Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 18.52 Lei

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament, deoarece el con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
Lua?i �ntotdeauna acest medicament conform indica?iilor din acest prospect sau indica?iilor medicului dumneavoastr? sau farmacistului..
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- �ntreba?i farmacistul dac? ave?i nevoie de mai multe informa?ii sau recomand?ri.
- Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului .
Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect.
- Dac? dup? dou? s?pt?m�ni nu v? sim?i?i mai bine sau v? sim?i?i mai r?u, trebuie s? v? adresa?i unui medic.

Ce g?si?i �n acest prospect:

1. Ce este Nolpanta ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Nolpanta
3. Cum s? lua?i Nolpanta
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Nolpanta
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

1. Ce este Nolpanta ?i pentru ce se utilizeaz?

Nolpanta con?ine substan?a activ? pantoprazol, care blocheaz? �pompa� care produce acidul din stomac. �n acest mod, reduce cantitatea de acid din stomacul dumneavoastr?.
Nolpanta este utilizat �n tratamentul de scurt? durat? al simptomelor de reflux (de exemplu, arsuri �n piept, regurgita?ie acid?) la adul?i.
Refluxul este �ntoarcerea acidului din stomac �n esofag, care se inflameaz? ?i devine dureros. Astfel, apar simptome ca senza?ie dureroas? de arsur? �n piept, care urc? p�n? �n g�t (arsur?) ?i gust acru �n gur? (regurgita?ie acid?).
Chiar dac? dup? numai o zi de tratament cu Nolpanta pute?i constata ameliorarea refluxului acid ?i a arsurilor din piept, acest medicament nu este recomandat pentru ameliorare imediat? a simptomelor, care poate ap?rea dup? un tratament de 2�3 zile consecutive.

2. Ce trebuie s? ?ti?i �nainte s? utiliza?i Nolpanta

Nu lua?i Nolpanta
- dac? sunte?i alergic la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6),
- dac? lua?i un medicament ce con?ine atazanavir (utilizat �n tratamentul infec?iei HIV),
- dac? ave?i v�rsta sub 18 ani,
- dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i.

Aten?ion?ri ?i precau?ii

�nainte s? lua?i Nolpanta, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Adresa?i-v? mai �nt�i medicului dumneavoastr?:
- dac? a?i fost tratat pentru arsuri de piept sau indigestie �n mod continuu, timp de 4 sau mai multe s?pt?m�ni
- dac? ave?i v�rsta de peste 55 ani ?i face?i zilnic tratament pentru indigestie cu medicamente eliberate f?r? prescrip?ie medical?
- dac? ave?i v�rsta de peste 55 ani ?i ave?i simptome noi sau modificate recent
- dac? a?i avut ulcer gastric sau opera?ie de stomac
- dac? ave?i probleme la ficat sau icter (�ng?lbenirea pielii ?i ochilor)
- dac? merge?i regulat la medicul dumneavoastr? pentru simptome sau probleme severe de s?n?tate
- dac? sunte?i programat la endoscopie sau la un test respirator pentru determinarea ureei �n aerul expirat.
Adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? �nainte de administrarea acestui medicament, dac? observa?i oricare dintre urm?toarele simptome, ce pot fi semne ale unei alte boli, mai severe:
- pierdere neinten?ionat? a greut??ii corporale (f?r? leg?tur? cu vreun regim alimentar sau exerci?ii fizice)
- v?rs?turi, �n special dac? sunt repetate
- v?rs?turi cu s�nge, care poate avea aspect de za? de cafea
- observa?i prezen?a s�ngelui �n scaun, care poate avea aspect negru, ca p?cura
- dificultate sau durere la �nghi?ire
- sunte?i palid ?i sl?bit (anemie)
- durere �n piept
- durere de stomac
- diaree severe ?i/sau persistent?, deoarece Nolpanta a fost asociat? cu o cre?tere u?oar? a num?rului de cazuri cu diaree infec?ioas?.

