sau sulfinpirazon?. Efectul teofilinei poate fi sc?zut, de asemenea, la fum?tori. La pacien?ii care sunt trata?i cu teofilin?, concomitent cu unul sau mai multe din medicamentele de mai sus, trebuie monitorizat? concentra?ia plasmatic? a teofilinei ?i, dac? este necesar, trebuie crescut? doza administrat?.
Teofilina poate poten?a efectul ?-agoni?tilor, diureticelor ?i rezerpinei.
Teofilina poate diminua efectul adenozinei, carbonatului de litiu ?i ?-antagoni?tilor.
Tratamentul concomitent cu teofilin? ?i ?-antagoni?ti trebuie evitat, efectul teofilinei poate fi diminuat.
La pacien?ii trata?i cu teofilin?, anestezia cu halotan poate produce tulbur?ri de ritm cardiac severe.
Teofilina poate modifica rezultatele unor teste de laborator: poate cre?te cantitatea de acizi gra?i ?i concentra?ia de catecolamine din urin?.

Aten?ion?ri speciale

Copii
Teotard nu trebuie administrat la copiii sub 6 ani sau cu greutate sub 20 kg.

Sarcina ?i al?ptarea

Teofilina traverseaz? placenta ?i este excretat? �n laptele matern. La gravide, teofilina trebuie administrat? doar dac? beneficiul terapeutic matern dep??e?te riscul poten?ial fetal. La acest grup de pacien?i, trebuie monitorizat? mai des concentra?ia plasmatic? a teofilinei ?i trebuie ajustat? doza administrat?, dac? este necesar. Administrarea teofilinei �n ultimul trimestru de sarcin? trebuie evitat?, deoarece aceasta poate reduce contractilitatea uterin?.
Mamele care al?pteaz? trebuie s? �?i observe cu aten?ie copiii. Dac? ace?tia devin sensibili, iritabili sau nu pot dormi, trebuie s? se adreseze medicului.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Despre acest medicament se ?tie c? nu afecteaz? �n mod semnificativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze ?i mod de administrare

Doza administrat? trebuie ajustat? �n conformitate cu v�rsta pacientului ?i cerin?ele individuale ?i, de aceea, acest lucru trebuie f?cut de c?tre medicul curant. Doza trebuie determinat? �n func?ie de greutatea ideal? a pacientului, deoarece teofilina nu este distribuit? �n ?esutul adipos.
Doza uzual? recomandat? pentru adul?i ?i adolescen?i cu greutate peste 40 kg este de 350 mg teofilin? de c�te 2 ori pe zi.
Doza uzual? recomandat? pentru copiii peste 6 ani, cu greutate peste 20 kg, adolescen?i ?i adul?i cu deficit ponderal este de 200 mg teofilin? administrat? de c�te 2 ori pe zi.
Pacien?ii cu crize nocturne de astm bron?ic sau cu tulbur?ri respiratorii �n timpul somnului pot fi trata?i cu o doz? unic? de Teotard, administrat? seara, �nainte de culcare. De obicei, doza de 500-700 mg Teotard este suficient?. La adolescen?i ?i fum?tori se pot administra doze zilnice inegale, de exemplu doza mai mare este administrat? seara ?i doza mai mic? diminea?a.
Se recomand? ca prima doz? de Teotard s? fie administrat? seara, �nainte de culcare.
Produsul trebuie administrat dup? mas?, cu o cantitate suficient? de lichid. Capsulele nu trebuie mestecate, ci �nghi?ite �ntregi.
Efectul terapeutic ?i tolerabiliatea teofilinei trebuie evaluate �n a treia zi a tratamentului.
Dac? efectul terapeutic este bun, tretamentul este continuat cu aceea?i doz?, �n caz contrar doza trebuie crescut?. Dac? se constat? apari?ia reac?iilor adverse, doza trebuie redus?.
Doza de teofilin? este determinat? �n func?ie de evolu?ia clinic? a pacientului, concentra?ia plasmatic? a teofilinei ?i apari?ia reac?iilor adverse. Concentra?ia plasmatic? de teofilin? dorit? este de 55-110 ?mol/l (10-20 mg/l).
Concentra?ia plasmatic? de teofilin? la care se manifest? efectul terapeutic este determinat? �n laborator. La pacien?ii care primesc Teotard de 2 ori pe zi, valoarea exact? a concentra?iei plasmatice de teofilin? poate fi determinat? la 4 ore dup? administrarea dozei de diminea??; la cei
care primesc o singur? doz? zilnic? de Teotard, valoarea exact? a concentra?iei plasmatice de teofilin? poate fi determinat? dup? 12 ore de la administrarea dozei de sear?.

