Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 65.00 Lei


Prețul afișat este valabil doar pentru comenzile online.
Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Ursofalk ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Ursofalk
3. Cum s? utiliza?i Ursofalk
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Ursofalk
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE URSOFALK ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?
Acidul ursodeoxicolic, substan?a activ? din Ursofalk, este un acid al bilei ob?inut pe cale natural? ce se g?se?te �n cantit??i mici �n bila uman?.
Ursofalk este folosit pentru:
- tratamentul simptomatic al cirozelor biliare primitive (CBP este o inflama?ie a ductelor biliare asociat? cu ciroza hepatic?) cu condi?ia inexisten?ei unei ciroze hepatice decompensate (boal? grav? a ficatului, �n faza �n care ?esutul func?ional al ficatului nu mai poate compensa func?ia redus? a acestuia).
- dizolvarea calculilor biliari colesterolici. Func?ia veziculei biliare nu trebuie s? fie afectat?.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I URSOFALK

Nu utiliza?i Ursofalk
-sunte?i alergic, sau vi s-a spus c? sunte?i hipersensibil (alergic) la acizii biliari (ca ?i acidul ursodeoxicolic) sau la oricare dintre componentele Ursofalk 250 mg (vezi pct. 6 Informa?ii suplimentare)
-ave?i o inflama?ie acut? a colecistului sau c?ilor biliare;
-ave?i o obstruc?ie a tractului biliar sau cistic (obstruc?ia c?ilor biliare)
-ave?i frecvent crampe � dureri �n partea superioar? a abdomenului (colic? biliar?)
-medicul dumneavoastr? v-a spus c? ave?i pietre in colecist.
-suferi?i de o insuficient? contractilitate a vezicii biliare.
�ntreba?i medicul despre oricare dintre condi?iile men?ionate mai sus. Trebuie s? discuta?i cu medicul dac? a?i avut oricare dintre condi?iile men?ionate mai sus.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Ursofalk
Ursofalk se administreaz? sub supraveghere medical?.
Trebuie s? monitoriza?i func?iile ficatului, periodic, la fiecare 4 s?pt?m�ni �n primele 3 luni de tratament.
Dup? aceast? perioad?, monitorizarea se va face la intervale de 3 luni.
Informa?i medicul imediat dac? ave?i diaree, deoarece poate fi necesar? reducerea dozelor sau �ntreruperea tratamentului cu Ursofalk.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Efectele acestor medicamente pot fi influen?ate (interac?iuni):
- colestiramina, colestipol (pentru reducerea lipidelor din s�nge) sau hidroxid de aluminiu, smectit? (oxid de aluminiu) con?in�nd antacide (medicamente care leag? acidul clorhidric din sucul gastric). Dac? trebuie s? lua?i medicamente care con?in aceste substan?e active, acestea trebuie luate cu cel pu?in dou? ore �nainte sau dup? ce a?i luat Ursofalk.
- Ciprofloxacin?, dapson? (antibiotice), nitrendipin? (administrat? pentru tratamentul tensiunea crescut? a s�ngelui) ?i alte medicamente care sunt metabolizate �n acela?i fel. Este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? creasc? doza acestor medicamente.
Ursofalk poate cre?te efectele urm?toarelor medicamente:
- ciclosporina (pentru reducerea activit??ii sistemului imunitar). Dac? urma?i tratament cu ciclosporin?, medicul dumneavoastr? trebuie s? monitorizeze con?inutul de ciclosporin? din s�nge. Medicul dumneavoastr? poate s? v? ajusteze doza de ciclosporin?, dac? este necesar.
Dac? lua?i Ursofalk pentru dizolvarea calculilor, informa?i medicul dac? lua?i alte medicamente care con?in hormoni estrogeni sau medicamente care scad colesterolul din s�nge cum ar fi clofibratul. Aceste medicamente pot cre?te formarea de calculi, care este un efect contrar al tratamentului cu Ursofalk.
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?. Tratamentul cu Ursofalk poate fi permis �n continuare. Medicul dumneavoastr? ?tie ce tratament este potrivit pentru dumneavoastr?.

