Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 33.83 Lei

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? care nu a fost men?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr?.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Xibimer ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Xibimer
3. Cum s? utiliza?i Xibimer
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Xibimer
6. Informa?ii suplimentare

1. Ce este Xibimer ?i pentru ce se utilizeaz?

Xibimer con?ine o substan?? numit? sumatriptan, care este utilizat? pentru ameliorarea simptomelor migrenei.
Xibimer trebuie utilizat numai la apari?ia primelor semne ?i a simptomelor episodului de migren? ?i nu pentru a preveni apari?ia unui episod de migren?.
Acest medicament este indicat numai adul?ilor.

2. �nainte s? utiliza?i Xibimer

Nu utiliza?i Xibimer
- dac? sunte?i hipersensibil (alergic) la sumatriptan sau la oricare dintre celelalte componente ale Xibimer;
- dac? ave?i o afec?iune a inimii cum este boala cardiac? ischemic? (determinat? de �ngustarea arterelor coronare) sau dureri �n piept (angin? pectoral?) sau dac? a?i avut un infact miocardic;
- dac? ave?i probleme cu circula?ia de la nivelul picioarelor, manifestate prin dureri asem?n?toare crampelor care apar �n timpul mersului pe jos (boal? vascular? periferic?);
- dac? a?i avut un accident vascular cerebral sau un accident ischemic tranzitor;
- dac? ave?i tensiunea arterial? mare (hipertensiune arterial?). Pute?i utiliza Xibimer numai dac? ave?i hipertensiune arterial? u?oar? controlat? prin tratament;
- dac? func?iile ficatului dumneavoastr? sunt grav afectate (insuficien?? hepatic? sever?);
- dac? lua?i concomitent alte medicamente utilizate pentru ameliorarea simptomelor determinate de migren?, care con?in ergotamin? sau medicamente asem?n?toare;
- dac? lua?i concomitent medicamente utilizate �n tratamentul depresiei, cum sunt inhibitorii de monoaminooxidaz? (IMAO). Xibimer nu trebuie utilizat timp de 2 s?pt?m�ni de la terminarea tratamentului cu IMAO;
- la copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani;
- la v�rstnici (cu v�rsta peste 65 de ani).

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Xibimer

- dac? sunte?i predispus la afec?iuni ale inimii sau ale vaselor de s�nge, mai ales dac? v? afla?i �n postmenopauz? sau dac? ave?i v�rsta (�n cazul b?rba?ilor) peste 40 de ani;
- dac? ave?i tensiune arterial? mare;
- dac? sunte?i alergic la sulfonamide (antibiotic). �n acest caz exist? posibilitatea s? fi?i sensibil la administrarea de sumatriptan ?i s? dezvolta?i reac?ii alergice cu severitate diferit? (merg�nd de la erup?ie pe piele p�n? la anafilaxie);
- dac? utiliza?i Xibimer o perioad? �ndelungat? este posibil ca durerile de cap s? se accentueze. �n acest caz, �ntrerupe?i tratamentul ?i solicita?i consult de specialitate.
- dac? ave?i sau a?i avut epilepsie.
Xibimer este indicat pentru ameliorarea simptomelor ap?rute numai �n cadrul anumitor tipuri de migren?. Medicul dumneavoastr? v? va prescrie Xibimer numai dac? ave?i un anumit tip de migren?.
�naintea administr?rii Xibimer medicul dumneavoastr? va efectua un consult pentru excluderea unor afec?iuni severe ale creierului, unor afec?iuni ale inimii.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Urm?toarele medicamente pot interac?iona cu Xibimer ?i pot determina apari?ia unor reac?ii adverse dac? sunt luate concomitent:
- inhibitori selectivi ai recapt?rii serotoninei (ISRS), triptani ?i inhibitori ai recapt?rii serotoninei ?i noradrenalinei (IRSN), IMAO (medicamente utilizate �n tratamentul depresiei);
- ergotamin? ?i medicamente �nrudite (medicamente utilizate �n ameliorarea simptomelor determinate de migren?);
- sulfonamide;
- preparate pe baz? de plante medicinale care con?in sun?toare (Hypericum perforatum).
Asigura?i-v? c? medicul dumneavoastr? sau farmacistul cunosc faptul c? dumneavoastr? lua?i aceste medicamente �nainte de a vi se prescrie Xibimer.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte s? lua?i orice medicament.
Spune?i-i medicului dumneavoastr? dac? sunte?i gravid?, crede?i c? sunte?i gravid? sau vre?i s? r?m�ne?i gravid?. Xibimer nu trebuie utilizat �n timpul sarcinii dec�t la recomandarea medicului.
Spune?i-i medicului dumneavoastr? dac? al?pta?i. Sumatriptamul se elimin? �n lapte. Ca urmare, trebuie s? �ntrerupe?i al?ptarea timp de 24 ore dup? ce a?i luat Xibimer, timp �n care laptele secretat trebuie muls ?i aruncat.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Xibimer poate determina somnolen?? ?i ame?eli. Ca urmare, nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje dac? prezenta?i astfel de manifest?ri.
Informa?ii importante privind unele componente ale Xibimer
Xibimer con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.
V? rug?m s? �ntreba?i medicul dumneavoastr? dac? v? �ngrijoreaz? vreunul din componentele acestui medicament.

