Adaugă în coș produse de cel puțin 300 Lei iar noi îți oferim transportul gratuit!

Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 22.00 Lei

Cod produs: P01835

Disponibilitate: In stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: PFIZER

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? lua?i acest medicament
� P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
� Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
� Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
� Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:
1. Ce este Zoloft ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? lua?i Zoloft
3. Cum s? lua?i Zoloft
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Zoloft
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE ZOLOFT ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Zoloft con?ine substan?a activ? sertralina. Sertralina face parte din grupa inhibitorilor selectivi de recaptare a serotoninei (ISRS); aceste medicamente sunt utilizate �n tratamentul depresiei ?i/sau tulbur?rilor de anxietate.

Zoloft este utilizat �n tratamentul:
� Depresiei ?i prevenirii recuren?ei depresiei (la adul?i).
� Tulbur?rii de anxietate social? (la adul?i).
� Stresului post-traumatic (SPT) (la adul?i).
� Tulbur?rii de panic? (la adul?i).
� Tulbur?rii obsesiv-compulsive (TOC) (la adul?i, copii ?i adolescen?i cu v�rsta cuprins? �ntre 6 ?i 17 ani).
Depresia este o boal? clinic? cu simptome cum sunt: v? sim?i?i trist, nu ave?i un somn odihnitor, nu v? mai bucura?i de via?? ca �nainte.
Tulburarea obsesiv-compulsiv? (TOC) ?i tulbur?rile de panic? sunt boli legate de anxietate, cu simptome cum sunt: perioade de idei persistente (obsesii) care v-au condus la manifest?ri repetitive (compulsii).
Stresul post-traumatic (SPT) este o stare care poate ap?rea dup? o experien?? emo?ional? puternic traumatic? ?i poate avea simptome similare cu depresia ?i anxietatea. Tulburarea de anxietate social? (fobia social?) este o boal? asociat? cu anxietatea. Este caracterizat? prin sentimente de anxietate
intens? sau team? �n fa?a anumitor situa?ii de natur? social? (cum sunt: teama de a vorbi cu persoane necunoscute, de a vorbi �n fa?a unor grupuri de oameni, de a m�nca sau de a bea �n fa?a celorlal?i de teama de a nu fi pus �n situa?ii jenante fa?? de alte persoane).
Medicul dumneavoastr? a considerat c? acest medicament este potrivit pentru tratarea bolii dumneavoastr?.
�ntreba?i medicul dumneavoastr? dac? nu sunte?i sigur de ce v-a fost recomandat Zoloft.

2. �NAINTE S? LUA?I ZOLOFT

Nu lua?i Zoloft:
� Dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la sertralin? sau la oricare dintre celelalte componente ale Zoloft (vezi punctul 6 Informa?ii suplimentare privind unele componente ale Zoloft).
� Dac? sunte?i �n tratament sau a?i fost �n tratament cu medicamente numite inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO) (cum sunt selegilina, moclobemida) sau cu medicamente asem?n?toare cu IMAO (cum este linezolid). Dac? opri?i tratamentul cu sertralin?, trebuie s? a?tepta?i cel pu?in o s?pt?m�n? �nainte de a �ncepe tratamentul cu IMAO. Dup? oprirea tratamentului cu IMAO, trebuie s? a?tepta?i cel pu?in 2 s?pt?m�ni �nainte s? pute?i �ncepe tratamentul cu sertralin?.
� Dac? sunte?i �n tratament cu un alt medicament care con?ine pimozid? (medicament pentru tulbur?ri mintale precum psihozele).
� Dac? sunte?i sau a?i fost �n tratament cu disulfiram �n ultimele 2 s?pt?m�ni. Concentratul pentru solu?ie oral? cu sertralin? nu trebuie utilizat �n asociere cu disulfiram sau �n termen de 14 zile de la �ntreruperea tratamentului cu disulfiram.

