Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 10.77 Lei

Cod produs: W59759

Disponibilitate: Stoc suficient
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: MEDOCHEMIE Ltd

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane.
Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Vertimed ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Vertimed
3. Cum s? utiliza?i Vertimed
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Vertimed
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE VERTIMED ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Betahistina, substan?a activ? a Vertimed, este similar? histaminei, o substan?? care se g?se?te, �n mod normal, �n corpul uman. Betahistina ac?ioneaz? prin reducerea semnalelor �n centrul echilibrului din creier, ceea ce determin? ame?eal?.
Vertimed este indicat pentru tratamentul sindromului Meni�re, ale c?rui simptome pot include vertijul (adeseori asociat cu grea?? ?i/sau v?rs?turi), tinitus (perceperea de zgomote �n urechi) ?i pierderea auzului.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I VERTIMED

Nu utiliza?i Vertimed
- dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la diclorhidrat de betahistin? sau la oricare dintre componente ale Vertimed (vezi pct. 6 �Informa?ii suplimentare�),
- dac? suferi?i de o tumor? a glandei suprarenale (feocromocitom),

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Vertimed

- dac? suferi?i de ulcere la nivelul stomacului sau intestinului,
- dac? suferi?i de o boal? cronic? a tractului respirator (astm bron?ic),
- dac? suferi?i de urticarie, erup?ii trec?toare pe piele sau rinit? alergic? � simptomele dumneavoastr? se pot agrava dac? lua?i Vertimed,
- dac? ave?i o valoare foarte mic? a tensiunii arteriale
- dac? lua?i concomitent alte medicamente utilizate �n tratamentul alergiei sau r?celii � a?anumitele antihistaminice � (vezi ?i punctul �Utilizarea altor medicamente�).

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Dac? Vertimed este utilizat concomitent cu anumite medicamente pentru tratamentul alergiei sau r?celii (antihistaminice), efectele ambelor medicamente ar putea fi reduse. Dac? lua?i �n prezent un antihistaminic, doza acestui medicament trebuie redus? treptat, pe o durat? de aproximativ 6 zile,
�nainte de a �ncepe s? lua?i Vertimed.

Utilizarea Vertimed cu alimente ?i b?uturi

Acest medicament provoac? uneori tulbur?rile la nivelul stomacului, a se vedea punctul 4 Reac?ii adverse posibile. Probabilitatea de a se �ntampla acest lucru poate fi redus? prin administrarea de Vertimed �n timpul meselor sau dup? mese pentru a evita disconfortul gastric.

Sarcina ?i al?ptarea

Nu lua?i Vertimed dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i dac? medicul dumneavoastr? nu consider? c? acest tratament este important pentru dumneavoastr?. Nu exist? date suficiente la animale ?i om privind utilizarea �n timpul sarcinii ?i al?pt?rii. Ar trebui s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? dac? sunte?i,
dac? �ncerca?i s? r?m�ne?i gravid? sau dac? al?pta?i.
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Nu exist? date referitoare la acest medicament de afectare a capacit??ii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informa?ii importante privind unele componente ale Vertimed

Acest medicament con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

3. CUM S? UTILIZA?I VERTIMED

Utiliza?i �ntotdeauna Vertimed exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza zilnic? uzual? este 24 - 48 mg diclorhidrat de betahistin?, frac?ionat? �n 2 -3 doze egale.
Vertimed 8 mg comprimate
1 sau 2 comprimate Vertimed 8 mg de 3 ori pe zi.
Vertimed 16 mg comprimate
� comprimat sau 1 comprimat de Vertimed 16 mg de 3 ori pe zi sau 1 ?i 1/2 comprimat de dou? ori pe zi.
Vertimed 24 mg comprimate
� pana la 1 comprimat de Vertimed 24 mg de 2 ori pe zi
Lua?i comprimatele f?r? s? le mesteca?i, cu o cantitate suficient? de lichid, �n timpul mesei sau dup? mas?.
Medicul dumneavoastr? v? va spune c�t timp trebuie s? lua?i Vertimed. �n mod obi?nuit, tratamentul este unul pe termen lung, care dureaz? c�teva luni.

Copii ?i adolescen?i

Datorit? datelor ?i experien?ei insuficiente, Vertimed nu trebuie administrat la copii ?i adolescen?i cu v�rst? sub 18 ani.

Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din Vertimed

Dac? lua?i mai multe comprimate de Vertimed dec�t trebuie, pot ap?rea urm?toarele simptome datorate supradozajului:
-dureri de cap, �nro?irea fe?ei, sc?derea marcat? a tensiunii arteriale, accelerarea b?t?ilor inimii, dificult??i de respira?ie datorit? constric?iei bronhiilor (astm bron?ic) ?i umflarea mucoasei c?ilor aeriene superioare datorit? reten?iei de ap? (edem Quincke).
Solicita?i asisten?? medical? urgent? �n cazul �n care ave?i vreuna din aceste reac?ii. Medicul va institui m?surile necesare.