Sarcina ?i al?ptarea

Lua?i Ursofalk dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i numai dac? medicul dumneavoastr? v-a spus c? este absolut necesar s? �l utiliza?i. Chiar dac? nu sunte?i �ns?rcinat? trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? deoarece femeile de v�rst? fertil? trebuie s? foloseasc? metode de contracep?ie. Sunt
recomandate m?suri contraceptive non-hormonale sau contraceptive orale cu con?inut mic de estrogen.
Oricum, dac? lua?i Ursofalk pentru dizolvarea calculilor, trebuie s? utiliza?i m?suri contraceptive non-hormonale, deoarece contraceptivele hormonale pot stimula formarea calculilor.
Medicul dumneavoastr? v? va face un test de sarcin? �nainte de a v? prescrie Ursofalk.
Nu exist? suficient? experien?? referitoare la administrarea de Ursofalk �n primele 3 luni de sarcin?.
Studiile la animale nu au relevat efecte teratogene la administrarea medicamentului �n fazele de �nceput ale gesta?iei.
Nu trebuie s? lua?i Ursofalk dac? al?pta?i. Nu se cunoa?te dac? Ursofalk trece �n laptele matern. Dac? tratamentul cu Ursofalk este absolut necesar, trebuie s? �ntrerupe?i al?ptarea.

Administrarea la copii

Nu exist? limit? de v�rst? pentru administrarea de Ursofalk. Administrarea de Ursofalk se face �n func?ie de greutatea corporal? ?i de condi?iile medicale.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precau?ii speciale.

3. CUM S? UTILIZA?I URSOFALK
Utiliza?i �ntotdeauna Ursofalk exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur
Doza zilnic? se stabile?te �n func?ie de indica?ia terapeutic?.
Tratamentul simptomatic al cirozelor biliare primitive: doza zilnic? recomandat? se stabile?te �n func?ie de greutatea corporal? ?i este cuprins? �ntre 2 ?i 6 capsule Ursofalk (aproximativ 10 � 15 mg acid ursodeoxicolic/kg ?i pe zi).
�n timpul primelor 3 luni de tratament, Ursofalk 250 mg trebuie utilizat? �n doze divizate pentru �ntreaga zi.
Dac? parametrii func?iei hepatice se �mbun?t??esc, doza zilnic? poate fi administrat? o dat? pe zi, �n timpul serii.
Schema de tratament recomandat? este urm?toarea:

Greutatea corporal?

Doza zilnic?

