Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 12.71 Lei

Cod produs: W57456

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: ZENTIVA


Zencopan 40 mg este un inhibitor selectiv al pompei de protoni, un medicament care reduce cantitatea de acid produs? de stomacul dumneavoastr?. Este utilizat pentru tratamentul afec?iunilor �nso?ite de secre?ie acid? ale stomacului ?i intestinului.

Zencopan 40 mg este utilizat pentru:
Adul?i ?i adolescen?i cu v�rsta de 12 ani ?i peste:
- esofagit? de reflux (inflama?ia esofagului (tubul care face leg?tura �ntre gur? ?i stomac) �nso?it? de regurgitare de acid din stomac)

Adul?i:
- infec?ie cu bacteria numit? Helicobacter pylori la pacien?i cu ulcer gastric sau ulcer duodenal �n asociere cu dou? antibiotice (terapie de eradicare). Scopul terapiei este distrugerea bacteriei ?i reducerea consecutiv? a probabilit??ii ca aceste ulcere s? reapar?.
- ulcere gastrice ?i duodenale
- sindrom Zollinger-Ellison ?i alte afec?iuni �n care stomacul dumneavoastr? produce o cantitate prea mare de acid.

Nu lua?i Zencopan 40 mg
- dac? sunte?i alergic la pantoprazol, ulei din soia sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6)
- dac? sunte?i alergic la medicamente care con?in al?i inhibitori ai pompei de protoni.

Aten?ion?ri ?i precau?ii
�nainte s? lua?i Zencopan 40 mg, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului
- dac? ave?i afec?iuni severe ale ficatului. V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? dac? a?i avut vreodat? probleme cu ficatul. Medicul dumneavoastr? v? va verifica mai frecvent valorile enzimelor hepatice, �n special dac? urma?i un tratament de lung? durat? cu Zencopan 40 mg. �n cazul cre?terii valorilor enzimelor hepatice tratamentul trebuie �ntrerupt.
- dac? este necesar s? lua?i �n mod continuu medicamente numite AINS ?i vi se administreaz? Zencopan 40 mg, deoarece prezenta?i risc crescut de apari?ie a complica?iilor la nivelul stomacului ?i intestinului. Orice cre?tere a riscului va fi evaluat? lu�ndu-se �n considerare factorii de risc personali cum sunt v�rsta (65 de ani sau mai mult), istoric de ulcer gastric sau duodenal sau s�ngerare intestinal?.
- dac? ave?i rezerve reduse �n corp sau factori de risc pentru concentra?ii sc?zute de vitamina B12.
Similar altor medicamente care scad aciditatea gastric?, pantoprazolul poate determina o absorb?ie redus? a vitaminei B12.
- dac? lua?i medicamente care con?in atazanavir (utilizat pentru tratamentul infec?iei cu HIV) �n acela?i timp cu pantoprazolul, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? pentru recomand?ri specifice.

Spune?i imediat medicului dumneavoastr? dac? observa?i oricare dintre urm?toarele simptome:
- sc?dere �n greutate neinten?ionat?
- v?rs?turi repetate
- dificult??i la �nghi?ire
- v?rs?turi cu s�nge
- sunte?i palid ?i v? sim?i?i sl?bit (anemie)
- observa?i prezen?a de s�nge �n scaun
- diaree sever? ?i/sau persistent?, deoarece Zencopan 40 mg a fost asociat cu o cre?tere u?oar? a frecven?ei de apari?ie a diareei infec?ioase.

Medicul dumneavoastr? poate decide c? este necesar s? efectua?i anumite teste pentru a exclude o afec?iune malign?, deoarece pantoprazolul amelioreaz?, de asemenea, simptomele cancerului de stomac ?i �i poate �nt�rzia diagnosticul. Dac? simptomele continu? �n pofida tratamentului, trebuie avut? �n vedere efectuarea de investiga?ii suplimentare.

Dac? urma?i un tratament de lung? durat? cu Zencopan 40 mg (mai mult de 1 an) este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? monitorizeze periodic. Trebuie s? spune?i medicului dumneavoastr? despre orice simptome sau incidente nou ap?rute sau neobi?nuite.

