Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 268.17 Lei

Cod produs: P438796892

Disponibilitate: În stoc
Verifică disponibilitatea și în farmacii

Producător: DR. FALK PHARMA GMBH

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Ursofalk 500 mg ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Ursofalk 500 mg
3. Cum s? utiliza?i Ursofalk 500 mg
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Ursofalk 500 mg
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE URSOFALK 500 mg ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Acidul ursodeoxicolic, substan?a activ? din Ursofalk 500 mg, este un acid al bilei ob?inut pe cale natural? ce se g?se?te �n cantit??i mici �n bila uman?.
Ursofalk 500 mg este folosit pentru:
- tratamentul simptomatic al cirozelor biliare primitive (CBP este o inflama?ie a ductelor biliare asociat? cu ciroza hepatic?) cu condi?ia inexisten?ei unei ciroze hepatice decompensate (boal? grav? a ficatului, �n faza �n care ?esutul func?ional al ficatului nu mai poate compensa func?ia redus? a acestuia).
- dizolvarea calculilor biliari colesterolici. Func?ia veziculei biliare nu trebuie s? fie afectat?.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I URSOFALK 500 mg

Nu utiliza?i Ursofalk 500 mg dac?:
-sunte?i alergic, sau vi s-a spus c? sunte?i hipersensibil (alergic) la acizii biliari (ca ?i acidul ursodeoxicolic) sau la oricare dintre componentele Ursofalk 500 mg (vezi pct. 6 Informa?ii suplimentare)
-ave?i o inflama?ie acut? a colecistului sau c?ilor biliare;
-ave?i o obstruc?ie a tractului biliar sau cistic (obstruc?ia c?ilor biliare)
-ave?i frecvent crampe � dureri �n partea superioar? a abdomenului (colic? biliar?)
-medicul dumneavoastr? v-a spus c? ave?i pietre in colecist.
-suferi?i de o insuficient? contractilitate a vezicii biliare.
�ntreba?i medicul despre oricare dintre condi?iile men?ionate mai sus. Trebuie s? discuta?i cu medicul dac? a?i avut oricare dintre condi?iile men?ionate mai sus.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Ursofalk 500 mg
Ursofalk 500 mg se administreaz? sub supraveghere medical?.
Trebuie s? monitoriza?i func?iile ficatului, periodic, la fiecare 4 s?pt?m�ni �n primele 3 luni de tratament.
Dup? aceast? perioad?, monitorizarea se va face la intervale de 3 luni.
Informa?i medicul imediat dac? ave?i diaree, deoarece poate fi necesar? reducerea dozelor sau �ntreruperea tratamentului cu Ursofalk 500 mg.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.
Efectele acestor medicamente pot fi influen?ate (interac?iuni):
- colestiramina, colestipol (pentru reducerea lipidelor din s�nge) sau hidroxid de aluminiu, smectit? (oxid de aluminiu) con?in�nd antiacide (medicamente care leag? acidul clorhidric din sucul gastric). Dac? trebuie s? lua?i medicamente care con?in aceste substan?e active, acestea trebuie luate cu cel pu?in dou? ore �nainte sau dup? ce a?i luat Ursofalk 500 mg.
- Ciprofloxacin?, dapson? (antibiotice), nitrendipin? (administrat? pentru tratamentul tensiunii crescute a s�ngelui) ?i alte medicamente care sunt metabolizate �n acela?i fel. Este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? creasc? doza acestor medicamente.
Ursofalk 500 mg poate cre?te efectele urm?toarelor medicamente:
- ciclosporina (pentru reducerea activit??ii sistemului imunitar). Dac? urma?i tratament cu ciclosporin?, medicul dumneavoastr? trebuie s? monitorizeze con?inutul de ciclosporin? din s�nge. Medicul dumneavoastr? poate s? v? ajusteze doza de ciclosporin?, dac? este necesar.
Dac? lua?i Ursofalk 500 mg pentru dizolvarea calculilor, informa?i medicul dac? lua?i alte medicamente care con?in hormoni estrogeni sau medicamente care scad colesterolul din s�nge cum ar fi clofibratul. Aceste medicamente pot cre?te formarea de calculi, care este un efect contrar al tratamentului cu Ursofalk 500 mg.
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?. Tratamentul cu Ursofalk 500 mg poate fi permis �n continuare. Medicul dumneavoastr? ?tie ce tratament este potrivit pentru dumneavoastr?.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Lua?i Ursofalk 500 mg dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i numai dac? medicul dumneavoastr? v-a spus c? este absolut necesar s? �l utiliza?i. Chiar dac? nu sunte?i gravid? trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? deoarece femeile de v�rst? fertil? trebuie s? foloseasc? metode de contracep?ie. Sunt
recomandate m?suri contraceptive non-hormonale sau contraceptive orale cu con?inut mic de estrogen.
Oricum, dac? lua?i Ursofalk 500 mg pentru dizolvarea calculilor, trebuie s? utiliza?i m?suri contraceptive non-hormonale, deoarece contraceptivele hormonale pot stimula formarea calculilor.
Medicul dumneavoastr? v? va face un test de sarcin? �nainte de a v? prescrie Ursofalk 500 mg.
Nu exist? suficient? experien?? referitoare la administrarea de Ursofalk 500 mg �n primele 3 luni de sarcin?. Studiile la animale nu au relevat efecte teratogene la administrarea medicamentului �n fazele de �nceput ale gesta?iei.
Nu trebuie s? lua?i Ursofalk 500 mg dac? al?pta?i. Nu se cunoa?te dac? Ursofalk 500 mg trece �n laptele matern. Dac? tratamentul cu Ursofalk este absolut necesar, trebuie s? �ntrerupe?i al?ptarea.

