Datorită faptului că, în această perioadă, volumul comenzilor a crescut foarte mult este posibil ca timpii de procesare și livrare a comenzilor realizate să crească. De asemenea, vă informăm că nu putem cumula comenzi multiple, realizate de același client, într-o singură livrare. Vă mulțumim anticipat pentru răbdarea și înțelegerea de care veți da dovadă!
Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și au caracter pur informativ.

Preț 5.72 Lei

Citi?i cu aten?ie ?i �n �ntregime acest prospect �nainte de a �ncepe s? utiliza?i acest medicament.
- P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
- Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i simptome cu ale dumneavoastr?.
- Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s?-i spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

�n acest prospect g?si?i:

1. Ce este Ortanol ?i pentru ce se utilizeaz?
2. �nainte s? utiliza?i Ortanol
3. Cum s? utiliza?i Ortanol
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Ortanol
6. Informa?ii suplimentare

1. CE ESTE ORTANOL ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?

Ortanol apar?ine unei grupe de medicamente numite inhibitori de pomp? de protoni. El reduce secre?ia gastric? acid? din stomac. Aceasta permite ulcerului s? se vindece ?i u?ureaz? durerea.
Ortanol capsule gastrorezistente este indicat �n:
- ulcer duodenal. Acesta poate fi produs de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS);
- ulcer gastric numit ulcer gastric benign;
- arsuri cauzate de boala de reflux gastro-esofagian care se mai nume?te esofagit? de reflux. �n aceasta acidul scap? din stomac �n esofag ?i produce pirozis cu durere ?i inflama?ie. Ortanol ajut? la rezolvarea acestei probleme.
- ulcer infectat cu o bacterie denumit? Helicobacter pylori. �n acest caz Ortanol se combin? cu terapia antibacterian? adecvat?.
- ameliorarea simptomelor de esofagit? de reflux sau �n tratamentul de lung? durat? al esofagitei de reflux;
- pacien?i cu istoric de ulcer care necesit? tratament cu AINS. Ortanol este folosit pentru vindecarea ulcerului sau pentru a preveni apari?ia unuia;
- acid excesiv �n stomac produs prin cre?terea acestuia �n pancreas (sindromul Zollinger-Ellison).

2. �NAINTE S? UTILIZA?I ORTANOL

Nu utiliza?i Ortanol:
- ave?i alergie (hipersensibilitate) la omeprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Ortanol
- Omeprazolul, similar altor inhibitori ai pompei de protoni (IPP) nu trebuie folosit concomitent cu nelfinavir (un medicament utilizat �n infec?ia cu HIV).

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Ortanol:

C�nd sunt prezente simptome de avertizare (de exemplu sc?dere semnificativ? neinten?ionat? �n greutate, v?rs?turi care revin, durere la �nghi?it, v?rs?turi cu s�nge sau scaun cu s�nge) ?i c�nd se suspecteaz? sau este prezent ulcerul gastric, trebuie exclus? cauza malign?, deoarece tratamentul poate ameliora
simptomele ?i �nt�rzia diagnosticul.
Nu se recomand? administrarea concomitent? de atazanavir (un medicament utilizat �n infec?ia cu HIV) ?i inhibitori ai pompei de protoni (ca de exemplu omeprazol). Medicul dumneavoastr? trebuie s? v? supravegheze cu aten?ie �n cazul �n care consider? necesar? asocierea dintre atazanavir ?i un inhibitor al
pompei de protoni ?i s? creasc? doza de atazanavir la 400 mg ?i ritonavir 100 mg; doza de omeprazol nu trebuie s? dep??easc? 20 mg.
Omeprazolul, ca toate medicamentele care scad aciditatea, poate reduce absorb?ia vitaminei B12 (ciancobalamina). Acest lucru trebuie avut �n vedere la pacien?ii cu depozite reduse de vitamina B12 sau cu factori de risc pentru absorb?ie redus? a vitaminei B12 �n timpul tratamentului pe termen lung.
Omeprazolul este un inhibitor al CYP 2C19. La ini?ierea ?i la �ntreruperea tratamentului cu omeprazol medicul dumneavoastr? trebuie s? ?in? cont de interac?iunea posibil? cu medicamente metabolizate prin intermediul CYP 2C19. Nu se recomand? utilizarea concomitent? a omeprazolului ?i clopidogrelului.
Tratamentul pe termen lung poate fi necesar, dar nu este recomandat la unii copii cu afec?iune cronic?.
Tratamentul cu inhibitori ai pompei de protoni poate determina cre?terea lent? a riscului pentru infec?ii gastro-intestinale cum sunt cele cu Salmonella ?i Campylobacter.
Dac? tratamentul dumneavoastr? dureaz? mai mult de un an trebuie s? fi?i monitorizat permanent.