Ave?i grij? deosebit? c�nd lua?i Zoloft

Nu orice medicament este potrivit oric?rei persoane. V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr?, �nainte de a utiliza Zoloft, dac? suferi?i sau a?i suferit recent de una din urm?toarele afec?iuni:
� Epilepsie sau a?i suferit de crize epileptice. Dac? ave?i un episod (criz? epileptic?), adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
� Dac? suferi?i de tulburare maniaco-depresiv? (tulburare bipolar?) sau de schizofrenie. Dac? ave?i un episod maniacal, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
� Dac? ave?i sau a?i avut anterior g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere (vezi mai jos � g�nduri de sinucidere sau agravarea st?rii dumneavoastr? de depresie sau de anxietate).
� Sindrom serotoninergic. �n cazuri rare, acest sindrom poate ap?rea c�nd utiliza?i unele medicamente �n acela?i timp cu sertralina. (Pentru simptome, vezi pct. 4. Reac?ii adverse posibile). Medicul dumneavoastr? v-a informat dac? a?i suferit de acest sindrom �n trecut.
� Dac? ave?i o cantitate sc?zut? de sodiu �n s�nge, deoarece aceast? stare poate ap?rea ca urmare a tratamentului cu Zoloft. De asemenea, trebuie s? �i spune?i medicului dumneavoastr? dac? utiliza?i anumite medicamente pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute, deoarece aceste medicamente pot modifica concentra?ia de sodiu din s�nge.
� Ave?i grij? dac? sunte?i v�rstnic, deoarece pute?i prezenta un risc mai mare de a avea o cantitate sc?zut? de sodiu �n s�nge (vezi paragraful anterior).
� Afec?iuni la nivelul ficatului; medicul dumneavoastr? poate decide dac? este necesar? reducerea dozei de Zoloft.
� Diabet zaharat; valoarea glicemiei poate fi modificat? de c?tre Zoloft iar medica?ia pentru diabet va trebui ajustat?.
� Dac? a?i suferit de tulbur?ri de s�ngerare sau dac? lua?i medicamente care sub?iaz? s�ngele (cum ar fi acidul acetilsalicilic (aspirina) sau warfarina) sau pot cre?te riscul de s�ngerare.
� Dac? sunte?i copil sau adolescent cu v�rsta sub 18 ani. Zoloft trebuie utilizat numai pentru a trata copii ?i adolescen?ii cu v�rste cuprinse �ntre 6 ?i 17 ani, care sufer? de tulbur?ri obsesiv compulsive (TOC). Dac? sunte?i tratat pentru aceast? tulburare, medicul dumneavoastr? va dori s? v? supravegheze cu aten?ie (vezi mai jos Utilizarea la copii ?i adolescen?i)
� Dac? sunte?i sub tratament cu terapie electroconvulsivant? (TEC).
� Dac? ave?i probleme cu ochii, cum sunt anumite tipuri de glaucom (presiune crescut? �n ochi).

Agita?ie/acatisie
Utilizarea sertralinei a fost asociat? cu apari?ia unei st?ri deagita?ie nepl?cute ?i necesitatea de mi?care deseori �nso?it? de incapacitatea de a sta jos sau de a sta nemi?cat (acatisie). Aceast? stare apare de cele mai multe ori �n primele s?pt?m�ni de tratament. Cre?terea dozei poate fi d?un?toare , a?a �nc�t dac?
ave?i aceste simptome, trebuie s?-i spune?i medicului dumneavoastr?.
Simptome de �ntrerupere
La oprirea tratamentului apar frecvent reac?ii adverse (simptome de �ntrerupere), mai ales dac? �ntreruperea tratamentului se face brusc (vezi pct. 3 Dac? �nceta?i s? lua?i Zoloft ?i pct. 4 Reac?ii adverse posibile). Riscul apari?iei simptomelor de �ntrerupere depinde de durata ?i doza tratamentului,
precum ?i pa?ii urma?i �n reducerea dozei. �n general, aceste simptome sunt u?oare p�n? la moderate.
Totu?i, la unii pacien?i pot fi grave. Ele apar obi?nuit �n primele zile dup? oprirea tratamentului. �n general, aceste simptome dispar singure p�n? �n 2 s?pt?m�ni. Totu?i, la unii pacien?i pot dura mai mult (2 � 3 luni sau mai mult). Cand se dore?te �ntreruperea tratamentului cu sertralin?, este recomandat ca
reducerea dozelor s? se fac? treptat pe o perioad? de c�teva s?pt?m�ni sau luni ?i �ntotdeauna trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? pentru a stabili calea cea mai bun? pentru a �ntrerupe tratamentul.
G�nduri de sinucidere ?i agravarea st?rii dumneavoastr? de depresie sau de anxietate Depresia ?i/sau tulbur?rile de anxietate de care suferi?i v? pot provoca uneori idei de auto-v?t?mare sau sinucidere. Acestea se pot accentua la �nceperea tratamentului cu medicamente antidepresive,
deoarece ac?iunea tuturor acestor medicamente se produce �n timp, de obicei �n aproximativ dou? s?pt?m�ni ?i c�teodat? ?i mai mult.
Sunte?i mai �nclinat spre astfel de idei:
- dac? a?i avut anterior g�nduri de sinucidere sau auto-v?t?mare.
- dac? sunte?i un adult t�n?r. Informa?ia rezultat? din studiile clinice arat? existen?a unui risc crescut de comportament suicidar la adul?ii �n v�rst? de mai pu?in de 25 de ani, care sufer? de o afec?iune psihic? ?i au urmat un tratament cu un antidepresiv.
�n cazul �n care ave?i g�nduri de auto-v?t?mare sau sinucidere, indiferent de moment, contacta?i-l imediat pe medicul dumneavoastr? sau adresa?i-v? f?r? �nt�rziere unui spital.
Poate fi util s? v? adresa?i unei rude sau unui prieten apropiat, c?ruia s?-i spune?i c? v? sim?i?i deprimat sau c? suferi?i de o tulburare de anxietate ?i pe care s?-l ruga?i s? citeasc? acest prospect. �n acela?i timp, pute?i ruga persoana respectiv? s? v? spun? dac? nu consider? c? starea dumneavoastr? de
depresie sau anxietate s-a agravat sau dac? o �ngrijoreaz? vreo modificare ap?rut? �n comportamentul dumneavoastr?.