Administrarea la copii

Nu exist? limit? de v�rst? pentru administrarea de Ursofalk 500 mg. Administrarea de Ursofalk 500 mg se face �n func?ie de greutatea corporal? ?i de condi?iile medicale. Pentru copiii care nu pot �nghi?i comprimatele filmate sau care au greutatea mai mic? de 47 kg sunt disponibile produsele Ursofalk
capsule ?i Ursofalk 250mg/5ml suspensie (form? de administrare lichid?).

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precau?ii speciale.

3. CUM S? UTILIZA?I URSOFALK 500 mg

Utiliza?i �ntotdeauna Ursofalk 500 mg exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza zilnic? se stabile?te �n func?ie de indica?ia terapeutic?.
Tratamentul simptomatic al cirozelor biliare primitive: doza zilnic? recomandat? se stabile?te �n func?ie de greutatea corporal? ?i este cuprins? �ntre 1 ?i 3 comprimate filmate Ursofalk (aproximativ 10 � 15 mg acid ursodeoxicolic/kg ?i zi).
�n timpul primelor 3 luni de tratament, Ursofalk 500 mg trebuie utilizat? �n doze divizate pentru �ntreaga zi.
Dac? parametrii func?iei hepatice se �mbun?t??esc, doza zilnic? poate fi administrat? o dat? pe zi, �n timpul serii.
Schema de tratament recomandat? este urm?toarea:

Greutatea corporal?

Doza zilnic?