Utilizarea altor medicamente

V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?.

Omeprazolul poate influen?a alte substan?e active:

Substan?e active cu absorb?ie dependent? de pH
Aciditatea sc?zut? din stomac din timpul tratamentului cu omeprazol poate cre?te sau scade absorb?ia substan?elor active cu absorb?ie dependent? de pH-ul stomacului.
- Nelfinavir, atazanavir (medicamente utilizate �n infec?ia cu HIV)
Concentra?iile plasmatice de nelfinavir ?i atazanavir sunt sc?zute �n cazul administr?rii concomitente de omeprazol.
Administrarea concomitent? de omeprazol ?i atazanavir este contraindicat?.
- Digoxin? (medicament utilizat �n boli ale inimii)
Se recomand? pruden?? la administrarea dozelor mari de omeprazol la pacien?ii v�rstnici. Se recomand? monitorizarea acestora pe parcursul tratamentului cu digoxin?.
- Clopidogrel (medicament folosit pentru prevenirea form?rii cheagurilor de s�nge)
Se recomand? pruden?? la administrarea concomitent? de omeprazol ?i clopidogrel.
- Alte substan?e active
Absorb?ia posaconazolului (medicament folosit �n infec?ii cu ciuperci), erlotinibului (medicament folosit �n cancer), ketoconazolului (medicament folosit �n infec?ii cu ciuperci) ?i a itraconazolului (medicament folosit �n infec?ii cu ciuperci) se reduce semnificativ ?i, prin urmare, eficacitatea clinic? poate fi afectat?.
Trebuie evitat? utilizarea concomitent? cu posaconazol ?i erlotinib.

Substan?ele active metabolizate prin intermediul CYP 2C19

Este necesar? pruden?? la administrarea concomitent? a omeprazolului cu R-warfarina (medicament folosit pentru prevenirea form?rii cheagurilor de s�nge) ?i al?i antagoni?ti ai vitaminei K, cilostazol (medicament care �mpiedic? agregarea plachetelor sanguine, utilizat pentru ameliorarea claudica?iei
intermitente), diazepam (medicament utilizat pentru tratamentul nelini?tii) ?i fenitoin? (medicament utilizat �n epilepsie).
Mecanism necunoscut
- Saquinavir (medicament folosit �n infec?ia cu HIV)
Este necesar? pruden?? la administrarea concomitent? a omeprazolului cu saquinavir/ritonavir.
Tacrolimus (medicament folosit �n prevenirea respingerii organului transplantat)
Administrarea concomitent? de omeprazol cre?te concentra?ia seric? de tacrolimus. Se recomand? urm?rirea atent? a concentra?iilor de tacrolimus, precum ?i a func?iei renale (clearance-ul creatininei) ?i reducerea dozei dac? este necesar.

Efectele altor substan?e active asupra omeprazolului

Inhibitori ai CYP 2C19 ?i/sau CYP 3A4
Substan?ele active cunoscute c? inhib? CYP 2C19 ?i CYP 3A4 (cum sunt claritromicina ?i voriconazolul) pot determina cre?terea concentra?iilor serice de omeprazol prin reducerea ritmului de metabolizare a omeprazolului. Deoarece doze mari de omeprazol au fost bine tolerate, �n general nu este necesar?
modificarea dozei de omeprazol. Totu?i, modificarea dozei trebuie avut? �n vedere la pacien?ii cu insuficien?? sever? a ficatului ?i �n cazul �n care este indicat tratamentul pe termen lung.

Inductori ai CYP 2C19 ?i/sau CYP 3A4

Substan?ele active cunoscute c? inhib? CYP 2C19 ?i CYP 3A4 sau ambele (cum sunt rifampicina ?i sun?toarea) pot determina sc?derea concentra?iilor plasmatice de omeprazol prin cre?terea ritmului de metabolizare a omeprazolului.