Utilizarea la copii ?i adolescen?i

Sertralina nu trebuie utilizat? �n tratamentul copiilor ?i adolescen?ilor cu v�rsta sub 18 ani, except�nd pacien?ii care sufer? de tulburare obsesiv compulsiv? (TOC). Pacien?ii cu v�rsta sub 18 ani au un risc crescut de apari?ie a unor reac?ii adverse, cum sunt tentativa de sinucidere, g�nduri de auto-v?t?mare
sau sinucidere (g�nduri suicidare) sau ostilitate (�n principal agresivitate, comportament opozant ?i furie) atunci c�nd sunt trata?i cu aceast? clas? de medicamente. Cu toate acestea, este posibil ca medicul dumneavoastr? s? decid? s? prescrie Zoloft la un pacient cu v�rsta sub 18 ani, dac? este �n
interesul pacientului. Adresa?i-v? medicului dumneavoastr?, dac? acesta v-a prescris Zoloft iar dumneavoastr? ave?i v�rsta sub 18 ani ?i a?i vrea s? discuta?i despre acest lucru. Mai mult, trebuie s? �l informa?i pe medicul dumneavoastr? dac? vreunul din simptomele enumerate mai sus apar sau se
agraveaz? c�nd utiliza?i Zoloft. Nu a fost demonstrat �nc? gradul de siguran?? al utiliz?rii Zoloft pe termen lung la pacien?ii din acest grup de v�rst? cu privire la cre?tere, maturizare ?i dezvoltarea comportamental? ?i intelectual? (cognitiv?).
Zoloft �mpreun? cu alte medicamente V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Unele medicamente pot afecta modul de ac?iune al Zoloft sau Zoloft poate reduce eficacitatea altor medicamente utilizate �n acela?i timp.

Folosirea Zoloft �mpreun? cu urm?toarele medicamente poate determina reac?ii adverse grave:
� Medicamente numite inhibitori de monoaminooxidaz? (IMAO), cum sunt moclobemida (pentru tratamentul depresiei) ?i selegilina (pentru tratamentul bolii Parkinson), antibioticul linezolid ?i albastrul de metil (pentru tratamentul concentra?iilor mari de methemoglobin? din s�nge). Nu lua?i Zoloft �mpreun? cu aceste medicamente.
� Medicamente utilizate pentru tratamentul tulbur?rilor mintale precum psihozele (pimozid?).
Nu lua?i Zoloft �mpreun? cu pimozid?.
� Nu lua?i Zoloft �mpreun? cu disulfiram.