Dac? uita?i s? utiliza?i Vertimed

Dac? a?i uitat s? lua?i un comprimat de Vertimed, nu-l mai lua?i. Lua?i urm?torul comprimat la ora la care l-a?i fi luat �n mod obi?nuit. Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa comprimatul pe care a?i uitat s? �l lua?i.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Vertimed

Nu �nceta?i s? lua?i Vertimed �nainte ca medicul dumneavoastr? s? v? spun? acest lucru.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Vertimed poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Urm?toarele reac?iile adverse sunt rare (afecteaz? 1 p�n? la 10 utilizatori din 10000) :
-Senza?ie de b?t?i rapide ale inimii, senza?ie de ap?sare �n piept
-Senza?ie de presiune �n cap
-Astm bron?ic existent care se poate agrava.
-Eructa?ii, senza?ie de arsur? �n capul pieptului, senza?ii nepl?cute ?i durere la nivel gastric, balonare
-Senza?ie de c?ldur?

Urm?toarele reac?iile adverse sunt foarte rare (afecteaz? mai pu?in de 1 utilizator din 10000):

-Erup?ii trec?toare pe piele ?i m�nc?rime
Urm?toarele reac?iile adverse sunt cu frecven?? necunoscut? (care nu poate fi estimat? din datele disponibile):
-durere de cap ?i, ocazional, somnolen??
Spune?i medicului dac? observa?i oricare din reac?iile adverse de mai sus.
Tulbur?rile la nivelul stomacului pot fi evitate lu�nd Vertimed �n timpul mesei sau dup? mas?, ori prin sc?derea dozei.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? VERTIMED

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Nu utiliza?i Vertimed dup? data de expirare �nscris? pe cutie ?i blister dup? �EXP:�. Data de expirare
se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Vertimed
Substan?a activ? este diclorhidrat de betahistin?.
Vertimed 8 mg comprimate
Un comprimat con?ine diclorhidrat de betahistin? 8 mg.
Vertimed 16 mg comprimate
Un comprimat con?ine diclorhidrat de betahistin? 16 mg.
Vertimed 24 mg comprimate
Un comprimat con?ine diclorhidrat de betahistin? 24 mg.
Celelalte componente sunt lactoz? monohidrat, amidon de porumb, celuloz? microcristalin? (E 460), acid citric anhidru (E 330), povidon? K 25 (E 1201) , crospovidon? tip A (E 1202) ?i ulei vegetal hidrogenat.

Cum arat? Vertimed ?i con?inutul ambalajului

Vertimed 8 mg: comprimate rotunde, plate, cu margini te?ite, de culoare alb?, prev?zute cu linie median? pe o fa??, cu diametrul de 6,6 mm
Linia median? are numai rol de a u?ura ruperea comprimatului pentru a fi �nghi?it u?or ?i nu de divizare �n p?r?i egale.
Vertimed 16 mg: comprimate rotunde, plate, cu margini te?ite, de culoare alb?, prev?zute cu linie median? pe o fa?? cu diametrul de 9,0 mm
Comprimatul Vertimed 16 mg poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Vertimed 24 mg comprimate rotunde, plate, cu margini te?ite, de culoare alb?, prev?zute cu linie median? pe o fa?? cu diametrul de 10,0 mm
Comprimatul Vertimed 24 mg poate fi divizat �n dou? p?r?i egale.
Vertimed este ambalat �n cutii cu blistere din PVC/PE/PVDC-Al
Sunt disponibile cutii cu 20, 24, 30, 48, 50, 60, 96 ?i 100 de comprimate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??
Medochemie Ltd.
1-10 Constantinoupoleos Street,
P.O. Box 51409, CY -3505, Limassol,
Cipru
Fabrican?ii
Medochemie Ltd (Facility AZ)
2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios, Industrial Area, Limassol, Cipru
Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V
Dijkgraaf 30, 6921 RL Duiven,
Olanda
Acest medicament este autorizat �n Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarea denumire comercial?:
Estonia: Vertimed 8 mg, 16 mg, 24mg tabletid
Bulgaria: Vertimed 8 mg, 16 mg, 24 mg tablets
Cipru: Vertimed 8 mg, 16 mg, 24 mg tablets
Lituania: Vertimed 8 mg, 16 mg & 24 mg tablet�s
Letonia: Vertimed 8 mg, 16 mg, 24 mg tablets
Rom�nia: Vertimed 8 mg, 16 mg, 24 mg comprimate
Acest prospect a fost aprobat �n Noiembrie 2011
Caracteristici
Forma:COMPR.
DCI:BETAHISTINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie

Preț nou 22.22 LEI

În stoc
Miacalcic 50 ui/ml-1ml-sol.inj. x 5-Novartis
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 24.61 LEI

În stoc
Dexamethasone Na Ph 8 mg -sol.inj. 2 ml x 5 - EIPICO
doar în farmacie
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Salbutamol 2mg/5ml 125ml-sirop-E.I.P.I.Co.
doar în farmacie