Utilizarea cu alimente ?i b?uturi

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Omeprazolul se poate folosi pe parcursul sarcinii.
Omeprazolul se excret? �n laptele matern, dar este pu?in probabil s? influen?eze copilul �n cazul utiliz?rii dozelor terapeutice.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Omeprazolul se poate folosi pe parcursul sarcinii.
Omeprazolul se excret? �n laptele matern, dar este pu?in probabil s? influen?eze copilul �n cazul utiliz?rii dozelor terapeutice.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Este pu?in probabil ca omeprazolul s? afecteze capacitatea de a conduce vehicule ?i de a folosi utilaje. Pot apare reac?ii adverse cum sunt ame?eli ?i tulbur?ri vizuale. Dac? sunt afecta?i, pacien?ii nu trebuie s? conduc? vehicule sau s? foloseasc? utilaje.

Informa?ii importante privind unele componente ale Ortanol

Acest medicament con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l �ntreba?i �nainte de a lua acest medicament.

3. CUM S? UTILIZA?I ORTANOL

Utiliza?i �ntotdeauna Ortanol exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Lua?i medicamentul pe stomacul gol.
�nghi?i?i capsula �ntreag?, cu un pahar cu ap?.
Nu sf?r�ma?i sau mesteca?i capsulele.
Dac? lua?i Ortanol o dat? pe zi �ncerca?i s? lua?i capsula la aceea?i or?.
Dac? lua?i Ortanol de dou? ori pe zi, lua?i prima doz? diminea?a ?i a doua doz? seara.

Ulcer duodenal

Doza uzual? este de 20 mg o dat? pe zi. Durata tratamentului este de 2-4 s?pt?m�ni.
Doza de �ntre?inere: pentru prevenirea recuren?ei ulcerului doza uzual? de Ortanol este de 10 mg o dat? pe zi. �n cazuri izolate medicul dumneavoastr? poate cre?te doza la 40 mg o dat? pe zi, dac? este nevoie.

Ulcer gastric

Doza uzual? este de 20 mg o dat? pe zi. Durata tratamentului este de 4-8 s?pt?m�ni. �n cazuri izolate medicul dumneavoastr? poate cre?te doza la 40 mg o dat? pe zi, dac? este nevoie.

Esofagita de reflux

Doza uzual? este de 20 mg o dat? pe zi. Durata tratamentului este de 4 s?pt?m�ni. �n cazuri izolate medicul dumneavoastr? poate prescrie tratamentul pentru �nc? 4-8 s?pt?m�ni sau cre?te doza la 40 mg pe zi, dac? este nevoie.
Tratamentul de lung? durat? al esofagitei de reflux (tratament de �ntre?inere)
Doza uzual? este de 10-20 mg pe zi.

Sindromul Zollinger-Ellison

Doza uzual? de �nceput este de 60 mg o dat? pe zi.
Dac? doza este mai mare de 80 mg pe zi, administra?i jum?tate diminea?a ?i jum?tate seara.

Ulcer gastric ?i duodenal produs de AINS

Doza uzual? este de 20 mg pe zi timp de 4-8 s?pt?m�ni.
Tratamentul de lung? durat? a ulcerului gastric ?i duodenal produs de AINS (tratament de �ntre?inere)
Dac? a?i avut ulcer �n trecut ?i trebuie s? utiliza?i AINS doza recomandat? este de 20 mg Ortanol. Medicul v? va preciza durata tratamentului.

Tratamentul simptomelor esofagitei de reflux

Doza uzual? este de 10-20 mg pe zi timp de 2-4 s?pt?m�ni.
Tratamentul ulcerului cauzat de Helicobacter pylori
Doza uzual? este de 20 mg Ortanol de dou? ori pe zi.

Au fost testate urm?toarele combina?ii:

- 20 mg Ortanol + 1000 mg amoxicilin? + 500 mg claritromicin?
- 20 mg Ortanol + 250 mg claritromicin? + 400-500 mg metronidazol toate administrate de dou? ori pe zi. Medicul dumneavoastr? v? va spune ce combina?ie s? utiliza?i.
Durata tratamentului este de obicei o s?pt?m�n?. Medicul dumneavoastr? poate s? prescrie 20 mg Ortanol o dat? pe zi �nc? 1-3 s?pt?m�ni pentru a se vindeca ulcerul. Trebuie s? administra?i toate dozele pentru ca bacteria s? nu devin? rezistent?.