Diminea?a

Pr�nz

Seara

47 � 62 kg

3 capsule

1

1

1

63 � 78 kg

4 capsule

1

1

2

79 � 93 kg

5 capsule

1

2

2

94 � 109 kg

6 capsule

2

2

2

> 110 kg

7 capsule

2

2

3


Utilizarea Ursofalk 250 mg �n ciroza biliar? primitiv? poate fi continuat? pe termen nelimitat.
La pacien?ii cu ciroz? biliar? primitiv?, �n cazuri rare, simptomele clinice se pot �nr?ut??i la �nceputul tratamentului, de exemplu pruritul se poate intensifica. �n acest caz, tratamentul trebuie mai �nt�i realizat cu o doz? zilnic? mai mic? de Ursofalk 250 mg ?i apoi doza trebuie crescut? treptat (cre?terea dozei zilnice s?pt?m�nal), p�n? c�nd doza indicat? �n respectiva schem? de dozare este din nou ob?inut?.
Dizolvarea calculilor biliari: doza recomandat? este de aproximativ 10 mg acid ursodeoxicolic/kg ?i zi, corespunz�nd �n func?ie de greutate la:
- < 60 kg - 2 capsule Ursofalk 250 mg
- < 80 kg - 3 capsule Ursofalk 250 mg
- < 100 kg - 4 capsule Ursofalk 250 mg
- > 100 kg - 5 capsule Ursofalk 250 mg.
Timpul necesar pentru dizolvarea calculilor biliari variaz? �ntre 6 ?i 24 de luni, �n func?ie de dimensiunea ?i compozi?ia acestora.
Colecistografii sau ecografiile de control pot fi utile din 6 �n 6 luni, p�n? la dispari?ia calculilor.
Tratamentul trebuie continuat p�n? la absen?a calculilor pe 2 colecistografii ?i/sau ecografii succesive, efectuate dup? 4-12 s?pt?m�ni, deoarece aceste tehnici nu permit vizualizarea calculilor cu dimensiuni mai mici de 2 mm. Probabilitatea recuren?elor calculilor biliari, dup? tratamentul cu dizolvanti de acizi biliari, a fost estimat ca fiind 50% la 5 ani. Eficacitatea Ursofalk �n tratamentul calculilor biliari radio-opaci sau par?ial radio-opaci nu a fost testat?, dar ace?tia sunt �n general considera?i ca fiind mai pu?in solubili dec�t calculii radiotransparen?i. Calculii non-colesterolici, responsabili pentru 10-15% din calculii radio-opaci pot s? nu fie dizolva?i de acizii biliari.
V�rstnici: Nu exist? dovezi care s? sugereze c? este necesar? modificarea dozelor pentru adul?i.
Copii: Calculii boga?i �n colesterol sunt rar �nt�lni?i la copii, dar c�nd acestia apar, dozele administrate trebuie adaptate greut??ii corporale.

Dac? a?i utilizat mai mult Ursofalk dec�t trebuie
�n cazul unei supradoze de Ursofalk pot s? apar? st?ri de diaree. Informa?i de urgen?? medicul dac? st?rile de diaree persist?, asigura?i-v? c? be?i suficiente lichide pentru a reface echilibrul electrolitic.

Dac? a?i uitat s? utiliza?i Ursofalk

Nu lua?i mai multe doze de Ursofalk data urm?toare, doar continua?i tratamentul cu doza prescris?.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Ursofalk

�ntotdeauna consulta?i medicul dac? v-a?i hot?r�t s? opri?i tratamentul cu Ursofalk sau �nainte de a opri tratamentul.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Ursofalk poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Reac?ii adverse obi?nuite (apar la mai pu?in de 1 din 10 dar la mai mul?i de 1 din 100 de pacien?i):
- scaune moi, diaree;

Reac?ii adverse foarte rare (care apar la mai pu?in de 1 din 10000 de pacien?i):
- �n timpul tratamentului pentru ciroz? biliar? primar?: dureri severe �n partea dreapt? superioar? a abdomenului, �nr?ut??ire sever? (decompensare) a cirozei ficatului care par?ial regreseaz? dup? �ntreruperea tratamentului
- calcificarea calculilor
- erup?ie trec?toare pe piele (urticaria).
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? URSOFALK

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Ursofalk dup? data de expirare �nscris? pe cutie.
A se p?stra la temperaturi sub 25�C, �n ambalajul original.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Ursofalk
- Substan?a activ? este acidul ursodeoxicolic. Fiecare capsul? con?ine 250 mg acid ursodeoxicolic.
- Celelalte componente sunt: con?inutul capsulei-amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, capsula- dioxid de titan (E171), gelatin?, ap? purificat?, laurilsulfat de sodiu.

Cum arat? Ursofalk ?i con?inutul ambalajului

Capsule gelatinoase albe, opace, care con?in un granulat de culoare alb?.
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a c�te 25 capsule.
Cutie cu 4 blistere din PVC/Al a c�te 25 capsule.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5
D-79108,
Germania
Acest prospect a fost aprobat �n Martie 2012.
Caracteristici
Forma:CAPS.
DCI:ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Protectoare hepatice BIO

Preț nou 48.00 LEI

Stoc limitat

Preț nou 34.00 LEI

In stoc

Preț nou 41.50 LEI

In stoc

Preț nou 75.50 LEI

In stoc

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Categorii vizitate recent

    Produse vizitate recent