Dac? lua?i un inhibitor ai pompei de protoni cum este Zencopan 40 mg, mai ales pe o perioad? de mai mult de un an, poate cre?te u?or riscul de fracturi la nivelul ?oldului, �ncheieturii m�inii sau coloanei vertebrale. Spune?i medicului dumneavoastr? dac? ave?i osteoporoz? sau dac? lua?i corticosteroizi (care pot cre?te riscul de osteoporoz?).

Zencopan 40 mg �mpreun? cu alte medicamente
Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente. Zencopan 40 mg poate influen?a eficacitatea altor medicamente; prin urmare, spune?i medicului dumneavoastr? dac? lua?i:
- medicamente cum sunt ketoconazol, itraconazol sau posaconazol (utilizate pentru tratamentul infec?iilor determinate de ciuperci) sau erlotinib (utilizat pentru tratamentul anumitor tipuri de cancer) deoarece Zencopan 40 mg poate �mpiedica ac?iunea acestor medicamente.
- warfarin? sau fenprocumon?, care influen?eaz? consisten?a s�ngelui sau sub?iaz? s�ngele. Este posibil s? ave?i nevoie de investiga?ii suplimentare.
- atazanavir (utilizat pentru tratamentul infec?iilor cu HIV).

Sarcina ?i al?ptarea
Dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, adresa?i-v? medicului pentru recomand?ri �nainte de a lua acest medicament.
Datele privind utilizarea pantoprazolului la gravide sunt insuficiente. S-a raportat eliminarea pantoprazolului �n lapte la om. Dac? sunte?i gravid? sau crede?i c? a?i putea fi gravid?, sau dac? al?pta?i trebuie s? utiliza?i acest medicament numai dac? medicul dumneavoastr? consider? c? beneficiul tratamentului pentru dumneavoastr? este mai mare dec�t riscul poten?ial pentru copilul nen?scut sau sugar.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Dac? prezenta?i reac?ii adverse cum sunt ame?eli sau tulbur?ri de vedere, nu trebuie s? conduce?i vehicule sau s? folosi?i utilaje.

Zencopan 40 mg con?ine lecitin? din soia ?i maltitol.
Dac? sunte?i alergic la arahide sau soia, nu utiliza?i acest medicament.
Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat ca ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

Cum s? lua?i Zencopan 40 mg

Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.

C�nd ?i cum trebuie s? lua?i Zencopan 40 mg?
Lua?i comprimatele cu o or? �nainte de mas? f?r? a le mesteca sau sf?r�ma ?i �nghi?i?i-le �ntregi, cu o cantitate suficient? de ap?.

Cu excep?ia cazului �n care medicul dumneavoastr? v-a recomandat altfel, doza uzual? este:
Adul?i ?i adolescen?i cu v�rsta de 12 ani ?i peste
Pentru tratamentul esofagitei de reflux
Doza uzual? este de 1 comprimat pe zi. Medicul dumneavoastr? v? poate recomanda s? cre?te?i doza la 2 comprimate pe zi. Durata tratamentului pentru esofagita de reflux este cuprins?, de regul?, �ntre 4 ?i 8 s?pt?m�ni. Medicul dumneavoastr? v? va spune c�t timp trebuie s? lua?i medicamentul.

Adul?i
Pentru tratamentul infec?iei cu bacteria numit? Helicobacter pylori la pacien?i cu ulcer duodenal sau ulcer gastric �n asociere cu dou? antibiotice (terapie de eradicare)
Un comprimat de dou? ori pe zi plus dou? antibiotice: amoxicilin? sau claritromicin? ?i metronidazol (sau tinidazol), fiecare administrat de dou? ori pe zi �mpreun? cu comprimatul de pantoprazol.
Lua?i primul comprimat de pantoprazol cu o or? �nainte de micul dejun ?i cel de-al doilea comprimat de pantoprazol cu o or? �nainte de masa de sear?. Urma?i recomand?rile medicului dumneavoastr? ?i asigura?i-v? c? a?i citit prospectele acestor antibiotice. De regul?, durata tratamentului este de 1 p�n? la 2 s?pt?m�ni.