V�rstnici

Nu este necesar? ajustarea dozei.

Pacien?i cu insuficien?? renal?

Nu este necesar? ajustarea dozei la pacien?ii cu insuficien?? renal?.

Pacien?i cu insuficien?? hepatic?

Utiliza?i medicamentul cu aten?ie conform instruc?iunilor. Dac? nu sunte?i sigur, �ntreba?i medicul.
Copii cu v�rsta peste 2 ani ?i adolescen?i cu esofagit? sever? de reflux
Copiii cu esofagit? sever? de reflux trebuie trata?i de c?tre un specialist. Tratamentul dureaz? 4-8 s?pt?m�ni.
Doza recomandat? este de 10 mg o dat? pe zi la copii cu greutate p�n? la 20 kg ?i de 20 mg la copii cu greutate peste 20 kg.
Copii cu v�rsta sub 2 ani
Copiii cu v�rsta sub 2 ani nu trebuie s? utilizeze Ortanol.

Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din Ortanol S

Dac? a?i luat mai mult Ortanol dec�t ar trebui, adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?.
Sunt informa?ii limitate referitoare la efectele supradozajului cu omeprazol la om. S-au raportat grea??, v?rs?turi, ame?eli, durere abdominal?, diaree ?i durere de cap. Au fost descrise cazuri unice de apatie, depresie ?i confuzie.
Simptomele descrise au fost tranzitorii ?i nu s-a raportat evolu?ie grav?. Dac? este necesar, tratamentul este simptomatic.

Dac? uita?i s? utiliza?i Ortanol

Lua?i capsula imediat ce v? aminti?i, �n afara cazului c�nd este aproape timpul pentru urm?toarea doz?.
Dac? sunte?i �n aceast? situa?ie, s?ri?i peste doza omis? ?i lua?i urm?toarea doz? la ora stabilit?.
Nu lua?i o doz? dubl? pentru a compensa doza uitat?.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Ortanol

Urma?i tratamentul at�t timp c�t v-a recomandat medicul dumneavoastr?. Nu �ntrerupe?i tratamentul, chiar dac? v? sim?i?i mai bine. Dac? opri?i tratamentul mai devreme, boala poate s? reapar?.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Ortanol poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Cele mai frecvente reac?ii adverse (1-10% dintre pacien?i) sunt durerea de cap, durerile abdominale, constipa?ia, diareea, gazele ?i grea?a/v?rs?turile.
Urm?toarele reac?ii adverse au fost identificate sau suspectate �n studiile clinice efectuate pentru omeprazol sau �n experien?a de comercializare. Niciunul dintre acestea nu este dependent de doz?.
Reac?iile adverse prezentate mai jos sunt clasificate �n func?ie de frecven?? ?i de clasificarea Aparate organe sisteme (AOS). Reac?iile adverse sunt definite utiliz�nd urm?toarea conven?ie:
Foarte frecvente care afecteaz? mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente care afecteaz? mai pu?in de 1 din 10 pacien?i
Mai pu?in frecvente care afecteaz? mai pu?in de 1 din 100 pacien?i
Rare care afecteaz? mai pu?in de 1 din 1000 pacien?i
Foarte rare care afecteaz? mai pu?in de 1 din 10000 pacien?i
Cu frecven?? necunoscut? care nu poate fi estimat? din datele disponibile
Frecvente: durere de cap, durere abdominal?, constipa?ie, diaree, gaze, grea??/v?rs?turi
Mai pu?in frecvente: insomnie, ame?eli, senza?ie de amor?eal? ?i furnic?turi la nivelul extremit??ilor, somnolen??, ame?eli, cre?tere a valorii enzimelor hepatice, inflama?ie a pielii, m�nc?rime, erup?ie tranzitorie la nivelul pielii, urticarie, stare de r?u, umflare periferic?
Rare: reducere a num?rului de globule albe ale s�ngelui, reducere a num?rului de trombocite, reac?ii de hipersensibilitate, care constau �n febr?, umflare a fe?ei, buzelor, limbii ?i g�tului ?i reac?ii/?oc anafilactic, sc?dere a concentra?iei sodiului �n s�nge, agita?ie, confuzie, depresie, vedere �nce?o?at?, �ngustare a
bronhiilor, usc?ciune a gurii, inflama?ie a gurii, candidoz? gastro-intestinal?, inflama?ie a ficatului cu sau f?r? colorarea �n galben a pielii sau a albului ochilor, c?dere a p?rului, fotosensibilitate, durere articular?, durere muscular?, nefrit? intersti?ial?, transpira?ie �n exces
Foarte rare: absen?a unor celule albe ale s�ngelui numite granulocite, reducere global? a celulelor s�ngelui, sc?dere a concentra?iei magneziului �n s�nge, agresiune, vede?i sau auzi?i lucruri care nu sunt prezente, tulbur?ri ale gustului, insuficien?? a ficatului, o boal? grav? a ficatului (encefalopatie) la
pacien?ii cu afectare pre-existent? a ficatului, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, necroliz? epidermic? toxic? (NET), sl?biciune muscular?, cre?tere a s�nilor la b?rba?i
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.