3. Cum s? utiliza?i Xibimer

Utiliza?i �ntotdeauna Xibimer exact cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul, dac? nu sunte?i sigur.
Utiliza?i Xibimer doar dup? debutul unui episod de migren?. �n caz de atac migrenos este recomandat s? se administreze c�t mai devreme cu putin??, dar administrarea Xibimer este eficient? �n orice moment.
Nu lua?i Xibimer pentru a �ncerca s? preveni?i apari?ia unui episod de migren?.
Nu utiliza?i Xibimer timp de cel pu?in 24 de ore dup? utilizarea unor medicamente care con?in ergotamin? sau dihidroergotamin?.
Comprimatele filmate se �nghit �ntregi, cu un pahar cu ap?.
Medicamentul este destinat administr?rii numai la adul?i.
Adul?i
Doza ini?ial? recomandat? este de 50 mg sau 100 mg sumatriptan, �n func?ie de r?spunsul clinic.
V�rstnici (cu v�rsta peste 65 ani)
Nu se recomand? administrarea Xibimer la pacien?i cu v�rsta peste 65 de ani.
Copii (cu v�rsta sub 18 ani)
Nu se recomand? administrarea Xibimer.
Pacien?i cu disfunc?ie renal?
Doza ini?ial? recomandat? este ca ?i �n cazul adul?ilor de 50 mg sau 100 mg sumatriptan, �n func?ie de r?spunsul clinic.
Pacien?i cu disfunc?ie hepatic?
Doz? ini?ial? este de 50 mg sumatriptan.
La pacien?ii care r?spund la prima doz? dar la care simptomele reapar, se poate administra o alt? doz? �n interval de 24 ore cu condi?ia ca diferen?a �ntre momentele de administrare s? fie de minim 2 ore ?i s? nu se utilizeze mai mult de 300 mg sumatriptan �n 24 de ore.
La pacien?ii care nu r?spund la doza recomandat? de sumatriptan, nu se va administra o alt? doz?, de?i Xibimer poate fi utilizat �n cazul atacurilor de migren? ulterioare.
La pacien?ii care nu r?spund la tratament, �n scopul elimin?rii durerii, se poate utiliza aspirin? sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene AINS.