Reac?ii adverse

Medicul trebuie s? informeze pacientul asupra posibilit??ii apari?iei reac?iilor adverse ?i a m?surilor ce trebuie luate la apari?ia acestora.
La �nceputul tratamentului pot s? apar? reac?ii adverse tranzitorii ?i de intensitate moderat? precum: cefalee, agita?ie, iritabilitate, vertij, insomnie, palpita?ii, dureri abdominale, grea??, v?rs?turi, diaree ?i reac?ii alergice.
C�nd concentra?ia plasmatic? de teofilin? dep??e?te valoarea terapeutic? (la pacien?ii cu hipersensibilitate chiar mai devreme), pot s? apar? urm?toarele reac?ii adverse: tulbur?ri ale somnului, diurez? crescut?, v?rs?turi recurente, tremor, hipertermie, delir, durere �n piept, tulbur?ri de ritm cardiac (tahiaritmii), hipotensiune arterial? instalat? brusc ?i convulsii.
�n timpul tratamentului cu teofilin?, poate s? apar? sc?derea concentra?iei plasmatice a potasiului (hipopotasemie) ?i cre?terea concentra?iilor plasmatice ale calciului, glucozei ?i uratului (hipercalcemie, hipreglicemie ?i hiperuricemie).
Trabuie s? informa?i medicul dumneavoastr? sau farmacistul �n leg?tur? cu apari?ia oric?rei reac?ii adverse, chiar dac? nu a fost men?ionat? �n acest prospect.

Supradozaj
Supradozajul cu Teotard apare c�nd concentra?ia plasmatic? de teofilin? dep??e?te 110?mol/l.
Apari?ia reac?iilor adverse denot?, de obicei, producerea unui supradozaj moderat. Dac? acestea apar, trebuie determinat? imediat concentra?ia plasmatic? a teofilinei ?i trebuie redus? �n mod adecvat doza de Teotard.
�n cazurile severe de supradozaj cronic, semnele clinice sunt mai pronun?ate. Acestea includ, de obicei, tremor, grea??, v?rs?turi, diaree ?i delir ?i, �n cazuri foarte grave, tulbur?ri de ritm cardiac (tahiaritmii), hipotensiune arterial? instalat? brusc ?i convulsii. Tahiaritmiile ?i spasmele pot s? apar? frecvent ?i f?r? semnele tipice ale supradozajului moderat (de exemplu grea?? ?i v?rs?turi). De obicei, este suficient s? se reduc? doza sau s? se �ntrerup? o perioad? de timp administrarea Teotard.
Ingestia unui num?r mare de capsule poate avea ca rezultat hipotensiune arterial?, agita?ie, tremor, delir, convulsii ?i tulbur?ri de ritm cardiac grave.
Tratamentul intoxica?iei: lavaj gastric ?i administrare de c?rbune activat. Pacien?ul trebuie monitorizat, mai ales tensiunea arterial?, ritmul cardiac, respira?ia ?i concentra?iile plasmatice ale potasiului ?i teofilinei. Tratamentul este simptomatic.
�n cazurile foarte grave de supradozaj eliminarea teofilinei poate fi accelerat? prin hemoperfuzie sau hemodializ?.

P?strare

A nu se utiliza dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj.
A se p?stra la temperaturi sub 25�C, �n ambalajul original.
A nu se l?sa la �ndem�na copiilor.

Ambalaj

Teotard 200 mg
Cutie cu 4 blistere din PVC/Al a c�te 10 capsule cu eliberare prelungit?.
Teotard 350 mg
Cutie cu 4 blistere din PVC/Al a c�te 10 capsule cu eliberare prelungit?.
Produc?tor
KRKA, d.d., NOVO MESTO, Slovenia
De?in?torul Autoriza?iei de punere pe pia??
KRKA, d.d., NOVO MESTO,
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Data ultimei verific?ri a prospectului
Mai, 2013
Caracteristici
Forma:CAPS. ELIB. PREL.
DCI:THEOPHYLLINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!