Spune?i medicului dumneavoastr? dac? utiliza?i urm?toarele medicamente:
� Medicamente din plante medicinale con?in�nd sun?toare (Hypericum perforatum). Efectul sun?toarei poate dura p�n? la 1 � 2 s?pt?m�ni.
� Medicamente con?in�nd aminoacidul triptofan.
� Medicamente pentru tratamentul durerii severe (de exemplu tramadol).
� Medicamente pentru anestezie sau pentru tratamentul durerii cronice (fentanyl).
� Medicamente pentru tratamentul migrenei (de exemplu sumatriptan)
� Medicamente care sub?iaz? s�ngele (warfarin?).
� Medicamente pentru tratamentul durerii/artritei (antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) cum sunt ibuprofen, acid acetilsalicilic (aspirin?)).
� Sedative (diazepam).
� Diuretice (denumite ?i medicamente care favorizeaz? eliminarea apei).
� Medicamente pentru tratamentul epilepsiei (fenitoin?, fenobarbital, carbamazepin?).
� Medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat (tolbutamid?).
� Medicamente pentru tratamentul ulcerului senza?iei de arsur? �n stomac ?i reducerii acidit??ii excesive a stomacului (cimetidin?, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol)
� Medicamente pentru tratamentul maniei ?i depresiei (litiu).
� Alte medicamente pentru tratamentul depresiei (cum sunt amitriptilina, nortriptilina nefazodon?, fluoxetina, fluvoxamina).
� Medicamente pentru tratamentul schizofreniei ?i al altor tulbur?ri mintale (cum sunt perfenazina, levomepromazina ?i olanzapina).
� Medicamente folosite pentru tratamentul tensiunii arteriale mari, a durerii �n piept sau pentru reglarea num?rului ?i ritmului b?t?ilor inimii (de exemplu verapamil, diltiazem, flecainid?, propafenon?).
� Medicamente utilizate pentru tratamentul infec?iilor bacteriene (cum sunt rifampicina, claritromicina, telitromicina, eritromicina).
� Medicamente utilizate pentru tratamentul infec?iilor cu ciuperci (cum sunt ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, fluconazol).
� Medicamente utilizate pentru tratamentul HIV/SIDA ?i hepatitei C (inhibitori de proteaz? precum ritonavir, telaprevir).
� Medicamente utilizate pentru a preveni grea?a ?i v?rs?turile dup? o opera?ie sau chemoterapie (aprepitant).

Folosirea Zoloft �mpreun? cu alimente sau b?uturi:

Comprimatele Zoloft pot fi administrate cu sau f?r? alimente.
Concentratul pentru solu?ie oral? Zoloft poate fi administrat cu sau f?r? alimente.
Nu trebuie s? consuma?i b?uturi alcoolice �n timpul tratamentului cu Zoloft.
Sertralina nu trebuie luat? �n combina?ie cu sucul de grepfrut pentru c? acesta poate cre?te concentra?ia de sertralin? din corpul dumneavoastr?.

Sarcina, al?ptarea ?i fertilitatea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Siguran?a utiliz?rii sertralinei la femeile gravide nu a fost stabilit? pe deplin. Sertralina v? va fi dat? �n timpul sarcinii numai dac? medicul dumneavoastr? consider? c? beneficiile tratamentului pentru dumneavoastr? dep??esc orice riscuri posibile pentru f?t. Dac? sunte?i o femeie la v�rsta fertil? trebuie s? folosi?i o metod? de contracep?ie corespunz?toare (de exemplu contraceptive orale), �n timpul tratamentului cu sertralin?.
Asigura?i-v? c? medicul ?i/sau moa?a dumneavoastr? ?tiu c? lua?i Zoloft. Medicamente cum sunt Zoloft, dac? sunt luate �n timpul sarcinii, �n special �n ultimul trimestru de sarcin?, pot s? creasc? riscul apari?iei unei afec?iuni grave pentru copil, denumit? hipertensiune pulmonar? persistent? a nou-n?scutului (HTPPN). HTPPN cre?te presiunea s�ngelui �n vasele de s�nge ale pl?m�nilor. Aceasta determin? un flux sangvin anormal c?tre pl?m�ni ?i inim?, iar copilul nu mai poate primi suficient oxigen �n s�nge, f?c�nd nou-n?scutul s? respire repede ?i s? se �nvine?easc?. Aceste simptome apar, de obicei, �n primele 24 de ore de la na?terea copilului. �n acest caz, trebuie s? v? adresa?i imediat moa?ei sau medicului dumneavoastr?.
Copilul dumneavoastr? nou-n?scut poate s? prezinte ?i alte manifest?ri care, de obicei, apar �n primele 24 de ore de la na?tere. Simptomele includ:
� tulbur?ri de respira?ie,
� culoare vine?ie a pielii sau senza?ie de prea cald sau prea frig,
� buze vine?ii,
� v?rs?turi sau alimentare necorespunz?toare,
� stare de oboseal? mare, dificultate de a adormi sau pl�ns intens,
� �n?epenirea sau relaxarea mu?chilor,
� tremur?turi, neast�mp?r sau spasme,
� intensificarea reac?iilor reflexe,
� iritabilitate,
� valori sc?zute ale zah?rului �n s�nge.