Dac? a?i utilizat mai mult Xibimer dec�t trebuie

�n cazul �n care a?i luat mai multe comprimate filmate dec�t trebuie din Xibimer, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? sau merge?i la departamentul de urgen?? al celui mai apropiat spital. Lua?i cu dumneavoastr? cutia medicamentului pentru a o ar?ta medicului.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Xibimer poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Anumite persoane pot fi alergice la medicamente. Dac? ave?i oricare dintre urm?toarele simptome imediat dup? administrarea Xibimer, �NTRERUPE?I tratamentul ?i spune?i imediat medicului dumneavoastr?:
- greutate la respira?ie sau senza?ie de ap?sare �n piept;
- umflare a fe?ei, limbii sau g�tului;
- senza?ie de le?in sau senza?ie de r?u;
- convulsii;
- erup?ii pe piele.
Reac?iile adverse sunt prezentate conform frecven?ei de apari?ie folosind urm?toarea conven?ie:
Foarte frecvente care afecteaz? mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente care afecteaz? mai pu?in de 1 din 10 pacien?i
Mai pu?in frecvente care afecteaz? mai pu?in de 1 din 100 pacien?i
Rare care afecteaz? mai pu?in de 1 din 1000 pacien?i
Foarte rare care afecteaz? mai pu?in de 1 din 10000 pacien?i
Cu frecven?? necunoscut? care nu poate fi estimat? din datele disponibile.
Dac? apare oricare dintre urm?toarele simptome nu este nevoie s? �ntrerupe?i tratamentul, dar spune?i medicului dumneavoastr?:
Tulbur?ri ale sistemului nervos
Frecvente: ame?eal?, �nrosire trec?toare a fe?ei, sl?biciune/oboseal? ?i somnolen??.
Rare: convulsii, simptome nervoase centrale incluz�nd pareza unei jum?t??i a corpului, accident vascular cerebral, hemoragie intracerebral? ?i uneori, pierderea cuno?tin?ei.
Afec?iuni cutanate ?i ale ?esutului subcutanat
Cu frecven?? necunoscut?: reac?ii cutanate precum angioedemul ?i urticaria.
Tulbur?ri oculare
Rare: tremor al pleoapelor, vedere dubl?, nistagmus (mi?c?ri neinten?ionate, rapide ?i sacadate ale ochilor), pierdere a vederii pe o por?iune limitat? a c�mpului vizual ?i sc?derea acuit??ii vizuale.
Foarte rare: pierderea vederii care este de obicei tranzitorie.
Totu?i, tulbur?rile vizuale pot fi determinate chiar de atacul migrenos.
Tulbur?ri musculo-scheletice ?i ale ?esutului conjunctiv
Foarte rare: senza?ia de obicei tranzitorie, de greutate la mi?care, senza?ie de �n?epenire, mai ales la nivelul g�tului ?i toracelui.
Tulbur?ri gastro-intestinale
Frecvente: gre?uri ?i v?rs?turi.
Foarte rare: colit? ischemic? sever? (afectarea intestinului gros determinat? de tulbur?ri ale circula?iei
arteriale de la acest nivel).
Cu frecven?? necunoscut?: �ngustarea arterei mezenterice ?i constric?ie esofagian? sau senza?ie de constric?ie esofagian?.
Tulbur?ri cardiace
Frecvente: dureri sau senza?ie de usturime, greutate, c?ldur?, presiune sau senza?ie de ap?sare care pot afecta orice parte a corpului, inclusiv g�tul ?i pieptul ?i pot fi intense. Aceste simptome pot fi generate de spasmul arterelor inimii, mic?orarea diametrului vaselor de s�nge, care �n rare ocazii au evoluat
c?tre evenimente cardiovasculare, inclusiv b?t?i neregulate ale inimii (fibrila?ie atrial? ?i fibrila?ie ventricular?), modific?ri pe electrocardiogram? tranzitorii, durere �n piept (angin? instabil?, angin? vasospastic?), sc?derea fluxului de s�nge c?tre inim? (ischemie cardiac?), sau infarct miocardic.
Foarte rare: b?t?i rapide sau rare ale inimii ?i palpita?ii.
Tulbur?ri vasculare
Foarte rare: sc?derea tensiunii arteriale.
Cu frecven?? necunoscut?: cre?terea presiunii sanguine.
Tulbur?ri ale sistemului imunitar
Foarte rare: reac?ii de hipersensibilizare variind de la erup?ii pe piele p�n? la, mai rar, ?oc anafilactic.
Investiga?ii diagnostice
Foarte rare: modific?ri minore ale testelor func?iei hepatice.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? comunica?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. Cum se p?streaz? Xibimer

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Xibimer dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj dup? �EXP�. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra la temperaturi sub 25�C, �n ambalajul original.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informa?ii suplimentare

Ce con?ine Xibimer
- Substan?a activ? este sumatriptan. Fiecare comprimat filmat con?ine sumatriptan 50 mg, sub form? de sumatriptan succinat 70 mg.
- Celelalte componente sunt: nucleu - lactoz? monohidrat, croscarmeloz? sodic?, lactoz? anhidr?, celuloz? microcristalin?, stearat de magneziu; film - lactoz? monohidrat, manitol, dioxid de titan (E171), talc, triacetin?.

Cum arat? Xibimer ?i con?inutul ambalajului

Xibimer se prezint? sub form? de comprimate filmate, rotunde, de culoare alb?, gravate cu �RDY� pe o fa?? ?i cu �292� pe cealalt? fa??.
Medicamentul este disponibil �n cutie cu 1 blister din PVC-PVDC/Al cu 6 sau 10 comprimate filmate sau �n cutie cu 1 sau 3 blistere din Al/Al a c�te 10 comprimate filmate.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??

DR. REDDY�S LABORATORIES ROM�NIA S.R.L.
Str. Nicolae Caramfil, Nr. 71-73, Etaj 5, Spa?iul 10
Sector 1, Bucure?ti, Rom�nia
Fabricantul
DR. REDDY�S LABORATORIES (UK) Ltd
6 Riverview Road
Beverley, Hull
East Yorkshire
HU17 0LD, Marea Britanie
Pentru orice informa?ii despre acest medicament, v? rug?m s? contacta?i reprezentan?a local? a de?in?torului autoriza?iei de punere pe pia??.
Acest prospect a fost aprobat �n Octombrie 2011
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:SUMATRIPTANUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!