Medicul dumneavoastr? poate recomanda unele analize.
Dac? sunte?i programat la un test de s�nge, spune?i medicului c? face?i tratament cu acest medicament.
Chiar dac? dup? numai o zi de tratament cu Nolpanta pute?i constata ameliorarea refluxului acid ?i a arsurilor din piept, acest medicament nu este f?cut pentru ameliorare imediat? a simptomelor.
Medicamentul nu trebuie luat preventiv.
Dac? ave?i de ceva timp arsuri repetate �n capul pieptului sau simptome de indigestie, nu uita?i s? v? adresa?i regulat medicului dumneavoastr?.
Dac? vi se administreaz? Nolpanta pe o perioad? mai lung? de timp de peste 3 luni, poate s? v? scad? nivelul magneziului �n s�nge, �n special dac? lua?i medicamente pentru inim? precum digoxin? sau
diuretice (medicamente care elimin? apa din organism). Pute?i sim?i oboseal?, ame?eli, delir, convulsii, b?t?i neregulate ale inimii.
Administrarea de inhibitori de pomp? de protoni ca Nolpanta, mai ales pe o perioad? de mai mult de un an, poate cre?te u?or riscul dumneavoastr? de fracturi la nivelul ?oldului, coloanei vertebrale sau �ncheieturii m�inii. Spune?i medicului dumneavoastr? dac? ave?i osteoporoz? sau dac? lua?i corticosteroizi (care pot cre?te riscul de osteoporoz?).

Nolpanta �mpreun? cu alte medicamente
Nolpanta poate influen?a modul de ac?iune al anumitor medicamente. Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i orice alt medicament care con?ine una dintre urm?toarele substan?e active:
- ketoconazol (utilizat pentru tratamentul infec?iilor fungice).
- warfarin? ?i fenprocumon? (utilizate pentru sub?ierea s�ngelui ?i prevenirea cheagurilor de s�nge).
S-ar putea s? face?i teste suplimentare de s�nge.
- atazanavir (utilizat �n tratamentul infec?iei HIV). Dac? lua?i atazanavir, nu trebuie s? utiliza?i Nolpanta.
Nu lua?i Nolpanta �mpreun? cu alte medicamente care limiteaz? cantitatea de acid din stomac, cum sunt al?i inhibitori ai pompei de protoni (omeprazol, lansoprazol sau rabeprazol) sau antagoni?ti H2 (de exemplu, ranitidin?, famotidin?).
Totu?i, la nevoie, pute?i lua Nolpanta cu medicamente antiacide (de exemplu, magaldrat, acid alginic, bicarbonat de sodiu, hidroxid de aluminiu, carbonat de magneziu sau combina?iile acestora).
Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente.

Nolpanta �mpreun? cu alimente ?i b?uturi

Nolpanta 20 mg comprimate gastrorezistente nu trebuie mestecate sau sf?r�mate ?i trebuie �nghi?ite �ntregi cu lichid, �nainte de mas?.

Sarcina, al?ptarea ?i fertilitatea

Dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau inten?iona?i s? r?m�ne?i gravid?, adresa?i-v? medicului sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua acest medicament.
Nu lua?i Nolpanta dac? sunte?i gravid?, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau al?pta?i.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Dac? ave?i reac?ii adverse, cum sunt ame?eli sau tulbur?ri de vedere, nu trebuie s? conduce?i vehicule sau s? folosi?i utilaje.
Nolpanta con?ine sorbitol (E420).
Dac? medicul dumneavoastr? v-a spus c? ave?i intoleran?? la unele zaharuri, contacta?i-l �nainte s? lua?i acest medicament.