Pentru tratamentul ulcerelor gastrice ?i ulcerelor duodenale
Doza uzual? este de 1 comprimat pe zi. Dac? medicul dumneavoastr? v-a recomandat acest lucru, doza poate fi dublat?.
Medicul dumneavoastr? v? va spune c�t timp trebuie s? lua?i medicamentul. Durata tratamentului pentru ulcerele gastrice este cuprins?, de regul?, �ntre 4 ?i 8 s?pt?m�ni. Durata tratamentului pentru ulcerele duodenale este cuprins?, de regul?, �ntre 2 ?i 4 s?pt?m�ni

Pentru tratamentul de lung? durat? al sindromului Zollinger-Ellison ?i a altor afec?iuni �n care stomacul dumneavoastr? produce o cantitate prea mare de acid
Doza uzual? recomandat? pentru �nceperea tratamentului este de dou? comprimate pe zi.
Lua?i cele dou? comprimate cu o or? �nainte de o mas?. Ulterior este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? modifice doza, �n func?ie de cantitatea de acid pe care stomacul dumneavoastr? o produce. Dac? vi s-au prescris mai mult de dou? comprimate pe zi, comprimatele trebuie administrate de dou? ori pe zi.

Dac? medicul dumneavoastr? v? prescrie mai mult de 4 comprimate pe zi, vi se va spune exact c�nd s? opri?i administrarea medicamentului.

Grupe speciale de pacien?i
- Dac? ave?i probleme cu rinichii, o afec?iune moderat? sau sever? a ficatului, nu trebuie s? lua?i Zencopan 40 mg pentru eradicarea Helicobacter pylori.
- Dac? ave?i o afec?iune sever? a ficatului nu trebuie s? lua?i mai mult de un comprimat de pantoprazol 20 mg pe zi (pentru aceste situa?ii sunt disponibile comprimate care con?in pantoprazol 20 mg).

- Copii cu v�rsta sub 12 ani.
Nu se recomand? utilizarea acestor comprimate la copii cu v�rsta sub 12 ani.

Dac? lua?i mai mult Zencopan 40 mg dec�t trebuie
Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Nu se cunosc simptomele supradozajului.

Dac? uita?i s? lua?i Zencopan 40 mg
Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza omis?. Lua?i urm?toarea doz? la ora obi?nuit?.

Dac? �nceta?i s? lua?i Zencopan 40 mg
Nu �nceta?i s? lua?i aceste comprimate f?r? s? discuta?i mai �nt�i cu medicul dumneavoastr? sau farmacistul.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.

Frecven?a de apari?ie a posibilelor reac?ii adverse enumerate mai jos este definit? utiliz�nd urm?toarea conven?ie:
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)
Frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 10 persoane)
Mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane)
Rare (pot afecta p�n? la 1 din 1000 persoane)
Foarte rare (pot afecta p�n? la 1 din 10000 persoane)
Cu frecven?? necunoscut? (frecven?a nu poate fi estimat? din datele disponibile).

Dac? apar oricare dintre urm?toarele reac?ii adverse, �ntrerupe?i administrarea comprimatelor ?i spune?i imediat medicului dumneavoastr? sau adresa?i-v? unit??ii de primiri urgen?e a celui mai apropiat spital:
- reac?ii alergice grave (frecven?? rar?): umflarea limbii ?i/sau g�tului, dificult??i la �nghi?ire, urticarie, dificult??i �n respira?ie, umflarea fe?ei de natur? alergic? (edem Quincke, angioedem), ame?eli severe �nso?ite de b?t?i foarte rapide ale inimii ?i transpira?ii abundente.
- afec?iuni grave ale pielii (cu frecven?? necunoscut?): vezicule pe piele ?i deteriorare rapid? a st?rii dumneavoastr? generale, eroziune (incluz�nd s�ngerare u?oar?) la nivelul ochiului, nasului, gurii/buzelor sau organelor genitale (sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell, eritem polimorf) ?i sensibilitate la lumin?.
- alte afec?iuni grave (cu frecven?? necunoscut?): colorarea �n galben a pielii sau albului ochilor (distrugere sever? a celulelor ficatului, icter) sau febr?, erup?ie trec?toare pe piele ?i m?rirea rinichilor �nso?it? uneori de dureri la urinare ?i dureri �n por?iunea inferioar? a spatelui
(inflama?ie grav? a rinichilor).