5. CUM SE P?STREAZ? ORTANOL
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
A se p?stra la temperaturi sub 25�C, �n ambalajul original.
Nu utiliza?i Ortanol dup? data de expirare �nscris? pe ambalaj. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Ortanol
- Substan?a activ? este omeprazolul.
Fiecare capsul? gastrorezistent? con?ine omeprazol 40 mg.
- Celelalte componente sunt: Con?inutul capsulei: hidroxipropilceluloz? cu grad de substitu?ie redus, celuloz? microcristalin?, lactoz? anhidr?, croscarmeloz? sodic?, povidon?, polisorbat 80, ftalat de hipromeloz?, dibutil sebacat, talc; capsula: hipromeloz?, dioxid de titan (E 171), oxizi de fer (E 172).

Cum arat? Ortanol ?i con?inutul ambalajului

Capsulele sunt cu corp de culoare galben-brun deschis ?i capac alb opac, inscrip?ionate pe corp ?i capac cu �OME-40�, �con?in�nd o pulbere microgranular? de culoare galben-brun.
Cutie cu 1 blister din Al/Al a 7 capsule gastrorezistente.
Cutie cu 2 blistere din Al/Al a c�te 7 capsule gastrorezistente.

De?in?torul Autoriza?iei de punere pe pia?? ?i Produc?torul

De?in?torul Autoriza?iei de punere pe pia??
Lek Pharmaceuticals d.d.,
Verovskova 57, 1526 Ljubljana,
Slovenia
Produc?tori
Lek Pharmaceuticals d.d.,
Verovskova 57, 1526 Ljubljana,
Slovenia
Salutas Pharma GmbH,
Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben,
Germania
Salutas Pharma GmbH,
Dieselstrasse 5, D-70839 Gerlingen,
Germania
LEK SA,
Ul. Domaniewska 50C, 02-672 Var?ovia,
Polonia
Data ultimei revizuiri a prospectului:Ianuarie 2011
Caracteristici
Forma:CAPS. GASTROREZ.
DCI:OMEPRAZOLUM

Deocamdată nu au fost exprimate opinii în legătură cu acest produs.

Spune-ne opinia ta

(nu va fi publicată)

Stocul produselor afisat pe site poate fi diferit fata de stocul real disponibil datorita unor factori precum: rezervarea produselor in farmacii de catre pacienti, rezervarea produselor in site de catre alti utilizatori etc.
Minifarm face eforturi permanente pentru a păstra corectitudinea informaţiilor din acestă pagină. Uneori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.

Alte produse din categoria Suplimente digestive

Preț nou 33.32 LEI

Stoc suficient

Preț nou 48.50 LEI

In stoc

Preț nou 35.90 LEI

In stoc
Nolpaza (pantoprazol) 40 mg -cpr.gastrorez x 30 - KRKA
doar în farmacie

Preț nou 42.00 LEI

Stoc suficient

Promotii speciale

Accesează campaniile cronometrate Minifarm si beneficiaza de preturi speciale pentru tine!

Reduceri de pret

Profita acum de reducerile de pret la produsele din oferta Minifarm!

Categorii vizitate recent

    Produse vizitate recent