Dac? oricare dintre aceste simptome sunt prezente la na?terea copilului dumneavoastr? sau sunte?i �ngrijorat? �n privin?a s?n?t??ii copilului, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau moa?ei pentru recomand?ri.
S-a demonstrat c? medicamentul trece �n laptele matern. Sertralina nu trebuie utilizat? �n timpul al?pt?rii la s�n, cu excep?ia cazului �n care medicul dumneavoastr? consider? c? beneficiile tratamentului pentru mam? dep??esc orice riscuri posibile pentru sugar.
�n studiile la animale, unele medicamente precum sertralina, pot reduce calitatea spermei.
Teoretic, fertilitatea poate fi afectat?, dar p�n? acum nu s-a observat un impact asupra fertilit??ii la om.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Medicamentele psihotrope, cum este sertralina, pot influen?a capacitatea dumneavoastr? de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Ca urmare, nu conduce?i vehicule ?i nu folosi?i utilaje �nainte de a ?ti dac? acest medicament v? modific? capacitatea de a desf??ura aceste activit??i.
Informa?ii importante privind unele componente ale Zoloft concentrat pentru solu?ie oral? Acest medicament con?ine 12% alcool etilic (alcool) ?i trebuie diluat �nainte de utilizare. Fiecare ml de concentrat pentru solu?ie oral? con?ine 150,7 mg alcool. Poate fi d?un?tor persoanelor cu etilism.
Acest lucru trebuie avut �n vedere la femeile gravide sau care al?pteaz?, copii ?i grupuri cu risc mare, cum sunt pacien?i cu afec?iuni la nivelul ficatului sau epilepsie.
Acest medicament con?ine butilhidroxitoluen care poate cauza irita?ii la nivelul ochilor, pielii ?i mucoaselor. De asemenea, con?ine glicerol care la doze mari poate provoca dureri de cap, dureri abdominale ?i diaree.

3. CUM S? LUA?I ZOLOFT
Lua?i �ntotdeauna Zoloft exact a?a cum v-a recomandat medicul dumneavoastr?.
Comprimatele Zoloft pot fi administrate cu sau f?r? alimente.
Concentratul pentru solu?ie oral? Zoloft poate fi administrat cu sau f?r? alimente.
Medicamentul dumneavoastr? trebuie administrat o dat? pe zi, diminea?a sau seara.
Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.

Doza uzual? este:

Adul?i:
Depresie ?i tulbur?ri obsesiv compulsive:
Pentru tratamentul depresiei ?i tulbur?rii obsesiv-compulsive (TOC), doza eficace uzual? este de (2,5 ml) 50 mg pe zi. Doza zilnic? poate fi crescut? cu c�te (2,5 ml) 50 mg ?i la intervale de minim o s?pt?m�n? pe parcursul c�torva s?pt?m�ni. Doza maxim? recomandat? este de(10 ml) 200 mg pe zi.

Tulbur?ri de panic?, tulbur?ri de anxietate social? ?i stres post traumatic:

Doza ini?ial? �n tratamentul tulbur?rii de panic?, tulbur?rii de anxietate social? ?i al stresului post-traumatic este de (1,25 ml) 25 mg pe zi, pe care medicul o va cre?te la (2,5 ml) 50 mg pe zi dup? o s?pt?m�n?.
Apoi, doza zilnic? poate fi crescut? cu c�te (2,5 ml) 50 mg pe parcursul c�torva s?pt?m�ni.
Doza maxim? recomandat? este de (10 ml) 200 mg pe zi.

Copii ?i adolescen?i:
Zoloft trebuie utilizat numai pentru tratamentul copiilor ?i adolescen?ilor suferind de TOC cu v�rste cuprinse �ntre 6 ?i 17 ani.

Tulbur?ri obsesiv compulsive:
Copii cu v�rste cuprinse �ntre 6 ?i 12 ani: doza ini?ial? recomandat? este de(1,25 ml) 25 mg pe zi.
Dup? o s?pt?m�n?, medicul dumneavoastr? poate cre?te doza la (2,5 ml) 50 mg pe zi. Doza maxim? recomandat? este de (10 ml) 200 mg pe zi.

Adolescen?i cu v�rste cuprinse �ntre 13 ?i 17 ani: doza ini?ial? recomandat? este de (2,5 ml) 50 mg pe zi.
Doza maxim? recomandat? este de (10 ml) 200 mg pe zi.
�n cazul �n care ave?i probleme la nivelul ficatului sau rinichilor, spune?i medicului dumneavoastr? ?i urma?i-i instruc?iunile.
Medicul dumneavoastr? v? va spune c�t timp ve?i urma acest tratament. Durata acestuia depinde de tipul afec?iunii dumneavoastr? ?i de modul �n care r?spunde?i la tratament. Este posibil s? dureze c�teva s?pt?m�ni p�n? c�nd simptomele dumneavoastr? s? se �mbun?t??easc?. De regul?, tratamentul
depresiei trebuie s? continue �nc? 6 luni dup? ce simptomele depresiei s-au ameliorat.