Alte reac?ii adverse sunt:
- mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane): durere de cap, ame?eli, diaree, grea??, v?rs?turi, balonare ?i flatulen?? (eliminare de gaze), constipa?ie, usc?ciune a gurii, durere ?i disconfort abdominal, erup?ie pe piele, exantem, erup?ie, m�nc?rime, senza?ie de sl?biciune, epuizare ?i stare general? de r?u, tulbur?ri ale somnului, fracturi la nivelul ?oldului, �ncheieturii m�inii sau coloanei vertebrale (dac? Zencopan 40 mg este utilizat �n doze mari ?i pe perioade lungi de timp, vezi punctul 2 mai sus).
- rare (pot afecta p�n? la 1 din 1000 persoane): tulbur?ri de vedere precum vedere �nce?o?at?,
urticarie, dureri ale articula?iilor, dureri ale mu?chilor, modific?ri ale greut??ii corporale, cre?terea temperaturii corpului, umflarea extremit??ilor (edeme periferice), reac?ii alergice, depresie, m?rirea s�nilor la b?rba?i.
- foarte rare (pot afecta p�n? la 1 din 10000 persoane): dezorientare.
- cu frecven?? necunoscut? (frecven?a nu poate fi estimat? din datele disponibile): halucina?ii, confuzie (�n special la pacien?i cu istoric pentru aceste simptome), sc?derea concentra?iei de sodiu din s�nge.
Dac? sunte?i �n tratament cu Zencopan 40 mg de mai mult de trei luni, este posibil ca s? scad? concentra?iile de magneziu din s�nge. Concentra?iile sc?zute de magneziu se pot manifesta prin contrac?ii musculare involuntare, oboseal?, dezorientare, convulsii, ame?eli, cre?terea frecven?ei inimii. Dac? ave?i oricare dintre aceste simptome, v? rug?m s? v? adresa?i imediat medicului dumneavoastr?. Concentra?iile sc?zute de magneziu pot duce, de asemenea, la o reducere a concentra?iilor de potasiu sau de calciu �n s�nge. Medicul dumneavoastr? poate decide s? efectueze periodic teste de s�nge pentru a monitoriza concentra?iile de magneziu.

Reac?ii adverse identificate �n urma analizelor de s�nge:
- mai pu?in frecvente (pot afecta p�n? la 1 din 100 persoane): cre?tere a enzimelor hepatice
- rare (pot afecta p�n? la 1 din 1000 persoane): cre?tere a concentra?iei de bilirubin?, cre?tere a gr?similor �n s�nge.
- foarte rare (pot afecta p�n? la 1 din 10000 persoane): sc?derea num?rului de plachete din s�nge care poate cauza apari?ie mai frecvent? de s�nger?ri sau v�n?t?i, sc?derea num?rului de globule albe �n s�nge care poate determina apari?ia mai frecvent? a infec?iilor.

Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect.

Cum se p?streaz? Zencopan 40 mg
Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Nu utiliza?i Zencopan 40 mg dup? data de expirare �nscris? pe blister sau eticheta de flacon ?i cutia din carton. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Dup? prima deschidere a flaconului medicamentul trebuie utilizat �n decurs de trei luni.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii
Ce con?ine Zencopan 40 mg
- Substan?a activ? este pantoprazol. Fiecare comprimat gastrorezistent con?ine pantoprazol 40 mg (echivalent cu pantoprazol sodic sesquihidrat 45,150 mg).
- Celelalte componente sunt:
Nucleu: maltitol (E 965), crospovidon?, carmeloz? sodic?, carbonat de sodiu anhidru (E 500), stearat de calciu.
Film: alcool polivinilic, talc (E 553b), dioxid de titan (E 171), macrogol 3350, lecitin? din soia (E 322), oxid galben de fer (E 172), carbonat de sodiu anhidru (E 500), copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (dispersie 30%, 1:1), trietilcitrat (E 1505).

Cum arat? Zencopan 40 mg ?i con?inutul ambalajului
Zencopan 40 mg se prezint? sub form? de comprimate gastrorezistente ovale, de culoare galben?.
Zencopan 40 mg este disponibil �n:
- cutii cu blistere cu 14 ?i 28 comprimate ?i 90 comprimate (doar pentru Republica Ceh?)
- flacoane cu 14 ?i 28 comprimate.

Caracteristici
Forma:COMPR. GASTROREZ.
DCI:PANTOPRAZOLUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!

Categorii vizitate recent