3. Cum s? utiliza?i Nolpanta

Lua?i �ntotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Doza recomandat? este de un comprimat pe zi. Nu dep??i?i doza recomandat? de 20 mg pantoprazol pe zi.
Trebuie s? lua?i acest medicament cel pu?in 2�3 zile consecutive. La dispari?ia simptomelor, �ntrerupe?i tratamentul cu Nolpanta. Cu toate c? pute?i constata ameliorarea refluxului acid ?i a arsurilor din piept dup? numai o zi de tratament cu Nolpanta, acest medicament nu este f?cut pentru ameliorare imediat? a
simptomelor.
Dac? nu apare o ameliorare a simptomelor dup? un tratament continuu de 2 s?pt?m�ni, adresa?i-v? medicului dumneavoastr?.
Nu lua?i comprimatele de Nolpanta mai mult de 4 s?pt?m�ni f?r? recomandarea medicului dumneavoastr?.
Lua?i comprimatul �nainte de mas?, �n aceea?i perioad? a zilei. �nghi?i?i comprimatul �ntreg, cu ap?. Nu mesteca?i ?i nu zdrobi?i comprimatul.

Utilizarea la copii ?i adolescen?i

Nolpanta nu trebuie utilizat de copii ?i adolescen?i cu v�rsta sub 18 ani.

Dac? lua?i mai mult Nolpanta dec�t trebuie

Spune?i imediat medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Dac? este posibil lua?i cu dumneavoastr? medicamentul ?i acest prospect. Nu se cunosc simptome de supradozare.

Dac? uita?i s? lua?i Nolpanta

Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?. �n ziua urm?toare, lua?i doza normal?, la timpul potrivit.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest medicament, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. Reac?ii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? sau celui mai apropiat spital de urgen?? dac? ave?i oricare dintre urm?toarele reac?ii adverse severe. �ntrerupe?i imediat administrarea acestui medicament ?i lua?i cu dumneavoastr? acest prospect ?i/sau comprimatele.
- Reac?ii alergice grave (rare): reac?ii de hipersensibilitate, a?a numitele reac?ii anafilactice, ?oc anafilactic ?i angioedem. Simptomele obi?nuite sunt: umflarea fe?ei, buzelor, gurii, limbii ?i/sau g�tului, care pot determina dificultate la �nghi?ire sau respira?ie, bl�nde (urticarie), ame?eli severe cu b?t?i foarte rapide ale inimii ?i transpira?ie abundent?.
- Reac?ii severe ale pielii (cu frecven?? necunoscut?): erup?ie trec?toare pe piele, cu umfl?turi, apari?ia de vezicule ?i jupuirea pielii, jupuirea pielii ?i s�ngerare �n jurul ochilor, nasului, gurii sau organelor genitale ?i deteriorarea rapid? a st?rii de s?n?tate, sau erup?ii trec?toare pe piele dup?
expunerea la soare.
- Alte reac?ii severe (cu frecven?? necunoscut?): �ng?lbenirea pielii ?i ochilor (din cauza leziunilor severe ale ficatului), sau probleme la rinichi, care determin? urinare dureroas? ?i dureri joase de spate, cu febr?.
Dac? lua?i pantoprazol de mai mult de 3 luni, este posibil ca nivelul magneziului din s�ngele dumneavoastr? s? scad?. Nivelele sc?zute de magneziu determin? oboseal?, contrac?ii involuntare ale mu?chilor, dezorientare, convulsii, ame?eli ?i cre?terea frecven?ei b?t?ilor inimii.
Dac? ave?i oricare dintre simptomele acestea, v? rug?m s? informa?i prompt medicul dumneavoastr?. Nivelele sc?zute de magneziu pot de asemenea determina sc?derea nivelelor potasiului sau calciului din s�nge. Medicul dumneavoastr? v? poate recomanda s? face?i regulat
teste de s�nge, pentru monitorizarea nivelelor magneziului.

Frecven?ele de apari?ie a reac?iilor adverse posibile sunt definite astfel:
Foarte frecvente: afecteaz? mai mult de 1 utilizator din 10
Frecvente: afecteaz? �ntre 1 ?i 10 utilizatori din 100
Mai pu?in frecvente: afecteaz? �ntre 1 ?i 10 utilizatori din 1000
Rare: afecteaz? �ntre 1 ?i 10 utilizatori din 10000
Foarte rare: afecteaz? mai pu?in de 1 utilizator din 10000
Cu frecven?? necunoscut?: care nu poate fi estimat? din datele disponibile.