Instruc?iuni pentru utilizarea corect? a Zoloft:

Concentratul pentru solu?ie oral? trebuie �ntotdeauna diluat �nainte de folosire. Concentratul nu se bea niciodat? nediluat.
Prima dat? c�nd deschide?i flaconul de concentrat pentru solu?ie oral?, trebuie s? ata?a?i pipeta la flacon, dup? cum urmeaz?:
1. De?uruba?i capacul flaconului prin �mpingerea �n jos, ap?s�nd cu putere pe capac �n timp ce r?suci?i capacul spre st�nga (�n sens invers acelor de ceasornic). �nl?tura?i capacul.
2. Ata?a?i pipeta la flacon ?i str�nge?i-o bine. Pipeta se g?se?te �n cutie.
3. C�nd deschide?i mai t�rziu flaconul, ap?sa?i cu putere pe pipet? �n timp ce r?suci?i pipeta spre st�nga (�n sens invers acelor de ceasornic).
4. Dup? utilizare, �n?uruba?i pipeta �napoi pe flacon.

M?surarea dozei:
Folosi?i pipeta din ambalaj pentru a m?sura doza de medicament prescris? de medic.
Amesteca?i doza m?surat? cu 120 ml (un pahar) de lichid. Acesta poate fi ap?, b?uturi r?coritoare cu ghimbir, limonad?, suc de l?m�ie sau portocale.
Nu amesteca?i concentratul pentru solu?ie oral? cu alte lichide dec�t cele men?ionate. Doza de medicament trebuie b?ut? imediat dup? amestecarea cu lichidul folosit. Uneori, lichidul rezultat poate avea un aspect u?or tulbure; acest aspect este normal.

Dac? a?i luat mai mult Zoloft dec�t trebuie:

Dac? a?i luat din gre?eal? mai mult Zoloft dec�t vi s-a recomandat, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau �ndrepta?i-v? c?tre cea mai apropiat? unitate medical?. Lua?i �ntotdeauna cu dumneavoastr? cutia medicamentului, indiferent dac? mai ave?i medica?ie r?mas? sau nu.
Simptomele supradozajului pot fi somnolen??, grea?? ?i v?rs?turi, b?t?i rapide ale inimii, tremur?turi, agita?ie, ame?eli ?i, �n cazuri rare, incon?tien??.

Dac? a?i uitat s? lua?i Zoloft:
Dac? a?i uitat s? lua?i o doz?, nu lua?i doza pe care a?i uitat-o. Lua?i urm?toarea doz? la orele obi?nuite.
Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? lua?i Zoloft:
Nu �nceta?i s? lua?i Zoloft dec�t dac? medicul dumneavoastr? v? spune aceasta. Medicul dumneavoastr? v? poate spune s? reduce?i treptat doza de Zoloft timp de c�teva s?pt?m�ni, �nainte de a �ntrerupe definitiv tratamentul. La �ntreruperea brusc? a tratamentului, pot s? apar? reac?ii adverse
precum: ame?eli, amor?eli, tulbur?ri de somn, agita?ie sau anxietate, dureri de cap, grea?? v?rs?turi ?i tremur?turi.
Dac? observa?i oricare dintre aceste reac?ii adverse sau orice alt? reac?ie advers? dup? ce a?i oprit utilizarea Zoloft, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr?.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zoloft poate avea reac?ii adverse cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Cea mai frecvent? reac?ie advers? este grea?a. Reac?iile adverse depind de doz? ?i deseori dispar sau se reduc odat? cu continuarea tratamentului.

Spune?i imediat medicului dumneavoastr?:

Dac? observa?i oricare dintre urm?toarele simptome dup? utilizarea medicamentului, aceste simptome pot fi grave.
� Dac? v? apar erup?ii cutanate severe care produc vezicule (eritem polimorf) (care poate afecta gura ?i limba). Acestea pot fi semnele unei afec?iuni cunoscute ca sindromul Stevens-Johnson sau necroliz? epidermic? toxic? (NET). Medicul dumneavoastr? va opri imediat tratamentul �n acest? situa?ie.
� Reac?ie alergic? sau alergie, care poate include simptome cum sunt erup?ii pe piele cu senza?ie de m�nc?rime, probleme de respira?ie, respira?ie ?uier?toare, fa?a, buzele sau pleoapele umflate.
� Dac? prezenta?i agita?ie, confuzie, diaree, cre?terea temperaturii corporale ?i a tensiunii arteriale, transpira?ie excesiv? ?i b?t?i rapide ale inimii. Acestea sunt simptome ale sindromului serotoninergic. �n cazuri rare, acest sindrom poate s? apar? atunci c�nd lua?ianumite medicamente �n acela?i timp cu sertralina. Medicul dumneavoastr? poate dori s? v? opreasc? tratamentul.
� Dac? observa?i culoarea galben? a pielii ?i a ochilor, care poate indica afectarea hepatic?.
� Dac? prezenta?i simptome depresive cu idei de auto-v?t?mare sau sinucidere (g�nduri suicidare).
� Dac? �ncepe?i s? ave?i sentimente de nelini?te ?i nu pute?i s? sta?i lini?ti?i sau nu pute?i s? sta?i jos dup? ce a?i �nceput s? utiliza?i Zoloft. Trebuie s? spune?i medicului dumneavoastr? dac? �ncepe?i s? v? sim?i?i agitat.
� Dac? ave?i crize epileptice (convulsii).
� Dac? ave?i un episod maniacal (vezi pct. 2 �Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Zoloft�)