Diminea?a

Pr�nz

Seara

47 � 62 kg

1 ?i 1/2 comprimate filmate

1/2

1/2

1/2

63 � 78 kg

2 comprimate

1/2

1/2

1

79 � 93 kg

2 ?i 1/2 comprimate filmate

1/2

1

1

94 � 109 kg

3 comprimate

1

1

1

> 110 kg

3 ?i 1/2 comprimate filmate

1

1

1 1/2


Utilizarea Ursofalk 500 mg �n ciroza biliar? primitiv? poate fi continuat? pe termen nelimitat.
La pacien?ii cu ciroz? biliar? primitiv?, �n cazuri rare, simptomele clinice se pot �nr?ut??i la �nceputul tratamentului, de exemplu pruritul se poate intensifica. �n acest caz, tratamentul trebuie mai �nt�i realizat cu o doz? zilnic? mai mic? de Ursofalk 500 mg ?i apoi doza trebuie crescut? treptat (cre?terea dozei zilnice s?pt?m�nal), p�n? c�nd doza indicat? �n respectiva schem? de dozare este din nou ob?inut?.
Dizolvarea calculilor biliari: doza recomandat? este de aproximativ 10 mg acid ursodeoxicolic/kg ?i zi, corespunz�nd �n func?ie de greutate la:
- < 60 kg - 1 comprimat filmat Ursofalk 500 mg
- < 80 kg - 1 ?i 1/2 comprimate filmate Ursofalk 500 mg
- < 100 kg - 2 comprimate filmate Ursofalk 500 mg
- > 100 kg - 2 ?i 1/2 comprimate filmate Ursofalk 500 mg.
Timpul necesar pentru dizolvarea calculilor biliari variaz? �ntre 6 ?i 24 de luni, �n func?ie de dimensiunea ?i compozi?ia acestora.
Colecistografii sau ecografiile de control pot fi utile din 6 �n 6 luni, p�n? la dispari?ia calculilor.
Tratamentul trebuie continuat p�n? la absen?a calculilor pe 2 colecistografii ?i/sau ecografii succesive, efectuate dup? 4-12 s?pt?m�ni, deoarece aceste tehnici nu permit vizualizarea calculilor cu dimensiuni mai mici de 2 mm. Probabilitatea recuren?elor calculilor biliari dup? tratamentul cu dizolvanti de acizi biliari a fost estimat ca fiind 50% la 5 ani. Eficacitatea Ursofalk 500 mg �n tratamentul calculilor biliari radio-opaci sau par?ial radio-opaci nu a fost testat?, dar ace?tia sunt �n general considera?i ca fiind mai pu?in solubili dec�t calculii radiotransparen?i. Calculii non-colesterolici, responsabili pentru 10-15% din calculii radioopaci pot s? nu fie dizolva?i de acizii biliari.
V�rstnici: Nu exist? dovezi care s? sugereze c? este necesar? modificarea dozelor pentru adul?i.
Copii: Calculii boga?i �n colesterol sunt rar �nt�lni?i la copii, dar c�nd acestia apar, dozele de administrare trebuiesc adaptate greut??ii corporale.
Pentru copiii care nu pot �nghi?i comprimatele filmate sau care au greutatea mai mic? de 47 kg sunt disponibile produsele Ursofalk capsule ?i Ursofalk 250 mg/5ml suspensie.

Dac? a?i utilizat mai mult Ursofalk 500 mg dec�t trebuie

�n cazul unei supradoze de Ursofalk 500 mg pot s? apar? st?ri de diaree. Informa?i de urgen?? medicul dac? st?rile de diaree persist?, asigura?i-v? c? be?i suficiente lichide pentru a reface echilibrul electrolitic.
Dac? a?i uitat s? utiliza?i Ursofalk 500 mg
Nu lua?i mai multe doze de Ursofalk 500 mg data urm?toare, doar continua?i tratamentul cu doza prescris?.
Dac? �nceta?i s? utiliza?i Ursofalk 500 mg
�ntotdeauna consulta?i medicul dac? v-a?i hot?r�t s? opri?i tratamentul cu Ursofalk 500 mg sau �nainte de a opri tratamentul.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Ursofalk 500 mg poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Reac?ii adverse obi?nuite (apar la mai pu?in de 1 din 10 dar la mai mul?i de 1 din 100 de pacien?i):
- scaune moi, diaree;

Reac?ii adverse foarte rare (care apar la mai pu?in de 1 din 10000 de pacien?i):
- �n timpul tratamentului pentru ciroz? biliar? primar?: dureri severe �n partea dreapt? superioar? a abdomenului, �nr?ut??ire sever? (decompensare) a cirozei ficatului care par?ial regreseaz? dup? �ntreruperea tratamentului
- calcificarea calculilor
- erup?ie trec?toare pe piele (urticaria).
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse se agraveaz? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? URSOFALK 500 mg

A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Ursofalk 500 mg dup? data de expirare �nscris? pe cutie.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE
Ce con?ine Ursofalk
- Substan?a activ? este acidul ursodeoxicolic. Fiecare comprimat filmat con?ine 500 mg acid ursodeoxicolic.
- Celelalte componente sunt: nucleu-celuloz? microcristalin?, povidon? K25, crospovidon? tip A, talc, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, polisorbat 80; film-hipromeloz?, talc, macrogol 6000.

Cum arat? Ursofalk ?i con?inutul ambalajului

Ursofalk 500 mg se prezint? sub form? de comprimate filmate de form? oblong?, de culoare alb?, prev?zute cu o linie median? pe ambele fe?e.
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te 25 comprimate filmate.
Cutie cu 4 blistere din PVC-PVDC/Al a c�te 25 comprimate filmate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul

Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5
D-79108, Freiburg
Germania
Acest prospect a fost aprobat �n Mai 2012.

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Protectoare hepatice

Preț nou 45.00 LEI

Stoc suficient

Preț nou 30.00 LEI

În stoc

Preț nou 29.50 LEI

În stoc

Preț nou 74.50 LEI

Stoc limitat
Ursofalk 250 mg -cps x 50 - Dr. Falk Gmbh
doar în farmacie

Preț nou 60.67 LEI

Stoc suficient

Preț nou 55.00 LEI

Stoc limitat