Reac?ii adverse mai pu?in frecvente
- durere de cap; ame?eli; diaree; stare de r?u, v?rs?turi; balonare ?i meteorism (gaze); constipa?ie; gur? uscat?; durere de abdomen ?i disconfort; erup?ii trec?toare pe piele sau bl�nde; m�nc?rime; fractur? de ?old, �ncheietura m�inii sau coloan? vertebral?; sl?biciune, epuizare sau stare general? modificat?; tulbur?ri ale somnului; cre?terea nivelelor enzimelor ficatului �n testele de s�nge.

Reac?ii adverse rare
- tulbur?ri de vedere, cum este vederea �nce?o?at?; dureri la nivelul articula?iilor; dureri musculare; modific?ri ale greut??ii corporale; cre?terea temperaturii corpului; umfl?turi ale extremit??ilor; reac?ii alergice; depresie; cre?terea nivelelor bilirubinei ?i a gr?similor �n s�nge (observate �n testele de s�nge), cre?terea �n dimensiuni a s�nilor la b?rba?i.

Reac?ii adverse foarte rare
- dezorientare; reducerea num?rului plachetelor sanguine, ceea ce poate determina s�nger?ri sau apari?ia v�n?t?ilor mai frecvent dec�t normal; reducerea num?rului globulelor albe ale s�ngelui, ceea ce poate duce la apari?ia mai frecvent? a infec?iilor.

Cu frecven?? necunoscut?
- halucina?ii, confuzie (�n special la pacien?ii cu istoric al unor astfel de simptome); sc?derea nivelului sodiului �n s�nge.
Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

Raportarea reac?iilor adverse

Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate �n acest prospect. De asemenea, pute?i raporta reac?iile adverse direct prin intermediul sistemului na?ional de raportare, ale c?rui detalii sunt publicate pe web-site-ul
Agen?iei Na?ionale a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale www.anm.ro/.
Raport�nd reac?iile adverse, pute?i contribui la furnizarea de informa?ii suplimentare privind siguran?a acestui medicament.

5. Cum se p?streaz? Nolpanta

Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i �ndem�na copiilor.
Nu utiliza?i acest medicament dup? data de expirare �nscris? pe cutie, dup? �EXP�. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Acest medicament nu necesit? condi?ii speciale de p?strare.
Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii

Ce con?ine Nolpanta
- Substan?a activ? este pantoprazol. Fiecare comprimat con?ine pantoprazol 20 mg ca substan?? activ? (echivalent cu pantoprazol sodic sesquihidrat 22,55 mg).
- Celelalte componente sunt: manitol, crospovidon?, carbonat de sodiu anhidru, sorbitol ?i stearat de calciu �n nucleul comprimatului, ?i hipromeloz?, povidon?, dioxid de titan (E 171), oxid galben defer (E 172), propilenglicol, copolimer de acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) dispersie 30%, talc,
macrogol 6000.

Cum arat? Nolpanta ?i con?inutul ambalajului

Comprimate filmate ovale, u?or biconvexe, de culoare maro-g?lbui.
Nolpanta este disponibil �n �n cutii de 7 ?i 14 comprimate gastrorezistente �n blistere a c�te 7 comprimate.

De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul

KRKA d.d., Novo mesto
�marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Acest prospect a fost revizuit �n Iunie 2013
Caracteristici
Forma:COMPR. GASTROREZ.
DCI:PANTOPRAZOLUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Suplimente digestive

Preț nou 33.50 LEI

Stoc suficient

Preț nou 48.50 LEI

Stoc suficient

Preț nou 35.90 LEI

In stoc
Ortanol 40mg-cps. x 7-Sandoz
doar în farmacie

Preț nou 5.84 LEI

In stoc

Preț nou 42.00 LEI

Stoc suficient

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!