Urm?toarele reac?ii adverse au fost observate �n studiile clinice la adul?i.
Reac?ii adverse foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 pacien?i):
Insomnie, ame?eli, somnolen??, dureri de cap, diaree, grea??, gur? uscat?, ejaculare prematur?,oboseal?.

Reac?iile adverse frecvente (apar la 1 p�n? la 10 pacien?i din 100):
� Dureri �n g�t, lipsa poftei de m�ncare, apetit alimentar crescut,
� depresie, sentiment ciudat, co?maruri, anxietate, agita?ie, nervozitate, sc?derea interesului sexual, scr�?nete ale din?ilor,
� amor?eli ?i furnic?turi, tremur?turi, musculatur? tensionat?, anomalii ale gustului, lips? de aten?ie,
� tulbur?ri de vedere, ?iuit �n urechi,
� palpita?ii, bufeuri, c?scat,
� dureri abdominale, v?rs?turi, constipa?ie, disconfort gastric, gaze,
� erup?ii trec?toare pe piele, transpira?ii excesive, dureri musculare, disfunc?ie sexual?, disfunc?ie erectil?, dureri �n piept.

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente
(apar la 1 p�n? la 10 din 1000 de pacien?i):
� Senza?ie de r?ceal? la nivelul pieptului, secre?ii nazale abundente,
� halucina?ii, stare de fericire extrem?, lipsa sentimentelor personale, g�ndire anormal?,
� convulsii, contrac?ii musculare involuntare, tulbur?ri de coordonare, mi?c?ri ne�ncetate, amnezie, sc?dere a intensit??ii sentimentelor, tulbur?ri de vorbire, ame?eli �n timp ce sta?i �n picioare, migren?,
� dureri de ureche, b?t?i rapide ale inimii, tensiune arterial? crescut?, �nro?irea fe?ei,
� dificult??i de respira?ie, posibil respira?ie ?uier?toare, scurtarea respira?iei, s�nger?ri nazale,
� inflamarea esofagului, dificult??i la �nghi?ire, hemoroizi, saliva?ie crescut?, tulbur?ri la nivelul limbii, eructa?ii,
� umflarea ochilor, pete ro?ii pe piele, c?derea p?rului, transpira?ii reci, usc?ciunea pielii, urticarie,
� osteoartrit?, sl?biciune muscular?, dureri de spate, spasme musculare,
� urinare �n timpul nop?ii, incapacitatea de a urina, cre?terea volumului de urin?, urin?ri cu frecven?? crescut?, urinare dificil?,
� hemoragie vaginal?, disfunc?ii sexuale feminine, stare general? de r?u, frisoane, febr? ,
sl?biciune, sete, cre?teri ale greut??ii corporale, sc?deri ale greut??ii corporale.

Reac?iile adverse rare (apar la 1 p�n? la 10 din 10000 de pacien?i):
� Probleme la nivel intestinal, infec?ie la nivelul urechii, cancer, glande imflamate, colesterol mare, concentra?ie mic? a zah?rului din s�nge,
� simptome fizice din cauza stresului sau emo?iilor, dependen?? de medicamente, tulbur?ri psihotice, agresivitate, paranoia, g�nduri de sinucidere, mers pe jos �n somn, ejaculare prematur?,
� com?, mi?c?ri anormale, dificult??i de mi?care, senza?ii amplificate, tulbur?ri senzoriale,
� glaucom, probleme lacrimale, pete �n fa?a ochilor, vedere dubl?, senza?ie dureroas? �n ochi �n
prezen?a luminii, s�nge �n ochi, pupile m?rite,
� infarct miocardic, b?t?i lente ale inimii, probleme cardiace, circula?ie redus? la nivelul bra?elor ?i picioarelor, senza?ie de blocare a g�tului, respira?ie rapid?, respira?ie lent?, dificult??i de vorbire, sughi?,
� s�nge prezent �n materiile fecale, dureri la nivelul gurii, ulcera?ii la nivelul limbii, afec?iuni ale din?ilor, afec?iuni ale limbii, ulcera?ii la nivel gurii, disfunc?ie la nivelul ficatului,
� afec?iuni la nivelul pielii sub form? de vezicule, erup?ie cutanat? la nivelul zonelor cu p?r, textur? anormal? a p?rului, miros anormal al pielii, tulbur?ri osoase,
� urinare redus?, incontinen?? urinar?, ezitare la urinare,
� s�nger?ri vaginale excesive, zona vaginal? uscat?, penisul ?i prepu?ul de culoare ro?ie ?i dureroase, secre?ii genitale, erec?ie prelungit?, secre?ii ale s�nilor,
� hernie, toleran?? sc?zut? la medicamente, dificult??i la mers, teste de laborator cu valori anormale, sperm? anormal?, leziuni, vasodilata?ie procedural?.
� Cazuri de idea?ie suicidar? ?i comportamente suicidare au fost raportate in timpul tratamentului cu sertralin? ?i imediat dup? intreruperea tratamentului (vezi pct.2).

Dup? punerea pe pia?? a sertralinei, au fost raportate urm?toarele reac?ii adverse:
� sc?derea num?rului de globule albe sanguine, sc?derea num?rului de trombocite, sc?derea secre?iei de hormoni tiroidieni, probleme endocrine, concentra?ie sanguin? redus? de s?ruri,
� probleme de men?inere sub control a nivelului de zah?r �n s�nge (diabet), valori crescute ale zah?rului �n s�nge,
� co?maruri, comportament suicidar,
� probleme ale mi?c?rilor musculare (cum sunt mi?c?ri ne�ncetate, mu?chi �ncorda?i ?i dificult??i la mers ?i rigiditate, spasme ?i mi?c?ri involuntare ale mu?chilor), le?in,durere de cap brusc? (care poate fi semnul unei st?ri grave cunoscut? ca Sindrom de vasoconstrictie cerebral?
reversibil? (SVCR)),
� vedere alterat?, pupile de m?rime inegal?, probleme de s�ngerare (cum sunt s�nger?ri nazale, s�ngerare stomacal? sau prezen?a s�ngelui �n urin?), cicatrizare progresiv? a ?esutului pulmonar (afec?iune pulmonar? intersti?ial?), pancreatit?, afec?iuni hepatice grave, �ng?lbenirea ochilor ?i a pielii (icter),
� edem la nivelul pielii, reac?ii ale pielii la soare, senza?ie de m�nc?rime, dureri articulare, crampe musculare, m?rirea s�nilor, menstrua?ii neregulate, umflarea picioarelor, probleme de coagulare, urinare �n timpul somnului ?i reac?ii alergice severe.

Reac?ii adverse la copii ?i adolescen?i:

�n studiile clinice la copii ?i adolescen?i, reac?iile adverse au fost, �n general, similare cu cele ale adul?ilor (vezi mai sus). Cele mai frecvente reac?ii adverse la copii ?i adolescen?i au fost: dureri de cap, insomnie, diaree ?i grea??.

Simptome care pot s? apar? la �ntreruperea tratamentului

Dac? �ntrerupe?i brusc tratamentul, este posibil s? apar? reac?ii adverse cum sunt ame?eli, amor?eli, tulbur?ri de somn, agita?ie sau anxietate, dureri de cap, grea??, v?rs?turi ?i tremur?turi (vezi pct. 3 �Dac? �nceta?i s? lua?i Zoloft�).
S-a observat c? pacien?ii care iau medicamente de acest tip au un risc crescut de fracturi osoase.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului du
Caracteristici
Forma:COMPR. FILM.
DCI:SERTRALINUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Diverse RX

Omeran 20 mg -cps.gastrorez. x 28 - Glaxo
doar în farmacie
Fitomenadion 10mg/ml-1ml-sol.inj. x 5fi-Terapia
doar în farmacie
Helides 40mg-cps.gastrorez. x 28-Zentiva
doar în farmacie

Preț nou 25.59 LEI

In stoc
Tramadol 50 mg/ml-1ml -sol.inj. x 5 - Krka
doar în farmacie
Miofilin 240 mg/10ml -sol.inj x 5 - Zentiva
doar în farmacie
Irbesartan HCTZ 150 mg/12,5mg -cpr.film x 28 - Zentiva
doar în farmacie

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Black 50

Minifarm s-a făcut mare!
Ai 50% reducere la o gama selectata de produse!